Đang tải...
Tìm thấy 4 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Dây chuyền nữ Esensi Lariat

  Dây chuyền nữ Esensi

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.31 crt - VS

  19.821.696,00 ₫
  4.625.637  - 83.306.201  4.625.637 ₫ - 83.306.201 ₫
 2. Dây chuyền nữ Aito Lariat

  Dây chuyền nữ Aito

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.27 crt - VS

  18.175.667,00 ₫
  7.746.189  - 116.107.937  7.746.189 ₫ - 116.107.937 ₫
 3. Dây chuyền nữ Zute Lariat

  Dây chuyền nữ Zute

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.204 crt - VS

  16.380.204,00 ₫
  7.478.454  - 102.919.321  7.478.454 ₫ - 102.919.321 ₫
 4. Dây chuyền nữ Tengja Lariat

  Dây chuyền nữ Tengja

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.522 crt - VS

  25.621.857,00 ₫
  7.944.301  - 981.547.228  7.944.301 ₫ - 981.547.228 ₫

You’ve viewed 4 of 4 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng