Đang tải...
Tìm thấy 6 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn Feiloai

  Nhẫn GLAMIRA Feiloai

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Đen

  0.568 crt - VS

  30.662.399,00 ₫
  12.104.659  - 167.985.046  12.104.659 ₫ - 167.985.046 ₫
 2. Mặt dây chuyền nữ Khakoa

  Mặt dây chuyền nữ Khakoa

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Đen

  0.21 crt - VS

  17.036.804,00 ₫
  6.091.952  - 92.108.052  6.091.952 ₫ - 92.108.052 ₫
 3. Bông tai nữ Ontmoet

  Bông tai nữ Ontmoet

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Đen

  0.204 crt - VS

  20.161.883,00 ₫
  8.627.788  - 127.513.538  8.627.788 ₫ - 127.513.538 ₫
 4. Mặt dây chuyền nữ Upoznaj

  Mặt dây chuyền nữ Upoznaj

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Đen

  0.72 crt - VS

  28.478.354,00 ₫
  8.232.413  - 162.961.490  8.232.413 ₫ - 162.961.490 ₫
 5. Bông tai nữ Curgere

  Bông tai nữ Curgere

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Đen

  1.06 crt - VS

  37.506.612,00 ₫
  11.111.267  - 178.555.752  11.111.267 ₫ - 178.555.752 ₫
 6. Nhẫn Judiye

  Nhẫn GLAMIRA Judiye

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Đen

  0.284 crt - VS

  21.304.709,00 ₫
  9.516.180  - 117.692.834  9.516.180 ₫ - 117.692.834 ₫

You’ve viewed 6 of 6 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng