Đang tải...
Tìm thấy 172 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Vòng tay nữ Levenslag Kim Cương Vàng

  Vòng tay nữ Levenslag

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.066 crt - VS1

  11.091.456,00 ₫
  4.086.773  - 48.424.298  4.086.773 ₫ - 48.424.298 ₫
 2. Nhẫn Kohtuda Kim Cương Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Kohtuda

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Vàng

  0.09 crt - VS1

  15.825.772,00 ₫
  5.900.915  - 70.046.835  5.900.915 ₫ - 70.046.835 ₫
 3. Phụ kiện Apple Watch® Kumu - A Kim Cương Vàng

  Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Kumu - A

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.108 crt - VS1

  17.114.918,00 ₫
  5.766.765  - 73.315.690  5.766.765 ₫ - 73.315.690 ₫
 4. Phụ kiện Apple Watch® Kumu - B Kim Cương Vàng

  Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Kumu - B

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.078 crt - VS1

  13.755.217,00 ₫
  5.136.768  - 60.933.672  5.136.768 ₫ - 60.933.672 ₫
 5. Phụ kiện Apple Watch® Kumu - C Kim Cương Vàng

  Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Kumu - C

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.108 crt - VS1

  13.778.141,00 ₫
  4.151.300  - 54.212.005  4.151.300 ₫ - 54.212.005 ₫
 6. Phụ kiện Apple Watch® Kumu - D Kim Cương Vàng

  Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Kumu - D

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng & Kim Cương

  0.114 crt - VS1

  10.930.418,00 ₫
  4.108.281  - 53.645.965  4.108.281 ₫ - 53.645.965 ₫
 7. Phụ kiện Apple Watch® Kumu - SET Kim Cương Vàng

  Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Kumu - SET

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng & Kim Cương

  0.408 crt - VS1

  39.737.640,00 ₫
  12.427.582  - 197.107.550  12.427.582 ₫ - 197.107.550 ₫
 8. Bông tai nữ Adzinstva Kim Cương Vàng

  Bông tai nữ Adzinstva

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Vàng

  0.192 crt - VS1

  23.822.999,00 ₫
  6.622.609  - 92.532.575  6.622.609 ₫ - 92.532.575 ₫
 9. Bông tai nữ Batasuna Kim Cương Vàng

  Bông tai nữ Batasuna

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.18 crt - VS1

  18.378.591,00 ₫
  4.258.847  - 64.103.469  4.258.847 ₫ - 64.103.469 ₫
 10. Nhẫn Bondoflove Kim Cương Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Bondoflove

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng & Kim Cương

  0.426 crt - VS1

  65.054.690,00 ₫
  8.782.599  - 976.141.596  8.782.599 ₫ - 976.141.596 ₫
 11. Xỏ khuyên tai Elkarrekin Kim Cương Vàng

  Xỏ khuyên tai Elkarrekin

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.132 crt - VS1

  17.437.274,00 ₫
  5.349.030  - 69.678.909  5.349.030 ₫ - 69.678.909 ₫
 12. Bông tai nữ Enhed Kim Cương Vàng

  Bông tai nữ Enhed

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.192 crt - VS1

  20.412.072,00 ₫
  4.945.731  - 73.004.368  4.945.731 ₫ - 73.004.368 ₫
 13. Bông tai nữ Forhard Kim Cương Vàng

  Bông tai nữ Forhard

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.132 crt - VS1

  17.919.253,00 ₫
  5.624.973  - 72.438.332  5.624.973 ₫ - 72.438.332 ₫
 14. Bông tai nữ Forhold Kim Cương Vàng

  Bông tai nữ Forhold

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.156 crt - VS1

  19.539.246,00 ₫
  5.709.878  - 76.230.766  5.709.878 ₫ - 76.230.766 ₫
 15. Bông tai nữ Jednota Kim Cương Vàng

  Bông tai nữ Jednota

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng & Kim Cương

  0.456 crt - VS1

  34.616.437,00 ₫
  7.471.662  - 122.942.806  7.471.662 ₫ - 122.942.806 ₫
 16. Nhẫn Kafala Kim Cương Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Kafala

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.102 crt - VS1

  20.973.578,00 ₫
  8.089.772  - 96.777.836  8.089.772 ₫ - 96.777.836 ₫
 17. Nhẫn Konexioa Kim Cương Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Konexioa

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.108 crt - VS1

  26.606.193,00 ₫
  9.915.518  - 127.655.050  9.915.518 ₫ - 127.655.050 ₫
 18. Nhẫn Lidhje Kim Cương Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Lidhje

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.104 crt - VS1

  20.723.390,00 ₫
  8.578.260  - 98.391.036  8.578.260 ₫ - 98.391.036 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn Nexum Kim Cương Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Nexum

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.108 crt - VS1

  27.162.322,00 ₫
  10.191.460  - 130.838.995  10.191.460 ₫ - 130.838.995 ₫
 21. Nhẫn Passie Kim Cương Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Passie

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Vàng

  0.066 crt - VS1

  13.427.199,00 ₫
  5.370.257  - 61.796.873  5.370.257 ₫ - 61.796.873 ₫
 22. Bông tai nữ Relasyon Kim Cương Vàng

  Bông tai nữ Relasyon

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.093 crt - VS1

  11.435.887,00 ₫
  4.237.338  - 47.561.092  4.237.338 ₫ - 47.561.092 ₫
 23. Bông tai nữ Relatie Kim Cương Vàng

  Bông tai nữ Relatie

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.084 crt - VS1

  17.534.066,00 ₫
  6.806.005  - 81.197.724  6.806.005 ₫ - 81.197.724 ₫
 24. Bông tai nữ Relationship Kim Cương Vàng

  Bông tai nữ Relationship

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.24 crt - VS1

  24.757.523,00 ₫
  7.478.454  - 93.042.009  7.478.454 ₫ - 93.042.009 ₫
 25. Bông tai nữ Rilato Kim Cương Vàng

  Bông tai nữ Rilato

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.132 crt - VS1

  17.548.500,00 ₫
  5.412.709  - 70.315.697  5.412.709 ₫ - 70.315.697 ₫
 26. Vòng đeo ngón tay Sambungan Kim Cương Vàng

  Vòng đeo ngón tay Sambungan

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.03 crt - VS1

  10.043.724,00 ₫
  5.264.125  - 55.245.016  5.264.125 ₫ - 55.245.016 ₫
 27. Nhẫn Spojeny Kim Cương Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Spojeny

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.096 crt - VS1

  17.491.330,00 ₫
  6.643.836  - 78.211.889  6.643.836 ₫ - 78.211.889 ₫
 28. Bông tai nữ Spolu Kim Cương Vàng

  Bông tai nữ Spolu

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.216 crt - VS1

  26.666.476,00 ₫
  7.376.568  - 103.329.695  7.376.568 ₫ - 103.329.695 ₫
 29. Nhẫn Strasta Kim Cương Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Strasta

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.07 crt - VS1

  12.625.976,00 ₫
  5.349.030  - 60.480.839  5.349.030 ₫ - 60.480.839 ₫
 30. Bông tai nữ Suhde Kim Cương Vàng

  Bông tai nữ Suhde

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.132 crt - VS1

  17.511.425,00 ₫
  5.391.483  - 70.103.439  5.391.483 ₫ - 70.103.439 ₫
 31. Nhẫn Tadafuq Kim Cương Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Tadafuq

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng & Kim Cương

  0.42 crt - VS1

  60.638.767,00 ₫
  6.749.967  - 951.420.015  6.749.967 ₫ - 951.420.015 ₫
 32. Nhẫn Verbintenis Kim Cương Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Verbintenis

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.102 crt - VS1

  16.116.715,00 ₫
  5.646.199  - 68.971.369  5.646.199 ₫ - 68.971.369 ₫
 33. Bông tai nữ Veza Kim Cương Vàng

  Bông tai nữ Veza

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng & Kim Cương

  0.568 crt - VS1

  52.929.935,00 ₫
  6.520.723  - 138.621.977  6.520.723 ₫ - 138.621.977 ₫
 34. Nhẫn Vezu Kim Cương Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Vezu

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.528 crt - VS1

  43.652.339,00 ₫
  11.272.587  - 151.853.051  11.272.587 ₫ - 151.853.051 ₫
 35. Bông tai nữ Wahda Kim Cương Vàng

  Bông tai nữ Wahda

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng & Kim Cương

  0.37 crt - VS1

  26.127.894,00 ₫
  5.285.352  - 270.550.601  5.285.352 ₫ - 270.550.601 ₫
 36. Xỏ khuyên tai Wananga Kim Cương Vàng

  Xỏ khuyên tai Wananga

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.134 crt - VS1

  14.751.721,00 ₫
  4.945.731  - 57.749.723  4.945.731 ₫ - 57.749.723 ₫
 37. Bông tai nữ Yhteys Kim Cương Vàng

  Bông tai nữ Yhteys

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng & Kim Cương

  0.74 crt - VS1

  46.509.118,00 ₫
  6.989.400  - 508.200.419  6.989.400 ₫ - 508.200.419 ₫
 38. Bông tai nữ Zajedno Kim Cương Vàng

  Bông tai nữ Zajedno

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.492 crt - VS1

  47.780.432,00 ₫
  9.679.199  - 161.164.326  9.679.199 ₫ - 161.164.326 ₫
 39. Bông tai nữ Aikya Kim Cương Vàng

  Bông tai nữ Aikya

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng & Kim Cương

  0.324 crt - VS1

  21.868.480,00 ₫
  6.346.668  - 96.183.505  6.346.668 ₫ - 96.183.505 ₫
 40. Nhẫn Chidones Kim Cương Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Chidones

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng & Kim Cương

  0.228 crt - VS1

  25.566.102,00 ₫
  8.436.186  - 115.839.068  8.436.186 ₫ - 115.839.068 ₫
 41. Bông tai nữ Dibana Kim Cương Vàng

  Bông tai nữ Dibana

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng & Kim Cương

  0.202 crt - VS1

  19.633.207,00 ₫
  6.755.627  - 94.796.714  6.755.627 ₫ - 94.796.714 ₫
 42. Vòng tay Filmkien Kim Cương Vàng

  Vòng tay GLAMIRA Filmkien

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  3.36 crt - VS1

  187.244.394,00 ₫
  12.679.185  - 375.394.446  12.679.185 ₫ - 375.394.446 ₫
 43. Dây chuyền nữ Harremana Kim Cương Vàng

  Dây chuyền nữ Harremana

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.264 crt - VS1

  25.688.650,00 ₫
  7.274.682  - 92.730.686  7.274.682 ₫ - 92.730.686 ₫
 44. Bông tai nữ Huipu Kim Cương Vàng

  Bông tai nữ Huipu

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng & Kim Cương

  0.704 crt - VS1

  46.361.100,00 ₫
  6.316.950  - 504.478.737  6.316.950 ₫ - 504.478.737 ₫
 45. Vòng đeo lòng bàn tay Jinsilhan Kim Cương Vàng

  Vòng đeo lòng bàn tay Jinsilhan

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.546 crt - VS1

  43.254.132,00 ₫
  11.981.829  - 59.312.547  11.981.829 ₫ - 59.312.547 ₫
 46. Vòng tay Odnos Kim Cương Vàng

  Vòng tay GLAMIRA Odnos

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  3.92 crt - VS1

  214.435.302,00 ₫
  13.075.409  - 432.563.985  13.075.409 ₫ - 432.563.985 ₫
 47. Nhẫn Passy Kim Cương Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Passy

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.054 crt - VS1

  16.361.807,00 ₫
  7.471.662  - 81.339.230  7.471.662 ₫ - 81.339.230 ₫
 48. Vòng tay Prawdziwy Kim Cương Vàng

  Vòng tay GLAMIRA Prawdziwy

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.312 crt - VS1

  69.171.746,00 ₫
  22.188.574  - 111.952.676  22.188.574 ₫ - 111.952.676 ₫
 49. Bông tai nữ Rankontre Kim Cương Vàng

  Bông tai nữ Rankontre

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.132 crt - VS1

  18.364.157,00 ₫
  5.879.688  - 74.985.489  5.879.688 ₫ - 74.985.489 ₫
 50. Bông tai nữ Tutaki Kim Cương Vàng

  Bông tai nữ Tutaki

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.132 crt - VS1

  17.474.350,00 ₫
  5.370.257  - 69.891.174  5.370.257 ₫ - 69.891.174 ₫
 51. Nhẫn Ubuzima Kim Cương Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Ubuzima

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.138 crt - VS1

  23.588.944,00 ₫
  8.313.922  - 103.527.810  8.313.922 ₫ - 103.527.810 ₫
 52. Dây chuyền nữ Aito Kim Cương Vàng

  Dây chuyền nữ Aito

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.27 crt - VS1

  31.052.965,00 ₫
  7.746.189  - 116.107.937  7.746.189 ₫ - 116.107.937 ₫
 53. Mặt dây chuyền nữ Bophelong Kim Cương Vàng

  Mặt dây chuyền nữ Bophelong

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.096 crt - VS1

  14.700.494,00 ₫
  3.914.697  - 48.594.101  3.914.697 ₫ - 48.594.101 ₫
 54. Bông tai nữ Duruovo Kim Cương Vàng

  Bông tai nữ Duruovo

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.252 crt - VS1

  29.615.518,00 ₫
  7.567.888  - 111.990.030  7.567.888 ₫ - 111.990.030 ₫
 55. Mặt dây chuyền nữ Gyvenimas Kim Cương Vàng

  Mặt dây chuyền nữ Gyvenimas

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.108 crt - VS1

  17.686.613,00 ₫
  4.366.393  - 60.296.877  4.366.393 ₫ - 60.296.877 ₫
 56. Bông tai nữ Halawai Kim Cương Vàng

  Bông tai nữ Halawai

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.144 crt - VS1

  22.066.025,00 ₫
  7.274.682  - 93.438.230  7.274.682 ₫ - 93.438.230 ₫
 57. Dây chuyền nữ Hamkke Kim Cương Vàng

  Dây chuyền nữ Hamkke

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng & Kim Cương

  0.776 crt - VS1

  57.787.648,00 ₫
  11.507.492  - 121.432.629  11.507.492 ₫ - 121.432.629 ₫
 58. Bông tai nữ Hlangana Kim Cương Vàng

  Bông tai nữ Hlangana

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.144 crt - VS1

  23.289.510,00 ₫
  7.726.378  - 100.442.915  7.726.378 ₫ - 100.442.915 ₫
 59. Dây chuyền nữ Jinkhene Kim Cương Vàng

  Dây chuyền nữ Jinkhene

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.108 crt - VS1

  18.227.176,00 ₫
  6.378.082  - 79.683.580  6.378.082 ₫ - 79.683.580 ₫
 60. Vòng tay nữ Kartu Kim Cương Vàng

  Vòng tay nữ Kartu

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Vàng & Kim Cương

  0.226 crt - VS1

  37.705.574,00 ₫
  11.363.719  - 60.535.182  11.363.719 ₫ - 60.535.182 ₫
 61. Bông tai nữ Kinabuhi Kim Cương Vàng

  Bông tai nữ Kinabuhi

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.144 crt - VS1

  16.986.710,00 ₫
  4.669.788  - 64.358.180  4.669.788 ₫ - 64.358.180 ₫

You’ve viewed 60 of 172 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng