Đang tải...
Tìm thấy 172 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông tai nữ Batasuna Đá Sapphire Hồng

  Bông tai nữ Batasuna

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.18 crt - AAA

  9.039.013,00 ₫
  4.258.847  - 64.103.469  4.258.847 ₫ - 64.103.469 ₫
 2. Nhẫn Verbintenis Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Verbintenis

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.102 crt - AAA

  11.814.848,00 ₫
  5.646.199  - 68.971.369  5.646.199 ₫ - 68.971.369 ₫
 3. Bông tai nữ Eriline Đá Sapphire Hồng

  Bông tai nữ Eriline

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.3 crt - AAA

  16.120.394,00 ₫
  7.706.566  - 109.740.039  7.706.566 ₫ - 109.740.039 ₫
 4. Nhẫn Kohtuda Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Kohtuda

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.09 crt - AAA

  12.005.036,00 ₫
  5.900.915  - 70.046.835  5.900.915 ₫ - 70.046.835 ₫
 5. Nhẫn Strasta Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Strasta

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.07 crt - AAA

  9.824.102,00 ₫
  5.349.030  - 60.480.839  5.349.030 ₫ - 60.480.839 ₫
 6. Chữ viết tắt
  Mặt dây chuyền nữ Panggih - J Đá Sapphire Hồng

  Mặt dây chuyền nữ Panggih - J

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng & Kim Cương Nhân Tạo

  0.258 crt - AAA

  17.993.969,00 ₫
  6.558.930  - 101.192.911  6.558.930 ₫ - 101.192.911 ₫
 7. Nhẫn Sumpay Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Sumpay

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.144 crt - AAA

  15.187.568,00 ₫
  7.600.718  - 96.834.440  7.600.718 ₫ - 96.834.440 ₫
 8. Nhẫn Povrzete Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Povrzete

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.12 crt - AAA

  13.700.595,00 ₫
  7.195.720  - 86.674.116  7.195.720 ₫ - 86.674.116 ₫
 9. Bông tai nữ Rilato Đá Sapphire Hồng

  Bông tai nữ Rilato

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.132 crt - AAA

  10.699.476,00 ₫
  5.412.709  - 70.315.697  5.412.709 ₫ - 70.315.697 ₫
 10. Phụ kiện Apple Watch® Kumu - A Đá Sapphire Hồng

  Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Kumu - A

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.108 crt - AAA

  12.558.335,00 ₫
  5.766.765  - 73.315.690  5.766.765 ₫ - 73.315.690 ₫
 11. Bông tai nữ Adzinstva Đá Sapphire Hồng

  Bông tai nữ Adzinstva

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.192 crt - AAA

  13.860.782,00 ₫
  6.622.609  - 92.532.575  6.622.609 ₫ - 92.532.575 ₫
 12. Nhẫn Bondoflove Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Bondoflove

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng & Kim Cương Nhân Tạo

  0.426 crt - AA

  21.045.465,00 ₫
  8.782.599  - 976.141.596  8.782.599 ₫ - 976.141.596 ₫
 13. Xỏ khuyên tai Elkarrekin Đá Sapphire Hồng

  Xỏ khuyên tai Elkarrekin

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.132 crt - AAA

  10.588.250,00 ₫
  5.349.030  - 69.678.909  5.349.030 ₫ - 69.678.909 ₫
 14. Bông tai nữ Enhed Đá Sapphire Hồng

  Bông tai nữ Enhed

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.192 crt - AAA

  10.449.855,00 ₫
  4.945.731  - 73.004.368  4.945.731 ₫ - 73.004.368 ₫
 15. Bông tai nữ Forhard Đá Sapphire Hồng

  Bông tai nữ Forhard

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.132 crt - AAA

  11.070.229,00 ₫
  5.624.973  - 72.438.332  5.624.973 ₫ - 72.438.332 ₫
 16. Bông tai nữ Forhold Đá Sapphire Hồng

  Bông tai nữ Forhold

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.156 crt - AAA

  11.444.945,00 ₫
  5.709.878  - 76.230.766  5.709.878 ₫ - 76.230.766 ₫
 17. Bông tai nữ Jednota Đá Sapphire Hồng

  Bông tai nữ Jednota

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng & Kim Cương Nhân Tạo

  0.456 crt - AAA

  18.795.756,00 ₫
  7.471.662  - 122.942.806  7.471.662 ₫ - 122.942.806 ₫
 18. Nhẫn Kafala Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Kafala

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.102 crt - AAA

  16.671.711,00 ₫
  8.089.772  - 96.777.836  8.089.772 ₫ - 96.777.836 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn Konexioa Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Konexioa

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.108 crt - AAA

  22.049.610,00 ₫
  9.915.518  - 127.655.050  9.915.518 ₫ - 127.655.050 ₫
 21. Nhẫn Lidhje Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Lidhje

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.104 crt - AAA

  17.978.120,00 ₫
  8.578.260  - 98.391.036  8.578.260 ₫ - 98.391.036 ₫
 22. Nhẫn Nexum Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Nexum

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.108 crt - AAA

  22.605.739,00 ₫
  10.191.460  - 130.838.995  10.191.460 ₫ - 130.838.995 ₫
 23. Nhẫn Passie Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Passie

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.066 crt - AAA

  10.625.326,00 ₫
  5.370.257  - 61.796.873  5.370.257 ₫ - 61.796.873 ₫
 24. Bông tai nữ Relasyon Đá Sapphire Hồng

  Bông tai nữ Relasyon

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.093 crt - AAA

  8.945.333,00 ₫
  4.237.338  - 47.561.092  4.237.338 ₫ - 47.561.092 ₫
 25. Bông tai nữ Relatie Đá Sapphire Hồng

  Bông tai nữ Relatie

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.084 crt - AAA

  13.968.046,00 ₫
  6.806.005  - 81.197.724  6.806.005 ₫ - 81.197.724 ₫
 26. Bông tai nữ Relationship Đá Sapphire Hồng

  Bông tai nữ Relationship

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.24 crt - AAA

  16.210.394,00 ₫
  7.478.454  - 93.042.009  7.478.454 ₫ - 93.042.009 ₫
 27. Vòng đeo ngón tay Sambungan Đá Sapphire Hồng

  Vòng đeo ngón tay Sambungan

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.03 crt - AAA

  9.505.991,00 ₫
  5.264.125  - 55.245.016  5.264.125 ₫ - 55.245.016 ₫
 28. Nhẫn Spojeny Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Spojeny

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.096 crt - AAA

  13.415.878,00 ₫
  6.643.836  - 78.211.889  6.643.836 ₫ - 78.211.889 ₫
 29. Bông tai nữ Spolu Đá Sapphire Hồng

  Bông tai nữ Spolu

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.216 crt - AAA

  15.487.283,00 ₫
  7.376.568  - 103.329.695  7.376.568 ₫ - 103.329.695 ₫
 30. Bông tai nữ Suhde Đá Sapphire Hồng

  Bông tai nữ Suhde

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.132 crt - AAA

  10.662.401,00 ₫
  5.391.483  - 70.103.439  5.391.483 ₫ - 70.103.439 ₫
 31. Nhẫn Tadafuq Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Tadafuq

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng & Kim Cương Nhân Tạo

  0.42 crt - AA

  16.771.051,00 ₫
  6.749.967  - 951.420.015  6.749.967 ₫ - 951.420.015 ₫
 32. Bông tai nữ Veza Đá Sapphire Hồng

  Bông tai nữ Veza

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng & Kim Cương Nhân Tạo

  0.568 crt - AAA

  28.109.298,00 ₫
  6.520.723  - 138.621.977  6.520.723 ₫ - 138.621.977 ₫
 33. Nhẫn Vezu Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Vezu

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.528 crt - AAA

  25.963.744,00 ₫
  11.272.587  - 151.853.051  11.272.587 ₫ - 151.853.051 ₫
 34. Bông tai nữ Wahda Đá Sapphire Hồng

  Bông tai nữ Wahda

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng & Kim Cương

  0.37 crt - AA

  14.892.098,00 ₫
  5.285.352  - 270.550.601  5.285.352 ₫ - 270.550.601 ₫
 35. Xỏ khuyên tai Wananga Đá Sapphire Hồng

  Xỏ khuyên tai Wananga

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.134 crt - AAA

  11.214.002,00 ₫
  4.945.731  - 57.749.723  4.945.731 ₫ - 57.749.723 ₫
 36. Bông tai nữ Yhteys Đá Sapphire Hồng

  Bông tai nữ Yhteys

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng & Kim Cương Nhân Tạo

  0.74 crt - AA

  21.490.368,00 ₫
  6.989.400  - 508.200.419  6.989.400 ₫ - 508.200.419 ₫
 37. Bông tai nữ Zajedno Đá Sapphire Hồng

  Bông tai nữ Zajedno

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.492 crt - AAA

  22.308.854,00 ₫
  9.679.199  - 161.164.326  9.679.199 ₫ - 161.164.326 ₫
 38. Bông tai nữ Aikya Đá Sapphire Hồng

  Bông tai nữ Aikya

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng & Kim Cương Nhân Tạo

  0.324 crt - AAA

  13.576.067,00 ₫
  6.346.668  - 96.183.505  6.346.668 ₫ - 96.183.505 ₫
 39. Nhẫn Chidones Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Chidones

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng & Kim Cương Nhân Tạo

  0.228 crt - AAA

  18.915.191,00 ₫
  8.436.186  - 115.839.068  8.436.186 ₫ - 115.839.068 ₫
 40. Bông tai nữ Dibana Đá Sapphire Hồng

  Bông tai nữ Dibana

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng & Kim Cương Nhân Tạo

  0.202 crt - AAA

  14.991.720,00 ₫
  6.755.627  - 94.796.714  6.755.627 ₫ - 94.796.714 ₫
 41. Vòng tay Filmkien Đá Sapphire Hồng

  Vòng tay GLAMIRA Filmkien

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  3.36 crt - AAA

  46.188.459,00 ₫
  12.679.185  - 375.394.446  12.679.185 ₫ - 375.394.446 ₫
 42. Dây chuyền nữ Harremana Đá Sapphire Hồng

  Dây chuyền nữ Harremana

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.264 crt - AAA

  15.896.243,00 ₫
  7.274.682  - 92.730.686  7.274.682 ₫ - 92.730.686 ₫
 43. Bông tai nữ Huipu Đá Sapphire Hồng

  Bông tai nữ Huipu

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng & Kim Cương Nhân Tạo

  0.704 crt - AA

  19.700.848,00 ₫
  6.316.950  - 504.478.737  6.316.950 ₫ - 504.478.737 ₫
 44. Vòng đeo lòng bàn tay Jinsilhan Đá Sapphire Hồng

  Vòng đeo lòng bàn tay Jinsilhan

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.546 crt - AAA

  29.216.463,00 ₫
  11.981.829  - 59.312.547  11.981.829 ₫ - 59.312.547 ₫
 45. Vòng tay Odnos Đá Sapphire Hồng

  Vòng tay GLAMIRA Odnos

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  3.92 crt - AAA

  49.888.912,00 ₫
  13.075.409  - 432.563.985  13.075.409 ₫ - 432.563.985 ₫
 46. Nhẫn Passy Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Passy

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.054 crt - AAA

  14.069.365,00 ₫
  7.471.662  - 81.339.230  7.471.662 ₫ - 81.339.230 ₫
 47. Vòng tay Prawdziwy Đá Sapphire Hồng

  Vòng tay GLAMIRA Prawdziwy

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.312 crt - AAA

  61.105.747,00 ₫
  22.188.574  - 111.952.676  22.188.574 ₫ - 111.952.676 ₫
 48. Bông tai nữ Rankontre Đá Sapphire Hồng

  Bông tai nữ Rankontre

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.132 crt - AAA

  11.515.133,00 ₫
  5.879.688  - 74.985.489  5.879.688 ₫ - 74.985.489 ₫
 49. Bông tai nữ Tutaki Đá Sapphire Hồng

  Bông tai nữ Tutaki

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.132 crt - AAA

  10.625.326,00 ₫
  5.370.257  - 69.891.174  5.370.257 ₫ - 69.891.174 ₫
 50. Nhẫn Ubuzima Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Ubuzima

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.138 crt - AAA

  16.428.600,00 ₫
  8.313.922  - 103.527.810  8.313.922 ₫ - 103.527.810 ₫
 51. Dây chuyền nữ Aito Đá Sapphire Hồng

  Dây chuyền nữ Aito

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.27 crt - AAA

  17.071.899,00 ₫
  7.746.189  - 116.107.937  7.746.189 ₫ - 116.107.937 ₫
 52. Mặt dây chuyền nữ Bophelong Đá Sapphire Hồng

  Mặt dây chuyền nữ Bophelong

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.096 crt - AAA

  12.096.733,00 ₫
  3.914.697  - 48.594.101  3.914.697 ₫ - 48.594.101 ₫
 53. Bông tai nữ Duruovo Đá Sapphire Hồng

  Bông tai nữ Duruovo

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.252 crt - AAA

  16.568.410,00 ₫
  7.567.888  - 111.990.030  7.567.888 ₫ - 111.990.030 ₫
 54. Mặt dây chuyền nữ Gyvenimas Đá Sapphire Hồng

  Mặt dây chuyền nữ Gyvenimas

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.108 crt - AAA

  13.130.030,00 ₫
  4.366.393  - 60.296.877  4.366.393 ₫ - 60.296.877 ₫
 55. Bông tai nữ Halawai Đá Sapphire Hồng

  Bông tai nữ Halawai

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.144 crt - AAA

  14.594.363,00 ₫
  7.274.682  - 93.438.230  7.274.682 ₫ - 93.438.230 ₫
 56. Dây chuyền nữ Hamkke Đá Sapphire Hồng

  Dây chuyền nữ Hamkke

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng & Kim Cương Nhân Tạo

  0.776 crt - AAA

  33.702.857,00 ₫
  11.507.492  - 121.432.629  11.507.492 ₫ - 121.432.629 ₫
 57. Bông tai nữ Hlangana Đá Sapphire Hồng

  Bông tai nữ Hlangana

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.144 crt - AAA

  15.817.848,00 ₫
  7.726.378  - 100.442.915  7.726.378 ₫ - 100.442.915 ₫
 58. Dây chuyền nữ Jinkhene Đá Sapphire Hồng

  Dây chuyền nữ Jinkhene

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.108 crt - AAA

  13.670.593,00 ₫
  6.378.082  - 79.683.580  6.378.082 ₫ - 79.683.580 ₫
 59. Vòng tay nữ Kartu Đá Sapphire Hồng

  Vòng tay nữ Kartu

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Hồng & Kim Cương

  0.226 crt - AAA

  31.564.094,00 ₫
  11.363.719  - 60.535.182  11.363.719 ₫ - 60.535.182 ₫
 60. Bông tai nữ Kinabuhi Đá Sapphire Hồng

  Bông tai nữ Kinabuhi

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.144 crt - AAA

  9.515.048,00 ₫
  4.669.788  - 64.358.180  4.669.788 ₫ - 64.358.180 ₫
 61. Airpods® Kukuman Đá Sapphire Hồng

  Airpods® GLAMIRA Kukuman

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.216 crt - AAA

  12.317.205,00 ₫
  6.176.857  - 81.636.405  6.176.857 ₫ - 81.636.405 ₫

You’ve viewed 60 of 172 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng