Đang tải...
Tìm thấy 27 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn Bondoflove Đá Sapphire Cam

  Nhẫn GLAMIRA Bondoflove

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương Nhân Tạo

  0.426 crt - AA

  21.413.387,00 ₫
  8.782.599  - 976.141.596  8.782.599 ₫ - 976.141.596 ₫
 2. Nhẫn Tadafuq Đá Sapphire Cam

  Nhẫn GLAMIRA Tadafuq

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương Nhân Tạo

  0.42 crt - AA

  17.138.973,00 ₫
  6.749.967  - 951.420.015  6.749.967 ₫ - 951.420.015 ₫
 3. Bông tai nữ Veza Đá Sapphire Cam

  Bông tai nữ Veza

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương Nhân Tạo

  0.568 crt - AAA

  25.647.045,00 ₫
  6.520.723  - 138.621.977  6.520.723 ₫ - 138.621.977 ₫
 4. Bông tai nữ Wahda Đá Sapphire Cam

  Bông tai nữ Wahda

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương

  0.37 crt - AA

  14.354.364,00 ₫
  5.285.352  - 270.550.601  5.285.352 ₫ - 270.550.601 ₫
 5. Bông tai nữ Yhteys Đá Sapphire Cam

  Bông tai nữ Yhteys

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương Nhân Tạo

  0.74 crt - AA

  20.414.901,00 ₫
  6.989.400  - 508.200.419  6.989.400 ₫ - 508.200.419 ₫
 6. Bông tai nữ Huipu Đá Sapphire Cam

  Bông tai nữ Huipu

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương Nhân Tạo

  0.704 crt - AA

  18.625.381,00 ₫
  6.316.950  - 504.478.737  6.316.950 ₫ - 504.478.737 ₫
 7. Dây chuyền nữ Hamkke Đá Sapphire Cam

  Dây chuyền nữ Hamkke

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương Nhân Tạo

  0.776 crt - AAA

  33.278.331,00 ₫
  11.507.492  - 121.432.629  11.507.492 ₫ - 121.432.629 ₫
 8. Vòng tay nữ Kartu Đá Sapphire Cam

  Vòng tay nữ Kartu

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương

  0.226 crt - AAA

  31.365.981,00 ₫
  11.363.719  - 60.535.182  11.363.719 ₫ - 60.535.182 ₫
 9. Vòng tay Mifandray Đá Sapphire Cam

  Vòng tay GLAMIRA Mifandray

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương Nhân Tạo

  0.928 crt - AAA

  68.613.918,00 ₫
  21.608.388  - 121.882.062  21.608.388 ₫ - 121.882.062 ₫
 10. Bông tai nữ Kukutana Đá Sapphire Cam

  Bông tai nữ Kukutana

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương Nhân Tạo

  1.504 crt - AA

  33.857.384,00 ₫
  9.749.953  - 2.903.448.496  9.749.953 ₫ - 2.903.448.496 ₫
 11. Dây chuyền nữ Lidenskab Đá Sapphire Cam

  Dây chuyền nữ Lidenskab

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương Nhân Tạo

  0.395 crt - AAA

  18.629.343,00 ₫
  7.584.869  - 103.782.520  7.584.869 ₫ - 103.782.520 ₫
 12. Vòng tay nữ Mengalir Đá Sapphire Cam

  Vòng tay nữ Mengalir

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương Nhân Tạo

  0.308 crt - AAA

  12.221.827,00 ₫
  5.603.746  - 88.018.445  5.603.746 ₫ - 88.018.445 ₫
 13. Dây chuyền nữ Mighter Đá Sapphire Cam

  Dây chuyền nữ Mighter

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương Nhân Tạo

  0.696 crt - AAA

  16.792.276,00 ₫
  6.290.063  - 117.749.433  6.290.063 ₫ - 117.749.433 ₫
 14. Bông tai nữ Moetsje Đá Sapphire Cam

  Bông tai nữ Moetsje

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương Nhân Tạo

  1.28 crt - AA

  38.397.833,00 ₫
  10.724.948  - 1.939.759.667  10.724.948 ₫ - 1.939.759.667 ₫
 15. Bông tai nữ Tekot Đá Sapphire Cam

  Bông tai nữ Tekot

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương Nhân Tạo

  1.532 crt - AA

  46.029.967,00 ₫
  13.194.276  - 679.751.486  13.194.276 ₫ - 679.751.486 ₫
 16. Dây chuyền nữ Esencija Đá Sapphire Cam

  Dây chuyền nữ Esencija

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương Nhân Tạo

  0.308 crt - AAA

  15.092.191,00 ₫
  6.353.743  - 88.159.957  6.353.743 ₫ - 88.159.957 ₫
 17. Dây chuyền nữ Esensi Đá Sapphire Cam

  Dây chuyền nữ Esensi

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương

  0.31 crt - AAA

  16.057.563,00 ₫
  4.625.637  - 83.306.201  4.625.637 ₫ - 83.306.201 ₫
 18. Dây chuyền nữ Podstata Đá Sapphire Cam

  Dây chuyền nữ Podstata

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương Nhân Tạo

  0.402 crt - AAA

  16.851.428,00 ₫
  7.117.890  - 104.433.464  7.117.890 ₫ - 104.433.464 ₫
 19. Dây chuyền nữ Tengja Đá Sapphire Cam

  Dây chuyền nữ Tengja

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương Nhân Tạo

  0.522 crt - AA

  21.603.008,00 ₫
  7.944.301  - 981.547.228  7.944.301 ₫ - 981.547.228 ₫
 20. Dây chuyền nữ Whakaaro Đá Sapphire Cam

  Dây chuyền nữ Whakaaro

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương

  1.598 crt - AA

  67.436.282,00 ₫
  13.747.859  - 686.713.723  13.747.859 ₫ - 686.713.723 ₫
 21. Vòng Cổ Folyam Đá Sapphire Cam

  GLAMIRA Vòng Cổ Folyam

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương Nhân Tạo

  2.72 crt - AAA

  86.125.344,00 ₫
  25.202.710  - 602.501.856  25.202.710 ₫ - 602.501.856 ₫
 22. Chữ viết tắt
  Dây chuyền nữ Hannu - B Đá Sapphire Cam

  Dây chuyền nữ Hannu - B

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương Nhân Tạo

  0.752 crt - AAA

  31.736.733,00 ₫
  11.534.378  - 219.522.536  11.534.378 ₫ - 219.522.536 ₫
 23. Chữ viết tắt
  Dây chuyền nữ Hannu - K Đá Sapphire Cam

  Dây chuyền nữ Hannu - K

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương Nhân Tạo

  0.722 crt - AAA

  30.941.455,00 ₫
  11.350.417  - 213.720.680  11.350.417 ₫ - 213.720.680 ₫
 24. Chữ viết tắt
  Dây chuyền nữ Hannu - N Đá Sapphire Cam

  Dây chuyền nữ Hannu - N

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương Nhân Tạo

  0.734 crt - AAA

  30.629.285,00 ₫
  11.111.267  - 212.432.949  11.111.267 ₫ - 212.432.949 ₫
 25. Đồ trang sức trên cơ thể Yakapin Đá Sapphire Cam

  Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Yakapin

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương Nhân Tạo

  1.025 crt - AA

  53.848.045,00 ₫
  12.950.881  - 1.394.710.368  12.950.881 ₫ - 1.394.710.368 ₫
 26. Bông tai nữ Huipu - A Đá Sapphire Cam

  Bông tai nữ Huipu - A

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.5 crt - AA

  13.367.764,00 ₫
  4.951.674  - 465.238.353  4.951.674 ₫ - 465.238.353 ₫
 27. Bông tai nữ Huipu - B Đá Sapphire Cam

  Bông tai nữ Huipu - B

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam & Đá Moissanite

  0.908 crt - AA

  20.042.733,00 ₫
  7.702.604  - 543.931.379  7.702.604 ₫ - 543.931.379 ₫

You’ve viewed 27 of 27 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng