Đang tải...
Tìm thấy 20 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông Tai Eenheid Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Bông Tai GLAMIRA Eenheid

  Vàng Trắng-Đỏ 18K
  13.947.102,00 ₫
  5.943.367  - 59.433.675  5.943.367 ₫ - 59.433.675 ₫
 2. Bông tai nữ Forhard Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Bông tai nữ Forhard

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.132 crt - VS

  14.982.946,00 ₫
  5.624.973  - 72.438.332  5.624.973 ₫ - 72.438.332 ₫
 3. Bông tai nữ Lifetyd Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Bông tai nữ Lifetyd

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.202 crt - VS

  23.159.888,00 ₫
  8.063.169  - 108.806.084  8.063.169 ₫ - 108.806.084 ₫
 4. Chữ viết tắt
  Vòng tay nữ Asalee - C Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Vòng tay nữ Asalee - C

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.378 crt - VS

  29.387.404,00 ₫
  8.940.523  - 141.989.886  8.940.523 ₫ - 141.989.886 ₫
 5. Chữ viết tắt
  Vòng tay nữ Asalee - D Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Vòng tay nữ Asalee - D

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.378 crt - VS

  29.536.839,00 ₫
  8.995.712  - 142.626.681  8.995.712 ₫ - 142.626.681 ₫
 6. Chữ viết tắt
  Vòng tay nữ Asalee - O Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Vòng tay nữ Asalee - O

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.378 crt - VS

  29.835.704,00 ₫
  9.106.088  - 143.900.256  9.106.088 ₫ - 143.900.256 ₫
 7. Chữ viết tắt
  Dây chuyền nữ Connectat - C Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Dây chuyền nữ Connectat - C

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.404 crt - VS

  32.528.899,00 ₫
  9.612.689  - 143.390.820  9.612.689 ₫ - 143.390.820 ₫
 8. Chữ viết tắt
  Dây chuyền nữ Connectat - E Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Dây chuyền nữ Connectat - E

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.396 crt - VS

  32.408.899,00 ₫
  9.631.085  - 145.810.622  9.631.085 ₫ - 145.810.622 ₫
 9. Chữ viết tắt
  Dây chuyền nữ Connectat - H Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Dây chuyền nữ Connectat - H

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.39 crt - VS

  32.224.373,00 ₫
  10.245.234  - 144.650.254  10.245.234 ₫ - 144.650.254 ₫
 10. Chữ viết tắt
  Vòng tay nữ Lienax - F Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Vòng tay nữ Lienax - F

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.138 crt - VS

  22.561.024,00 ₫
  8.241.470  - 105.225.914  8.241.470 ₫ - 105.225.914 ₫
 11. Chữ viết tắt
  Vòng tay nữ Lienax - L Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Vòng tay nữ Lienax - L

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.12 crt - VS

  20.939.899,00 ₫
  7.686.756  - 97.075.011  7.686.756 ₫ - 97.075.011 ₫
 12. Chữ viết tắt
  Vòng tay nữ Lienax - S Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Vòng tay nữ Lienax - S

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.156 crt - VS

  22.168.195,00 ₫
  7.983.924  - 104.674.029  7.983.924 ₫ - 104.674.029 ₫
 13. Bông tai nữ Arbenning Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Bông tai nữ Arbenning

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.376 crt - VS

  25.957.235,00 ₫
  7.652.793  - 110.178.721  7.652.793 ₫ - 110.178.721 ₫
 14. Bông tai nữ Erikoista Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Bông tai nữ Erikoista

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Đá Sapphire

  0.192 crt - AAA

  13.616.538,00 ₫
  5.030.636  - 73.853.420  5.030.636 ₫ - 73.853.420 ₫
 15. Bông Tai Spesiell Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Bông Tai GLAMIRA Spesiell

  Vàng Trắng-Đỏ 18K
  13.100.313,00 ₫
  5.582.520  - 55.825.200  5.582.520 ₫ - 55.825.200 ₫
 16. Bông tai nữ Gniomhara Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Bông tai nữ Gniomhara

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.168 crt - VS

  25.155.728,00 ₫
  8.443.827  - 118.032.455  8.443.827 ₫ - 118.032.455 ₫
 17. Chữ viết tắt
  Mặt dây chuyền nữ Panggih - A Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Mặt dây chuyền nữ Panggih - A

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Đá Sapphire & Đá Sapphire Trắng

  0.258 crt - AAA

  22.651.589,00 ₫
  6.601.383  - 101.617.441  6.601.383 ₫ - 101.617.441 ₫
 18. Chữ viết tắt
  Mặt dây chuyền nữ Panggih - J Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Mặt dây chuyền nữ Panggih - J

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.258 crt - VS

  22.863.285,00 ₫
  6.558.930  - 101.192.911  6.558.930 ₫ - 101.192.911 ₫
 19. Chữ viết tắt
  Mặt dây chuyền nữ Panggih - N Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Mặt dây chuyền nữ Panggih - N

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.258 crt - VS

  23.311.585,00 ₫
  6.749.967  - 103.103.281  6.749.967 ₫ - 103.103.281 ₫
 20. Chữ viết tắt
  Mặt dây chuyền nữ Panggih - Z Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Mặt dây chuyền nữ Panggih - Z

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.258 crt - VS

  23.211.962,00 ₫
  6.707.514  - 102.678.751  6.707.514 ₫ - 102.678.751 ₫

You’ve viewed 20 of 20 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng