Đang tải...
Tìm thấy 18 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông tai nữ Kinabuhi Studs

  Bông tai nữ Kinabuhi

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.144 crt - VS1

  14.637.665,00 ₫
  4.669.788  - 64.358.180  4.669.788 ₫ - 64.358.180 ₫
 2. Bông tai nữ Relationship - A Studs

  Bông tai nữ Relationship - A

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.192 crt - VS

  12.998.994,00 ₫
  6.724.496  - 82.075.079  6.724.496 ₫ - 82.075.079 ₫
 3. Bông tai nữ Tikras Studs

  Bông tai nữ Tikras

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.216 crt - VS

  11.581.925,00 ₫
  4.945.731  - 75.947.750  4.945.731 ₫ - 75.947.750 ₫
 4. Bông tai nữ Forhold Studs

  Bông tai nữ Forhold

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.156 crt - VS

  12.095.885,00 ₫
  5.709.878  - 76.230.766  5.709.878 ₫ - 76.230.766 ₫
 5. Bông Tai Munosabat Studs

  Bông Tai GLAMIRA Munosabat

  Vàng 14K
  12.271.922,00 ₫
  6.744.873  - 70.259.100  6.744.873 ₫ - 70.259.100 ₫
 6. Bông tai nữ Relatie Studs

  Bông tai nữ Relatie

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.084 crt - VS

  13.515.218,00 ₫
  6.806.005  - 81.197.724  6.806.005 ₫ - 81.197.724 ₫
 7. Bông tai nữ Relationship Studs

  Bông tai nữ Relationship

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.24 crt - VS

  16.889.636,00 ₫
  7.478.454  - 93.042.009  7.478.454 ₫ - 93.042.009 ₫
 8. Bông tai nữ Suhde Studs

  Bông tai nữ Suhde

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.132 crt - VS

  11.200.134,00 ₫
  5.391.483  - 70.103.439  5.391.483 ₫ - 70.103.439 ₫
 9. Bông tai nữ Yhteys Studs

  Bông tai nữ Yhteys

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.74 crt - VS

  23.839.413,00 ₫
  6.989.400  - 508.200.419  6.989.400 ₫ - 508.200.419 ₫
 10. Bông Tai Hubungan Studs

  Bông Tai GLAMIRA Hubungan

  Vàng 14K
  11.196.738,00 ₫
  6.153.932  - 64.103.467  6.153.932 ₫ - 64.103.467 ₫
 11. Bông Tai Jedinstvo Studs

  Bông Tai GLAMIRA Jedinstvo

  Vàng 14K
  6.191.573,00 ₫
  3.592.057  - 35.447.940  3.592.057 ₫ - 35.447.940 ₫
 12. Bông tai nữ Kukutana Studs

  Bông tai nữ Kukutana

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.504 crt - VS

  54.461.060,00 ₫
  9.749.953  - 2.903.448.496  9.749.953 ₫ - 2.903.448.496 ₫
 13. Bông tai nữ Livstid Studs

  Bông tai nữ Livstid

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.132 crt - VS

  9.754.197,00 ₫
  4.563.657  - 61.825.172  4.563.657 ₫ - 61.825.172 ₫
 14. Bông tai nữ Curgere Studs

  Bông tai nữ Curgere

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  1.06 crt - VS

  37.506.612,00 ₫
  11.111.267  - 178.555.752  11.111.267 ₫ - 178.555.752 ₫
 15. Bông tai nữ Ehtne Studs

  Bông tai nữ Ehtne

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.168 crt - VS

  10.263.628,00 ₫
  4.624.505  - 66.240.245  4.624.505 ₫ - 66.240.245 ₫
 16. Bông tai nữ Maxus Studs

  Bông tai nữ Maxus

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.64 crt - VS

  28.008.828,00 ₫
  9.474.011  - 144.919.119  9.474.011 ₫ - 144.919.119 ₫
 17. Bông tai nữ Ubale Studs

  Bông tai nữ Ubale

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.488 crt - VS

  22.641.117,00 ₫
  8.741.844  - 122.589.034  8.741.844 ₫ - 122.589.034 ₫
 18. Bông tai nữ Relationship - B Studs

  Bông tai nữ Relationship - B

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.288 crt - VS

  16.138.790,00 ₫
  8.232.413  - 104.008.940  8.232.413 ₫ - 104.008.940 ₫

You’ve viewed 18 of 18 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng