Đang tải...
Tìm thấy 65 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Vòng đeo ngón tay Sambungan Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Vòng đeo ngón tay Sambungan

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.03 crt - AAA

  9.534.293,00 ₫
  5.264.125  - 55.245.016  5.264.125 ₫ - 55.245.016 ₫
 2. Nhẫn Strasta Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Strasta

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.07 crt - AAA

  9.993.913,00 ₫
  5.349.030  - 60.480.839  5.349.030 ₫ - 60.480.839 ₫
 3. Nhẫn Feiloai Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Feiloai

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.568 crt - AAA

  31.285.037,00 ₫
  12.104.659  - 167.985.046  12.104.659 ₫ - 167.985.046 ₫
 4. Vòng Cổ Folyam Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  GLAMIRA Vòng Cổ Folyam

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  2.72 crt - AAA

  95.974.354,00 ₫
  25.202.710  - 602.501.856  25.202.710 ₫ - 602.501.856 ₫
 5. Bông tai nữ Huipu - A Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Bông tai nữ Huipu - A

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.5 crt - AA

  13.933.799,00 ₫
  4.951.674  - 465.238.353  4.951.674 ₫ - 465.238.353 ₫
 6. Bông tai nữ Huipu - B Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Bông tai nữ Huipu - B

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Moissanite

  0.908 crt - AA

  20.608.768,00 ₫
  7.702.604  - 543.931.379  7.702.604 ₫ - 543.931.379 ₫
 7. Bông tai nữ Huipu Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Bông tai nữ Huipu

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  0.704 crt - AA

  19.191.416,00 ₫
  6.316.950  - 504.478.737  6.316.950 ₫ - 504.478.737 ₫
 8. Nhẫn Bondoflove Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Bondoflove

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  0.426 crt - AA

  22.856.777,00 ₫
  8.782.599  - 976.141.596  8.782.599 ₫ - 976.141.596 ₫
 9. Nhẫn Tadafuq Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Tadafuq

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  0.42 crt - AA

  18.582.363,00 ₫
  6.749.967  - 951.420.015  6.749.967 ₫ - 951.420.015 ₫
 10. Bông tai nữ Veza Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Bông tai nữ Veza

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  0.568 crt - AAA

  23.665.922,00 ₫
  6.520.723  - 138.621.977  6.520.723 ₫ - 138.621.977 ₫
 11. Bông tai nữ Wahda Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Bông tai nữ Wahda

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương

  0.37 crt - AA

  14.637.382,00 ₫
  5.285.352  - 270.550.601  5.285.352 ₫ - 270.550.601 ₫
 12. Bông tai nữ Yhteys Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Bông tai nữ Yhteys

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  0.74 crt - AA

  20.980.936,00 ₫
  6.989.400  - 508.200.419  6.989.400 ₫ - 508.200.419 ₫
 13. Bông tai nữ Aikya Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Bông tai nữ Aikya

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  0.324 crt - AAA

  15.500.586,00 ₫
  6.346.668  - 96.183.505  6.346.668 ₫ - 96.183.505 ₫
 14. Bông tai nữ Dibana Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Bông tai nữ Dibana

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  0.202 crt - AAA

  15.331.341,00 ₫
  6.755.627  - 94.796.714  6.755.627 ₫ - 94.796.714 ₫
 15. Vòng tay Filmkien Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Vòng tay GLAMIRA Filmkien

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  3.36 crt - AAA

  57.226.143,00 ₫
  12.679.185  - 375.394.446  12.679.185 ₫ - 375.394.446 ₫
 16. Vòng đeo lòng bàn tay Jinsilhan Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Vòng đeo lòng bàn tay Jinsilhan

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.546 crt - AAA

  32.188.147,00 ₫
  11.981.829  - 59.312.547  11.981.829 ₫ - 59.312.547 ₫
 17. Vòng tay Odnos Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Vòng tay GLAMIRA Odnos

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  3.92 crt - AAA

  62.737.908,00 ₫
  13.075.409  - 432.563.985  13.075.409 ₫ - 432.563.985 ₫
 18. Vòng tay Prawdziwy Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Vòng tay GLAMIRA Prawdziwy

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.312 crt - AAA

  62.379.325,00 ₫
  22.188.574  - 111.952.676  22.188.574 ₫ - 111.952.676 ₫
 19. Dây chuyền nữ Hamkke Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Dây chuyền nữ Hamkke

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  0.776 crt - AAA

  34.721.720,00 ₫
  11.507.492  - 121.432.629  11.507.492 ₫ - 121.432.629 ₫
 20. Vòng tay nữ Kartu Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Vòng tay nữ Kartu

  Vàng Hồng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương

  0.226 crt - AAA

  32.073.525,00 ₫
  11.363.719  - 60.535.182  11.363.719 ₫ - 60.535.182 ₫
 21. Airpods® Kukuman Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Airpods® GLAMIRA Kukuman

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.216 crt - AAA

  14.326.630,00 ₫
  6.176.857  - 81.636.405  6.176.857 ₫ - 81.636.405 ₫
 22. Bông tai nữ Lifetyd Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Bông tai nữ Lifetyd

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  0.202 crt - AAA

  17.778.311,00 ₫
  8.063.169  - 108.806.084  8.063.169 ₫ - 108.806.084 ₫
 23. Chữ viết tắt
  Vòng tay nữ Berjumpa - A Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Vòng tay nữ Berjumpa - A

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  0.38 crt - AAA

  14.303.421,00 ₫
  5.709.878  - 87.438.260  5.709.878 ₫ - 87.438.260 ₫
 24. Chữ viết tắt
  Vòng tay nữ Berjumpa - G Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Vòng tay nữ Berjumpa - G

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  0.378 crt - AAA

  14.440.966,00 ₫
  5.837.235  - 99.947.630  5.837.235 ₫ - 99.947.630 ₫
 25. Chữ viết tắt
  Vòng tay nữ Berjumpa - T Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Vòng tay nữ Berjumpa - T

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  0.336 crt - AAA

  13.216.351,00 ₫
  5.476.389  - 91.188.244  5.476.389 ₫ - 91.188.244 ₫
 26. Vòng tay Mifandray Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Vòng tay GLAMIRA Mifandray

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  0.928 crt - AAA

  69.321.462,00 ₫
  21.608.388  - 121.882.062  21.608.388 ₫ - 121.882.062 ₫
 27. Vòng tay nữ Asalee Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Vòng tay nữ Asalee

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  0.15 crt - AAA

  17.667.933,00 ₫
  8.261.281  - 101.758.945  8.261.281 ₫ - 101.758.945 ₫
 28. Nhẫn Ceangal Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Ceangal

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương

  0.438 crt - AAA

  23.379.508,00 ₫
  7.811.283  - 127.046.559  7.811.283 ₫ - 127.046.559 ₫
 29. Chữ viết tắt
  Dây chuyền nữ Connectat - C Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Dây chuyền nữ Connectat - C

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  0.404 crt - AAA

  25.270.915,00 ₫
  9.612.689  - 143.390.820  9.612.689 ₫ - 143.390.820 ₫
 30. Chữ viết tắt
  Dây chuyền nữ Connectat - E Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Dây chuyền nữ Connectat - E

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  0.396 crt - AAA

  25.138.179,00 ₫
  9.631.085  - 145.810.622  9.631.085 ₫ - 145.810.622 ₫
 31. Chữ viết tắt
  Dây chuyền nữ Connectat - H Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Dây chuyền nữ Connectat - H

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  0.39 crt - AAA

  24.979.124,00 ₫
  10.245.234  - 144.650.254  10.245.234 ₫ - 144.650.254 ₫
 32. Bông tai nữ Halata Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Bông tai nữ Halata

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  2.032 crt - AAA

  45.558.179,00 ₫
  12.177.961  - 326.616.374  12.177.961 ₫ - 326.616.374 ₫
 33. Vòng tay Isurtzen Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Vòng tay GLAMIRA Isurtzen

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  0.624 crt - AAA

  48.112.129,00 ₫
  15.382.002  - 115.757.562  15.382.002 ₫ - 115.757.562 ₫
 34. Bông tai nữ Kukutana Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Bông tai nữ Kukutana

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  1.504 crt - AA

  42.913.944,00 ₫
  9.749.953  - 2.903.448.496  9.749.953 ₫ - 2.903.448.496 ₫
 35. Vòng tay nữ Kumen Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Vòng tay nữ Kumen

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.21 crt - AAA

  13.112.483,00 ₫
  6.133.555  - 84.862.800  6.133.555 ₫ - 84.862.800 ₫
 36. Dây chuyền nữ Lidenskab Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Dây chuyền nữ Lidenskab

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  0.395 crt - AAA

  20.072.732,00 ₫
  7.584.869  - 103.782.520  7.584.869 ₫ - 103.782.520 ₫
 37. Dây chuyền nữ Magkita Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Dây chuyền nữ Magkita

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  0.438 crt - AAA

  27.501.660,00 ₫
  10.017.404  - 158.447.357  10.017.404 ₫ - 158.447.357 ₫
 38. Vòng tay nữ Mengalir Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Vòng tay nữ Mengalir

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  0.308 crt - AAA

  13.665.216,00 ₫
  5.603.746  - 88.018.445  5.603.746 ₫ - 88.018.445 ₫
 39. Dây chuyền nữ Mighter Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Dây chuyền nữ Mighter

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  0.696 crt - AAA

  19.735.658,00 ₫
  6.290.063  - 117.749.433  6.290.063 ₫ - 117.749.433 ₫
 40. Vòng tay nữ Mivory Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Vòng tay nữ Mivory

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương

  0.762 crt - AAA

  21.549.235,00 ₫
  6.337.328  - 145.117.235  6.337.328 ₫ - 145.117.235 ₫
 41. Bông tai nữ Moetsje Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Bông tai nữ Moetsje

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  1.28 crt - AA

  41.284.612,00 ₫
  10.724.948  - 1.939.759.667  10.724.948 ₫ - 1.939.759.667 ₫
 42. Bông tai nữ Tekot Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Bông tai nữ Tekot

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  1.532 crt - AA

  46.596.002,00 ₫
  13.194.276  - 679.751.486  13.194.276 ₫ - 679.751.486 ₫
 43. Vòng tay nữ Umaagos Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Vòng tay nữ Umaagos

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  0.178 crt - AAA

  10.019.668,00 ₫
  4.581.487  - 65.447.799  4.581.487 ₫ - 65.447.799 ₫
 44. Mặt dây chuyền nữ Upoznaj Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Mặt dây chuyền nữ Upoznaj

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.72 crt - AAA

  27.770.810,00 ₫
  8.232.413  - 162.961.490  8.232.413 ₫ - 162.961.490 ₫
 45. Bông tai nữ Eriline Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Bông tai nữ Eriline

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.3 crt - AAA

  18.101.516,00 ₫
  7.706.566  - 109.740.039  7.706.566 ₫ - 109.740.039 ₫
 46. Dây chuyền nữ Esencija Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Dây chuyền nữ Esencija

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  0.308 crt - AAA

  16.535.580,00 ₫
  6.353.743  - 88.159.957  6.353.743 ₫ - 88.159.957 ₫
 47. Dây chuyền nữ Esensi Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Dây chuyền nữ Esensi

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương

  0.31 crt - AAA

  16.765.107,00 ₫
  4.625.637  - 83.306.201  4.625.637 ₫ - 83.306.201 ₫
 48. Nhẫn Kirg Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Kirg

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  0.258 crt - AAA

  16.270.957,00 ₫
  7.662.699  - 102.607.998  7.662.699 ₫ - 102.607.998 ₫
 49. Dây chuyền nữ Podstata Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Dây chuyền nữ Podstata

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  0.402 crt - AAA

  18.323.119,00 ₫
  7.117.890  - 104.433.464  7.117.890 ₫ - 104.433.464 ₫
 50. Nhẫn Semangat Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Semangat

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  0.236 crt - AAA

  18.323.685,00 ₫
  8.639.958  - 115.754.166  8.639.958 ₫ - 115.754.166 ₫
 51. Dây chuyền nữ Tengja Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Dây chuyền nữ Tengja

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  0.522 crt - AA

  23.046.398,00 ₫
  7.944.301  - 981.547.228  7.944.301 ₫ - 981.547.228 ₫
 52. Dây chuyền nữ Ukubamba Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Dây chuyền nữ Ukubamba

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  1.056 crt - AAA

  38.126.987,00 ₫
  10.992.400  - 178.046.321  10.992.400 ₫ - 178.046.321 ₫
 53. Dây chuyền nữ Whakaaro Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Dây chuyền nữ Whakaaro

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương

  1.598 crt - AA

  68.002.317,00 ₫
  13.747.859  - 686.713.723  13.747.859 ₫ - 686.713.723 ₫
 54. Bông tai nữ Curgere Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Bông tai nữ Curgere

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Ngọc Trai Trắng

  1.06 crt - AAA

  33.006.634,00 ₫
  11.111.267  - 178.555.752  11.111.267 ₫ - 178.555.752 ₫
 55. Vòng tay nữ Ketemu Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Vòng tay nữ Ketemu

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  1.182 crt - AAA

  50.317.117,00 ₫
  15.024.834  - 171.125.979  15.024.834 ₫ - 171.125.979 ₫
 56. Phụ kiện Apple Watch® Kumu - D Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Kumu - D

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  0.114 crt - AAA

  8.666.278,00 ₫
  4.108.281  - 53.645.965  4.108.281 ₫ - 53.645.965 ₫
 57. Phụ kiện Apple Watch® Kumu - SET Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Kumu - SET

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  0.408 crt - AAA

  31.445.226,00 ₫
  12.427.582  - 197.107.550  12.427.582 ₫ - 197.107.550 ₫
 58. Dây chuyền nữ Ukumanga Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Dây chuyền nữ Ukumanga

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  1.062 crt - AAA

  32.121.920,00 ₫
  10.205.611  - 200.631.118  10.205.611 ₫ - 200.631.118 ₫
 59. Chữ viết tắt
  Dây chuyền nữ Hannu - B Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Dây chuyền nữ Hannu - B

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  0.752 crt - AAA

  33.180.122,00 ₫
  11.534.378  - 219.522.536  11.534.378 ₫ - 219.522.536 ₫
 60. Chữ viết tắt
  Dây chuyền nữ Hannu - K Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Dây chuyền nữ Hannu - K

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  0.722 crt - AAA

  32.384.844,00 ₫
  11.350.417  - 213.720.680  11.350.417 ₫ - 213.720.680 ₫

You’ve viewed 60 of 65 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng