Đang tải...
Tìm thấy 5 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn Bondoflove Giọt Nước

  Nhẫn GLAMIRA Bondoflove

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.426 crt - VS

  25.432.236,00 ₫
  8.782.599  - 976.141.596  8.782.599 ₫ - 976.141.596 ₫
 2. Nhẫn Tadafuq Giọt Nước

  Nhẫn GLAMIRA Tadafuq

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.42 crt - VS

  21.157.822,00 ₫
  6.749.967  - 951.420.015  6.749.967 ₫ - 951.420.015 ₫
 3. Bông tai nữ Kukutana Giọt Nước

  Bông tai nữ Kukutana

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.504 crt - VS

  54.461.060,00 ₫
  9.749.953  - 2.903.448.496  9.749.953 ₫ - 2.903.448.496 ₫
 4. Bông tai nữ Moetsje Giọt Nước

  Bông tai nữ Moetsje

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.28 crt - VS

  46.435.531,00 ₫
  10.724.948  - 1.939.759.667  10.724.948 ₫ - 1.939.759.667 ₫
 5. Dây chuyền nữ Tengja Giọt Nước

  Dây chuyền nữ Tengja

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.522 crt - VS

  25.621.857,00 ₫
  7.944.301  - 981.547.228  7.944.301 ₫ - 981.547.228 ₫

You’ve viewed 5 of 5 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng