Đang tải...
Tìm thấy 172 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn Kohtuda Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Kohtuda

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski

  0.09 crt - AAAAA

  10.306.931,00 ₫
  5.900.915  - 70.046.835  5.900.915 ₫ - 70.046.835 ₫
 2. Nhẫn Kafala Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Kafala

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.102 crt - AAAAA

  14.718.891,00 ₫
  8.089.772  - 96.777.836  8.089.772 ₫ - 96.777.836 ₫
 3. Vòng đeo ngón tay Sambungan Đá Swarovski

  Vòng đeo ngón tay Sambungan

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.03 crt - AAAAA

  9.194.672,00 ₫
  5.264.125  - 55.245.016  5.264.125 ₫ - 55.245.016 ₫
 4. Nhẫn Strasta Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Strasta

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.07 crt - AAAAA

  9.342.973,00 ₫
  5.349.030  - 60.480.839  5.349.030 ₫ - 60.480.839 ₫
 5. Dây chuyền nữ Egelezayo Đá Swarovski

  Dây chuyền nữ Egelezayo

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.102 crt - AAAAA

  9.024.862,00 ₫
  4.315.450  - 47.886.561  4.315.450 ₫ - 47.886.561 ₫
 6. Bông tai nữ Rilato Đá Swarovski

  Bông tai nữ Rilato

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.132 crt - AAAAA

  9.454.199,00 ₫
  5.412.709  - 70.315.697  5.412.709 ₫ - 70.315.697 ₫
 7. Nhẫn Sumpay Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Sumpay

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.144 crt - AAAAA

  13.829.084,00 ₫
  7.600.718  - 96.834.440  7.600.718 ₫ - 96.834.440 ₫
 8. Nhẫn Bondoflove Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Bondoflove

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.426 crt - AAAAA

  15.979.452,00 ₫
  8.782.599  - 976.141.596  8.782.599 ₫ - 976.141.596 ₫
 9. Nhẫn Verbintenis Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Verbintenis

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.102 crt - AAAAA

  9.862.028,00 ₫
  5.646.199  - 68.971.369  5.646.199 ₫ - 68.971.369 ₫
 10. Bông tai nữ Batasuna Đá Swarovski

  Bông tai nữ Batasuna

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.18 crt - AAAAA

  7.340.908,00 ₫
  4.258.847  - 64.103.469  4.258.847 ₫ - 64.103.469 ₫
 11. Nhẫn Povrzete Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Povrzete

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.12 crt - AAAAA

  12.568.525,00 ₫
  7.195.720  - 86.674.116  7.195.720 ₫ - 86.674.116 ₫
 12. Nhẫn Spojeny Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Spojeny

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.096 crt - AAAAA

  11.604.566,00 ₫
  6.643.836  - 78.211.889  6.643.836 ₫ - 78.211.889 ₫
 13. Nhẫn Chidones Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Chidones

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.228 crt - AAAAA

  15.349.171,00 ₫
  8.436.186  - 115.839.068  8.436.186 ₫ - 115.839.068 ₫
 14. Nhẫn Cunnette Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Cunnette

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski

  0.036 crt - AAAAA

  11.678.718,00 ₫
  6.686.289  - 71.277.963  6.686.289 ₫ - 71.277.963 ₫
 15. Nhẫn Ceangal Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Ceangal

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.438 crt - AAAAA

  13.643.707,00 ₫
  7.811.283  - 127.046.559  7.811.283 ₫ - 127.046.559 ₫
 16. Bông tai nữ Dibana Đá Swarovski

  Bông tai nữ Dibana

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.202 crt - AAAAA

  12.642.675,00 ₫
  6.755.627  - 94.796.714  6.755.627 ₫ - 94.796.714 ₫
 17. Vòng tay nữ Mivory Đá Swarovski

  Vòng tay nữ Mivory

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.762 crt - AAAAA

  11.530.416,00 ₫
  6.337.328  - 145.117.235  6.337.328 ₫ - 145.117.235 ₫
 18. Nhẫn Passie Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Passie

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski

  0.066 crt - AAAAA

  9.380.049,00 ₫
  5.370.257  - 61.796.873  5.370.257 ₫ - 61.796.873 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Mặt dây chuyền nữ Bophelong Đá Swarovski

  Mặt dây chuyền nữ Bophelong

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.096 crt - AAAAA

  10.285.421,00 ₫
  3.914.697  - 48.594.101  3.914.697 ₫ - 48.594.101 ₫
 21. Bông tai nữ Halawai Đá Swarovski

  Bông tai nữ Halawai

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.144 crt - AAAAA

  13.235.879,00 ₫
  7.274.682  - 93.438.230  7.274.682 ₫ - 93.438.230 ₫
 22. Nhẫn Upoznati Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Upoznati

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.06 crt - AAAAA

  12.568.525,00 ₫
  7.195.720  - 79.315.660  7.195.720 ₫ - 79.315.660 ₫
 23. Vòng tay nữ Levenslag Đá Swarovski

  Vòng tay nữ Levenslag

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.066 crt - AAAAA

  7.044.306,00 ₫
  4.086.773  - 48.424.298  4.086.773 ₫ - 48.424.298 ₫
 24. Dây chuyền nữ Mighter Đá Swarovski

  Dây chuyền nữ Mighter

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.696 crt - AAAAA

  12.547.014,00 ₫
  6.290.063  - 117.749.433  6.290.063 ₫ - 117.749.433 ₫
 25. Nhẫn Spojiti Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Spojiti

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.34 crt - AAAAA

  14.311.063,00 ₫
  7.865.622  - 99.112.733  7.865.622 ₫ - 99.112.733 ₫
 26. Bông tai nữ Adzinstva Đá Swarovski

  Bông tai nữ Adzinstva

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski

  0.192 crt - AAAAA

  12.049.470,00 ₫
  6.622.609  - 92.532.575  6.622.609 ₫ - 92.532.575 ₫
 27. Xỏ khuyên tai Elkarrekin Đá Swarovski

  Xỏ khuyên tai Elkarrekin

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.132 crt - AAAAA

  9.342.973,00 ₫
  5.349.030  - 69.678.909  5.349.030 ₫ - 69.678.909 ₫
 28. Bông tai nữ Enhed Đá Swarovski

  Bông tai nữ Enhed

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.192 crt - AAAAA

  8.638.543,00 ₫
  4.945.731  - 73.004.368  4.945.731 ₫ - 73.004.368 ₫
 29. Bông tai nữ Forhard Đá Swarovski

  Bông tai nữ Forhard

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.132 crt - AAAAA

  9.824.952,00 ₫
  5.624.973  - 72.438.332  5.624.973 ₫ - 72.438.332 ₫
 30. Bông tai nữ Forhold Đá Swarovski

  Bông tai nữ Forhold

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.156 crt - AAAAA

  9.973.254,00 ₫
  5.709.878  - 76.230.766  5.709.878 ₫ - 76.230.766 ₫
 31. Bông tai nữ Jednota Đá Swarovski

  Bông tai nữ Jednota

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.456 crt - AAAAA

  13.050.502,00 ₫
  7.471.662  - 122.942.806  7.471.662 ₫ - 122.942.806 ₫
 32. Nhẫn Konexioa Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Konexioa

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.108 crt - AAAAA

  19.983.583,00 ₫
  9.915.518  - 127.655.050  9.915.518 ₫ - 127.655.050 ₫
 33. Nhẫn Lidhje Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Lidhje

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.104 crt - AAAAA

  16.053.601,00 ₫
  8.578.260  - 98.391.036  8.578.260 ₫ - 98.391.036 ₫
 34. Nhẫn Nexum Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Nexum

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.108 crt - AAAAA

  20.539.712,00 ₫
  10.191.460  - 130.838.995  10.191.460 ₫ - 130.838.995 ₫
 35. Bông tai nữ Relasyon Đá Swarovski

  Bông tai nữ Relasyon

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.093 crt - AAAAA

  7.303.832,00 ₫
  4.237.338  - 47.561.092  4.237.338 ₫ - 47.561.092 ₫
 36. Bông tai nữ Relatie Đá Swarovski

  Bông tai nữ Relatie

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.084 crt - AAAAA

  12.383.148,00 ₫
  6.806.005  - 81.197.724  6.806.005 ₫ - 81.197.724 ₫
 37. Bông tai nữ Relationship Đá Swarovski

  Bông tai nữ Relationship

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.24 crt - AAAAA

  13.606.633,00 ₫
  7.478.454  - 93.042.009  7.478.454 ₫ - 93.042.009 ₫
 38. Bông tai nữ Spolu Đá Swarovski

  Bông tai nữ Spolu

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.216 crt - AAAAA

  13.421.256,00 ₫
  7.376.568  - 103.329.695  7.376.568 ₫ - 103.329.695 ₫
 39. Bông tai nữ Suhde Đá Swarovski

  Bông tai nữ Suhde

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.132 crt - AAAAA

  9.417.124,00 ₫
  5.391.483  - 70.103.439  5.391.483 ₫ - 70.103.439 ₫
 40. Nhẫn Tadafuq Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Tadafuq

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.42 crt - AAAAA

  11.789.943,00 ₫
  6.749.967  - 951.420.015  6.749.967 ₫ - 951.420.015 ₫
 41. Bông tai nữ Veza Đá Swarovski

  Bông tai nữ Veza

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.568 crt - AAAAA

  11.864.093,00 ₫
  6.520.723  - 138.621.977  6.520.723 ₫ - 138.621.977 ₫
 42. Nhẫn Vezu Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Vezu

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.528 crt - AAAAA

  21.095.843,00 ₫
  11.272.587  - 151.853.051  11.272.587 ₫ - 151.853.051 ₫
 43. Bông tai nữ Wahda Đá Swarovski

  Bông tai nữ Wahda

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.37 crt - AAAAA

  9.231.748,00 ₫
  5.285.352  - 270.550.601  5.285.352 ₫ - 270.550.601 ₫
 44. Xỏ khuyên tai Wananga Đá Swarovski

  Xỏ khuyên tai Wananga

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.134 crt - AAAAA

  8.638.543,00 ₫
  4.945.731  - 57.749.723  4.945.731 ₫ - 57.749.723 ₫
 45. Bông tai nữ Yhteys Đá Swarovski

  Bông tai nữ Yhteys

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.74 crt - AAAAA

  12.716.826,00 ₫
  6.989.400  - 508.200.419  6.989.400 ₫ - 508.200.419 ₫
 46. Bông tai nữ Zajedno Đá Swarovski

  Bông tai nữ Zajedno

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.492 crt - AAAAA

  17.610.764,00 ₫
  9.679.199  - 161.164.326  9.679.199 ₫ - 161.164.326 ₫
 47. Bông tai nữ Aikya Đá Swarovski

  Bông tai nữ Aikya

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.324 crt - AAAAA

  11.085.513,00 ₫
  6.346.668  - 96.183.505  6.346.668 ₫ - 96.183.505 ₫
 48. Vòng tay Filmkien Đá Swarovski

  Vòng tay GLAMIRA Filmkien

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  3.36 crt - AAAAA

  29.660.236,00 ₫
  12.679.185  - 375.394.446  12.679.185 ₫ - 375.394.446 ₫
 49. Dây chuyền nữ Harremana Đá Swarovski

  Dây chuyền nữ Harremana

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.264 crt - AAAAA

  13.235.879,00 ₫
  7.274.682  - 92.730.686  7.274.682 ₫ - 92.730.686 ₫
 50. Bông tai nữ Huipu Đá Swarovski

  Bông tai nữ Huipu

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.704 crt - AAAAA

  11.493.341,00 ₫
  6.316.950  - 504.478.737  6.316.950 ₫ - 504.478.737 ₫
 51. Vòng đeo lòng bàn tay Jinsilhan Đá Swarovski

  Vòng đeo lòng bàn tay Jinsilhan

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.546 crt - AAAAA

  24.914.597,00 ₫
  11.981.829  - 59.312.547  11.981.829 ₫ - 59.312.547 ₫
 52. Vòng tay Odnos Đá Swarovski

  Vòng tay GLAMIRA Odnos

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  3.92 crt - AAAAA

  30.587.117,00 ₫
  13.075.409  - 432.563.985  13.075.409 ₫ - 432.563.985 ₫
 53. Nhẫn Passy Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Passy

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.054 crt - AAAAA

  13.050.502,00 ₫
  7.471.662  - 81.339.230  7.471.662 ₫ - 81.339.230 ₫
 54. Vòng tay Prawdziwy Đá Swarovski

  Vòng tay GLAMIRA Prawdziwy

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.312 crt - AAAAA

  58.134.063,00 ₫
  22.188.574  - 111.952.676  22.188.574 ₫ - 111.952.676 ₫
 55. Bông tai nữ Rankontre Đá Swarovski

  Bông tai nữ Rankontre

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.132 crt - AAAAA

  10.269.856,00 ₫
  5.879.688  - 74.985.489  5.879.688 ₫ - 74.985.489 ₫
 56. Bông tai nữ Tutaki Đá Swarovski

  Bông tai nữ Tutaki

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.132 crt - AAAAA

  9.380.049,00 ₫
  5.370.257  - 69.891.174  5.370.257 ₫ - 69.891.174 ₫
 57. Nhẫn Ubuzima Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Ubuzima

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.138 crt - AAAAA

  15.126.720,00 ₫
  8.313.922  - 103.527.810  8.313.922 ₫ - 103.527.810 ₫
 58. Dây chuyền nữ Aito Đá Swarovski

  Dây chuyền nữ Aito

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.27 crt - AAAAA

  14.496.440,00 ₫
  7.746.189  - 116.107.937  7.746.189 ₫ - 116.107.937 ₫
 59. Bông tai nữ Duruovo Đá Swarovski

  Bông tai nữ Duruovo

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.252 crt - AAAAA

  14.162.762,00 ₫
  7.567.888  - 111.990.030  7.567.888 ₫ - 111.990.030 ₫
 60. Mặt dây chuyền nữ Gyvenimas Đá Swarovski

  Mặt dây chuyền nữ Gyvenimas

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.108 crt - AAAAA

  11.064.003,00 ₫
  4.366.393  - 60.296.877  4.366.393 ₫ - 60.296.877 ₫
 61. Dây chuyền nữ Hamkke Đá Swarovski

  Dây chuyền nữ Hamkke

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.776 crt - AAAAA

  24.448.185,00 ₫
  11.507.492  - 121.432.629  11.507.492 ₫ - 121.432.629 ₫

You’ve viewed 60 of 172 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng