Đang tải...
Tìm thấy 172 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn Verbintenis Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn GLAMIRA Verbintenis

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.102 crt - AAAAA

  9.862.028,00 ₫
  5.646.199  - 68.971.369  5.646.199 ₫ - 68.971.369 ₫
 2. Nhẫn Kohtuda Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn GLAMIRA Kohtuda

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.09 crt - AAAAA

  10.306.931,00 ₫
  5.900.915  - 70.046.835  5.900.915 ₫ - 70.046.835 ₫
 3. Nhẫn Bondoflove Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn GLAMIRA Bondoflove

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  0.426 crt - AAAAA

  15.979.452,00 ₫
  8.782.599  - 976.141.596  8.782.599 ₫ - 976.141.596 ₫
 4. Nhẫn Ceangal Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn GLAMIRA Ceangal

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  0.438 crt - AAAAA

  13.643.707,00 ₫
  7.811.283  - 127.046.559  7.811.283 ₫ - 127.046.559 ₫
 5. Bông tai nữ Adzinstva Đá Swarovski Xanh Lam

  Bông tai nữ Adzinstva

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.192 crt - AAAAA

  12.049.470,00 ₫
  6.622.609  - 92.532.575  6.622.609 ₫ - 92.532.575 ₫
 6. Bông tai nữ Batasuna Đá Swarovski Xanh Lam

  Bông tai nữ Batasuna

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.18 crt - AAAAA

  7.340.908,00 ₫
  4.258.847  - 64.103.469  4.258.847 ₫ - 64.103.469 ₫
 7. Xỏ khuyên tai Elkarrekin Đá Swarovski Xanh Lam

  Xỏ khuyên tai Elkarrekin

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.132 crt - AAAAA

  9.342.973,00 ₫
  5.349.030  - 69.678.909  5.349.030 ₫ - 69.678.909 ₫
 8. Bông tai nữ Enhed Đá Swarovski Xanh Lam

  Bông tai nữ Enhed

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.192 crt - AAAAA

  8.638.543,00 ₫
  4.945.731  - 73.004.368  4.945.731 ₫ - 73.004.368 ₫
 9. Bông tai nữ Forhard Đá Swarovski Xanh Lam

  Bông tai nữ Forhard

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.132 crt - AAAAA

  9.824.952,00 ₫
  5.624.973  - 72.438.332  5.624.973 ₫ - 72.438.332 ₫
 10. Bông tai nữ Forhold Đá Swarovski Xanh Lam

  Bông tai nữ Forhold

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.156 crt - AAAAA

  9.973.254,00 ₫
  5.709.878  - 76.230.766  5.709.878 ₫ - 76.230.766 ₫
 11. Bông tai nữ Jednota Đá Swarovski Xanh Lam

  Bông tai nữ Jednota

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  0.456 crt - AAAAA

  13.050.502,00 ₫
  7.471.662  - 122.942.806  7.471.662 ₫ - 122.942.806 ₫
 12. Nhẫn Kafala Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn GLAMIRA Kafala

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.102 crt - AAAAA

  14.718.891,00 ₫
  8.089.772  - 96.777.836  8.089.772 ₫ - 96.777.836 ₫
 13. Nhẫn Konexioa Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn GLAMIRA Konexioa

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.108 crt - AAAAA

  19.983.583,00 ₫
  9.915.518  - 127.655.050  9.915.518 ₫ - 127.655.050 ₫
 14. Nhẫn Lidhje Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn GLAMIRA Lidhje

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.104 crt - AAAAA

  16.053.601,00 ₫
  8.578.260  - 98.391.036  8.578.260 ₫ - 98.391.036 ₫
 15. Nhẫn Nexum Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn GLAMIRA Nexum

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.108 crt - AAAAA

  20.539.712,00 ₫
  10.191.460  - 130.838.995  10.191.460 ₫ - 130.838.995 ₫
 16. Nhẫn Passie Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn GLAMIRA Passie

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.066 crt - AAAAA

  9.380.049,00 ₫
  5.370.257  - 61.796.873  5.370.257 ₫ - 61.796.873 ₫
 17. Bông tai nữ Relasyon Đá Swarovski Xanh Lam

  Bông tai nữ Relasyon

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.093 crt - AAAAA

  7.303.832,00 ₫
  4.237.338  - 47.561.092  4.237.338 ₫ - 47.561.092 ₫
 18. Bông tai nữ Relatie Đá Swarovski Xanh Lam

  Bông tai nữ Relatie

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.084 crt - AAAAA

  12.383.148,00 ₫
  6.806.005  - 81.197.724  6.806.005 ₫ - 81.197.724 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Bông tai nữ Relationship Đá Swarovski Xanh Lam

  Bông tai nữ Relationship

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.24 crt - AAAAA

  13.606.633,00 ₫
  7.478.454  - 93.042.009  7.478.454 ₫ - 93.042.009 ₫
 21. Bông tai nữ Rilato Đá Swarovski Xanh Lam

  Bông tai nữ Rilato

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.132 crt - AAAAA

  9.454.199,00 ₫
  5.412.709  - 70.315.697  5.412.709 ₫ - 70.315.697 ₫
 22. Vòng đeo ngón tay Sambungan Đá Swarovski Xanh Lam

  Vòng đeo ngón tay Sambungan

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.03 crt - AAAAA

  9.194.672,00 ₫
  5.264.125  - 55.245.016  5.264.125 ₫ - 55.245.016 ₫
 23. Nhẫn Spojeny Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn GLAMIRA Spojeny

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.096 crt - AAAAA

  11.604.566,00 ₫
  6.643.836  - 78.211.889  6.643.836 ₫ - 78.211.889 ₫
 24. Bông tai nữ Spolu Đá Swarovski Xanh Lam

  Bông tai nữ Spolu

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.216 crt - AAAAA

  13.421.256,00 ₫
  7.376.568  - 103.329.695  7.376.568 ₫ - 103.329.695 ₫
 25. Nhẫn Strasta Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn GLAMIRA Strasta

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.07 crt - AAAAA

  9.342.973,00 ₫
  5.349.030  - 60.480.839  5.349.030 ₫ - 60.480.839 ₫
 26. Bông tai nữ Suhde Đá Swarovski Xanh Lam

  Bông tai nữ Suhde

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.132 crt - AAAAA

  9.417.124,00 ₫
  5.391.483  - 70.103.439  5.391.483 ₫ - 70.103.439 ₫
 27. Nhẫn Tadafuq Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn GLAMIRA Tadafuq

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  0.42 crt - AAAAA

  11.789.943,00 ₫
  6.749.967  - 951.420.015  6.749.967 ₫ - 951.420.015 ₫
 28. Bông tai nữ Veza Đá Swarovski Xanh Lam

  Bông tai nữ Veza

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  0.568 crt - AAAAA

  11.864.093,00 ₫
  6.520.723  - 138.621.977  6.520.723 ₫ - 138.621.977 ₫
 29. Nhẫn Vezu Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn GLAMIRA Vezu

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.528 crt - AAAAA

  21.095.843,00 ₫
  11.272.587  - 151.853.051  11.272.587 ₫ - 151.853.051 ₫
 30. Bông tai nữ Wahda Đá Swarovski Xanh Lam

  Bông tai nữ Wahda

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  0.37 crt - AAAAA

  9.231.748,00 ₫
  5.285.352  - 270.550.601  5.285.352 ₫ - 270.550.601 ₫
 31. Xỏ khuyên tai Wananga Đá Swarovski Xanh Lam

  Xỏ khuyên tai Wananga

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.134 crt - AAAAA

  8.638.543,00 ₫
  4.945.731  - 57.749.723  4.945.731 ₫ - 57.749.723 ₫
 32. Bông tai nữ Yhteys Đá Swarovski Xanh Lam

  Bông tai nữ Yhteys

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  0.74 crt - AAAAA

  12.716.826,00 ₫
  6.989.400  - 508.200.419  6.989.400 ₫ - 508.200.419 ₫
 33. Bông tai nữ Zajedno Đá Swarovski Xanh Lam

  Bông tai nữ Zajedno

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.492 crt - AAAAA

  17.610.764,00 ₫
  9.679.199  - 161.164.326  9.679.199 ₫ - 161.164.326 ₫
 34. Bông tai nữ Aikya Đá Swarovski Xanh Lam

  Bông tai nữ Aikya

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  0.324 crt - AAAAA

  11.085.513,00 ₫
  6.346.668  - 96.183.505  6.346.668 ₫ - 96.183.505 ₫
 35. Nhẫn Chidones Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn GLAMIRA Chidones

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  0.228 crt - AAAAA

  15.349.171,00 ₫
  8.436.186  - 115.839.068  8.436.186 ₫ - 115.839.068 ₫
 36. Bông tai nữ Dibana Đá Swarovski Xanh Lam

  Bông tai nữ Dibana

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  0.202 crt - AAAAA

  12.642.675,00 ₫
  6.755.627  - 94.796.714  6.755.627 ₫ - 94.796.714 ₫
 37. Vòng tay Filmkien Đá Swarovski Xanh Lam

  Vòng tay GLAMIRA Filmkien

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  3.36 crt - AAAAA

  29.660.236,00 ₫
  12.679.185  - 375.394.446  12.679.185 ₫ - 375.394.446 ₫
 38. Dây chuyền nữ Harremana Đá Swarovski Xanh Lam

  Dây chuyền nữ Harremana

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.264 crt - AAAAA

  13.235.879,00 ₫
  7.274.682  - 92.730.686  7.274.682 ₫ - 92.730.686 ₫
 39. Bông tai nữ Huipu Đá Swarovski Xanh Lam

  Bông tai nữ Huipu

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  0.704 crt - AAAAA

  11.493.341,00 ₫
  6.316.950  - 504.478.737  6.316.950 ₫ - 504.478.737 ₫
 40. Vòng đeo lòng bàn tay Jinsilhan Đá Swarovski Xanh Lam

  Vòng đeo lòng bàn tay Jinsilhan

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.546 crt - AAAAA

  24.914.597,00 ₫
  11.981.829  - 59.312.547  11.981.829 ₫ - 59.312.547 ₫
 41. Vòng tay Odnos Đá Swarovski Xanh Lam

  Vòng tay GLAMIRA Odnos

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  3.92 crt - AAAAA

  30.587.117,00 ₫
  13.075.409  - 432.563.985  13.075.409 ₫ - 432.563.985 ₫
 42. Nhẫn Passy Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn GLAMIRA Passy

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.054 crt - AAAAA

  13.050.502,00 ₫
  7.471.662  - 81.339.230  7.471.662 ₫ - 81.339.230 ₫
 43. Vòng tay Prawdziwy Đá Swarovski Xanh Lam

  Vòng tay GLAMIRA Prawdziwy

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.312 crt - AAAAA

  58.134.063,00 ₫
  22.188.574  - 111.952.676  22.188.574 ₫ - 111.952.676 ₫
 44. Bông tai nữ Rankontre Đá Swarovski Xanh Lam

  Bông tai nữ Rankontre

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.132 crt - AAAAA

  10.269.856,00 ₫
  5.879.688  - 74.985.489  5.879.688 ₫ - 74.985.489 ₫
 45. Bông tai nữ Tutaki Đá Swarovski Xanh Lam

  Bông tai nữ Tutaki

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.132 crt - AAAAA

  9.380.049,00 ₫
  5.370.257  - 69.891.174  5.370.257 ₫ - 69.891.174 ₫
 46. Nhẫn Ubuzima Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn GLAMIRA Ubuzima

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.138 crt - AAAAA

  15.126.720,00 ₫
  8.313.922  - 103.527.810  8.313.922 ₫ - 103.527.810 ₫
 47. Dây chuyền nữ Aito Đá Swarovski Xanh Lam

  Dây chuyền nữ Aito

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.27 crt - AAAAA

  14.496.440,00 ₫
  7.746.189  - 116.107.937  7.746.189 ₫ - 116.107.937 ₫
 48. Mặt dây chuyền nữ Bophelong Đá Swarovski Xanh Lam

  Mặt dây chuyền nữ Bophelong

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.096 crt - AAAAA

  10.285.421,00 ₫
  3.914.697  - 48.594.101  3.914.697 ₫ - 48.594.101 ₫
 49. Bông tai nữ Duruovo Đá Swarovski Xanh Lam

  Bông tai nữ Duruovo

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.252 crt - AAAAA

  14.162.762,00 ₫
  7.567.888  - 111.990.030  7.567.888 ₫ - 111.990.030 ₫
 50. Mặt dây chuyền nữ Gyvenimas Đá Swarovski Xanh Lam

  Mặt dây chuyền nữ Gyvenimas

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.108 crt - AAAAA

  11.064.003,00 ₫
  4.366.393  - 60.296.877  4.366.393 ₫ - 60.296.877 ₫
 51. Bông tai nữ Halawai Đá Swarovski Xanh Lam

  Bông tai nữ Halawai

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.144 crt - AAAAA

  13.235.879,00 ₫
  7.274.682  - 93.438.230  7.274.682 ₫ - 93.438.230 ₫
 52. Dây chuyền nữ Hamkke Đá Swarovski Xanh Lam

  Dây chuyền nữ Hamkke

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  0.776 crt - AAAAA

  24.448.185,00 ₫
  11.507.492  - 121.432.629  11.507.492 ₫ - 121.432.629 ₫
 53. Bông tai nữ Hlangana Đá Swarovski Xanh Lam

  Bông tai nữ Hlangana

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.144 crt - AAAAA

  14.459.364,00 ₫
  7.726.378  - 100.442.915  7.726.378 ₫ - 100.442.915 ₫
 54. Dây chuyền nữ Jinkhene Đá Swarovski Xanh Lam

  Dây chuyền nữ Jinkhene

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.108 crt - AAAAA

  11.604.566,00 ₫
  6.378.082  - 79.683.580  6.378.082 ₫ - 79.683.580 ₫
 55. Vòng tay nữ Kartu Đá Swarovski Xanh Lam

  Vòng tay nữ Kartu

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  0.226 crt - AAAAA

  26.582.986,00 ₫
  11.363.719  - 60.535.182  11.363.719 ₫ - 60.535.182 ₫
 56. Bông tai nữ Kinabuhi Đá Swarovski Xanh Lam

  Bông tai nữ Kinabuhi

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.144 crt - AAAAA

  8.156.564,00 ₫
  4.669.788  - 64.358.180  4.669.788 ₫ - 64.358.180 ₫
 57. Airpods® Kukuman Đá Swarovski Xanh Lam

  Airpods® GLAMIRA Kukuman

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.216 crt - AAAAA

  10.788.911,00 ₫
  6.176.857  - 81.636.405  6.176.857 ₫ - 81.636.405 ₫
 58. Bông tai nữ Lifetyd Đá Swarovski Xanh Lam

  Bông tai nữ Lifetyd

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  0.202 crt - AAAAA

  15.089.645,00 ₫
  8.063.169  - 108.806.084  8.063.169 ₫ - 108.806.084 ₫
 59. Nhẫn Manawa Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn GLAMIRA Manawa

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.054 crt - AAAAA

  18.574.723,00 ₫
  9.216.465  - 112.966.445  9.216.465 ₫ - 112.966.445 ₫
 60. Kẹp tóc Reunirse Đá Swarovski Xanh Lam

  Kẹp tóc GLAMIRA Reunirse

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.432 crt - AAAAA

  17.091.710,00 ₫
  9.132.974  - 150.834.182  9.132.974 ₫ - 150.834.182 ₫
 61. Vòng tay nữ Tulus Đá Swarovski Xanh Lam

  Vòng tay nữ Tulus

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.266 crt - AAAAA

  13.198.804,00 ₫
  7.052.796  - 90.876.920  7.052.796 ₫ - 90.876.920 ₫

You’ve viewed 60 of 172 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng