Đang tải...
Tìm thấy 172 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Vòng tay nữ Voolav Đá Sapphire

  Vòng tay nữ Voolav

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.12 crt - AAA

  11.226.455,00 ₫
  5.527.898  - 69.268.536  5.527.898 ₫ - 69.268.536 ₫
 2. Nhẫn Kohtuda Đá Sapphire

  Nhẫn GLAMIRA Kohtuda

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire

  0.09 crt - AAA

  11.580.509,00 ₫
  5.900.915  - 70.046.835  5.900.915 ₫ - 70.046.835 ₫
 3. Vòng đeo ngón tay Zaedno Đá Sapphire

  Vòng đeo ngón tay Zaedno

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire

  0.108 crt - AAA

  15.505.679,00 ₫
  7.682.227  - 93.268.420  7.682.227 ₫ - 93.268.420 ₫
 4. Nhẫn Upoznati Đá Sapphire

  Nhẫn GLAMIRA Upoznati

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.06 crt - AAA

  13.417.577,00 ₫
  7.195.720  - 79.315.660  7.195.720 ₫ - 79.315.660 ₫
 5. Nhẫn Bondoflove Đá Sapphire

  Nhẫn GLAMIRA Bondoflove

  Vàng 14K & Đá Sapphire & Kim Cương Nhân Tạo

  0.426 crt - AA

  20.734.145,00 ₫
  8.782.599  - 976.141.596  8.782.599 ₫ - 976.141.596 ₫
 6. Bông tai nữ Erikoista Đá Sapphire

  Bông tai nữ Erikoista

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.192 crt - AAA

  10.598.156,00 ₫
  5.030.636  - 73.853.420  5.030.636 ₫ - 73.853.420 ₫
 7. Vòng tay nữ Levenslag Đá Sapphire

  Vòng tay nữ Levenslag

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.066 crt - AAA

  7.978.263,00 ₫
  4.086.773  - 48.424.298  4.086.773 ₫ - 48.424.298 ₫
 8. Vòng tay nữ Kartu Đá Sapphire

  Vòng tay nữ Kartu

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire & Kim Cương

  0.226 crt - AAA

  31.281.076,00 ₫
  11.363.719  - 60.535.182  11.363.719 ₫ - 60.535.182 ₫
 9. Bông tai nữ Wahda Đá Sapphire

  Bông tai nữ Wahda

  Vàng 14K & Đá Sapphire & Kim Cương

  0.37 crt - AA

  13.986.442,00 ₫
  5.285.352  - 270.550.601  5.285.352 ₫ - 270.550.601 ₫
 10. Nhẫn Povrzete Đá Sapphire

  Nhẫn GLAMIRA Povrzete

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.12 crt - AAA

  14.266.630,00 ₫
  7.195.720  - 86.674.116  7.195.720 ₫ - 86.674.116 ₫
 11. Bông tai nữ Rilato Đá Sapphire

  Bông tai nữ Rilato

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.132 crt - AAA

  11.322.114,00 ₫
  5.412.709  - 70.315.697  5.412.709 ₫ - 70.315.697 ₫
 12. Vòng đeo lòng bàn tay Jinsilhan Đá Sapphire

  Vòng đeo lòng bàn tay Jinsilhan

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.546 crt - AAA

  28.707.031,00 ₫
  11.981.829  - 59.312.547  11.981.829 ₫ - 59.312.547 ₫
 13. Nhẫn Kafala Đá Sapphire

  Nhẫn GLAMIRA Kafala

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.102 crt - AAA

  16.162.280,00 ₫
  8.089.772  - 96.777.836  8.089.772 ₫ - 96.777.836 ₫
 14. Nhẫn Passie Đá Sapphire

  Nhẫn GLAMIRA Passie

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire

  0.066 crt - AAA

  10.314.006,00 ₫
  5.370.257  - 61.796.873  5.370.257 ₫ - 61.796.873 ₫
 15. Nhẫn Verbintenis Đá Sapphire

  Nhẫn GLAMIRA Verbintenis

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.102 crt - AAA

  11.305.417,00 ₫
  5.646.199  - 68.971.369  5.646.199 ₫ - 68.971.369 ₫
 16. Nhẫn Povezati Đá Sapphire

  Nhẫn GLAMIRA Povezati

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.324 crt - AAA

  20.334.525,00 ₫
  9.489.577  - 118.060.756  9.489.577 ₫ - 118.060.756 ₫
 17. Bông tai nữ Adzinstva Đá Sapphire

  Bông tai nữ Adzinstva

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire

  0.192 crt - AAA

  13.860.782,00 ₫
  6.622.609  - 92.532.575  6.622.609 ₫ - 92.532.575 ₫
 18. Bông tai nữ Batasuna Đá Sapphire

  Bông tai nữ Batasuna

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.18 crt - AAA

  9.039.013,00 ₫
  4.258.847  - 64.103.469  4.258.847 ₫ - 64.103.469 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Xỏ khuyên tai Elkarrekin Đá Sapphire

  Xỏ khuyên tai Elkarrekin

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.132 crt - AAA

  11.210.888,00 ₫
  5.349.030  - 69.678.909  5.349.030 ₫ - 69.678.909 ₫
 21. Bông tai nữ Enhed Đá Sapphire

  Bông tai nữ Enhed

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.192 crt - AAA

  10.449.855,00 ₫
  4.945.731  - 73.004.368  4.945.731 ₫ - 73.004.368 ₫
 22. Bông tai nữ Forhard Đá Sapphire

  Bông tai nữ Forhard

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.132 crt - AAA

  11.692.867,00 ₫
  5.624.973  - 72.438.332  5.624.973 ₫ - 72.438.332 ₫
 23. Bông tai nữ Forhold Đá Sapphire

  Bông tai nữ Forhold

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.156 crt - AAA

  12.209.092,00 ₫
  5.709.878  - 76.230.766  5.709.878 ₫ - 76.230.766 ₫
 24. Bông tai nữ Jednota Đá Sapphire

  Bông tai nữ Jednota

  Vàng 14K & Đá Sapphire & Kim Cương Nhân Tạo

  0.456 crt - AAA

  18.795.756,00 ₫
  7.471.662  - 122.942.806  7.471.662 ₫ - 122.942.806 ₫
 25. Nhẫn Konexioa Đá Sapphire

  Nhẫn GLAMIRA Konexioa

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.108 crt - AAA

  21.511.877,00 ₫
  9.915.518  - 127.655.050  9.915.518 ₫ - 127.655.050 ₫
 26. Nhẫn Lidhje Đá Sapphire

  Nhẫn GLAMIRA Lidhje

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.104 crt - AAA

  17.496.990,00 ₫
  8.578.260  - 98.391.036  8.578.260 ₫ - 98.391.036 ₫
 27. Nhẫn Nexum Đá Sapphire

  Nhẫn GLAMIRA Nexum

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.108 crt - AAA

  22.068.006,00 ₫
  10.191.460  - 130.838.995  10.191.460 ₫ - 130.838.995 ₫
 28. Bông tai nữ Relasyon Đá Sapphire

  Bông tai nữ Relasyon

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.093 crt - AAA

  8.520.807,00 ₫
  4.237.338  - 47.561.092  4.237.338 ₫ - 47.561.092 ₫
 29. Bông tai nữ Relatie Đá Sapphire

  Bông tai nữ Relatie

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.084 crt - AAA

  13.571.821,00 ₫
  6.806.005  - 81.197.724  6.806.005 ₫ - 81.197.724 ₫
 30. Bông tai nữ Relationship Đá Sapphire

  Bông tai nữ Relationship

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.24 crt - AAA

  16.040.583,00 ₫
  7.478.454  - 93.042.009  7.478.454 ₫ - 93.042.009 ₫
 31. Vòng đeo ngón tay Sambungan Đá Sapphire

  Vòng đeo ngón tay Sambungan

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.03 crt - AAA

  9.421.086,00 ₫
  5.264.125  - 55.245.016  5.264.125 ₫ - 55.245.016 ₫
 32. Nhẫn Spojeny Đá Sapphire

  Nhẫn GLAMIRA Spojeny

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.096 crt - AAA

  12.963.050,00 ₫
  6.643.836  - 78.211.889  6.643.836 ₫ - 78.211.889 ₫
 33. Bông tai nữ Spolu Đá Sapphire

  Bông tai nữ Spolu

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.216 crt - AAA

  15.487.283,00 ₫
  7.376.568  - 103.329.695  7.376.568 ₫ - 103.329.695 ₫
 34. Nhẫn Strasta Đá Sapphire

  Nhẫn GLAMIRA Strasta

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.07 crt - AAA

  9.597.688,00 ₫
  5.349.030  - 60.480.839  5.349.030 ₫ - 60.480.839 ₫
 35. Bông tai nữ Suhde Đá Sapphire

  Bông tai nữ Suhde

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.132 crt - AAA

  11.285.039,00 ₫
  5.391.483  - 70.103.439  5.391.483 ₫ - 70.103.439 ₫
 36. Nhẫn Tadafuq Đá Sapphire

  Nhẫn GLAMIRA Tadafuq

  Vàng 14K & Đá Sapphire & Kim Cương Nhân Tạo

  0.42 crt - AA

  16.459.731,00 ₫
  6.749.967  - 951.420.015  6.749.967 ₫ - 951.420.015 ₫
 37. Bông tai nữ Veza Đá Sapphire

  Bông tai nữ Veza

  Vàng 14K & Đá Sapphire & Kim Cương Nhân Tạo

  0.568 crt - AAA

  19.901.789,00 ₫
  6.520.723  - 138.621.977  6.520.723 ₫ - 138.621.977 ₫
 38. Nhẫn Vezu Đá Sapphire

  Nhẫn GLAMIRA Vezu

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.528 crt - AAA

  24.293.941,00 ₫
  11.272.587  - 151.853.051  11.272.587 ₫ - 151.853.051 ₫
 39. Xỏ khuyên tai Wananga Đá Sapphire

  Xỏ khuyên tai Wananga

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.134 crt - AAA

  10.563.062,00 ₫
  4.945.731  - 57.749.723  4.945.731 ₫ - 57.749.723 ₫
 40. Bông tai nữ Yhteys Đá Sapphire

  Bông tai nữ Yhteys

  Vàng 14K & Đá Sapphire & Kim Cương Nhân Tạo

  0.74 crt - AA

  19.679.056,00 ₫
  6.989.400  - 508.200.419  6.989.400 ₫ - 508.200.419 ₫
 41. Bông tai nữ Zajedno Đá Sapphire

  Bông tai nữ Zajedno

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.492 crt - AAA

  19.959.809,00 ₫
  9.679.199  - 161.164.326  9.679.199 ₫ - 161.164.326 ₫
 42. Bông tai nữ Aikya Đá Sapphire

  Bông tai nữ Aikya

  Vàng 14K & Đá Sapphire & Kim Cương Nhân Tạo

  0.324 crt - AAA

  13.123.239,00 ₫
  6.346.668  - 96.183.505  6.346.668 ₫ - 96.183.505 ₫
 43. Nhẫn Chidones Đá Sapphire

  Nhẫn GLAMIRA Chidones

  Vàng 14K & Đá Sapphire & Kim Cương Nhân Tạo

  0.228 crt - AAA

  18.490.664,00 ₫
  8.436.186  - 115.839.068  8.436.186 ₫ - 115.839.068 ₫
 44. Bông tai nữ Dibana Đá Sapphire

  Bông tai nữ Dibana

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire & Kim Cương Nhân Tạo

  0.202 crt - AAA

  14.765.306,00 ₫
  6.755.627  - 94.796.714  6.755.627 ₫ - 94.796.714 ₫
 45. Vòng tay Filmkien Đá Sapphire

  Vòng tay GLAMIRA Filmkien

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  3.36 crt - AAA

  39.311.133,00 ₫
  12.679.185  - 375.394.446  12.679.185 ₫ - 375.394.446 ₫
 46. Dây chuyền nữ Harremana Đá Sapphire

  Dây chuyền nữ Harremana

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.264 crt - AAA

  15.811.338,00 ₫
  7.274.682  - 92.730.686  7.274.682 ₫ - 92.730.686 ₫
 47. Bông tai nữ Huipu Đá Sapphire

  Bông tai nữ Huipu

  Vàng 14K & Đá Sapphire & Kim Cương Nhân Tạo

  0.704 crt - AA

  17.889.536,00 ₫
  6.316.950  - 504.478.737  6.316.950 ₫ - 504.478.737 ₫
 48. Vòng tay Odnos Đá Sapphire

  Vòng tay GLAMIRA Odnos

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  3.92 crt - AAA

  41.822.912,00 ₫
  13.075.409  - 432.563.985  13.075.409 ₫ - 432.563.985 ₫
 49. Nhẫn Passy Đá Sapphire

  Nhẫn GLAMIRA Passy

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.054 crt - AAA

  13.814.649,00 ₫
  7.471.662  - 81.339.230  7.471.662 ₫ - 81.339.230 ₫
 50. Vòng tay Prawdziwy Đá Sapphire

  Vòng tay GLAMIRA Prawdziwy

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.312 crt - AAA

  60.369.901,00 ₫
  22.188.574  - 111.952.676  22.188.574 ₫ - 111.952.676 ₫
 51. Bông tai nữ Rankontre Đá Sapphire

  Bông tai nữ Rankontre

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.132 crt - AAA

  12.137.771,00 ₫
  5.879.688  - 74.985.489  5.879.688 ₫ - 74.985.489 ₫
 52. Bông tai nữ Tutaki Đá Sapphire

  Bông tai nữ Tutaki

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.132 crt - AAA

  11.247.964,00 ₫
  5.370.257  - 69.891.174  5.370.257 ₫ - 69.891.174 ₫
 53. Nhẫn Ubuzima Đá Sapphire

  Nhẫn GLAMIRA Ubuzima

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.138 crt - AAA

  17.107.842,00 ₫
  8.313.922  - 103.527.810  8.313.922 ₫ - 103.527.810 ₫
 54. Dây chuyền nữ Aito Đá Sapphire

  Dây chuyền nữ Aito

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.27 crt - AAA

  17.071.899,00 ₫
  7.746.189  - 116.107.937  7.746.189 ₫ - 116.107.937 ₫
 55. Mặt dây chuyền nữ Bophelong Đá Sapphire

  Mặt dây chuyền nữ Bophelong

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.096 crt - AAA

  11.643.905,00 ₫
  3.914.697  - 48.594.101  3.914.697 ₫ - 48.594.101 ₫
 56. Bông tai nữ Duruovo Đá Sapphire

  Bông tai nữ Duruovo

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.252 crt - AAA

  16.568.410,00 ₫
  7.567.888  - 111.990.030  7.567.888 ₫ - 111.990.030 ₫
 57. Mặt dây chuyền nữ Gyvenimas Đá Sapphire

  Mặt dây chuyền nữ Gyvenimas

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.108 crt - AAA

  12.592.297,00 ₫
  4.366.393  - 60.296.877  4.366.393 ₫ - 60.296.877 ₫
 58. Bông tai nữ Halawai Đá Sapphire

  Bông tai nữ Halawai

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.144 crt - AAA

  15.301.906,00 ₫
  7.274.682  - 93.438.230  7.274.682 ₫ - 93.438.230 ₫
 59. Dây chuyền nữ Hamkke Đá Sapphire

  Dây chuyền nữ Hamkke

  Vàng 14K & Đá Sapphire & Kim Cương Nhân Tạo

  0.776 crt - AAA

  33.136.822,00 ₫
  11.507.492  - 121.432.629  11.507.492 ₫ - 121.432.629 ₫
 60. Bông tai nữ Hlangana Đá Sapphire

  Bông tai nữ Hlangana

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.144 crt - AAA

  16.525.391,00 ₫
  7.726.378  - 100.442.915  7.726.378 ₫ - 100.442.915 ₫
 61. Dây chuyền nữ Jinkhene Đá Sapphire

  Dây chuyền nữ Jinkhene

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.108 crt - AAA

  13.132.860,00 ₫
  6.378.082  - 79.683.580  6.378.082 ₫ - 79.683.580 ₫

You’ve viewed 60 of 172 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng