Đang tải...
Tìm thấy 6 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông tai nữ Eriline Huggies & Hoops

  Bông tai nữ Eriline

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.3 crt - VS

  21.809.046,00 ₫
  7.706.566  - 109.740.039  7.706.566 ₫ - 109.740.039 ₫
 2. Bông tai nữ Hlangana Huggies & Hoops

  Bông tai nữ Hlangana

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  19.383.868,00 ₫
  7.726.378  - 100.442.915  7.726.378 ₫ - 100.442.915 ₫
 3. Bông tai nữ Vishesh Huggies & Hoops

  Bông tai nữ Vishesh

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.168 crt - VS

  17.572.274,00 ₫
  6.319.781  - 88.315.617  6.319.781 ₫ - 88.315.617 ₫
 4. Bông tai nữ Halawai Huggies & Hoops

  Bông tai nữ Halawai

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  18.160.383,00 ₫
  7.274.682  - 93.438.230  7.274.682 ₫ - 93.438.230 ₫
 5. Bông tai nữ Duruovo Huggies & Hoops

  Bông tai nữ Duruovo

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.252 crt - VS

  17.587.274,00 ₫
  7.567.888  - 111.990.030  7.567.888 ₫ - 111.990.030 ₫
 6. Bông tai nữ Ngenene Huggies & Hoops

  Bông tai nữ Ngenene

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.288 crt - VS

  19.134.813,00 ₫
  8.122.602  - 122.348.472  8.122.602 ₫ - 122.348.472 ₫

You’ve viewed 6 of 6 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng