Đang tải...
Tìm thấy 3 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Dây chuyền nữ Verbonnet Bến

  Dây chuyền nữ Verbonnet

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.136 crt - VS

  52.161.260,00 ₫
  15.595.397  - 175.579.543  15.595.397 ₫ - 175.579.543 ₫
 2. Dây chuyền nữ Hamkke Bến

  Dây chuyền nữ Hamkke

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.776 crt - VS

  35.089.643,00 ₫
  11.507.492  - 121.432.629  11.507.492 ₫ - 121.432.629 ₫
 3. Dây chuyền nữ Makemake Bến

  Dây chuyền nữ Makemake

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.728 crt - VS

  68.937.973,00 ₫
  19.367.454  - 272.792.667  19.367.454 ₫ - 272.792.667 ₫

You’ve viewed 3 of 3 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng