Đang tải...
Tìm thấy 27 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn Bondoflove Đá Thạch Anh Khói

  Nhẫn GLAMIRA Bondoflove

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  0.426 crt - AAA

  16.573.788,00 ₫
  8.782.599  - 976.141.596  8.782.599 ₫ - 976.141.596 ₫
 2. Nhẫn Tadafuq Đá Thạch Anh Khói

  Nhẫn GLAMIRA Tadafuq

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  0.42 crt - AAA

  12.384.279,00 ₫
  6.749.967  - 951.420.015  6.749.967 ₫ - 951.420.015 ₫
 3. Bông tai nữ Veza Đá Thạch Anh Khói

  Bông tai nữ Veza

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  0.568 crt - AAA

  13.024.464,00 ₫
  6.520.723  - 138.621.977  6.520.723 ₫ - 138.621.977 ₫
 4. Bông tai nữ Wahda Đá Thạch Anh Khói

  Bông tai nữ Wahda

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  0.37 crt - AAA

  9.939.291,00 ₫
  5.285.352  - 270.550.601  5.285.352 ₫ - 270.550.601 ₫
 5. Bông tai nữ Yhteys Đá Thạch Anh Khói

  Bông tai nữ Yhteys

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  0.74 crt - AAA

  14.160.214,00 ₫
  6.989.400  - 508.200.419  6.989.400 ₫ - 508.200.419 ₫
 6. Bông tai nữ Huipu Đá Thạch Anh Khói

  Bông tai nữ Huipu

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  0.704 crt - AAA

  12.795.220,00 ₫
  6.316.950  - 504.478.737  6.316.950 ₫ - 504.478.737 ₫
 7. Dây chuyền nữ Hamkke Đá Thạch Anh Khói

  Dây chuyền nữ Hamkke

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  0.776 crt - AAA

  27.023.644,00 ₫
  11.507.492  - 121.432.629  11.507.492 ₫ - 121.432.629 ₫
 8. Vòng tay nữ Kartu Đá Thạch Anh Khói

  Vòng tay nữ Kartu

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  0.226 crt - AAA

  27.205.624,00 ₫
  11.363.719  - 60.535.182  11.363.719 ₫ - 60.535.182 ₫
 9. Vòng tay Mifandray Đá Thạch Anh Khói

  Vòng tay GLAMIRA Mifandray

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  0.928 crt - AAA

  60.123.393,00 ₫
  21.608.388  - 121.882.062  21.608.388 ₫ - 121.882.062 ₫
 10. Bông tai nữ Kukutana Đá Thạch Anh Khói

  Bông tai nữ Kukutana

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  1.504 crt - AAA

  24.432.900,00 ₫
  9.749.953  - 2.903.448.496  9.749.953 ₫ - 2.903.448.496 ₫
 11. Dây chuyền nữ Lidenskab Đá Thạch Anh Khói

  Dây chuyền nữ Lidenskab

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  0.395 crt - AAA

  15.827.470,00 ₫
  7.584.869  - 103.782.520  7.584.869 ₫ - 103.782.520 ₫
 12. Vòng tay nữ Mengalir Đá Thạch Anh Khói

  Vòng tay nữ Mengalir

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  0.308 crt - AAA

  10.438.817,00 ₫
  5.603.746  - 88.018.445  5.603.746 ₫ - 88.018.445 ₫
 13. Dây chuyền nữ Mighter Đá Thạch Anh Khói

  Dây chuyền nữ Mighter

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  0.696 crt - AAA

  13.311.160,00 ₫
  6.290.063  - 117.749.433  6.290.063 ₫ - 117.749.433 ₫
 14. Bông tai nữ Moetsje Đá Thạch Anh Khói

  Bông tai nữ Moetsje

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  1.28 crt - AAA

  25.096.010,00 ₫
  10.724.948  - 1.939.759.667  10.724.948 ₫ - 1.939.759.667 ₫
 15. Bông tai nữ Tekot Đá Thạch Anh Khói

  Bông tai nữ Tekot

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  1.532 crt - AAA

  32.133.806,00 ₫
  13.194.276  - 679.751.486  13.194.276 ₫ - 679.751.486 ₫
 16. Dây chuyền nữ Esencija Đá Thạch Anh Khói

  Dây chuyền nữ Esencija

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  0.308 crt - AAA

  13.309.181,00 ₫
  6.353.743  - 88.159.957  6.353.743 ₫ - 88.159.957 ₫
 17. Dây chuyền nữ Esensi Đá Thạch Anh Khói

  Dây chuyền nữ Esensi

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  0.31 crt - AAA

  9.378.350,00 ₫
  4.625.637  - 83.306.201  4.625.637 ₫ - 83.306.201 ₫
 18. Dây chuyền nữ Podstata Đá Thạch Anh Khói

  Dây chuyền nữ Podstata

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  0.402 crt - AAA

  14.587.288,00 ₫
  7.117.890  - 104.433.464  7.117.890 ₫ - 104.433.464 ₫
 19. Dây chuyền nữ Tengja Đá Thạch Anh Khói

  Dây chuyền nữ Tengja

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  0.522 crt - AAA

  15.857.753,00 ₫
  7.944.301  - 981.547.228  7.944.301 ₫ - 981.547.228 ₫
 20. Dây chuyền nữ Whakaaro Đá Thạch Anh Khói

  Dây chuyền nữ Whakaaro

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  1.598 crt - AAA

  38.030.761,00 ₫
  13.747.859  - 686.713.723  13.747.859 ₫ - 686.713.723 ₫
 21. Vòng Cổ Folyam Đá Thạch Anh Khói

  GLAMIRA Vòng Cổ Folyam

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  2.72 crt - AAA

  70.106.553,00 ₫
  25.202.710  - 602.501.856  25.202.710 ₫ - 602.501.856 ₫
 22. Chữ viết tắt
  Dây chuyền nữ Hannu - B Đá Thạch Anh Khói

  Dây chuyền nữ Hannu - B

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  0.752 crt - AAA

  25.708.460,00 ₫
  11.534.378  - 219.522.536  11.534.378 ₫ - 219.522.536 ₫
 23. Chữ viết tắt
  Dây chuyền nữ Hannu - K Đá Thạch Anh Khói

  Dây chuyền nữ Hannu - K

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  0.722 crt - AAA

  25.224.501,00 ₫
  11.350.417  - 213.720.680  11.350.417 ₫ - 213.720.680 ₫
 24. Chữ viết tắt
  Dây chuyền nữ Hannu - N Đá Thạch Anh Khói

  Dây chuyền nữ Hannu - N

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  0.734 crt - AAA

  24.770.823,00 ₫
  11.111.267  - 212.432.949  11.111.267 ₫ - 212.432.949 ₫
 25. Đồ trang sức trên cơ thể Yakapin Đá Thạch Anh Khói

  Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Yakapin

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  1.025 crt - AAA

  45.216.011,00 ₫
  12.950.881  - 1.394.710.368  12.950.881 ₫ - 1.394.710.368 ₫
 26. Bông tai nữ Huipu - A Đá Thạch Anh Khói

  Bông tai nữ Huipu - A

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Khói

  0.5 crt - AAA

  9.490.424,00 ₫
  4.951.674  - 465.238.353  4.951.674 ₫ - 465.238.353 ₫
 27. Bông tai nữ Huipu - B Đá Thạch Anh Khói

  Bông tai nữ Huipu - B

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  0.908 crt - AAA

  16.165.393,00 ₫
  7.702.604  - 543.931.379  7.702.604 ₫ - 543.931.379 ₫

You’ve viewed 27 of 27 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng