Đang tải...
Tìm thấy 172 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn Kohtuda Đá Sapphire Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Kohtuda

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.09 crt - AAA

  11.580.509,00 ₫
  5.900.915  - 70.046.835  5.900.915 ₫ - 70.046.835 ₫
 2. Bông tai nữ Adzinstva Đá Sapphire Vàng

  Bông tai nữ Adzinstva

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.192 crt - AAA

  13.860.782,00 ₫
  6.622.609  - 92.532.575  6.622.609 ₫ - 92.532.575 ₫
 3. Bông tai nữ Batasuna Đá Sapphire Vàng

  Bông tai nữ Batasuna

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.18 crt - AAA

  9.039.013,00 ₫
  4.258.847  - 64.103.469  4.258.847 ₫ - 64.103.469 ₫
 4. Nhẫn Bondoflove Đá Sapphire Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Bondoflove

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng & Kim Cương Nhân Tạo

  0.426 crt - AA

  20.734.145,00 ₫
  8.782.599  - 976.141.596  8.782.599 ₫ - 976.141.596 ₫
 5. Xỏ khuyên tai Elkarrekin Đá Sapphire Vàng

  Xỏ khuyên tai Elkarrekin

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.132 crt - AAA

  11.210.888,00 ₫
  5.349.030  - 69.678.909  5.349.030 ₫ - 69.678.909 ₫
 6. Bông tai nữ Enhed Đá Sapphire Vàng

  Bông tai nữ Enhed

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.192 crt - AAA

  10.449.855,00 ₫
  4.945.731  - 73.004.368  4.945.731 ₫ - 73.004.368 ₫
 7. Bông tai nữ Forhard Đá Sapphire Vàng

  Bông tai nữ Forhard

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.132 crt - AAA

  11.692.867,00 ₫
  5.624.973  - 72.438.332  5.624.973 ₫ - 72.438.332 ₫
 8. Bông tai nữ Forhold Đá Sapphire Vàng

  Bông tai nữ Forhold

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.156 crt - AAA

  12.209.092,00 ₫
  5.709.878  - 76.230.766  5.709.878 ₫ - 76.230.766 ₫
 9. Bông tai nữ Jednota Đá Sapphire Vàng

  Bông tai nữ Jednota

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng & Kim Cương Nhân Tạo

  0.456 crt - AAA

  18.795.756,00 ₫
  7.471.662  - 122.942.806  7.471.662 ₫ - 122.942.806 ₫
 10. Nhẫn Kafala Đá Sapphire Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Kafala

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.102 crt - AAA

  16.162.280,00 ₫
  8.089.772  - 96.777.836  8.089.772 ₫ - 96.777.836 ₫
 11. Nhẫn Konexioa Đá Sapphire Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Konexioa

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.108 crt - AAA

  21.511.877,00 ₫
  9.915.518  - 127.655.050  9.915.518 ₫ - 127.655.050 ₫
 12. Nhẫn Lidhje Đá Sapphire Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Lidhje

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.104 crt - AAA

  17.496.990,00 ₫
  8.578.260  - 98.391.036  8.578.260 ₫ - 98.391.036 ₫
 13. Nhẫn Nexum Đá Sapphire Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Nexum

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.108 crt - AAA

  22.068.006,00 ₫
  10.191.460  - 130.838.995  10.191.460 ₫ - 130.838.995 ₫
 14. Nhẫn Passie Đá Sapphire Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Passie

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.066 crt - AAA

  10.314.006,00 ₫
  5.370.257  - 61.796.873  5.370.257 ₫ - 61.796.873 ₫
 15. Bông tai nữ Relasyon Đá Sapphire Vàng

  Bông tai nữ Relasyon

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.093 crt - AAA

  8.520.807,00 ₫
  4.237.338  - 47.561.092  4.237.338 ₫ - 47.561.092 ₫
 16. Bông tai nữ Relatie Đá Sapphire Vàng

  Bông tai nữ Relatie

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.084 crt - AAA

  13.571.821,00 ₫
  6.806.005  - 81.197.724  6.806.005 ₫ - 81.197.724 ₫
 17. Bông tai nữ Relationship Đá Sapphire Vàng

  Bông tai nữ Relationship

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.24 crt - AAA

  16.040.583,00 ₫
  7.478.454  - 93.042.009  7.478.454 ₫ - 93.042.009 ₫
 18. Bông tai nữ Rilato Đá Sapphire Vàng

  Bông tai nữ Rilato

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.132 crt - AAA

  11.322.114,00 ₫
  5.412.709  - 70.315.697  5.412.709 ₫ - 70.315.697 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Vòng đeo ngón tay Sambungan Đá Sapphire Vàng

  Vòng đeo ngón tay Sambungan

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.03 crt - AAA

  9.421.086,00 ₫
  5.264.125  - 55.245.016  5.264.125 ₫ - 55.245.016 ₫
 21. Nhẫn Spojeny Đá Sapphire Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Spojeny

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.096 crt - AAA

  12.963.050,00 ₫
  6.643.836  - 78.211.889  6.643.836 ₫ - 78.211.889 ₫
 22. Bông tai nữ Spolu Đá Sapphire Vàng

  Bông tai nữ Spolu

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.216 crt - AAA

  15.487.283,00 ₫
  7.376.568  - 103.329.695  7.376.568 ₫ - 103.329.695 ₫
 23. Nhẫn Strasta Đá Sapphire Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Strasta

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.07 crt - AAA

  9.597.688,00 ₫
  5.349.030  - 60.480.839  5.349.030 ₫ - 60.480.839 ₫
 24. Bông tai nữ Suhde Đá Sapphire Vàng

  Bông tai nữ Suhde

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.132 crt - AAA

  11.285.039,00 ₫
  5.391.483  - 70.103.439  5.391.483 ₫ - 70.103.439 ₫
 25. Nhẫn Tadafuq Đá Sapphire Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Tadafuq

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng & Kim Cương Nhân Tạo

  0.42 crt - AA

  16.459.731,00 ₫
  6.749.967  - 951.420.015  6.749.967 ₫ - 951.420.015 ₫
 26. Nhẫn Verbintenis Đá Sapphire Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Verbintenis

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.102 crt - AAA

  11.305.417,00 ₫
  5.646.199  - 68.971.369  5.646.199 ₫ - 68.971.369 ₫
 27. Bông tai nữ Veza Đá Sapphire Vàng

  Bông tai nữ Veza

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng & Kim Cương Nhân Tạo

  0.568 crt - AAA

  19.392.358,00 ₫
  6.520.723  - 138.621.977  6.520.723 ₫ - 138.621.977 ₫
 28. Nhẫn Vezu Đá Sapphire Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Vezu

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.528 crt - AAA

  24.293.941,00 ₫
  11.272.587  - 151.853.051  11.272.587 ₫ - 151.853.051 ₫
 29. Bông tai nữ Wahda Đá Sapphire Vàng

  Bông tai nữ Wahda

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng & Kim Cương

  0.37 crt - AA

  14.241.157,00 ₫
  5.285.352  - 270.550.601  5.285.352 ₫ - 270.550.601 ₫
 30. Xỏ khuyên tai Wananga Đá Sapphire Vàng

  Xỏ khuyên tai Wananga

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.134 crt - AAA

  10.563.062,00 ₫
  4.945.731  - 57.749.723  4.945.731 ₫ - 57.749.723 ₫
 31. Bông tai nữ Yhteys Đá Sapphire Vàng

  Bông tai nữ Yhteys

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng & Kim Cương Nhân Tạo

  0.74 crt - AA

  20.188.487,00 ₫
  6.989.400  - 508.200.419  6.989.400 ₫ - 508.200.419 ₫
 32. Bông tai nữ Zajedno Đá Sapphire Vàng

  Bông tai nữ Zajedno

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.492 crt - AAA

  19.959.809,00 ₫
  9.679.199  - 161.164.326  9.679.199 ₫ - 161.164.326 ₫
 33. Bông tai nữ Aikya Đá Sapphire Vàng

  Bông tai nữ Aikya

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng & Kim Cương Nhân Tạo

  0.324 crt - AAA

  13.123.239,00 ₫
  6.346.668  - 96.183.505  6.346.668 ₫ - 96.183.505 ₫
 34. Nhẫn Chidones Đá Sapphire Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Chidones

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng & Kim Cương Nhân Tạo

  0.228 crt - AAA

  18.490.664,00 ₫
  8.436.186  - 115.839.068  8.436.186 ₫ - 115.839.068 ₫
 35. Bông tai nữ Dibana Đá Sapphire Vàng

  Bông tai nữ Dibana

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng & Kim Cương Nhân Tạo

  0.202 crt - AAA

  14.765.306,00 ₫
  6.755.627  - 94.796.714  6.755.627 ₫ - 94.796.714 ₫
 36. Vòng tay Filmkien Đá Sapphire Vàng

  Vòng tay GLAMIRA Filmkien

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng

  3.36 crt - AAA

  39.311.133,00 ₫
  12.679.185  - 375.394.446  12.679.185 ₫ - 375.394.446 ₫
 37. Dây chuyền nữ Harremana Đá Sapphire Vàng

  Dây chuyền nữ Harremana

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.264 crt - AAA

  15.811.338,00 ₫
  7.274.682  - 92.730.686  7.274.682 ₫ - 92.730.686 ₫
 38. Bông tai nữ Huipu Đá Sapphire Vàng

  Bông tai nữ Huipu

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng & Kim Cương Nhân Tạo

  0.704 crt - AA

  18.398.967,00 ₫
  6.316.950  - 504.478.737  6.316.950 ₫ - 504.478.737 ₫
 39. Vòng đeo lòng bàn tay Jinsilhan Đá Sapphire Vàng

  Vòng đeo lòng bàn tay Jinsilhan

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.546 crt - AAA

  28.707.031,00 ₫
  11.981.829  - 59.312.547  11.981.829 ₫ - 59.312.547 ₫
 40. Vòng tay Odnos Đá Sapphire Vàng

  Vòng tay GLAMIRA Odnos

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng

  3.92 crt - AAA

  41.822.912,00 ₫
  13.075.409  - 432.563.985  13.075.409 ₫ - 432.563.985 ₫
 41. Nhẫn Passy Đá Sapphire Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Passy

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.054 crt - AAA

  13.814.649,00 ₫
  7.471.662  - 81.339.230  7.471.662 ₫ - 81.339.230 ₫
 42. Vòng tay Prawdziwy Đá Sapphire Vàng

  Vòng tay GLAMIRA Prawdziwy

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.312 crt - AAA

  60.369.901,00 ₫
  22.188.574  - 111.952.676  22.188.574 ₫ - 111.952.676 ₫
 43. Bông tai nữ Rankontre Đá Sapphire Vàng

  Bông tai nữ Rankontre

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.132 crt - AAA

  12.137.771,00 ₫
  5.879.688  - 74.985.489  5.879.688 ₫ - 74.985.489 ₫
 44. Bông tai nữ Tutaki Đá Sapphire Vàng

  Bông tai nữ Tutaki

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.132 crt - AAA

  11.247.964,00 ₫
  5.370.257  - 69.891.174  5.370.257 ₫ - 69.891.174 ₫
 45. Nhẫn Ubuzima Đá Sapphire Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Ubuzima

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.138 crt - AAA

  17.107.842,00 ₫
  8.313.922  - 103.527.810  8.313.922 ₫ - 103.527.810 ₫
 46. Dây chuyền nữ Aito Đá Sapphire Vàng

  Dây chuyền nữ Aito

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.27 crt - AAA

  17.071.899,00 ₫
  7.746.189  - 116.107.937  7.746.189 ₫ - 116.107.937 ₫
 47. Mặt dây chuyền nữ Bophelong Đá Sapphire Vàng

  Mặt dây chuyền nữ Bophelong

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.096 crt - AAA

  11.643.905,00 ₫
  3.914.697  - 48.594.101  3.914.697 ₫ - 48.594.101 ₫
 48. Bông tai nữ Duruovo Đá Sapphire Vàng

  Bông tai nữ Duruovo

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.252 crt - AAA

  16.568.410,00 ₫
  7.567.888  - 111.990.030  7.567.888 ₫ - 111.990.030 ₫
 49. Mặt dây chuyền nữ Gyvenimas Đá Sapphire Vàng

  Mặt dây chuyền nữ Gyvenimas

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.108 crt - AAA

  12.592.297,00 ₫
  4.366.393  - 60.296.877  4.366.393 ₫ - 60.296.877 ₫
 50. Bông tai nữ Halawai Đá Sapphire Vàng

  Bông tai nữ Halawai

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.144 crt - AAA

  15.301.906,00 ₫
  7.274.682  - 93.438.230  7.274.682 ₫ - 93.438.230 ₫
 51. Dây chuyền nữ Hamkke Đá Sapphire Vàng

  Dây chuyền nữ Hamkke

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng & Kim Cương Nhân Tạo

  0.776 crt - AAA

  33.136.822,00 ₫
  11.507.492  - 121.432.629  11.507.492 ₫ - 121.432.629 ₫
 52. Bông tai nữ Hlangana Đá Sapphire Vàng

  Bông tai nữ Hlangana

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.144 crt - AAA

  16.525.391,00 ₫
  7.726.378  - 100.442.915  7.726.378 ₫ - 100.442.915 ₫
 53. Dây chuyền nữ Jinkhene Đá Sapphire Vàng

  Dây chuyền nữ Jinkhene

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.108 crt - AAA

  13.132.860,00 ₫
  6.378.082  - 79.683.580  6.378.082 ₫ - 79.683.580 ₫
 54. Vòng tay nữ Kartu Đá Sapphire Vàng

  Vòng tay nữ Kartu

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Vàng & Kim Cương

  0.226 crt - AAA

  31.281.076,00 ₫
  11.363.719  - 60.535.182  11.363.719 ₫ - 60.535.182 ₫
 55. Bông tai nữ Kinabuhi Đá Sapphire Vàng

  Bông tai nữ Kinabuhi

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.144 crt - AAA

  10.222.591,00 ₫
  4.669.788  - 64.358.180  4.669.788 ₫ - 64.358.180 ₫
 56. Airpods® Kukuman Đá Sapphire Vàng

  Airpods® GLAMIRA Kukuman

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.216 crt - AAA

  13.109.654,00 ₫
  6.176.857  - 81.636.405  6.176.857 ₫ - 81.636.405 ₫
 57. Bông tai nữ Lifetyd Đá Sapphire Vàng

  Bông tai nữ Lifetyd

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng & Kim Cương Nhân Tạo

  0.202 crt - AAA

  17.212.276,00 ₫
  8.063.169  - 108.806.084  8.063.169 ₫ - 108.806.084 ₫
 58. Nhẫn Manawa Đá Sapphire Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Manawa

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.054 crt - AAA

  19.338.870,00 ₫
  9.216.465  - 112.966.445  9.216.465 ₫ - 112.966.445 ₫
 59. Kẹp tóc Reunirse Đá Sapphire Vàng

  Kẹp tóc GLAMIRA Reunirse

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.432 crt - AAA

  19.157.737,00 ₫
  9.132.974  - 150.834.182  9.132.974 ₫ - 150.834.182 ₫
 60. Vòng tay nữ Tulus Đá Sapphire Vàng

  Vòng tay nữ Tulus

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.266 crt - AAA

  16.368.600,00 ₫
  7.052.796  - 90.876.920  7.052.796 ₫ - 90.876.920 ₫
 61. Vòng đeo ngón tay Zaedno Đá Sapphire Vàng

  Vòng đeo ngón tay Zaedno

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.108 crt - AAA

  15.505.679,00 ₫
  7.682.227  - 93.268.420  7.682.227 ₫ - 93.268.420 ₫

You’ve viewed 60 of 172 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng