Đang tải...
Tìm thấy 172 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Vòng tay nữ Levenslag Kim Cương Đen

  Vòng tay nữ Levenslag

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.066 crt - AAA

  8.148.074,00 ₫
  4.086.773  - 48.424.298  4.086.773 ₫ - 48.424.298 ₫
 2. Vòng tay nữ Kartu Kim Cương Đen

  Vòng tay nữ Kartu

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Đen & Kim Cương

  0.226 crt - AAA

  31.932.016,00 ₫
  11.363.719  - 60.535.182  11.363.719 ₫ - 60.535.182 ₫
 3. Nhẫn Verbintenis Kim Cương Đen

  Nhẫn GLAMIRA Verbintenis

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.102 crt - AAA

  11.588.434,00 ₫
  5.646.199  - 68.971.369  5.646.199 ₫ - 68.971.369 ₫
 4. Nhẫn Sumpay Kim Cương Đen

  Nhẫn GLAMIRA Sumpay

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.144 crt - AAA

  16.291.336,00 ₫
  7.600.718  - 96.834.440  7.600.718 ₫ - 96.834.440 ₫
 5. Nhẫn Kohtuda Kim Cương Đen

  Nhẫn GLAMIRA Kohtuda

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Đen

  0.09 crt - AAA

  11.835.225,00 ₫
  5.900.915  - 70.046.835  5.900.915 ₫ - 70.046.835 ₫
 6. Nhẫn Passie Kim Cương Đen

  Nhẫn GLAMIRA Passie

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Đen

  0.066 crt - AAA

  10.483.817,00 ₫
  5.370.257  - 61.796.873  5.370.257 ₫ - 61.796.873 ₫
 7. Nhẫn Upoznati Kim Cương Đen

  Nhẫn GLAMIRA Upoznati

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.06 crt - AAA

  13.587.388,00 ₫
  7.195.720  - 79.315.660  7.195.720 ₫ - 79.315.660 ₫
 8. Nhẫn Strasta Kim Cương Đen

  Nhẫn GLAMIRA Strasta

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.07 crt - AAA

  10.163.723,00 ₫
  5.349.030  - 60.480.839  5.349.030 ₫ - 60.480.839 ₫
 9. Nhẫn Chidones Kim Cương Đen

  Nhẫn GLAMIRA Chidones

  Vàng 14K & Kim Cương Đen & Kim Cương

  0.228 crt - AAA

  21.575.555,00 ₫
  8.436.186  - 115.839.068  8.436.186 ₫ - 115.839.068 ₫
 10. Nhẫn Bondoflove Kim Cương Đen

  Nhẫn GLAMIRA Bondoflove

  Vàng 14K & Kim Cương Đen & Kim Cương

  0.426 crt - AAA

  24.328.468,00 ₫
  8.782.599  - 976.141.596  8.782.599 ₫ - 976.141.596 ₫
 11. Nhẫn Povezati Kim Cương Đen

  Nhẫn GLAMIRA Povezati

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.324 crt - AAA

  21.325.086,00 ₫
  9.489.577  - 118.060.756  9.489.577 ₫ - 118.060.756 ₫
 12. Vòng tay nữ Relazieone Kim Cương Đen

  Vòng tay nữ Relazieone

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.486 crt - AAA

  25.826.479,00 ₫
  9.521.275  - 49.466.933  9.521.275 ₫ - 49.466.933 ₫
 13. Vòng đeo ngón tay Sambungan Kim Cương Đen

  Vòng đeo ngón tay Sambungan

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.03 crt - AAA

  9.421.086,00 ₫
  5.264.125  - 55.245.016  5.264.125 ₫ - 55.245.016 ₫
 14. Phụ kiện Apple Watch® Kumu - A Kim Cương Đen

  Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Kumu - A

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.108 crt - AAA

  12.331.921,00 ₫
  5.766.765  - 73.315.690  5.766.765 ₫ - 73.315.690 ₫
 15. Phụ kiện Apple Watch® Kumu - B Kim Cương Đen

  Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Kumu - B

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.078 crt - AAA

  10.302.403,00 ₫
  5.136.768  - 60.933.672  5.136.768 ₫ - 60.933.672 ₫
 16. Phụ kiện Apple Watch® Kumu - C Kim Cương Đen

  Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Kumu - C

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.108 crt - AAA

  8.995.144,00 ₫
  4.151.300  - 54.212.005  4.151.300 ₫ - 54.212.005 ₫
 17. Phụ kiện Apple Watch® Kumu - D Kim Cương Đen

  Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Kumu - D

  Vàng 14K & Kim Cương Đen & Kim Cương

  0.114 crt - AAA

  10.166.271,00 ₫
  4.108.281  - 53.645.965  4.108.281 ₫ - 53.645.965 ₫
 18. Phụ kiện Apple Watch® Kumu - SET Kim Cương Đen

  Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Kumu - SET

  Vàng 14K & Kim Cương Đen & Kim Cương

  0.408 crt - AAA

  38.973.493,00 ₫
  12.427.582  - 197.107.550  12.427.582 ₫ - 197.107.550 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Chữ viết tắt
  Mặt dây chuyền nữ Panggih - A Kim Cương Đen

  Mặt dây chuyền nữ Panggih - A

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen & Đá Sapphire Trắng

  0.258 crt - AAA

  18.605.853,00 ₫
  6.601.383  - 101.617.441  6.601.383 ₫ - 101.617.441 ₫
 21. Bông tai nữ Adzinstva Kim Cương Đen

  Bông tai nữ Adzinstva

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Đen

  0.192 crt - AAA

  14.653.231,00 ₫
  6.622.609  - 92.532.575  6.622.609 ₫ - 92.532.575 ₫
 22. Bông tai nữ Batasuna Kim Cương Đen

  Bông tai nữ Batasuna

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.18 crt - AAA

  9.803.160,00 ₫
  4.258.847  - 64.103.469  4.258.847 ₫ - 64.103.469 ₫
 23. Xỏ khuyên tai Elkarrekin Kim Cương Đen

  Xỏ khuyên tai Elkarrekin

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.132 crt - AAA

  11.578.811,00 ₫
  5.349.030  - 69.678.909  5.349.030 ₫ - 69.678.909 ₫
 24. Bông tai nữ Enhed Kim Cương Đen

  Bông tai nữ Enhed

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.192 crt - AAA

  11.242.304,00 ₫
  4.945.731  - 73.004.368  4.945.731 ₫ - 73.004.368 ₫
 25. Bông tai nữ Forhard Kim Cương Đen

  Bông tai nữ Forhard

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.132 crt - AAA

  12.060.790,00 ₫
  5.624.973  - 72.438.332  5.624.973 ₫ - 72.438.332 ₫
 26. Bông tai nữ Forhold Kim Cương Đen

  Bông tai nữ Forhold

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.156 crt - AAA

  12.633.618,00 ₫
  5.709.878  - 76.230.766  5.709.878 ₫ - 76.230.766 ₫
 27. Bông tai nữ Jednota Kim Cương Đen

  Bông tai nữ Jednota

  Vàng 14K & Kim Cương Đen & Kim Cương

  0.456 crt - AAA

  24.314.599,00 ₫
  7.471.662  - 122.942.806  7.471.662 ₫ - 122.942.806 ₫
 28. Nhẫn Kafala Kim Cương Đen

  Nhẫn GLAMIRA Kafala

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.102 crt - AAA

  16.445.297,00 ₫
  8.089.772  - 96.777.836  8.089.772 ₫ - 96.777.836 ₫
 29. Nhẫn Konexioa Kim Cương Đen

  Nhẫn GLAMIRA Konexioa

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.108 crt - AAA

  21.823.196,00 ₫
  9.915.518  - 127.655.050  9.915.518 ₫ - 127.655.050 ₫
 30. Nhẫn Lidhje Kim Cương Đen

  Nhẫn GLAMIRA Lidhje

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.104 crt - AAA

  17.695.102,00 ₫
  8.578.260  - 98.391.036  8.578.260 ₫ - 98.391.036 ₫
 31. Nhẫn Nexum Kim Cương Đen

  Nhẫn GLAMIRA Nexum

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.108 crt - AAA

  22.379.325,00 ₫
  10.191.460  - 130.838.995  10.191.460 ₫ - 130.838.995 ₫
 32. Bông tai nữ Relasyon Kim Cương Đen

  Bông tai nữ Relasyon

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.093 crt - AAA

  8.747.221,00 ₫
  4.237.338  - 47.561.092  4.237.338 ₫ - 47.561.092 ₫
 33. Bông tai nữ Relatie Kim Cương Đen

  Bông tai nữ Relatie

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.084 crt - AAA

  13.798.235,00 ₫
  6.806.005  - 81.197.724  6.806.005 ₫ - 81.197.724 ₫
 34. Bông tai nữ Relationship Kim Cương Đen

  Bông tai nữ Relationship

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.24 crt - AAA

  16.804.731,00 ₫
  7.478.454  - 93.042.009  7.478.454 ₫ - 93.042.009 ₫
 35. Bông tai nữ Rilato Kim Cương Đen

  Bông tai nữ Rilato

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.132 crt - AAA

  11.690.037,00 ₫
  5.412.709  - 70.315.697  5.412.709 ₫ - 70.315.697 ₫
 36. Nhẫn Spojeny Kim Cương Đen

  Nhẫn GLAMIRA Spojeny

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.096 crt - AAA

  13.246.067,00 ₫
  6.643.836  - 78.211.889  6.643.836 ₫ - 78.211.889 ₫
 37. Bông tai nữ Spolu Kim Cương Đen

  Bông tai nữ Spolu

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.216 crt - AAA

  16.364.638,00 ₫
  7.376.568  - 103.329.695  7.376.568 ₫ - 103.329.695 ₫
 38. Bông tai nữ Suhde Kim Cương Đen

  Bông tai nữ Suhde

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.132 crt - AAA

  11.652.962,00 ₫
  5.391.483  - 70.103.439  5.391.483 ₫ - 70.103.439 ₫
 39. Nhẫn Tadafuq Kim Cương Đen

  Nhẫn GLAMIRA Tadafuq

  Vàng 14K & Kim Cương Đen & Kim Cương

  0.42 crt - AAA

  19.912.545,00 ₫
  6.749.967  - 951.420.015  6.749.967 ₫ - 951.420.015 ₫
 40. Bông tai nữ Veza Kim Cương Đen

  Bông tai nữ Veza

  Vàng 14K & Kim Cương Đen & Kim Cương

  0.568 crt - AAA

  29.099.859,00 ₫
  6.520.723  - 138.621.977  6.520.723 ₫ - 138.621.977 ₫
 41. Nhẫn Vezu Kim Cương Đen

  Nhẫn GLAMIRA Vezu

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.528 crt - AAA

  27.690.151,00 ₫
  11.272.587  - 151.853.051  11.272.587 ₫ - 151.853.051 ₫
 42. Bông tai nữ Wahda Kim Cương Đen

  Bông tai nữ Wahda

  Vàng 14K & Kim Cương Đen & Kim Cương

  0.37 crt - AAA

  16.760.013,00 ₫
  5.285.352  - 270.550.601  5.285.352 ₫ - 270.550.601 ₫
 43. Xỏ khuyên tai Wananga Kim Cương Đen

  Xỏ khuyên tai Wananga

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.134 crt - AAA

  10.534.760,00 ₫
  4.945.731  - 57.749.723  4.945.731 ₫ - 57.749.723 ₫
 44. Bông tai nữ Yhteys Kim Cương Đen

  Bông tai nữ Yhteys

  Vàng 14K & Kim Cương Đen & Kim Cương

  0.74 crt - AAA

  27.773.357,00 ₫
  6.989.400  - 508.200.419  6.989.400 ₫ - 508.200.419 ₫
 45. Bông tai nữ Zajedno Kim Cương Đen

  Bông tai nữ Zajedno

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.492 crt - AAA

  24.318.279,00 ₫
  9.679.199  - 161.164.326  9.679.199 ₫ - 161.164.326 ₫
 46. Bông tai nữ Aikya Kim Cương Đen

  Bông tai nữ Aikya

  Vàng 14K & Kim Cương Đen & Kim Cương

  0.324 crt - AAA

  15.302.474,00 ₫
  6.346.668  - 96.183.505  6.346.668 ₫ - 96.183.505 ₫
 47. Bông tai nữ Dibana Kim Cương Đen

  Bông tai nữ Dibana

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen & Kim Cương

  0.202 crt - AAA

  17.708.688,00 ₫
  6.755.627  - 94.796.714  6.755.627 ₫ - 94.796.714 ₫
 48. Vòng tay Filmkien Kim Cương Đen

  Vòng tay GLAMIRA Filmkien

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  3.36 crt - AAA

  63.141.209,00 ₫
  12.679.185  - 375.394.446  12.679.185 ₫ - 375.394.446 ₫
 49. Dây chuyền nữ Harremana Kim Cương Đen

  Dây chuyền nữ Harremana

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.264 crt - AAA

  16.801.899,00 ₫
  7.274.682  - 92.730.686  7.274.682 ₫ - 92.730.686 ₫
 50. Bông tai nữ Huipu Kim Cương Đen

  Bông tai nữ Huipu

  Vàng 14K & Kim Cương Đen & Kim Cương

  0.704 crt - AAA

  27.625.339,00 ₫
  6.316.950  - 504.478.737  6.316.950 ₫ - 504.478.737 ₫
 51. Vòng đeo lòng bàn tay Jinsilhan Kim Cương Đen

  Vòng đeo lòng bàn tay Jinsilhan

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.546 crt - AAA

  30.857.965,00 ₫
  11.981.829  - 59.312.547  11.981.829 ₫ - 59.312.547 ₫
 52. Vòng tay Odnos Kim Cương Đen

  Vòng tay GLAMIRA Odnos

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  3.92 crt - AAA

  69.643.535,00 ₫
  13.075.409  - 432.563.985  13.075.409 ₫ - 432.563.985 ₫
 53. Nhẫn Passy Kim Cương Đen

  Nhẫn GLAMIRA Passy

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.054 crt - AAA

  13.956.158,00 ₫
  7.471.662  - 81.339.230  7.471.662 ₫ - 81.339.230 ₫
 54. Vòng tay Prawdziwy Kim Cương Đen

  Vòng tay GLAMIRA Prawdziwy

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.312 crt - AAA

  61.332.161,00 ₫
  22.188.574  - 111.952.676  22.188.574 ₫ - 111.952.676 ₫
 55. Bông tai nữ Rankontre Kim Cương Đen

  Bông tai nữ Rankontre

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.132 crt - AAA

  12.505.694,00 ₫
  5.879.688  - 74.985.489  5.879.688 ₫ - 74.985.489 ₫
 56. Bông tai nữ Tutaki Kim Cương Đen

  Bông tai nữ Tutaki

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.132 crt - AAA

  11.615.887,00 ₫
  5.370.257  - 69.891.174  5.370.257 ₫ - 69.891.174 ₫
 57. Nhẫn Ubuzima Kim Cương Đen

  Nhẫn GLAMIRA Ubuzima

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.138 crt - AAA

  17.475.765,00 ₫
  8.313.922  - 103.527.810  8.313.922 ₫ - 103.527.810 ₫
 58. Dây chuyền nữ Aito Kim Cương Đen

  Dây chuyền nữ Aito

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.27 crt - AAA

  18.175.667,00 ₫
  7.746.189  - 116.107.937  7.746.189 ₫ - 116.107.937 ₫
 59. Mặt dây chuyền nữ Bophelong Kim Cương Đen

  Mặt dây chuyền nữ Bophelong

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.096 crt - AAA

  11.813.715,00 ₫
  3.914.697  - 48.594.101  3.914.697 ₫ - 48.594.101 ₫
 60. Bông tai nữ Duruovo Kim Cương Đen

  Bông tai nữ Duruovo

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.252 crt - AAA

  17.587.274,00 ₫
  7.567.888  - 111.990.030  7.567.888 ₫ - 111.990.030 ₫
 61. Mặt dây chuyền nữ Gyvenimas Kim Cương Đen

  Mặt dây chuyền nữ Gyvenimas

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.108 crt - AAA

  12.903.616,00 ₫
  4.366.393  - 60.296.877  4.366.393 ₫ - 60.296.877 ₫

You’ve viewed 60 of 172 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng