Đang tải...
Tìm thấy 180 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông tai nữ Adzinstva Palladium trắng

  Bông tai nữ Adzinstva

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.192 crt - VS

  71.589.278,00 ₫
  6.622.609  - 92.532.575  6.622.609 ₫ - 92.532.575 ₫
 2. Bông tai nữ Batasuna Palladium trắng

  Bông tai nữ Batasuna

  Palladium 950 & Kim Cương Nâu

  0.18 crt - VS1

  50.150.705,00 ₫
  4.258.847  - 64.103.469  4.258.847 ₫ - 64.103.469 ₫
 3. Nhẫn Bondoflove Palladium trắng

  Nhẫn GLAMIRA Bondoflove

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.426 crt - VS

  100.938.196,00 ₫
  8.782.599  - 976.141.596  8.782.599 ₫ - 976.141.596 ₫
 4. Bông Tai Eenheid Palladium trắng

  Bông Tai GLAMIRA Eenheid

  Palladium 950
  59.433.675,00 ₫
  5.943.367  - 59.433.675  5.943.367 ₫ - 59.433.675 ₫
 5. Xỏ khuyên tai Elkarrekin Palladium trắng

  Xỏ khuyên tai Elkarrekin

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.132 crt - VS

  55.273.317,00 ₫
  5.349.030  - 69.678.909  5.349.030 ₫ - 69.678.909 ₫
 6. Bông tai nữ Enhed Palladium trắng

  Bông tai nữ Enhed

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.192 crt - VS

  52.061.071,00 ₫
  4.945.731  - 73.004.368  4.945.731 ₫ - 73.004.368 ₫
 7. Bông tai nữ Forhard Palladium trắng

  Bông tai nữ Forhard

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.132 crt - VS

  58.032.740,00 ₫
  5.624.973  - 72.438.332  5.624.973 ₫ - 72.438.332 ₫
 8. Bông tai nữ Forhold Palladium trắng

  Bông tai nữ Forhold

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.156 crt - VS

  59.221.413,00 ₫
  5.709.878  - 76.230.766  5.709.878 ₫ - 76.230.766 ₫
 9. Bông tai nữ Jednota Palladium trắng

  Bông tai nữ Jednota

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.456 crt - VS

  81.339.229,00 ₫
  7.471.662  - 122.942.806  7.471.662 ₫ - 122.942.806 ₫
 10. Nhẫn Kafala Palladium trắng

  Nhẫn GLAMIRA Kafala

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.102 crt - VS

  85.655.247,00 ₫
  8.089.772  - 96.777.836  8.089.772 ₫ - 96.777.836 ₫
 11. Nhẫn Konexioa Palladium trắng

  Nhẫn GLAMIRA Konexioa

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.108 crt - VS

  115.881.521,00 ₫
  9.915.518  - 127.655.050  9.915.518 ₫ - 127.655.050 ₫
 12. Vòng Tay Koup Palladium trắng

  Vòng Tay GLAMIRA Koup

  Palladium 950
  166.626.562,00 ₫
  12.441.450  - 166.626.562  12.441.450 ₫ - 166.626.562 ₫
 13. Nhẫn Lidhje Palladium trắng

  Nhẫn GLAMIRA Lidhje

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.104 crt - VS

  95.475.955,00 ₫
  8.578.260  - 98.391.036  8.578.260 ₫ - 98.391.036 ₫
 14. Bông Tai Munosabat Palladium trắng

  Bông Tai GLAMIRA Munosabat

  Palladium 950
  70.259.100,00 ₫
  6.744.873  - 70.259.100  6.744.873 ₫ - 70.259.100 ₫
 15. Nhẫn Nexum Palladium trắng

  Nhẫn GLAMIRA Nexum

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.108 crt - VS

  119.065.466,00 ₫
  10.191.460  - 130.838.995  10.191.460 ₫ - 130.838.995 ₫
 16. Nhẫn Passie Palladium trắng

  Nhẫn GLAMIRA Passie

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.066 crt - VS

  55.938.410,00 ₫
  5.370.257  - 61.796.873  5.370.257 ₫ - 61.796.873 ₫
 17. Nhẫn Pouto Palladium trắng

  Nhẫn GLAMIRA Pouto

  Palladium 950
  47.334.675,00 ₫
  4.733.467  - 47.334.675  4.733.467 ₫ - 47.334.675 ₫
 18. Bông tai nữ Relasyon Palladium trắng

  Bông tai nữ Relasyon

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.093 crt - VS

  45.013.935,00 ₫
  4.237.338  - 47.561.092  4.237.338 ₫ - 47.561.092 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Bông tai nữ Relatie Palladium trắng

  Bông tai nữ Relatie

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.084 crt - VS

  72.027.957,00 ₫
  6.806.005  - 81.197.724  6.806.005 ₫ - 81.197.724 ₫
 21. Bông tai nữ Relationship Palladium trắng

  Bông tai nữ Relationship

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.24 crt - VS

  81.183.575,00 ₫
  7.478.454  - 93.042.009  7.478.454 ₫ - 93.042.009 ₫
 22. Bông tai nữ Rilato Palladium trắng

  Bông tai nữ Rilato

  Palladium 950 & Đá Sapphire

  0.132 crt - AAA

  55.995.010,00 ₫
  5.412.709  - 70.315.697  5.412.709 ₫ - 70.315.697 ₫
 23. Vòng đeo ngón tay Sambungan Palladium trắng

  Vòng đeo ngón tay Sambungan

  Palladium 950 & Ngọc Lục Bảo

  0.03 crt - AAA

  52.980.876,00 ₫
  5.264.125  - 55.245.016  5.264.125 ₫ - 55.245.016 ₫
 24. Bông Tai Samparka Palladium trắng

  Bông Tai GLAMIRA Samparka

  Palladium 950
  50.306.362,00 ₫
  5.030.636  - 50.306.362  5.030.636 ₫ - 50.306.362 ₫
 25. Nhẫn Spojeny Palladium trắng

  Nhẫn GLAMIRA Spojeny

  Palladium 950 & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.096 crt - VS1

  73.230.780,00 ₫
  6.643.836  - 78.211.889  6.643.836 ₫ - 78.211.889 ₫
 26. Bông tai nữ Spolu Palladium trắng

  Bông tai nữ Spolu

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.216 crt - VS

  79.782.637,00 ₫
  7.376.568  - 103.329.695  7.376.568 ₫ - 103.329.695 ₫
 27. Nhẫn Strasta Palladium trắng

  Nhẫn GLAMIRA Strasta

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.07 crt - VS

  54.452.566,00 ₫
  5.349.030  - 60.480.839  5.349.030 ₫ - 60.480.839 ₫
 28. Bông tai nữ Suhde Palladium trắng

  Bông tai nữ Suhde

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.132 crt - VS

  55.697.847,00 ₫
  5.391.483  - 70.103.439  5.391.483 ₫ - 70.103.439 ₫
 29. Nhẫn Tadafuq Palladium trắng

  Nhẫn GLAMIRA Tadafuq

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.42 crt - VS

  76.867.556,00 ₫
  6.749.967  - 951.420.015  6.749.967 ₫ - 951.420.015 ₫
 30. Bông Tai Unitetin Palladium trắng

  Bông Tai GLAMIRA Unitetin

  Palladium 950
  52.004.467,00 ₫
  5.200.446  - 52.004.467  5.200.446 ₫ - 52.004.467 ₫
 31. Nhẫn Verbintenis Palladium trắng

  Nhẫn GLAMIRA Verbintenis

  Palladium 950 & Kim Cương Đen

  0.102 crt - AAA

  58.188.401,00 ₫
  5.646.199  - 68.971.369  5.646.199 ₫ - 68.971.369 ₫
 32. Bông tai nữ Veza Palladium trắng

  Bông tai nữ Veza

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.568 crt - VS

  84.650.534,00 ₫
  6.520.723  - 138.621.977  6.520.723 ₫ - 138.621.977 ₫
 33. Nhẫn Vezu Palladium trắng

  Nhẫn GLAMIRA Vezu

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.528 crt - VS

  128.022.975,00 ₫
  11.272.587  - 151.853.051  11.272.587 ₫ - 151.853.051 ₫
 34. Bông tai nữ Wahda Palladium trắng

  Bông tai nữ Wahda

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.37 crt - VS

  76.315.672,00 ₫
  5.285.352  - 270.550.601  5.285.352 ₫ - 270.550.601 ₫
 35. Xỏ khuyên tai Wananga Palladium trắng

  Xỏ khuyên tai Wananga

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.134 crt - VS

  51.296.923,00 ₫
  4.945.731  - 57.749.723  4.945.731 ₫ - 57.749.723 ₫
 36. Bông tai nữ Yhteys Palladium trắng

  Bông tai nữ Yhteys

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.74 crt - VS

  83.928.844,00 ₫
  6.989.400  - 508.200.419  6.989.400 ₫ - 508.200.419 ₫
 37. Bông tai nữ Zajedno Palladium trắng

  Bông tai nữ Zajedno

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.492 crt - VS

  107.532.505,00 ₫
  9.679.199  - 161.164.326  9.679.199 ₫ - 161.164.326 ₫
 38. Bông tai nữ Aikya Palladium trắng

  Bông tai nữ Aikya

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.324 crt - VS

  67.938.356,00 ₫
  6.346.668  - 96.183.505  6.346.668 ₫ - 96.183.505 ₫
 39. Nhẫn Chidones Palladium trắng

  Nhẫn GLAMIRA Chidones

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.228 crt - VS

  90.961.827,00 ₫
  8.436.186  - 115.839.068  8.436.186 ₫ - 115.839.068 ₫
 40. Bông tai nữ Dibana Palladium trắng

  Bông tai nữ Dibana

  Palladium 950 & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.202 crt - AAA

  74.730.772,00 ₫
  6.755.627  - 94.796.714  6.755.627 ₫ - 94.796.714 ₫
 41. Dây chuyền nữ Harremana Palladium trắng

  Dây chuyền nữ Harremana

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.264 crt - VS

  79.372.259,00 ₫
  7.274.682  - 92.730.686  7.274.682 ₫ - 92.730.686 ₫
 42. Bông Tai Hubungan Palladium trắng

  Bông Tai GLAMIRA Hubungan

  Palladium 950
  64.103.467,00 ₫
  6.153.932  - 64.103.467  6.153.932 ₫ - 64.103.467 ₫
 43. Bông tai nữ Huipu Palladium trắng

  Bông tai nữ Huipu

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.704 crt - VS

  76.358.124,00 ₫
  6.316.950  - 504.478.737  6.316.950 ₫ - 504.478.737 ₫
 44. Bông Tai Jedinstvo Palladium trắng

  Bông Tai GLAMIRA Jedinstvo

  Palladium 950
  35.447.940,00 ₫
  3.592.057  - 35.447.940  3.592.057 ₫ - 35.447.940 ₫
 45. Dây Chuyền Konektado Palladium trắng

  Dây Chuyền GLAMIRA Konektado

  Palladium 950
  92.546.730,00 ₫
  8.020.716  - 92.546.730  8.020.716 ₫ - 92.546.730 ₫
 46. Nhẫn Kusangana Palladium trắng

  Nhẫn GLAMIRA Kusangana

  Palladium 950
  47.122.417,00 ₫
  4.712.241  - 47.122.417  4.712.241 ₫ - 47.122.417 ₫
 47. Nhẫn Passione Palladium trắng

  Nhẫn GLAMIRA Passione

  Palladium 950
  45.848.835,00 ₫
  4.584.883  - 45.848.835  4.584.883 ₫ - 45.848.835 ₫
 48. Nhẫn Passy Palladium trắng

  Nhẫn GLAMIRA Passy

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.054 crt - VS

  76.556.233,00 ₫
  7.471.662  - 81.339.230  7.471.662 ₫ - 81.339.230 ₫
 49. Bông tai nữ Rankontre Palladium trắng

  Bông tai nữ Rankontre

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.132 crt - VS

  63.296.865,00 ₫
  5.879.688  - 74.985.489  5.879.688 ₫ - 74.985.489 ₫
 50. Bông Tai Tavata Palladium trắng

  Bông Tai GLAMIRA Tavata

  Palladium 950
  59.433.675,00 ₫
  5.705.632  - 59.433.675  5.705.632 ₫ - 59.433.675 ₫
 51. Bông tai nữ Tutaki Palladium trắng

  Bông tai nữ Tutaki

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.132 crt - VS

  55.485.582,00 ₫
  5.370.257  - 69.891.174  5.370.257 ₫ - 69.891.174 ₫
 52. Nhẫn Ubuzima Palladium trắng

  Nhẫn GLAMIRA Ubuzima

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.138 crt - VS

  91.301.452,00 ₫
  8.313.922  - 103.527.810  8.313.922 ₫ - 103.527.810 ₫
 53. Dây chuyền nữ Aito Palladium trắng

  Dây chuyền nữ Aito

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.27 crt - VS

  86.674.114,00 ₫
  7.746.189  - 116.107.937  7.746.189 ₫ - 116.107.937 ₫
 54. Mặt dây chuyền nữ Bophelong Palladium trắng

  Mặt dây chuyền nữ Bophelong

  Palladium 950 & Hồng Ngọc

  0.096 crt - AAA

  44.405.442,00 ₫
  3.914.697  - 48.594.101  3.914.697 ₫ - 48.594.101 ₫
 55. Bông tai nữ Duruovo Palladium trắng

  Bông tai nữ Duruovo

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.252 crt - VS

  84.509.029,00 ₫
  7.567.888  - 111.990.030  7.567.888 ₫ - 111.990.030 ₫
 56. Bông Tai Eluaeg Palladium trắng

  Bông Tai GLAMIRA Eluaeg

  Palladium 950
  81.509.047,00 ₫
  7.607.511  - 81.509.047  7.607.511 ₫ - 81.509.047 ₫
 57. Dây Chuyền Genwina Palladium trắng

  Dây Chuyền GLAMIRA Genwina

  Palladium 950
  85.754.310,00 ₫
  8.003.735  - 85.754.310  8.003.735 ₫ - 85.754.310 ₫
 58. Mặt dây chuyền nữ Gyvenimas Palladium trắng

  Mặt dây chuyền nữ Gyvenimas

  Palladium 950 & Kim Cương Nâu

  0.108 crt - VS1

  51.919.558,00 ₫
  4.366.393  - 60.296.877  4.366.393 ₫ - 60.296.877 ₫
 59. Bông tai nữ Halawai Palladium trắng

  Bông tai nữ Halawai

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  80.702.441,00 ₫
  7.274.682  - 93.438.230  7.274.682 ₫ - 93.438.230 ₫
 60. Nhẫn Hittast Palladium trắng

  Nhẫn GLAMIRA Hittast

  Palladium 950
  56.037.465,00 ₫
  5.379.596  - 56.037.465  5.379.596 ₫ - 56.037.465 ₫
 61. Bông tai nữ Hlangana Palladium trắng

  Bông tai nữ Hlangana

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  87.707.126,00 ₫
  7.726.378  - 100.442.915  7.726.378 ₫ - 100.442.915 ₫

You’ve viewed 60 of 180 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng