Đang tải...
Tìm thấy 200 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn Kohtuda Vàng Hồng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Kohtuda

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.09 crt - VS

  16.904.070,00 ₫
  5.900.915  - 70.046.835  5.900.915 ₫ - 70.046.835 ₫
 2. Vòng tay nữ Kartu Vàng Hồng 18K

  Vòng tay nữ Kartu

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.226 crt - VS

  44.261.674,00 ₫
  11.363.719  - 60.535.182  11.363.719 ₫ - 60.535.182 ₫
 3. Bông tai nữ Batasuna Vàng Hồng 18K

  Bông tai nữ Batasuna

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Nâu

  0.18 crt - VS1

  17.985.197,00 ₫
  4.258.847  - 64.103.469  4.258.847 ₫ - 64.103.469 ₫
 4. Nhẫn Strasta Vàng Hồng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Strasta

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.07 crt - VS

  13.514.651,00 ₫
  5.349.030  - 60.480.839  5.349.030 ₫ - 60.480.839 ₫
 5. Nhẫn Bondoflove Vàng Hồng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Bondoflove

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.426 crt - VS

  30.921.360,00 ₫
  8.782.599  - 976.141.596  8.782.599 ₫ - 976.141.596 ₫
 6. Nhẫn Verbintenis Vàng Hồng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Verbintenis

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Đen

  0.102 crt - AAA

  14.976.154,00 ₫
  5.646.199  - 68.971.369  5.646.199 ₫ - 68.971.369 ₫
 7. Vòng tay nữ Tulus Vàng Hồng 18K

  Vòng tay nữ Tulus

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.266 crt - VS

  26.506.287,00 ₫
  7.052.796  - 90.876.920  7.052.796 ₫ - 90.876.920 ₫
 8. Dây chuyền nữ Esensi Vàng Hồng 18K

  Dây chuyền nữ Esensi

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.31 crt - VS

  22.712.719,00 ₫
  4.625.637  - 83.306.201  4.625.637 ₫ - 83.306.201 ₫
 9. Nhẫn Kholbo Vàng Hồng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Kholbo

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.228 crt - VS

  24.482.145,00 ₫
  8.741.844  - 119.023.013  8.741.844 ₫ - 119.023.013 ₫
 10. Nhẫn Povrzete Vàng Hồng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Povrzete

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.12 crt - VS

  20.989.711,00 ₫
  7.195.720  - 86.674.116  7.195.720 ₫ - 86.674.116 ₫
 11. Bông tai nữ Adzinstva Vàng Hồng 18K

  Bông tai nữ Adzinstva

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.192 crt - VS

  18.792.362,00 ₫
  6.622.609  - 92.532.575  6.622.609 ₫ - 92.532.575 ₫
 12. Bông Tai Eenheid Vàng Hồng 18K

  Bông Tai GLAMIRA Eenheid

  Vàng Hồng 18K
  13.947.102,00 ₫
  5.943.367  - 59.433.675  5.943.367 ₫ - 59.433.675 ₫
 13. Xỏ khuyên tai Elkarrekin Vàng Hồng 18K

  Xỏ khuyên tai Elkarrekin

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.132 crt - VS

  14.335.402,00 ₫
  5.349.030  - 69.678.909  5.349.030 ₫ - 69.678.909 ₫
 14. Bông tai nữ Enhed Vàng Hồng 18K

  Bông tai nữ Enhed

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.192 crt - VS

  14.209.743,00 ₫
  4.945.731  - 73.004.368  4.945.731 ₫ - 73.004.368 ₫
 15. Bông tai nữ Forhard Vàng Hồng 18K

  Bông tai nữ Forhard

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.132 crt - VS

  14.982.946,00 ₫
  5.624.973  - 72.438.332  5.624.973 ₫ - 72.438.332 ₫
 16. Bông tai nữ Forhold Vàng Hồng 18K

  Bông tai nữ Forhold

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.156 crt - VS

  15.521.811,00 ₫
  5.709.878  - 76.230.766  5.709.878 ₫ - 76.230.766 ₫
 17. Bông tai nữ Jednota Vàng Hồng 18K

  Bông tai nữ Jednota

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.456 crt - VS

  24.156.109,00 ₫
  7.471.662  - 122.942.806  7.471.662 ₫ - 122.942.806 ₫
 18. Nhẫn Kafala Vàng Hồng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Kafala

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.102 crt - VS

  21.161.784,00 ₫
  8.089.772  - 96.777.836  8.089.772 ₫ - 96.777.836 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn Konexioa Vàng Hồng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Konexioa

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.108 crt - VS

  28.319.864,00 ₫
  9.915.518  - 127.655.050  9.915.518 ₫ - 127.655.050 ₫
 21. Vòng Tay Koup Vàng Hồng 18K

  Vòng Tay GLAMIRA Koup

  Vàng Hồng 18K
  39.101.700,00 ₫
  12.441.450  - 166.626.562  12.441.450 ₫ - 166.626.562 ₫
 22. Nhẫn Lidhje Vàng Hồng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Lidhje

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.104 crt - VS

  25.134.218,00 ₫
  8.578.260  - 98.391.036  8.578.260 ₫ - 98.391.036 ₫
 23. Bông Tai Munosabat Vàng Hồng 18K

  Bông Tai GLAMIRA Munosabat

  Vàng Hồng 18K
  16.487.468,00 ₫
  6.744.873  - 70.259.100  6.744.873 ₫ - 70.259.100 ₫
 24. Nhẫn Nexum Vàng Hồng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Nexum

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.108 crt - VS

  29.067.030,00 ₫
  10.191.460  - 130.838.995  10.191.460 ₫ - 130.838.995 ₫
 25. Nhẫn Passie Vàng Hồng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Passie

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.066 crt - VS

  14.838.041,00 ₫
  5.370.257  - 61.796.873  5.370.257 ₫ - 61.796.873 ₫
 26. Nhẫn Pouto Vàng Hồng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Pouto

  Vàng Hồng 18K
  11.107.870,00 ₫
  4.733.467  - 47.334.675  4.733.467 ₫ - 47.334.675 ₫
 27. Bông tai nữ Relasyon Vàng Hồng 18K

  Bông tai nữ Relasyon

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.093 crt - VS

  13.010.881,00 ₫
  4.237.338  - 47.561.092  4.237.338 ₫ - 47.561.092 ₫
 28. Bông tai nữ Relatie Vàng Hồng 18K

  Bông tai nữ Relatie

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.084 crt - VS

  17.768.971,00 ₫
  6.806.005  - 81.197.724  6.806.005 ₫ - 81.197.724 ₫
 29. Bông tai nữ Relationship Vàng Hồng 18K

  Bông tai nữ Relationship

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.24 crt - VS

  21.563.670,00 ₫
  7.478.454  - 93.042.009  7.478.454 ₫ - 93.042.009 ₫
 30. Bông tai nữ Rilato Vàng Hồng 18K

  Bông tai nữ Rilato

  Vàng Hồng 18K & Đá Sapphire

  0.132 crt - AAA

  14.569.739,00 ₫
  5.412.709  - 70.315.697  5.412.709 ₫ - 70.315.697 ₫
 31. Vòng đeo ngón tay Sambungan Vàng Hồng 18K

  Vòng đeo ngón tay Sambungan

  Vàng Hồng 18K & Ngọc Lục Bảo

  0.03 crt - AAA

  12.692.768,00 ₫
  5.264.125  - 55.245.016  5.264.125 ₫ - 55.245.016 ₫
 32. Bông Tai Samparka Vàng Hồng 18K

  Bông Tai GLAMIRA Samparka

  Vàng Hồng 18K
  11.805.226,00 ₫
  5.030.636  - 50.306.362  5.030.636 ₫ - 50.306.362 ₫
 33. Nhẫn Spojeny Vàng Hồng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Spojeny

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.096 crt - VS1

  22.383.288,00 ₫
  6.643.836  - 78.211.889  6.643.836 ₫ - 78.211.889 ₫
 34. Bông tai nữ Spolu Vàng Hồng 18K

  Bông tai nữ Spolu

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.216 crt - VS

  20.974.993,00 ₫
  7.376.568  - 103.329.695  7.376.568 ₫ - 103.329.695 ₫
 35. Bông tai nữ Suhde Vàng Hồng 18K

  Bông tai nữ Suhde

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.132 crt - VS

  14.435.025,00 ₫
  5.391.483  - 70.103.439  5.391.483 ₫ - 70.103.439 ₫
 36. Nhẫn Tadafuq Vàng Hồng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Tadafuq

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.42 crt - VS

  25.207.803,00 ₫
  6.749.967  - 951.420.015  6.749.967 ₫ - 951.420.015 ₫
 37. Bông Tai Unitetin Vàng Hồng 18K

  Bông Tai GLAMIRA Unitetin

  Vàng Hồng 18K
  12.203.715,00 ₫
  5.200.446  - 52.004.467  5.200.446 ₫ - 52.004.467 ₫
 38. Bông tai nữ Veza Vàng Hồng 18K

  Bông tai nữ Veza

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.568 crt - VS

  32.665.879,00 ₫
  6.520.723  - 138.621.977  6.520.723 ₫ - 138.621.977 ₫
 39. Nhẫn Vezu Vàng Hồng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Vezu

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.528 crt - VS

  35.587.754,00 ₫
  11.272.587  - 151.853.051  11.272.587 ₫ - 151.853.051 ₫
 40. Bông tai nữ Wahda Vàng Hồng 18K

  Bông tai nữ Wahda

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.37 crt - VS

  35.865.111,00 ₫
  5.285.352  - 270.550.601  5.285.352 ₫ - 270.550.601 ₫
 41. Xỏ khuyên tai Wananga Vàng Hồng 18K

  Xỏ khuyên tai Wananga

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.134 crt - VS

  13.445.595,00 ₫
  4.945.731  - 57.749.723  4.945.731 ₫ - 57.749.723 ₫
 42. Bông tai nữ Yhteys Vàng Hồng 18K

  Bông tai nữ Yhteys

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.74 crt - VS

  28.207.788,00 ₫
  6.989.400  - 508.200.419  6.989.400 ₫ - 508.200.419 ₫
 43. Bông tai nữ Zajedno Vàng Hồng 18K

  Bông tai nữ Zajedno

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.492 crt - VS

  30.367.779,00 ₫
  9.679.199  - 161.164.326  9.679.199 ₫ - 161.164.326 ₫
 44. Bông tai nữ Aikya Vàng Hồng 18K

  Bông tai nữ Aikya

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.324 crt - VS

  19.365.190,00 ₫
  6.346.668  - 96.183.505  6.346.668 ₫ - 96.183.505 ₫
 45. Vòng Tay Bnakan Vàng Hồng 18K

  Vòng Tay GLAMIRA Bnakan

  Vàng Hồng 18K
  39.002.078,00 ₫
  12.409.752  - 39.002.078  12.409.752 ₫ - 39.002.078 ₫
 46. Nhẫn Chidones Vàng Hồng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Chidones

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.228 crt - VS

  23.706.678,00 ₫
  8.436.186  - 115.839.068  8.436.186 ₫ - 115.839.068 ₫
 47. Bông tai nữ Dibana Vàng Hồng 18K

  Bông tai nữ Dibana

  Vàng Hồng 18K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.202 crt - AAA

  19.334.623,00 ₫
  6.755.627  - 94.796.714  6.755.627 ₫ - 94.796.714 ₫
 48. Vòng tay Filmkien Vàng Hồng 18K

  Vòng tay GLAMIRA Filmkien

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  3.36 crt - VS

  86.716.569,00 ₫
  12.679.185  - 375.394.446  12.679.185 ₫ - 375.394.446 ₫
 49. Dây chuyền nữ Harremana Vàng Hồng 18K

  Dây chuyền nữ Harremana

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.264 crt - VS

  21.376.878,00 ₫
  7.274.682  - 92.730.686  7.274.682 ₫ - 92.730.686 ₫
 50. Bông Tai Hubungan Vàng Hồng 18K

  Bông Tai GLAMIRA Hubungan

  Vàng Hồng 18K
  15.042.947,00 ₫
  6.153.932  - 64.103.467  6.153.932 ₫ - 64.103.467 ₫
 51. Bông tai nữ Huipu Vàng Hồng 18K

  Bông tai nữ Huipu

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.704 crt - VS

  25.997.987,00 ₫
  6.316.950  - 504.478.737  6.316.950 ₫ - 504.478.737 ₫
 52. Bông Tai Jedinstvo Vàng Hồng 18K

  Bông Tai GLAMIRA Jedinstvo

  Vàng Hồng 18K
  8.318.449,00 ₫
  3.592.057  - 35.447.940  3.592.057 ₫ - 35.447.940 ₫
 53. Vòng đeo lòng bàn tay Jinsilhan Vàng Hồng 18K

  Vòng đeo lòng bàn tay Jinsilhan

  Vàng Hồng 18K & Đá Sapphire

  0.546 crt - AAA

  37.265.481,00 ₫
  11.981.829  - 59.312.547  11.981.829 ₫ - 59.312.547 ₫
 54. Dây Chuyền Konektado Vàng Hồng 18K

  Dây Chuyền GLAMIRA Konektado

  Vàng Hồng 18K
  21.717.632,00 ₫
  8.020.716  - 92.546.730  8.020.716 ₫ - 92.546.730 ₫
 55. Nhẫn Kusangana Vàng Hồng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Kusangana

  Vàng Hồng 18K
  11.058.060,00 ₫
  4.712.241  - 47.122.417  4.712.241 ₫ - 47.122.417 ₫
 56. Vòng tay Odnos Vàng Hồng 18K

  Vòng tay GLAMIRA Odnos

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  3.92 crt - VS

  95.773.129,00 ₫
  13.075.409  - 432.563.985  13.075.409 ₫ - 432.563.985 ₫
 57. Nhẫn Passione Vàng Hồng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Passione

  Vàng Hồng 18K
  10.759.193,00 ₫
  4.584.883  - 45.848.835  4.584.883 ₫ - 45.848.835 ₫
 58. Nhẫn Passy Vàng Hồng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Passy

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.054 crt - VS

  19.373.113,00 ₫
  7.471.662  - 81.339.230  7.471.662 ₫ - 81.339.230 ₫
 59. Vòng tay Prawdziwy Vàng Hồng 18K

  Vòng tay GLAMIRA Prawdziwy

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.312 crt - VS

  82.349.042,00 ₫
  22.188.574  - 111.952.676  22.188.574 ₫ - 111.952.676 ₫
 60. Bông tai nữ Rankontre Vàng Hồng 18K

  Bông tai nữ Rankontre

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.132 crt - VS

  18.297.647,00 ₫
  5.879.688  - 74.985.489  5.879.688 ₫ - 74.985.489 ₫
 61. Bông Tai Tavata Vàng Hồng 18K

  Bông Tai GLAMIRA Tavata

  Vàng Hồng 18K
  13.947.102,00 ₫
  5.705.632  - 59.433.675  5.705.632 ₫ - 59.433.675 ₫

You’ve viewed 60 of 200 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng