Đang tải...
Tìm thấy 172 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn Kohtuda Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Kohtuda

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.09 crt - AAA

  10.731.457,00 ₫
  5.900.915  - 70.046.835  5.900.915 ₫ - 70.046.835 ₫
 2. Nhẫn Passie Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Passie

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.066 crt - AAA

  9.691.368,00 ₫
  5.370.257  - 61.796.873  5.370.257 ₫ - 61.796.873 ₫
 3. Nhẫn Bondoflove Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Bondoflove

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.426 crt - AAA

  16.913.409,00 ₫
  8.782.599  - 976.141.596  8.782.599 ₫ - 976.141.596 ₫
 4. Bông tai nữ Batasuna Đá Thạch Anh Tím

  Bông tai nữ Batasuna

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.18 crt - AAA

  8.189.960,00 ₫
  4.258.847  - 64.103.469  4.258.847 ₫ - 64.103.469 ₫
 5. Bông tai nữ Adzinstva Đá Thạch Anh Tím

  Bông tai nữ Adzinstva

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.192 crt - AAA

  12.955.126,00 ₫
  6.622.609  - 92.532.575  6.622.609 ₫ - 92.532.575 ₫
 6. Xỏ khuyên tai Elkarrekin Đá Thạch Anh Tím

  Xỏ khuyên tai Elkarrekin

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.132 crt - AAA

  9.965.611,00 ₫
  5.349.030  - 69.678.909  5.349.030 ₫ - 69.678.909 ₫
 7. Bông tai nữ Enhed Đá Thạch Anh Tím

  Bông tai nữ Enhed

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.192 crt - AAA

  9.544.199,00 ₫
  4.945.731  - 73.004.368  4.945.731 ₫ - 73.004.368 ₫
 8. Bông tai nữ Forhard Đá Thạch Anh Tím

  Bông tai nữ Forhard

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.132 crt - AAA

  10.447.590,00 ₫
  5.624.973  - 72.438.332  5.624.973 ₫ - 72.438.332 ₫
 9. Bông tai nữ Forhold Đá Thạch Anh Tím

  Bông tai nữ Forhold

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.156 crt - AAA

  10.709.099,00 ₫
  5.709.878  - 76.230.766  5.709.878 ₫ - 76.230.766 ₫
 10. Bông tai nữ Jednota Đá Thạch Anh Tím

  Bông tai nữ Jednota

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.456 crt - AAA

  15.144.831,00 ₫
  7.471.662  - 122.942.806  7.471.662 ₫ - 122.942.806 ₫
 11. Nhẫn Kafala Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Kafala

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.102 crt - AAA

  15.200.020,00 ₫
  8.089.772  - 96.777.836  8.089.772 ₫ - 96.777.836 ₫
 12. Nhẫn Konexioa Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Konexioa

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.108 crt - AAA

  20.493.014,00 ₫
  9.915.518  - 127.655.050  9.915.518 ₫ - 127.655.050 ₫
 13. Nhẫn Lidhje Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Lidhje

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.104 crt - AAA

  16.534.730,00 ₫
  8.578.260  - 98.391.036  8.578.260 ₫ - 98.391.036 ₫
 14. Nhẫn Nexum Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Nexum

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.108 crt - AAA

  21.049.143,00 ₫
  10.191.460  - 130.838.995  10.191.460 ₫ - 130.838.995 ₫
 15. Bông tai nữ Relasyon Đá Thạch Anh Tím

  Bông tai nữ Relasyon

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.093 crt - AAA

  7.728.358,00 ₫
  4.237.338  - 47.561.092  4.237.338 ₫ - 47.561.092 ₫
 16. Bông tai nữ Relatie Đá Thạch Anh Tím

  Bông tai nữ Relatie

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.084 crt - AAA

  12.779.372,00 ₫
  6.806.005  - 81.197.724  6.806.005 ₫ - 81.197.724 ₫
 17. Bông tai nữ Relationship Đá Thạch Anh Tím

  Bông tai nữ Relationship

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.24 crt - AAA

  14.738.703,00 ₫
  7.478.454  - 93.042.009  7.478.454 ₫ - 93.042.009 ₫
 18. Bông tai nữ Rilato Đá Thạch Anh Tím

  Bông tai nữ Rilato

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.132 crt - AAA

  10.076.837,00 ₫
  5.412.709  - 70.315.697  5.412.709 ₫ - 70.315.697 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Vòng đeo ngón tay Sambungan Đá Thạch Anh Tím

  Vòng đeo ngón tay Sambungan

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.03 crt - AAA

  9.307.879,00 ₫
  5.264.125  - 55.245.016  5.264.125 ₫ - 55.245.016 ₫
 21. Nhẫn Spojeny Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Spojeny

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.096 crt - AAA

  12.057.394,00 ₫
  6.643.836  - 78.211.889  6.643.836 ₫ - 78.211.889 ₫
 22. Bông tai nữ Spolu Đá Thạch Anh Tím

  Bông tai nữ Spolu

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.216 crt - AAA

  14.440.119,00 ₫
  7.376.568  - 103.329.695  7.376.568 ₫ - 103.329.695 ₫
 23. Nhẫn Strasta Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Strasta

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.07 crt - AAA

  9.569.387,00 ₫
  5.349.030  - 60.480.839  5.349.030 ₫ - 60.480.839 ₫
 24. Bông tai nữ Suhde Đá Thạch Anh Tím

  Bông tai nữ Suhde

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.132 crt - AAA

  10.039.762,00 ₫
  5.391.483  - 70.103.439  5.391.483 ₫ - 70.103.439 ₫
 25. Nhẫn Tadafuq Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Tadafuq

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.42 crt - AAA

  12.723.900,00 ₫
  6.749.967  - 951.420.015  6.749.967 ₫ - 951.420.015 ₫
 26. Nhẫn Verbintenis Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Verbintenis

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.102 crt - AAA

  10.343.157,00 ₫
  5.646.199  - 68.971.369  5.646.199 ₫ - 68.971.369 ₫
 27. Bông tai nữ Veza Đá Thạch Anh Tím

  Bông tai nữ Veza

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.568 crt - AAA

  13.109.370,00 ₫
  6.520.723  - 138.621.977  6.520.723 ₫ - 138.621.977 ₫
 28. Nhẫn Vezu Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Vezu

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.528 crt - AAA

  23.643.000,00 ₫
  11.272.587  - 151.853.051  11.272.587 ₫ - 151.853.051 ₫
 29. Bông tai nữ Wahda Đá Thạch Anh Tím

  Bông tai nữ Wahda

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.37 crt - AAA

  10.137.403,00 ₫
  5.285.352  - 270.550.601  5.285.352 ₫ - 270.550.601 ₫
 30. Xỏ khuyên tai Wananga Đá Thạch Anh Tím

  Xỏ khuyên tai Wananga

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.134 crt - AAA

  9.346.086,00 ₫
  4.945.731  - 57.749.723  4.945.731 ₫ - 57.749.723 ₫
 31. Bông tai nữ Yhteys Đá Thạch Anh Tím

  Bông tai nữ Yhteys

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.74 crt - AAA

  14.528.137,00 ₫
  6.989.400  - 508.200.419  6.989.400 ₫ - 508.200.419 ₫
 32. Bông tai nữ Zajedno Đá Thạch Anh Tím

  Bông tai nữ Zajedno

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.492 crt - AAA

  19.959.809,00 ₫
  9.679.199  - 161.164.326  9.679.199 ₫ - 161.164.326 ₫
 33. Bông tai nữ Aikya Đá Thạch Anh Tím

  Bông tai nữ Aikya

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.324 crt - AAA

  12.076.074,00 ₫
  6.346.668  - 96.183.505  6.346.668 ₫ - 96.183.505 ₫
 34. Nhẫn Chidones Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Chidones

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.228 crt - AAA

  16.339.732,00 ₫
  8.436.186  - 115.839.068  8.436.186 ₫ - 115.839.068 ₫
 35. Bông tai nữ Dibana Đá Thạch Anh Tím

  Bông tai nữ Dibana

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.202 crt - AAA

  13.491.727,00 ₫
  6.755.627  - 94.796.714  6.755.627 ₫ - 94.796.714 ₫
 36. Vòng tay Filmkien Đá Thạch Anh Tím

  Vòng tay GLAMIRA Filmkien

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  3.36 crt - AAA

  32.801.730,00 ₫
  12.679.185  - 375.394.446  12.679.185 ₫ - 375.394.446 ₫
 37. Dây chuyền nữ Harremana Đá Thạch Anh Tím

  Dây chuyền nữ Harremana

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.264 crt - AAA

  14.481.156,00 ₫
  7.274.682  - 92.730.686  7.274.682 ₫ - 92.730.686 ₫
 38. Bông tai nữ Huipu Đá Thạch Anh Tím

  Bông tai nữ Huipu

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.704 crt - AAA

  13.163.143,00 ₫
  6.316.950  - 504.478.737  6.316.950 ₫ - 504.478.737 ₫
 39. Vòng đeo lòng bàn tay Jinsilhan Đá Thạch Anh Tím

  Vòng đeo lòng bàn tay Jinsilhan

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.546 crt - AAA

  26.725.909,00 ₫
  11.981.829  - 59.312.547  11.981.829 ₫ - 59.312.547 ₫
 40. Vòng tay Odnos Đá Thạch Anh Tím

  Vòng tay GLAMIRA Odnos

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  3.92 crt - AAA

  34.238.043,00 ₫
  13.075.409  - 432.563.985  13.075.409 ₫ - 432.563.985 ₫
 41. Nhẫn Passy Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Passy

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.054 crt - AAA

  13.305.217,00 ₫
  7.471.662  - 81.339.230  7.471.662 ₫ - 81.339.230 ₫
 42. Vòng tay Prawdziwy Đá Thạch Anh Tím

  Vòng tay GLAMIRA Prawdziwy

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.312 crt - AAA

  59.832.168,00 ₫
  22.188.574  - 111.952.676  22.188.574 ₫ - 111.952.676 ₫
 43. Bông tai nữ Rankontre Đá Thạch Anh Tím

  Bông tai nữ Rankontre

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.132 crt - AAA

  10.892.494,00 ₫
  5.879.688  - 74.985.489  5.879.688 ₫ - 74.985.489 ₫
 44. Bông tai nữ Tutaki Đá Thạch Anh Tím

  Bông tai nữ Tutaki

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.132 crt - AAA

  10.002.687,00 ₫
  5.370.257  - 69.891.174  5.370.257 ₫ - 69.891.174 ₫
 45. Nhẫn Ubuzima Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Ubuzima

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.138 crt - AAA

  15.777.660,00 ₫
  8.313.922  - 103.527.810  8.313.922 ₫ - 103.527.810 ₫
 46. Dây chuyền nữ Aito Đá Thạch Anh Tím

  Dây chuyền nữ Aito

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.27 crt - AAA

  15.770.018,00 ₫
  7.746.189  - 116.107.937  7.746.189 ₫ - 116.107.937 ₫
 47. Mặt dây chuyền nữ Bophelong Đá Thạch Anh Tím

  Mặt dây chuyền nữ Bophelong

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.096 crt - AAA

  10.709.947,00 ₫
  3.914.697  - 48.594.101  3.914.697 ₫ - 48.594.101 ₫
 48. Bông tai nữ Duruovo Đá Thạch Anh Tím

  Bông tai nữ Duruovo

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.252 crt - AAA

  15.351.435,00 ₫
  7.567.888  - 111.990.030  7.567.888 ₫ - 111.990.030 ₫
 49. Mặt dây chuyền nữ Gyvenimas Đá Thạch Anh Tím

  Mặt dây chuyền nữ Gyvenimas

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.108 crt - AAA

  11.573.434,00 ₫
  4.366.393  - 60.296.877  4.366.393 ₫ - 60.296.877 ₫
 50. Bông tai nữ Halawai Đá Thạch Anh Tím

  Bông tai nữ Halawai

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.144 crt - AAA

  13.915.121,00 ₫
  7.274.682  - 93.438.230  7.274.682 ₫ - 93.438.230 ₫
 51. Dây chuyền nữ Hamkke Đá Thạch Anh Tím

  Dây chuyền nữ Hamkke

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.776 crt - AAA

  27.448.170,00 ₫
  11.507.492  - 121.432.629  11.507.492 ₫ - 121.432.629 ₫
 52. Bông tai nữ Hlangana Đá Thạch Anh Tím

  Bông tai nữ Hlangana

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.144 crt - AAA

  15.138.606,00 ₫
  7.726.378  - 100.442.915  7.726.378 ₫ - 100.442.915 ₫
 53. Dây chuyền nữ Jinkhene Đá Thạch Anh Tím

  Dây chuyền nữ Jinkhene

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.108 crt - AAA

  12.113.997,00 ₫
  6.378.082  - 79.683.580  6.378.082 ₫ - 79.683.580 ₫
 54. Vòng tay nữ Kartu Đá Thạch Anh Tím

  Vòng tay nữ Kartu

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.226 crt - AAA

  27.403.736,00 ₫
  11.363.719  - 60.535.182  11.363.719 ₫ - 60.535.182 ₫
 55. Bông tai nữ Kinabuhi Đá Thạch Anh Tím

  Bông tai nữ Kinabuhi

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.144 crt - AAA

  8.835.806,00 ₫
  4.669.788  - 64.358.180  4.669.788 ₫ - 64.358.180 ₫
 56. Airpods® Kukuman Đá Thạch Anh Tím

  Airpods® GLAMIRA Kukuman

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.216 crt - AAA

  11.553.058,00 ₫
  6.176.857  - 81.636.405  6.176.857 ₫ - 81.636.405 ₫
 57. Bông tai nữ Lifetyd Đá Thạch Anh Tím

  Bông tai nữ Lifetyd

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.202 crt - AAA

  15.938.697,00 ₫
  8.063.169  - 108.806.084  8.063.169 ₫ - 108.806.084 ₫
 58. Nhẫn Manawa Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Manawa

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.054 crt - AAA

  18.829.438,00 ₫
  9.216.465  - 112.966.445  9.216.465 ₫ - 112.966.445 ₫
 59. Kẹp tóc Reunirse Đá Thạch Anh Tím

  Kẹp tóc GLAMIRA Reunirse

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.432 crt - AAA

  19.157.737,00 ₫
  9.132.974  - 150.834.182  9.132.974 ₫ - 150.834.182 ₫
 60. Vòng tay nữ Tulus Đá Thạch Anh Tím

  Vòng tay nữ Tulus

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.266 crt - AAA

  14.472.382,00 ₫
  7.052.796  - 90.876.920  7.052.796 ₫ - 90.876.920 ₫
 61. Vòng đeo ngón tay Zaedno Đá Thạch Anh Tím

  Vòng đeo ngón tay Zaedno

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.108 crt - AAA

  14.486.816,00 ₫
  7.682.227  - 93.268.420  7.682.227 ₫ - 93.268.420 ₫

You’ve viewed 60 of 172 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng