Đang tải...
Tìm thấy 200 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn Kohtuda Vàng Trắng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Kohtuda

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương

  0.09 crt - VS

  10.924.476,00 ₫
  5.900.915  - 70.046.835  5.900.915 ₫ - 70.046.835 ₫
 2. Bông Tai Samparka Vàng Trắng 9K

  Bông Tai GLAMIRA Samparka

  Vàng Trắng 9K
  6.707.515,00 ₫
  5.030.636  - 50.306.362  5.030.636 ₫ - 50.306.362 ₫
 3. Bông tai nữ Eriline Vàng Trắng 9K

  Bông tai nữ Eriline

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương

  0.3 crt - VS

  18.396.138,00 ₫
  7.706.566  - 109.740.039  7.706.566 ₫ - 109.740.039 ₫
 4. Vòng tay nữ Umaagos Vàng Trắng 9K

  Vòng tay nữ Umaagos

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.178 crt - VS

  8.462.223,00 ₫
  4.581.487  - 65.447.799  4.581.487 ₫ - 65.447.799 ₫
 5. Nhẫn Upoznati Vàng Trắng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Upoznati

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  11.632.020,00 ₫
  7.195.720  - 79.315.660  7.195.720 ₫ - 79.315.660 ₫
 6. Nhẫn Passie Vàng Trắng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Passie

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương

  0.066 crt - VS

  9.396.181,00 ₫
  5.370.257  - 61.796.873  5.370.257 ₫ - 61.796.873 ₫
 7. Bông tai nữ Rilato Vàng Trắng 9K

  Bông tai nữ Rilato

  Vàng Trắng 9K & Đá Sapphire

  0.132 crt - AAA

  9.084.861,00 ₫
  5.412.709  - 70.315.697  5.412.709 ₫ - 70.315.697 ₫
 8. Chữ viết tắt
  Vòng tay nữ Lienax - S Vàng Trắng 9K

  Vòng tay nữ Lienax - S

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.156 crt - VS

  13.499.935,00 ₫
  7.983.924  - 104.674.029  7.983.924 ₫ - 104.674.029 ₫
 9. Vòng tay nữ Kartu Vàng Trắng 9K

  Vòng tay nữ Kartu

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương

  0.226 crt - VS

  28.839.484,00 ₫
  11.363.719  - 60.535.182  11.363.719 ₫ - 60.535.182 ₫
 10. Nhẫn Verbintenis Vàng Trắng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Verbintenis

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương Đen

  0.102 crt - AAA

  9.254.672,00 ₫
  5.646.199  - 68.971.369  5.646.199 ₫ - 68.971.369 ₫
 11. Nhẫn Chidones Vàng Trắng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Chidones

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.228 crt - VS

  14.801.815,00 ₫
  8.436.186  - 115.839.068  8.436.186 ₫ - 115.839.068 ₫
 12. Nhẫn Povrzete Vàng Trắng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Povrzete

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương

  0.12 crt - VS

  13.698.048,00 ₫
  7.195.720  - 86.674.116  7.195.720 ₫ - 86.674.116 ₫
 13. Nhẫn Sumpay Vàng Trắng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Sumpay

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  15.481.057,00 ₫
  7.600.718  - 96.834.440  7.600.718 ₫ - 96.834.440 ₫
 14. Bông tai nữ Relationship - A Vàng Trắng 9K

  Bông tai nữ Relationship - A

  Vàng Trắng 9K & Đá Moissanite

  0.192 crt - VS

  10.103.725,00 ₫
  6.724.496  - 82.075.079  6.724.496 ₫ - 82.075.079 ₫
 15. Vòng tay nữ Mengalir Vàng Trắng 9K

  Vòng tay nữ Mengalir

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.308 crt - VS

  11.716.924,00 ₫
  5.603.746  - 88.018.445  5.603.746 ₫ - 88.018.445 ₫
 16. Nhẫn Feiloai Vàng Trắng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Feiloai

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.568 crt - VS

  25.301.765,00 ₫
  12.104.659  - 167.985.046  12.104.659 ₫ - 167.985.046 ₫
 17. Bông tai nữ Batasuna Vàng Trắng 9K

  Bông tai nữ Batasuna

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương Nâu

  0.18 crt - VS1

  13.726.350,00 ₫
  4.258.847  - 64.103.469  4.258.847 ₫ - 64.103.469 ₫
 18. Bông tai nữ Rankontre Vàng Trắng 9K

  Bông tai nữ Rankontre

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương

  0.132 crt - VS

  12.339.563,00 ₫
  5.879.688  - 74.985.489  5.879.688 ₫ - 74.985.489 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Phụ kiện Apple Watch® Kumu - B Vàng Trắng 9K

  Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Kumu - B

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương Vàng

  0.078 crt - VS1

  11.632.020,00 ₫
  5.136.768  - 60.933.672  5.136.768 ₫ - 60.933.672 ₫
 21. Bông tai nữ Wahda Vàng Trắng 9K

  Bông tai nữ Wahda

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương

  0.37 crt - VS

  30.509.288,00 ₫
  5.285.352  - 270.550.601  5.285.352 ₫ - 270.550.601 ₫
 22. Chữ viết tắt
  Mặt dây chuyền nữ Panggih - A Vàng Trắng 9K

  Mặt dây chuyền nữ Panggih - A

  Vàng Trắng 9K & Đá Sapphire & Đá Sapphire Trắng

  0.258 crt - AAA

  15.537.661,00 ₫
  6.601.383  - 101.617.441  6.601.383 ₫ - 101.617.441 ₫
 23. Bông tai nữ Adzinstva Vàng Trắng 9K

  Bông tai nữ Adzinstva

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.192 crt - VS

  11.801.830,00 ₫
  6.622.609  - 92.532.575  6.622.609 ₫ - 92.532.575 ₫
 24. Nhẫn Bondoflove Vàng Trắng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Bondoflove

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.426 crt - VS

  21.650.839,00 ₫
  8.782.599  - 976.141.596  8.782.599 ₫ - 976.141.596 ₫
 25. Bông Tai Eenheid Vàng Trắng 9K

  Bông Tai GLAMIRA Eenheid

  Vàng Trắng 9K
  7.924.490,00 ₫
  5.943.367  - 59.433.675  5.943.367 ₫ - 59.433.675 ₫
 26. Xỏ khuyên tai Elkarrekin Vàng Trắng 9K

  Xỏ khuyên tai Elkarrekin

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.132 crt - VS

  8.915.051,00 ₫
  5.349.030  - 69.678.909  5.349.030 ₫ - 69.678.909 ₫
 27. Bông tai nữ Enhed Vàng Trắng 9K

  Bông tai nữ Enhed

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.192 crt - VS

  9.198.069,00 ₫
  4.945.731  - 73.004.368  4.945.731 ₫ - 73.004.368 ₫
 28. Bông tai nữ Forhard Vàng Trắng 9K

  Bông tai nữ Forhard

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.132 crt - VS

  9.282.974,00 ₫
  5.624.973  - 72.438.332  5.624.973 ₫ - 72.438.332 ₫
 29. Bông tai nữ Forhold Vàng Trắng 9K

  Bông tai nữ Forhold

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.156 crt - VS

  9.735.802,00 ₫
  5.709.878  - 76.230.766  5.709.878 ₫ - 76.230.766 ₫
 30. Bông tai nữ Jednota Vàng Trắng 9K

  Bông tai nữ Jednota

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.456 crt - VS

  16.584.825,00 ₫
  7.471.662  - 122.942.806  7.471.662 ₫ - 122.942.806 ₫
 31. Nhẫn Kafala Vàng Trắng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Kafala

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.102 crt - VS

  12.622.580,00 ₫
  8.089.772  - 96.777.836  8.089.772 ₫ - 96.777.836 ₫
 32. Nhẫn Konexioa Vàng Trắng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Konexioa

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.108 crt - VS

  16.726.335,00 ₫
  9.915.518  - 127.655.050  9.915.518 ₫ - 127.655.050 ₫
 33. Vòng Tay Koup Vàng Trắng 9K

  Vòng Tay GLAMIRA Koup

  Vàng Trắng 9K
  22.216.875,00 ₫
  12.441.450  - 166.626.562  12.441.450 ₫ - 166.626.562 ₫
 34. Nhẫn Lidhje Vàng Trắng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Lidhje

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương

  0.104 crt - VS

  15.820.678,00 ₫
  8.578.260  - 98.391.036  8.578.260 ₫ - 98.391.036 ₫
 35. Bông Tai Munosabat Vàng Trắng 9K

  Bông Tai GLAMIRA Munosabat

  Vàng Trắng 9K
  9.367.880,00 ₫
  6.744.873  - 70.259.100  6.744.873 ₫ - 70.259.100 ₫
 36. Nhẫn Nexum Vàng Trắng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Nexum

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.108 crt - VS

  17.150.861,00 ₫
  10.191.460  - 130.838.995  10.191.460 ₫ - 130.838.995 ₫
 37. Nhẫn Pouto Vàng Trắng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Pouto

  Vàng Trắng 9K
  6.311.290,00 ₫
  4.733.467  - 47.334.675  4.733.467 ₫ - 47.334.675 ₫
 38. Bông tai nữ Relasyon Vàng Trắng 9K

  Bông tai nữ Relasyon

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương

  0.093 crt - VS

  8.773.543,00 ₫
  4.237.338  - 47.561.092  4.237.338 ₫ - 47.561.092 ₫
 39. Bông tai nữ Relatie Vàng Trắng 9K

  Bông tai nữ Relatie

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.084 crt - VS

  10.584.855,00 ₫
  6.806.005  - 81.197.724  6.806.005 ₫ - 81.197.724 ₫
 40. Bông tai nữ Relationship Vàng Trắng 9K

  Bông tai nữ Relationship

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.24 crt - VS

  13.669.746,00 ₫
  7.478.454  - 93.042.009  7.478.454 ₫ - 93.042.009 ₫
 41. Vòng đeo ngón tay Sambungan Vàng Trắng 9K

  Vòng đeo ngón tay Sambungan

  Vàng Trắng 9K & Ngọc Lục Bảo

  0.03 crt - AAA

  7.358.455,00 ₫
  5.264.125  - 55.245.016  5.264.125 ₫ - 55.245.016 ₫
 42. Nhẫn Spojeny Vàng Trắng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Spojeny

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.096 crt - VS1

  15.650.868,00 ₫
  6.643.836  - 78.211.889  6.643.836 ₫ - 78.211.889 ₫
 43. Bông tai nữ Spolu Vàng Trắng 9K

  Bông tai nữ Spolu

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.216 crt - VS

  13.188.616,00 ₫
  7.376.568  - 103.329.695  7.376.568 ₫ - 103.329.695 ₫
 44. Nhẫn Strasta Vàng Trắng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Strasta

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.07 crt - VS

  8.094.300,00 ₫
  5.349.030  - 60.480.839  5.349.030 ₫ - 60.480.839 ₫
 45. Bông tai nữ Suhde Vàng Trắng 9K

  Bông tai nữ Suhde

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.132 crt - VS

  8.971.655,00 ₫
  5.391.483  - 70.103.439  5.391.483 ₫ - 70.103.439 ₫
 46. Nhẫn Tadafuq Vàng Trắng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Tadafuq

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.42 crt - VS

  18.367.836,00 ₫
  6.749.967  - 951.420.015  6.749.967 ₫ - 951.420.015 ₫
 47. Bông Tai Unitetin Vàng Trắng 9K

  Bông Tai GLAMIRA Unitetin

  Vàng Trắng 9K
  6.933.929,00 ₫
  5.200.446  - 52.004.467  5.200.446 ₫ - 52.004.467 ₫
 48. Bông tai nữ Veza Vàng Trắng 9K

  Bông tai nữ Veza

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.568 crt - VS

  25.782.894,00 ₫
  6.520.723  - 138.621.977  6.520.723 ₫ - 138.621.977 ₫
 49. Nhẫn Vezu Vàng Trắng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Vezu

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.528 crt - VS

  23.348.945,00 ₫
  11.272.587  - 151.853.051  11.272.587 ₫ - 151.853.051 ₫
 50. Xỏ khuyên tai Wananga Vàng Trắng 9K

  Xỏ khuyên tai Wananga

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.134 crt - VS

  8.433.921,00 ₫
  4.945.731  - 57.749.723  4.945.731 ₫ - 57.749.723 ₫
 51. Bông tai nữ Yhteys Vàng Trắng 9K

  Bông tai nữ Yhteys

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.74 crt - VS

  20.830.088,00 ₫
  6.989.400  - 508.200.419  6.989.400 ₫ - 508.200.419 ₫
 52. Bông tai nữ Zajedno Vàng Trắng 9K

  Bông tai nữ Zajedno

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.492 crt - VS

  20.150.847,00 ₫
  9.679.199  - 161.164.326  9.679.199 ₫ - 161.164.326 ₫
 53. Bông tai nữ Aikya Vàng Trắng 9K

  Bông tai nữ Aikya

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.324 crt - VS

  12.933.900,00 ₫
  6.346.668  - 96.183.505  6.346.668 ₫ - 96.183.505 ₫
 54. Vòng Tay Bnakan Vàng Trắng 9K

  Vòng Tay GLAMIRA Bnakan

  Vàng Trắng 9K
  22.160.272,00 ₫
  12.409.752  - 39.002.078  12.409.752 ₫ - 39.002.078 ₫
 55. Bông tai nữ Dibana Vàng Trắng 9K

  Bông tai nữ Dibana

  Vàng Trắng 9K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.202 crt - AAA

  11.999.942,00 ₫
  6.755.627  - 94.796.714  6.755.627 ₫ - 94.796.714 ₫
 56. Vòng tay Filmkien Vàng Trắng 9K

  Vòng tay GLAMIRA Filmkien

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  3.36 crt - VS

  69.509.104,00 ₫
  12.679.185  - 375.394.446  12.679.185 ₫ - 375.394.446 ₫
 57. Dây chuyền nữ Harremana Vàng Trắng 9K

  Dây chuyền nữ Harremana

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.264 crt - VS

  13.698.047,00 ₫
  7.274.682  - 92.730.686  7.274.682 ₫ - 92.730.686 ₫
 58. Bông Tai Hubungan Vàng Trắng 9K

  Bông Tai GLAMIRA Hubungan

  Vàng Trắng 9K
  8.547.129,00 ₫
  6.153.932  - 64.103.467  6.153.932 ₫ - 64.103.467 ₫
 59. Bông tai nữ Huipu Vàng Trắng 9K

  Bông tai nữ Huipu

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.704 crt - VS

  19.330.095,00 ₫
  6.316.950  - 504.478.737  6.316.950 ₫ - 504.478.737 ₫
 60. Bông Tai Jedinstvo Vàng Trắng 9K

  Bông Tai GLAMIRA Jedinstvo

  Vàng Trắng 9K
  4.726.392,00 ₫
  3.592.057  - 35.447.940  3.592.057 ₫ - 35.447.940 ₫
 61. Vòng đeo lòng bàn tay Jinsilhan Vàng Trắng 9K

  Vòng đeo lòng bàn tay Jinsilhan

  Vàng Trắng 9K & Đá Sapphire

  0.546 crt - AAA

  22.811.211,00 ₫
  11.981.829  - 59.312.547  11.981.829 ₫ - 59.312.547 ₫

You’ve viewed 60 of 200 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng