Đang tải...
Tìm thấy 172 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Vòng tay nữ Levenslag Kim Cương Xanh Dương

  Vòng tay nữ Levenslag

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.066 crt - VS1

  11.714.095,00 ₫
  4.086.773  - 48.424.298  4.086.773 ₫ - 48.424.298 ₫
 2. Nhẫn Povrzete Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn GLAMIRA Povrzete

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.12 crt - VS1

  21.059.050,00 ₫
  7.195.720  - 86.674.116  7.195.720 ₫ - 86.674.116 ₫
 3. Nhẫn Kohtuda Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn GLAMIRA Kohtuda

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.09 crt - VS1

  16.674.825,00 ₫
  5.900.915  - 70.046.835  5.900.915 ₫ - 70.046.835 ₫
 4. Nhẫn Kafala Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn GLAMIRA Kafala

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.102 crt - VS1

  21.935.837,00 ₫
  8.089.772  - 96.777.836  8.089.772 ₫ - 96.777.836 ₫
 5. Nhẫn Spojeny Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn GLAMIRA Spojeny

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.096 crt - VS1

  18.396.986,00 ₫
  6.643.836  - 78.211.889  6.643.836 ₫ - 78.211.889 ₫
 6. Nhẫn Sumpay Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn GLAMIRA Sumpay

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.144 crt - VS1

  24.017.714,00 ₫
  7.600.718  - 96.834.440  7.600.718 ₫ - 96.834.440 ₫
 7. Bông tai nữ Adzinstva Kim Cương Xanh Dương

  Bông tai nữ Adzinstva

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.192 crt - VS1

  25.634.311,00 ₫
  6.622.609  - 92.532.575  6.622.609 ₫ - 92.532.575 ₫
 8. Bông tai nữ Batasuna Kim Cương Xanh Dương

  Bông tai nữ Batasuna

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.18 crt - VS1

  20.076.696,00 ₫
  4.258.847  - 64.103.469  4.258.847 ₫ - 64.103.469 ₫
 9. Nhẫn Bondoflove Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn GLAMIRA Bondoflove

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Kim Cương

  0.426 crt - VS1

  57.441.519,00 ₫
  8.782.599  - 976.141.596  8.782.599 ₫ - 976.141.596 ₫
 10. Xỏ khuyên tai Elkarrekin Kim Cương Xanh Dương

  Xỏ khuyên tai Elkarrekin

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.132 crt - VS1

  18.682.551,00 ₫
  5.349.030  - 69.678.909  5.349.030 ₫ - 69.678.909 ₫
 11. Bông tai nữ Enhed Kim Cương Xanh Dương

  Bông tai nữ Enhed

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.192 crt - VS1

  22.223.384,00 ₫
  4.945.731  - 73.004.368  4.945.731 ₫ - 73.004.368 ₫
 12. Bông tai nữ Forhard Kim Cương Xanh Dương

  Bông tai nữ Forhard

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.132 crt - VS1

  19.164.530,00 ₫
  5.624.973  - 72.438.332  5.624.973 ₫ - 72.438.332 ₫
 13. Bông tai nữ Forhold Kim Cương Xanh Dương

  Bông tai nữ Forhold

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.156 crt - VS1

  21.010.937,00 ₫
  5.709.878  - 76.230.766  5.709.878 ₫ - 76.230.766 ₫
 14. Bông tai nữ Jednota Kim Cương Xanh Dương

  Bông tai nữ Jednota

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Kim Cương

  0.456 crt - VS1

  36.654.163,00 ₫
  7.471.662  - 122.942.806  7.471.662 ₫ - 122.942.806 ₫
 15. Nhẫn Konexioa Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn GLAMIRA Konexioa

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.108 crt - VS1

  27.625.056,00 ₫
  9.915.518  - 127.655.050  9.915.518 ₫ - 127.655.050 ₫
 16. Nhẫn Lidhje Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn GLAMIRA Lidhje

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.104 crt - VS1

  22.506.400,00 ₫
  8.578.260  - 98.391.036  8.578.260 ₫ - 98.391.036 ₫
 17. Nhẫn Nexum Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn GLAMIRA Nexum

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.108 crt - VS1

  28.181.185,00 ₫
  10.191.460  - 130.838.995  10.191.460 ₫ - 130.838.995 ₫
 18. Nhẫn Passie Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn GLAMIRA Passie

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.066 crt - VS1

  14.049.838,00 ₫
  5.370.257  - 61.796.873  5.370.257 ₫ - 61.796.873 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Bông tai nữ Relasyon Kim Cương Xanh Dương

  Bông tai nữ Relasyon

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.093 crt - VS1

  12.935.880,00 ₫
  4.237.338  - 47.561.092  4.237.338 ₫ - 47.561.092 ₫
 21. Bông tai nữ Relatie Kim Cương Xanh Dương

  Bông tai nữ Relatie

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.084 crt - VS1

  18.326.516,00 ₫
  6.806.005  - 81.197.724  6.806.005 ₫ - 81.197.724 ₫
 22. Bông tai nữ Relationship Kim Cương Xanh Dương

  Bông tai nữ Relationship

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.24 crt - VS1

  28.691.467,00 ₫
  7.478.454  - 93.042.009  7.478.454 ₫ - 93.042.009 ₫
 23. Bông tai nữ Rilato Kim Cương Xanh Dương

  Bông tai nữ Rilato

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.132 crt - VS1

  18.793.777,00 ₫
  5.412.709  - 70.315.697  5.412.709 ₫ - 70.315.697 ₫
 24. Vòng đeo ngón tay Sambungan Kim Cương Xanh Dương

  Vòng đeo ngón tay Sambungan

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.03 crt - VS1

  10.326.742,00 ₫
  5.264.125  - 55.245.016  5.264.125 ₫ - 55.245.016 ₫
 25. Bông tai nữ Spolu Kim Cương Xanh Dương

  Bông tai nữ Spolu

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.216 crt - VS1

  28.704.202,00 ₫
  7.376.568  - 103.329.695  7.376.568 ₫ - 103.329.695 ₫
 26. Nhẫn Strasta Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn GLAMIRA Strasta

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.07 crt - VS1

  14.805.211,00 ₫
  5.349.030  - 60.480.839  5.349.030 ₫ - 60.480.839 ₫
 27. Bông tai nữ Suhde Kim Cương Xanh Dương

  Bông tai nữ Suhde

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.132 crt - VS1

  18.756.702,00 ₫
  5.391.483  - 70.103.439  5.391.483 ₫ - 70.103.439 ₫
 28. Nhẫn Tadafuq Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn GLAMIRA Tadafuq

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Kim Cương

  0.42 crt - VS1

  53.025.596,00 ₫
  6.749.967  - 951.420.015  6.749.967 ₫ - 951.420.015 ₫
 29. Nhẫn Verbintenis Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn GLAMIRA Verbintenis

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.102 crt - VS1

  17.078.974,00 ₫
  5.646.199  - 68.971.369  5.646.199 ₫ - 68.971.369 ₫
 30. Bông tai nữ Veza Kim Cương Xanh Dương

  Bông tai nữ Veza

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Kim Cương

  0.568 crt - VS1

  53.722.384,00 ₫
  6.520.723  - 138.621.977  6.520.723 ₫ - 138.621.977 ₫
 31. Nhẫn Vezu Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn GLAMIRA Vezu

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.528 crt - VS1

  52.171.167,00 ₫
  11.272.587  - 151.853.051  11.272.587 ₫ - 151.853.051 ₫
 32. Bông tai nữ Wahda Kim Cương Xanh Dương

  Bông tai nữ Wahda

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Kim Cương

  0.37 crt - VS1

  27.769.395,00 ₫
  5.285.352  - 270.550.601  5.285.352 ₫ - 270.550.601 ₫
 33. Xỏ khuyên tai Wananga Kim Cương Xanh Dương

  Xỏ khuyên tai Wananga

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.134 crt - VS1

  16.704.542,00 ₫
  4.945.731  - 57.749.723  4.945.731 ₫ - 57.749.723 ₫
 34. Bông tai nữ Yhteys Kim Cương Xanh Dương

  Bông tai nữ Yhteys

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Kim Cương

  0.74 crt - VS1

  49.792.121,00 ₫
  6.989.400  - 508.200.419  6.989.400 ₫ - 508.200.419 ₫
 35. Bông tai nữ Zajedno Kim Cương Xanh Dương

  Bông tai nữ Zajedno

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.492 crt - VS1

  52.421.919,00 ₫
  9.679.199  - 161.164.326  9.679.199 ₫ - 161.164.326 ₫
 36. Bông tai nữ Aikya Kim Cương Xanh Dương

  Bông tai nữ Aikya

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Kim Cương

  0.324 crt - VS1

  26.396.761,00 ₫
  6.346.668  - 96.183.505  6.346.668 ₫ - 96.183.505 ₫
 37. Nhẫn Chidones Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn GLAMIRA Chidones

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Kim Cương

  0.228 crt - VS1

  26.415.155,00 ₫
  8.436.186  - 115.839.068  8.436.186 ₫ - 115.839.068 ₫
 38. Bông tai nữ Dibana Kim Cương Xanh Dương

  Bông tai nữ Dibana

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Kim Cương

  0.202 crt - VS1

  21.104.898,00 ₫
  6.755.627  - 94.796.714  6.755.627 ₫ - 94.796.714 ₫
 39. Vòng tay Filmkien Kim Cương Xanh Dương

  Vòng tay GLAMIRA Filmkien

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  3.36 crt - VS1

  291.847.672,00 ₫
  12.679.185  - 375.394.446  12.679.185 ₫ - 375.394.446 ₫
 40. Dây chuyền nữ Harremana Kim Cương Xanh Dương

  Dây chuyền nữ Harremana

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.264 crt - VS1

  30.132.025,00 ₫
  7.274.682  - 92.730.686  7.274.682 ₫ - 92.730.686 ₫
 41. Bông tai nữ Huipu Kim Cương Xanh Dương

  Bông tai nữ Huipu

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Kim Cương

  0.704 crt - VS1

  49.644.103,00 ₫
  6.316.950  - 504.478.737  6.316.950 ₫ - 504.478.737 ₫
 42. Vòng đeo lòng bàn tay Jinsilhan Kim Cương Xanh Dương

  Vòng đeo lòng bàn tay Jinsilhan

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.546 crt - VS1

  50.754.097,00 ₫
  11.981.829  - 59.312.547  11.981.829 ₫ - 59.312.547 ₫
 43. Vòng tay Odnos Kim Cương Xanh Dương

  Vòng tay GLAMIRA Odnos

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  3.92 crt - VS1

  336.472.459,00 ₫
  13.075.409  - 432.563.985  13.075.409 ₫ - 432.563.985 ₫
 44. Nhẫn Passy Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn GLAMIRA Passy

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.054 crt - VS1

  16.871.238,00 ₫
  7.471.662  - 81.339.230  7.471.662 ₫ - 81.339.230 ₫
 45. Vòng tay Prawdziwy Kim Cương Xanh Dương

  Vòng tay GLAMIRA Prawdziwy

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.312 crt - VS1

  72.850.974,00 ₫
  22.188.574  - 111.952.676  22.188.574 ₫ - 111.952.676 ₫
 46. Bông tai nữ Rankontre Kim Cương Xanh Dương

  Bông tai nữ Rankontre

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.132 crt - VS1

  19.609.434,00 ₫
  5.879.688  - 74.985.489  5.879.688 ₫ - 74.985.489 ₫
 47. Bông tai nữ Tutaki Kim Cương Xanh Dương

  Bông tai nữ Tutaki

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.132 crt - VS1

  18.719.627,00 ₫
  5.370.257  - 69.891.174  5.370.257 ₫ - 69.891.174 ₫
 48. Nhẫn Ubuzima Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn GLAMIRA Ubuzima

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.138 crt - VS1

  24.890.824,00 ₫
  8.313.922  - 103.527.810  8.313.922 ₫ - 103.527.810 ₫
 49. Dây chuyền nữ Aito Kim Cương Xanh Dương

  Dây chuyền nữ Aito

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.27 crt - VS1

  33.600.123,00 ₫
  7.746.189  - 116.107.937  7.746.189 ₫ - 116.107.937 ₫
 50. Mặt dây chuyền nữ Bophelong Kim Cương Xanh Dương

  Mặt dây chuyền nữ Bophelong

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.096 crt - VS1

  16.257.090,00 ₫
  3.914.697  - 48.594.101  3.914.697 ₫ - 48.594.101 ₫
 51. Bông tai nữ Duruovo Kim Cương Xanh Dương

  Bông tai nữ Duruovo

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.252 crt - VS1

  31.992.866,00 ₫
  7.567.888  - 111.990.030  7.567.888 ₫ - 111.990.030 ₫
 52. Mặt dây chuyền nữ Gyvenimas Kim Cương Xanh Dương

  Mặt dây chuyền nữ Gyvenimas

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.108 crt - VS1

  18.705.476,00 ₫
  4.366.393  - 60.296.877  4.366.393 ₫ - 60.296.877 ₫
 53. Bông tai nữ Halawai Kim Cương Xanh Dương

  Bông tai nữ Halawai

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.144 crt - VS1

  23.424.509,00 ₫
  7.274.682  - 93.438.230  7.274.682 ₫ - 93.438.230 ₫
 54. Dây chuyền nữ Hamkke Kim Cương Xanh Dương

  Dây chuyền nữ Hamkke

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Kim Cương

  0.776 crt - VS1

  62.881.964,00 ₫
  11.507.492  - 121.432.629  11.507.492 ₫ - 121.432.629 ₫
 55. Bông tai nữ Hlangana Kim Cương Xanh Dương

  Bông tai nữ Hlangana

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.144 crt - VS1

  24.647.994,00 ₫
  7.726.378  - 100.442.915  7.726.378 ₫ - 100.442.915 ₫
 56. Dây chuyền nữ Jinkhene Kim Cương Xanh Dương

  Dây chuyền nữ Jinkhene

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.108 crt - VS1

  19.246.039,00 ₫
  6.378.082  - 79.683.580  6.378.082 ₫ - 79.683.580 ₫
 57. Vòng tay nữ Kartu Kim Cương Xanh Dương

  Vòng tay nữ Kartu

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Kim Cương

  0.226 crt - VS1

  40.252.732,00 ₫
  11.363.719  - 60.535.182  11.363.719 ₫ - 60.535.182 ₫
 58. Bông tai nữ Kinabuhi Kim Cương Xanh Dương

  Bông tai nữ Kinabuhi

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.144 crt - VS1

  18.345.194,00 ₫
  4.669.788  - 64.358.180  4.669.788 ₫ - 64.358.180 ₫
 59. Airpods® Kukuman Kim Cương Xanh Dương

  Airpods® GLAMIRA Kukuman

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.216 crt - VS1

  22.251.120,00 ₫
  6.176.857  - 81.636.405  6.176.857 ₫ - 81.636.405 ₫
 60. Bông tai nữ Lifetyd Kim Cương Xanh Dương

  Bông tai nữ Lifetyd

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Kim Cương

  0.202 crt - VS1

  23.551.868,00 ₫
  8.063.169  - 108.806.084  8.063.169 ₫ - 108.806.084 ₫
 61. Nhẫn Manawa Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn GLAMIRA Manawa

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.054 crt - VS1

  22.395.459,00 ₫
  9.216.465  - 112.966.445  9.216.465 ₫ - 112.966.445 ₫

You’ve viewed 60 of 172 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng