Đang tải...
Tìm thấy 27 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn Bondoflove Thạch Anh Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Bondoflove

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  0.426 crt - AAA

  16.913.409,00 ₫
  8.782.599  - 976.141.596  8.782.599 ₫ - 976.141.596 ₫
 2. Nhẫn Tadafuq Thạch Anh Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Tadafuq

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  0.42 crt - AAA

  12.723.900,00 ₫
  6.749.967  - 951.420.015  6.749.967 ₫ - 951.420.015 ₫
 3. Bông tai nữ Veza Thạch Anh Vàng

  Bông tai nữ Veza

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  0.568 crt - AAA

  13.109.370,00 ₫
  6.520.723  - 138.621.977  6.520.723 ₫ - 138.621.977 ₫
 4. Bông tai nữ Wahda Thạch Anh Vàng

  Bông tai nữ Wahda

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  0.37 crt - AAA

  10.137.403,00 ₫
  5.285.352  - 270.550.601  5.285.352 ₫ - 270.550.601 ₫
 5. Bông tai nữ Yhteys Thạch Anh Vàng

  Bông tai nữ Yhteys

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  0.74 crt - AAA

  14.528.137,00 ₫
  6.989.400  - 508.200.419  6.989.400 ₫ - 508.200.419 ₫
 6. Bông tai nữ Huipu Thạch Anh Vàng

  Bông tai nữ Huipu

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  0.704 crt - AAA

  13.163.143,00 ₫
  6.316.950  - 504.478.737  6.316.950 ₫ - 504.478.737 ₫
 7. Dây chuyền nữ Hamkke Thạch Anh Vàng

  Dây chuyền nữ Hamkke

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  0.776 crt - AAA

  27.448.170,00 ₫
  11.507.492  - 121.432.629  11.507.492 ₫ - 121.432.629 ₫
 8. Vòng tay nữ Kartu Thạch Anh Vàng

  Vòng tay nữ Kartu

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  0.226 crt - AAA

  27.403.736,00 ₫
  11.363.719  - 60.535.182  11.363.719 ₫ - 60.535.182 ₫
 9. Vòng tay Mifandray Thạch Anh Vàng

  Vòng tay GLAMIRA Mifandray

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  0.928 crt - AAA

  60.321.505,00 ₫
  21.608.388  - 121.882.062  21.608.388 ₫ - 121.882.062 ₫
 10. Bông tai nữ Kukutana Thạch Anh Vàng

  Bông tai nữ Kukutana

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  1.504 crt - AAA

  26.244.212,00 ₫
  9.749.953  - 2.903.448.496  9.749.953 ₫ - 2.903.448.496 ₫
 11. Dây chuyền nữ Lidenskab Thạch Anh Vàng

  Dây chuyền nữ Lidenskab

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  0.395 crt - AAA

  16.251.996,00 ₫
  7.584.869  - 103.782.520  7.584.869 ₫ - 103.782.520 ₫
 12. Vòng tay nữ Mengalir Thạch Anh Vàng

  Vòng tay nữ Mengalir

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  0.308 crt - AAA

  10.863.343,00 ₫
  5.603.746  - 88.018.445  5.603.746 ₫ - 88.018.445 ₫
 13. Dây chuyền nữ Mighter Thạch Anh Vàng

  Dây chuyền nữ Mighter

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  0.696 crt - AAA

  14.867.756,00 ₫
  6.290.063  - 117.749.433  6.290.063 ₫ - 117.749.433 ₫
 14. Bông tai nữ Moetsje Thạch Anh Vàng

  Bông tai nữ Moetsje

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  1.28 crt - AAA

  25.746.951,00 ₫
  10.724.948  - 1.939.759.667  10.724.948 ₫ - 1.939.759.667 ₫
 15. Bông tai nữ Tekot Thạch Anh Vàng

  Bông tai nữ Tekot

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  1.532 crt - AAA

  32.501.729,00 ₫
  13.194.276  - 679.751.486  13.194.276 ₫ - 679.751.486 ₫
 16. Dây chuyền nữ Esencija Thạch Anh Vàng

  Dây chuyền nữ Esencija

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  0.308 crt - AAA

  13.733.707,00 ₫
  6.353.743  - 88.159.957  6.353.743 ₫ - 88.159.957 ₫
 17. Dây chuyền nữ Esensi Thạch Anh Vàng

  Dây chuyền nữ Esensi

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  0.31 crt - AAA

  9.576.462,00 ₫
  4.625.637  - 83.306.201  4.625.637 ₫ - 83.306.201 ₫
 18. Dây chuyền nữ Podstata Thạch Anh Vàng

  Dây chuyền nữ Podstata

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  0.402 crt - AAA

  15.351.435,00 ₫
  7.117.890  - 104.433.464  7.117.890 ₫ - 104.433.464 ₫
 19. Dây chuyền nữ Tengja Thạch Anh Vàng

  Dây chuyền nữ Tengja

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  0.522 crt - AAA

  16.197.374,00 ₫
  7.944.301  - 981.547.228  7.944.301 ₫ - 981.547.228 ₫
 20. Dây chuyền nữ Whakaaro Thạch Anh Vàng

  Dây chuyền nữ Whakaaro

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  1.598 crt - AAA

  38.398.684,00 ₫
  13.747.859  - 686.713.723  13.747.859 ₫ - 686.713.723 ₫
 21. Vòng Cổ Folyam Thạch Anh Vàng

  GLAMIRA Vòng Cổ Folyam

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  2.72 crt - AAA

  70.615.984,00 ₫
  25.202.710  - 602.501.856  25.202.710 ₫ - 602.501.856 ₫
 22. Chữ viết tắt
  Dây chuyền nữ Hannu - B Thạch Anh Vàng

  Dây chuyền nữ Hannu - B

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  0.752 crt - AAA

  26.132.986,00 ₫
  11.534.378  - 219.522.536  11.534.378 ₫ - 219.522.536 ₫
 23. Chữ viết tắt
  Dây chuyền nữ Hannu - K Thạch Anh Vàng

  Dây chuyền nữ Hannu - K

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  0.722 crt - AAA

  25.649.027,00 ₫
  11.350.417  - 213.720.680  11.350.417 ₫ - 213.720.680 ₫
 24. Chữ viết tắt
  Dây chuyền nữ Hannu - N Thạch Anh Vàng

  Dây chuyền nữ Hannu - N

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  0.734 crt - AAA

  25.195.349,00 ₫
  11.111.267  - 212.432.949  11.111.267 ₫ - 212.432.949 ₫
 25. Đồ trang sức trên cơ thể Yakapin Thạch Anh Vàng

  Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Yakapin

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  1.025 crt - AAA

  46.263.176,00 ₫
  12.950.881  - 1.394.710.368  12.950.881 ₫ - 1.394.710.368 ₫
 26. Bông tai nữ Huipu - A Thạch Anh Vàng

  Bông tai nữ Huipu - A

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.5 crt - AAA

  9.858.347,00 ₫
  4.951.674  - 465.238.353  4.951.674 ₫ - 465.238.353 ₫
 27. Bông tai nữ Huipu - B Thạch Anh Vàng

  Bông tai nữ Huipu - B

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  0.908 crt - AAA

  16.533.316,00 ₫
  7.702.604  - 543.931.379  7.702.604 ₫ - 543.931.379 ₫

You’ve viewed 27 of 27 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng