Đang tải...
Tìm thấy 9 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Chữ viết tắt
  Vòng tay nữ Lienax - S Ký tự & Chữ cái

  Vòng tay nữ Lienax - S

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.156 crt - VS

  17.035.672,00 ₫
  7.983.924  - 104.674.029  7.983.924 ₫ - 104.674.029 ₫
 2. Chữ viết tắt
  Vòng tay nữ Lienax - L Ký tự & Chữ cái

  Vòng tay nữ Lienax - L

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.12 crt - VS

  15.998.413,00 ₫
  7.686.756  - 97.075.011  7.686.756 ₫ - 97.075.011 ₫
 3. Chữ viết tắt
  Vòng tay nữ Berjumpa - A Ký tự & Chữ cái

  Vòng tay nữ Berjumpa - A

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.38 crt - AAA

  13.822.292,00 ₫
  5.709.878  - 87.438.260  5.709.878 ₫ - 87.438.260 ₫
 4. Chữ viết tắt
  Vòng tay nữ Berjumpa - G Ký tự & Chữ cái

  Vòng tay nữ Berjumpa - G

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.378 crt - VS

  15.403.226,00 ₫
  5.837.235  - 99.947.630  5.837.235 ₫ - 99.947.630 ₫
 5. Chữ viết tắt
  Vòng tay nữ Berjumpa - T Ký tự & Chữ cái

  Vòng tay nữ Berjumpa - T

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.336 crt - VS

  14.178.611,00 ₫
  5.476.389  - 91.188.244  5.476.389 ₫ - 91.188.244 ₫
 6. Chữ viết tắt
  Vòng tay nữ Asalee - C Ký tự & Chữ cái

  Vòng tay nữ Asalee - C

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.378 crt - VS

  23.197.811,00 ₫
  8.940.523  - 141.989.886  8.940.523 ₫ - 141.989.886 ₫
 7. Chữ viết tắt
  Vòng tay nữ Asalee - D Ký tự & Chữ cái

  Vòng tay nữ Asalee - D

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.378 crt - VS

  23.309.038,00 ₫
  8.995.712  - 142.626.681  8.995.712 ₫ - 142.626.681 ₫
 8. Chữ viết tắt
  Vòng tay nữ Asalee - O Ký tự & Chữ cái

  Vòng tay nữ Asalee - O

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.378 crt - VS

  23.531.489,00 ₫
  9.106.088  - 143.900.256  9.106.088 ₫ - 143.900.256 ₫
 9. Chữ viết tắt
  Vòng tay nữ Lienax - F Ký tự & Chữ cái

  Vòng tay nữ Lienax - F

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.138 crt - VS

  17.262.935,00 ₫
  8.241.470  - 105.225.914  8.241.470 ₫ - 105.225.914 ₫

You’ve viewed 9 of 9 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng