Đang tải...
Tìm thấy 172 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn Kohtuda Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Nhẫn GLAMIRA Kohtuda

  Vàng Hồng 14K & Hồng Ngọc

  0.09 crt - AAA

  12.005.036,00 ₫
  5.900.915  - 70.046.835  5.900.915 ₫ - 70.046.835 ₫
 2. Vòng đeo ngón tay Sambungan Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Vòng đeo ngón tay Sambungan

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.03 crt - AAA

  9.505.991,00 ₫
  5.264.125  - 55.245.016  5.264.125 ₫ - 55.245.016 ₫
 3. Nhẫn Verbintenis Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Nhẫn GLAMIRA Verbintenis

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.102 crt - AAA

  11.814.848,00 ₫
  5.646.199  - 68.971.369  5.646.199 ₫ - 68.971.369 ₫
 4. Nhẫn Cunnette Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Nhẫn GLAMIRA Cunnette

  Vàng Hồng 14K & Hồng Ngọc

  0.036 crt - AAA

  12.357.960,00 ₫
  6.686.289  - 71.277.963  6.686.289 ₫ - 71.277.963 ₫
 5. Bông tai nữ Dibana Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Bông tai nữ Dibana

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.202 crt - AAA

  14.991.720,00 ₫
  6.755.627  - 94.796.714  6.755.627 ₫ - 94.796.714 ₫
 6. Mặt dây chuyền nữ Bophelong Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Mặt dây chuyền nữ Bophelong

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.096 crt - AAA

  12.096.733,00 ₫
  3.914.697  - 48.594.101  3.914.697 ₫ - 48.594.101 ₫
 7. Nhẫn Elkartu Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Nhẫn GLAMIRA Elkartu

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương

  1.014 crt - AAA

  61.052.255,00 ₫
  13.778.707  - 283.342.990  13.778.707 ₫ - 283.342.990 ₫
 8. Nhẫn Strasta Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Nhẫn GLAMIRA Strasta

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.07 crt - AAA

  9.824.102,00 ₫
  5.349.030  - 60.480.839  5.349.030 ₫ - 60.480.839 ₫
 9. Nhẫn Passie Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Nhẫn GLAMIRA Passie

  Vàng Hồng 14K & Hồng Ngọc

  0.066 crt - AAA

  10.625.326,00 ₫
  5.370.257  - 61.796.873  5.370.257 ₫ - 61.796.873 ₫
 10. Nhẫn Upoznati Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Nhẫn GLAMIRA Upoznati

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.06 crt - AAA

  13.700.595,00 ₫
  7.195.720  - 79.315.660  7.195.720 ₫ - 79.315.660 ₫
 11. Vòng tay nữ Voolav Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Vòng tay nữ Voolav

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.12 crt - AAA

  10.660.420,00 ₫
  5.527.898  - 69.268.536  5.527.898 ₫ - 69.268.536 ₫
 12. Chữ viết tắt
  Vòng tay nữ Berjumpa - A Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Vòng tay nữ Berjumpa - A

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.38 crt - AAA

  13.822.292,00 ₫
  5.709.878  - 87.438.260  5.709.878 ₫ - 87.438.260 ₫
 13. Bông tai nữ Adzinstva Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Bông tai nữ Adzinstva

  Vàng Hồng 14K & Hồng Ngọc

  0.192 crt - AAA

  13.860.782,00 ₫
  6.622.609  - 92.532.575  6.622.609 ₫ - 92.532.575 ₫
 14. Bông tai nữ Batasuna Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Bông tai nữ Batasuna

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.18 crt - AAA

  9.039.013,00 ₫
  4.258.847  - 64.103.469  4.258.847 ₫ - 64.103.469 ₫
 15. Nhẫn Bondoflove Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Nhẫn GLAMIRA Bondoflove

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.426 crt - AA

  21.554.896,00 ₫
  8.782.599  - 976.141.596  8.782.599 ₫ - 976.141.596 ₫
 16. Xỏ khuyên tai Elkarrekin Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Xỏ khuyên tai Elkarrekin

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.132 crt - AAA

  10.588.250,00 ₫
  5.349.030  - 69.678.909  5.349.030 ₫ - 69.678.909 ₫
 17. Bông tai nữ Enhed Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Bông tai nữ Enhed

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.192 crt - AAA

  10.449.855,00 ₫
  4.945.731  - 73.004.368  4.945.731 ₫ - 73.004.368 ₫
 18. Bông tai nữ Forhard Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Bông tai nữ Forhard

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.132 crt - AAA

  11.070.229,00 ₫
  5.624.973  - 72.438.332  5.624.973 ₫ - 72.438.332 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Bông tai nữ Forhold Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Bông tai nữ Forhold

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.156 crt - AAA

  11.444.945,00 ₫
  5.709.878  - 76.230.766  5.709.878 ₫ - 76.230.766 ₫
 21. Bông tai nữ Jednota Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Bông tai nữ Jednota

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.456 crt - AAA

  18.795.756,00 ₫
  7.471.662  - 122.942.806  7.471.662 ₫ - 122.942.806 ₫
 22. Nhẫn Kafala Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Nhẫn GLAMIRA Kafala

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.102 crt - AAA

  16.671.711,00 ₫
  8.089.772  - 96.777.836  8.089.772 ₫ - 96.777.836 ₫
 23. Nhẫn Konexioa Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Nhẫn GLAMIRA Konexioa

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.108 crt - AAA

  22.049.610,00 ₫
  9.915.518  - 127.655.050  9.915.518 ₫ - 127.655.050 ₫
 24. Nhẫn Lidhje Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Nhẫn GLAMIRA Lidhje

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.104 crt - AAA

  17.978.120,00 ₫
  8.578.260  - 98.391.036  8.578.260 ₫ - 98.391.036 ₫
 25. Nhẫn Nexum Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Nhẫn GLAMIRA Nexum

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.108 crt - AAA

  22.605.739,00 ₫
  10.191.460  - 130.838.995  10.191.460 ₫ - 130.838.995 ₫
 26. Bông tai nữ Relasyon Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Bông tai nữ Relasyon

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.093 crt - AAA

  8.945.333,00 ₫
  4.237.338  - 47.561.092  4.237.338 ₫ - 47.561.092 ₫
 27. Bông tai nữ Relatie Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Bông tai nữ Relatie

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.084 crt - AAA

  13.968.046,00 ₫
  6.806.005  - 81.197.724  6.806.005 ₫ - 81.197.724 ₫
 28. Bông tai nữ Relationship Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Bông tai nữ Relationship

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.24 crt - AAA

  16.210.394,00 ₫
  7.478.454  - 93.042.009  7.478.454 ₫ - 93.042.009 ₫
 29. Bông tai nữ Rilato Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Bông tai nữ Rilato

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.132 crt - AAA

  10.699.476,00 ₫
  5.412.709  - 70.315.697  5.412.709 ₫ - 70.315.697 ₫
 30. Nhẫn Spojeny Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Nhẫn GLAMIRA Spojeny

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.096 crt - AAA

  13.415.878,00 ₫
  6.643.836  - 78.211.889  6.643.836 ₫ - 78.211.889 ₫
 31. Bông tai nữ Spolu Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Bông tai nữ Spolu

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.216 crt - AAA

  15.487.283,00 ₫
  7.376.568  - 103.329.695  7.376.568 ₫ - 103.329.695 ₫
 32. Bông tai nữ Suhde Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Bông tai nữ Suhde

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.132 crt - AAA

  10.662.401,00 ₫
  5.391.483  - 70.103.439  5.391.483 ₫ - 70.103.439 ₫
 33. Nhẫn Tadafuq Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Nhẫn GLAMIRA Tadafuq

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.42 crt - AA

  17.280.482,00 ₫
  6.749.967  - 951.420.015  6.749.967 ₫ - 951.420.015 ₫
 34. Bông tai nữ Veza Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Bông tai nữ Veza

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.568 crt - AAA

  21.543.291,00 ₫
  6.520.723  - 138.621.977  6.520.723 ₫ - 138.621.977 ₫
 35. Nhẫn Vezu Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Nhẫn GLAMIRA Vezu

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.528 crt - AAA

  25.963.744,00 ₫
  11.272.587  - 151.853.051  11.272.587 ₫ - 151.853.051 ₫
 36. Bông tai nữ Wahda Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Bông tai nữ Wahda

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương

  0.37 crt - AA

  14.241.157,00 ₫
  5.285.352  - 270.550.601  5.285.352 ₫ - 270.550.601 ₫
 37. Xỏ khuyên tai Wananga Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Xỏ khuyên tai Wananga

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.134 crt - AAA

  11.214.002,00 ₫
  4.945.731  - 57.749.723  4.945.731 ₫ - 57.749.723 ₫
 38. Bông tai nữ Yhteys Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Bông tai nữ Yhteys

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.74 crt - AA

  20.188.487,00 ₫
  6.989.400  - 508.200.419  6.989.400 ₫ - 508.200.419 ₫
 39. Bông tai nữ Zajedno Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Bông tai nữ Zajedno

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.492 crt - AAA

  22.308.854,00 ₫
  9.679.199  - 161.164.326  9.679.199 ₫ - 161.164.326 ₫
 40. Bông tai nữ Aikya Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Bông tai nữ Aikya

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.324 crt - AAA

  13.576.067,00 ₫
  6.346.668  - 96.183.505  6.346.668 ₫ - 96.183.505 ₫
 41. Nhẫn Chidones Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Nhẫn GLAMIRA Chidones

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.228 crt - AAA

  18.915.191,00 ₫
  8.436.186  - 115.839.068  8.436.186 ₫ - 115.839.068 ₫
 42. Vòng tay Filmkien Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Vòng tay GLAMIRA Filmkien

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  3.36 crt - AAA

  46.188.459,00 ₫
  12.679.185  - 375.394.446  12.679.185 ₫ - 375.394.446 ₫
 43. Dây chuyền nữ Harremana Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Dây chuyền nữ Harremana

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.264 crt - AAA

  15.896.243,00 ₫
  7.274.682  - 92.730.686  7.274.682 ₫ - 92.730.686 ₫
 44. Bông tai nữ Huipu Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Bông tai nữ Huipu

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.704 crt - AA

  18.398.967,00 ₫
  6.316.950  - 504.478.737  6.316.950 ₫ - 504.478.737 ₫
 45. Vòng đeo lòng bàn tay Jinsilhan Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Vòng đeo lòng bàn tay Jinsilhan

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.546 crt - AAA

  29.216.463,00 ₫
  11.981.829  - 59.312.547  11.981.829 ₫ - 59.312.547 ₫
 46. Vòng tay Odnos Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Vòng tay GLAMIRA Odnos

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  3.92 crt - AAA

  49.888.912,00 ₫
  13.075.409  - 432.563.985  13.075.409 ₫ - 432.563.985 ₫
 47. Nhẫn Passy Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Nhẫn GLAMIRA Passy

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.054 crt - AAA

  14.069.365,00 ₫
  7.471.662  - 81.339.230  7.471.662 ₫ - 81.339.230 ₫
 48. Vòng tay Prawdziwy Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Vòng tay GLAMIRA Prawdziwy

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.312 crt - AAA

  61.105.747,00 ₫
  22.188.574  - 111.952.676  22.188.574 ₫ - 111.952.676 ₫
 49. Bông tai nữ Rankontre Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Bông tai nữ Rankontre

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.132 crt - AAA

  11.515.133,00 ₫
  5.879.688  - 74.985.489  5.879.688 ₫ - 74.985.489 ₫
 50. Bông tai nữ Tutaki Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Bông tai nữ Tutaki

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.132 crt - AAA

  10.625.326,00 ₫
  5.370.257  - 69.891.174  5.370.257 ₫ - 69.891.174 ₫
 51. Nhẫn Ubuzima Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Nhẫn GLAMIRA Ubuzima

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.138 crt - AAA

  16.428.600,00 ₫
  8.313.922  - 103.527.810  8.313.922 ₫ - 103.527.810 ₫
 52. Dây chuyền nữ Aito Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Dây chuyền nữ Aito

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.27 crt - AAA

  17.071.899,00 ₫
  7.746.189  - 116.107.937  7.746.189 ₫ - 116.107.937 ₫
 53. Bông tai nữ Duruovo Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Bông tai nữ Duruovo

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.252 crt - AAA

  16.568.410,00 ₫
  7.567.888  - 111.990.030  7.567.888 ₫ - 111.990.030 ₫
 54. Mặt dây chuyền nữ Gyvenimas Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Mặt dây chuyền nữ Gyvenimas

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.108 crt - AAA

  13.130.030,00 ₫
  4.366.393  - 60.296.877  4.366.393 ₫ - 60.296.877 ₫
 55. Bông tai nữ Halawai Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Bông tai nữ Halawai

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.144 crt - AAA

  14.594.363,00 ₫
  7.274.682  - 93.438.230  7.274.682 ₫ - 93.438.230 ₫
 56. Dây chuyền nữ Hamkke Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Dây chuyền nữ Hamkke

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.776 crt - AAA

  33.702.857,00 ₫
  11.507.492  - 121.432.629  11.507.492 ₫ - 121.432.629 ₫
 57. Bông tai nữ Hlangana Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Bông tai nữ Hlangana

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.144 crt - AAA

  15.817.848,00 ₫
  7.726.378  - 100.442.915  7.726.378 ₫ - 100.442.915 ₫
 58. Dây chuyền nữ Jinkhene Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Dây chuyền nữ Jinkhene

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.108 crt - AAA

  13.670.593,00 ₫
  6.378.082  - 79.683.580  6.378.082 ₫ - 79.683.580 ₫
 59. Vòng tay nữ Kartu Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Vòng tay nữ Kartu

  Vàng Hồng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương

  0.226 crt - AAA

  31.564.094,00 ₫
  11.363.719  - 60.535.182  11.363.719 ₫ - 60.535.182 ₫
 60. Bông tai nữ Kinabuhi Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Bông tai nữ Kinabuhi

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.144 crt - AAA

  9.515.048,00 ₫
  4.669.788  - 64.358.180  4.669.788 ₫ - 64.358.180 ₫
 61. Airpods® Kukuman Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Airpods® GLAMIRA Kukuman

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.216 crt - AAA

  12.317.205,00 ₫
  6.176.857  - 81.636.405  6.176.857 ₫ - 81.636.405 ₫

You’ve viewed 60 of 172 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng