Đang tải...
Tìm thấy 152 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Vòng tay nữ Umaagos Đá Rhodolite

  Vòng tay nữ Umaagos

  Vàng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  0.178 crt - AAA

  8.604.580,00 ₫
  4.581.487  - 65.447.799  4.581.487 ₫ - 65.447.799 ₫
 2. Nhẫn Kohtuda Đá Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Kohtuda

  Vàng Hồng 14K & Đá Rhodolite

  0.09 crt - AAA

  10.872.966,00 ₫
  5.900.915  - 70.046.835  5.900.915 ₫ - 70.046.835 ₫
 3. Nhẫn Sumpay Đá Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Sumpay

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.144 crt - AAA

  14.734.740,00 ₫
  7.600.718  - 96.834.440  7.600.718 ₫ - 96.834.440 ₫
 4. Nhẫn Kafala Đá Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Kafala

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.102 crt - AAA

  15.369.831,00 ₫
  8.089.772  - 96.777.836  8.089.772 ₫ - 96.777.836 ₫
 5. Bông tai nữ Adzinstva Đá Rhodolite

  Bông tai nữ Adzinstva

  Vàng Hồng 14K & Đá Rhodolite

  0.192 crt - AAA

  13.266.445,00 ₫
  6.622.609  - 92.532.575  6.622.609 ₫ - 92.532.575 ₫
 6. Bông tai nữ Batasuna Đá Rhodolite

  Bông tai nữ Batasuna

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.18 crt - AAA

  8.472.978,00 ₫
  4.258.847  - 64.103.469  4.258.847 ₫ - 64.103.469 ₫
 7. Nhẫn Bondoflove Đá Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Bondoflove

  Vàng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  0.426 crt - AAA

  17.224.728,00 ₫
  8.782.599  - 976.141.596  8.782.599 ₫ - 976.141.596 ₫
 8. Xỏ khuyên tai Elkarrekin Đá Rhodolite

  Xỏ khuyên tai Elkarrekin

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.132 crt - AAA

  10.163.723,00 ₫
  5.349.030  - 69.678.909  5.349.030 ₫ - 69.678.909 ₫
 9. Bông tai nữ Enhed Đá Rhodolite

  Bông tai nữ Enhed

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.192 crt - AAA

  9.855.518,00 ₫
  4.945.731  - 73.004.368  4.945.731 ₫ - 73.004.368 ₫
 10. Bông tai nữ Forhard Đá Rhodolite

  Bông tai nữ Forhard

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.132 crt - AAA

  10.645.702,00 ₫
  5.624.973  - 72.438.332  5.624.973 ₫ - 72.438.332 ₫
 11. Bông tai nữ Forhold Đá Rhodolite

  Bông tai nữ Forhold

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.156 crt - AAA

  10.963.815,00 ₫
  5.709.878  - 76.230.766  5.709.878 ₫ - 76.230.766 ₫
 12. Bông tai nữ Jednota Đá Rhodolite

  Bông tai nữ Jednota

  Vàng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  0.456 crt - AAA

  15.512.753,00 ₫
  7.471.662  - 122.942.806  7.471.662 ₫ - 122.942.806 ₫
 13. Nhẫn Konexioa Đá Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Konexioa

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.108 crt - AAA

  20.662.825,00 ₫
  9.915.518  - 127.655.050  9.915.518 ₫ - 127.655.050 ₫
 14. Nhẫn Lidhje Đá Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Lidhje

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.104 crt - AAA

  16.704.541,00 ₫
  8.578.260  - 98.391.036  8.578.260 ₫ - 98.391.036 ₫
 15. Nhẫn Nexum Đá Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Nexum

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.108 crt - AAA

  21.218.954,00 ₫
  10.191.460  - 130.838.995  10.191.460 ₫ - 130.838.995 ₫
 16. Nhẫn Passie Đá Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Passie

  Vàng Hồng 14K & Đá Rhodolite

  0.066 crt - AAA

  9.776.273,00 ₫
  5.370.257  - 61.796.873  5.370.257 ₫ - 61.796.873 ₫
 17. Bông tai nữ Relasyon Đá Rhodolite

  Bông tai nữ Relasyon

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.093 crt - AAA

  7.869.867,00 ₫
  4.237.338  - 47.561.092  4.237.338 ₫ - 47.561.092 ₫
 18. Bông tai nữ Relatie Đá Rhodolite

  Bông tai nữ Relatie

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.084 crt - AAA

  12.920.881,00 ₫
  6.806.005  - 81.197.724  6.806.005 ₫ - 81.197.724 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Bông tai nữ Relationship Đá Rhodolite

  Bông tai nữ Relationship

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.24 crt - AAA

  15.106.625,00 ₫
  7.478.454  - 93.042.009  7.478.454 ₫ - 93.042.009 ₫
 21. Bông tai nữ Rilato Đá Rhodolite

  Bông tai nữ Rilato

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.132 crt - AAA

  10.274.949,00 ₫
  5.412.709  - 70.315.697  5.412.709 ₫ - 70.315.697 ₫
 22. Vòng đeo ngón tay Sambungan Đá Rhodolite

  Vòng đeo ngón tay Sambungan

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.03 crt - AAA

  9.336.180,00 ₫
  5.264.125  - 55.245.016  5.264.125 ₫ - 55.245.016 ₫
 23. Nhẫn Spojeny Đá Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Spojeny

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.096 crt - AAA

  12.198.902,00 ₫
  6.643.836  - 78.211.889  6.643.836 ₫ - 78.211.889 ₫
 24. Bông tai nữ Spolu Đá Rhodolite

  Bông tai nữ Spolu

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.216 crt - AAA

  14.808.041,00 ₫
  7.376.568  - 103.329.695  7.376.568 ₫ - 103.329.695 ₫
 25. Nhẫn Strasta Đá Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Strasta

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.07 crt - AAA

  9.625.990,00 ₫
  5.349.030  - 60.480.839  5.349.030 ₫ - 60.480.839 ₫
 26. Bông tai nữ Suhde Đá Rhodolite

  Bông tai nữ Suhde

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.132 crt - AAA

  10.237.874,00 ₫
  5.391.483  - 70.103.439  5.391.483 ₫ - 70.103.439 ₫
 27. Nhẫn Tadafuq Đá Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Tadafuq

  Vàng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  0.42 crt - AAA

  13.035.219,00 ₫
  6.749.967  - 951.420.015  6.749.967 ₫ - 951.420.015 ₫
 28. Nhẫn Verbintenis Đá Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Verbintenis

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.102 crt - AAA

  10.512.968,00 ₫
  5.646.199  - 68.971.369  5.646.199 ₫ - 68.971.369 ₫
 29. Bông tai nữ Veza Đá Rhodolite

  Bông tai nữ Veza

  Vàng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  0.568 crt - AAA

  13.279.180,00 ₫
  6.520.723  - 138.621.977  6.520.723 ₫ - 138.621.977 ₫
 30. Nhẫn Vezu Đá Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Vezu

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.528 crt - AAA

  24.492.053,00 ₫
  11.272.587  - 151.853.051  11.272.587 ₫ - 151.853.051 ₫
 31. Xỏ khuyên tai Wananga Đá Rhodolite

  Xỏ khuyên tai Wananga

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.134 crt - AAA

  9.544.199,00 ₫
  4.945.731  - 57.749.723  4.945.731 ₫ - 57.749.723 ₫
 32. Bông tai nữ Zajedno Đá Rhodolite

  Bông tai nữ Zajedno

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.492 crt - AAA

  20.752.258,00 ₫
  9.679.199  - 161.164.326  9.679.199 ₫ - 161.164.326 ₫
 33. Bông tai nữ Aikya Đá Rhodolite

  Bông tai nữ Aikya

  Vàng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  0.324 crt - AAA

  13.066.635,00 ₫
  6.346.668  - 96.183.505  6.346.668 ₫ - 96.183.505 ₫
 34. Nhẫn Chidones Đá Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Chidones

  Vàng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  0.228 crt - AAA

  16.481.241,00 ₫
  8.436.186  - 115.839.068  8.436.186 ₫ - 115.839.068 ₫
 35. Bông tai nữ Dibana Đá Rhodolite

  Bông tai nữ Dibana

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  0.202 crt - AAA

  13.576.632,00 ₫
  6.755.627  - 94.796.714  6.755.627 ₫ - 94.796.714 ₫
 36. Vòng tay Filmkien Đá Rhodolite

  Vòng tay GLAMIRA Filmkien

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  3.36 crt - AAA

  34.896.060,00 ₫
  12.679.185  - 375.394.446  12.679.185 ₫ - 375.394.446 ₫
 37. Dây chuyền nữ Harremana Đá Rhodolite

  Dây chuyền nữ Harremana

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.264 crt - AAA

  14.905.682,00 ₫
  7.274.682  - 92.730.686  7.274.682 ₫ - 92.730.686 ₫
 38. Vòng đeo lòng bàn tay Jinsilhan Đá Rhodolite

  Vòng đeo lòng bàn tay Jinsilhan

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.546 crt - AAA

  28.254.203,00 ₫
  11.981.829  - 59.312.547  11.981.829 ₫ - 59.312.547 ₫
 39. Vòng tay Odnos Đá Rhodolite

  Vòng tay GLAMIRA Odnos

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  3.92 crt - AAA

  35.483.320,00 ₫
  13.075.409  - 432.563.985  13.075.409 ₫ - 432.563.985 ₫
 40. Nhẫn Passy Đá Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Passy

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.054 crt - AAA

  13.361.821,00 ₫
  7.471.662  - 81.339.230  7.471.662 ₫ - 81.339.230 ₫
 41. Vòng tay Prawdziwy Đá Rhodolite

  Vòng tay GLAMIRA Prawdziwy

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.312 crt - AAA

  60.398.203,00 ₫
  22.188.574  - 111.952.676  22.188.574 ₫ - 111.952.676 ₫
 42. Bông tai nữ Rankontre Đá Rhodolite

  Bông tai nữ Rankontre

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.132 crt - AAA

  11.090.606,00 ₫
  5.879.688  - 74.985.489  5.879.688 ₫ - 74.985.489 ₫
 43. Bông tai nữ Tutaki Đá Rhodolite

  Bông tai nữ Tutaki

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.132 crt - AAA

  10.200.799,00 ₫
  5.370.257  - 69.891.174  5.370.257 ₫ - 69.891.174 ₫
 44. Nhẫn Ubuzima Đá Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Ubuzima

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.138 crt - AAA

  16.004.074,00 ₫
  8.313.922  - 103.527.810  8.313.922 ₫ - 103.527.810 ₫
 45. Dây chuyền nữ Aito Đá Rhodolite

  Dây chuyền nữ Aito

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.27 crt - AAA

  16.222.846,00 ₫
  7.746.189  - 116.107.937  7.746.189 ₫ - 116.107.937 ₫
 46. Mặt dây chuyền nữ Bophelong Đá Rhodolite

  Mặt dây chuyền nữ Bophelong

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.096 crt - AAA

  10.879.757,00 ₫
  3.914.697  - 48.594.101  3.914.697 ₫ - 48.594.101 ₫
 47. Bông tai nữ Duruovo Đá Rhodolite

  Bông tai nữ Duruovo

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.252 crt - AAA

  15.775.961,00 ₫
  7.567.888  - 111.990.030  7.567.888 ₫ - 111.990.030 ₫
 48. Mặt dây chuyền nữ Gyvenimas Đá Rhodolite

  Mặt dây chuyền nữ Gyvenimas

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.108 crt - AAA

  11.743.245,00 ₫
  4.366.393  - 60.296.877  4.366.393 ₫ - 60.296.877 ₫
 49. Bông tai nữ Halawai Đá Rhodolite

  Bông tai nữ Halawai

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.144 crt - AAA

  14.141.535,00 ₫
  7.274.682  - 93.438.230  7.274.682 ₫ - 93.438.230 ₫
 50. Bông tai nữ Hlangana Đá Rhodolite

  Bông tai nữ Hlangana

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.144 crt - AAA

  15.365.020,00 ₫
  7.726.378  - 100.442.915  7.726.378 ₫ - 100.442.915 ₫
 51. Dây chuyền nữ Jinkhene Đá Rhodolite

  Dây chuyền nữ Jinkhene

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.108 crt - AAA

  12.283.808,00 ₫
  6.378.082  - 79.683.580  6.378.082 ₫ - 79.683.580 ₫
 52. Bông tai nữ Kinabuhi Đá Rhodolite

  Bông tai nữ Kinabuhi

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.144 crt - AAA

  9.062.220,00 ₫
  4.669.788  - 64.358.180  4.669.788 ₫ - 64.358.180 ₫
 53. Airpods® Kukuman Đá Rhodolite

  Airpods® GLAMIRA Kukuman

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.216 crt - AAA

  11.807.774,00 ₫
  6.176.857  - 81.636.405  6.176.857 ₫ - 81.636.405 ₫
 54. Bông tai nữ Lifetyd Đá Rhodolite

  Bông tai nữ Lifetyd

  Vàng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  0.202 crt - AAA

  16.023.602,00 ₫
  8.063.169  - 108.806.084  8.063.169 ₫ - 108.806.084 ₫
 55. Nhẫn Manawa Đá Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Manawa

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.054 crt - AAA

  18.886.042,00 ₫
  9.216.465  - 112.966.445  9.216.465 ₫ - 112.966.445 ₫
 56. Kẹp tóc Reunirse Đá Rhodolite

  Kẹp tóc GLAMIRA Reunirse

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.432 crt - AAA

  19.865.281,00 ₫
  9.132.974  - 150.834.182  9.132.974 ₫ - 150.834.182 ₫
 57. Vòng tay nữ Tulus Đá Rhodolite

  Vòng tay nữ Tulus

  Vàng Hồng 14K & Đá Rhodolite

  0.266 crt - AAA

  14.896.909,00 ₫
  7.052.796  - 90.876.920  7.052.796 ₫ - 90.876.920 ₫
 58. Vòng đeo ngón tay Zaedno Đá Rhodolite

  Vòng đeo ngón tay Zaedno

  Vàng Hồng 14K & Đá Rhodolite

  0.108 crt - AAA

  14.656.627,00 ₫
  7.682.227  - 93.268.420  7.682.227 ₫ - 93.268.420 ₫
 59. Chữ viết tắt
  Vòng tay nữ Berjumpa - A Đá Rhodolite

  Vòng tay nữ Berjumpa - A

  Vàng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  0.38 crt - AAA

  11.558.152,00 ₫
  5.709.878  - 87.438.260  5.709.878 ₫ - 87.438.260 ₫
 60. Chữ viết tắt
  Vòng tay nữ Berjumpa - G Đá Rhodolite

  Vòng tay nữ Berjumpa - G

  Vàng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  0.378 crt - AAA

  11.780.603,00 ₫
  5.837.235  - 99.947.630  5.837.235 ₫ - 99.947.630 ₫
 61. Chữ viết tắt
  Vòng tay nữ Berjumpa - T Đá Rhodolite

  Vòng tay nữ Berjumpa - T

  Vàng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  0.336 crt - AAA

  10.980.513,00 ₫
  5.476.389  - 91.188.244  5.476.389 ₫ - 91.188.244 ₫

You’ve viewed 60 of 152 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng