Đang tải...
Tìm thấy 200 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Vòng tay nữ Voolav Vàng Trắng 14K

  Vòng tay nữ Voolav

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.12 crt - AAA

  11.226.455,00 ₫
  5.527.898  - 69.268.536  5.527.898 ₫ - 69.268.536 ₫
 2. Vòng tay nữ Levenslag Vàng Trắng 14K

  Vòng tay nữ Levenslag

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.066 crt - VS1

  11.091.456,00 ₫
  4.086.773  - 48.424.298  4.086.773 ₫ - 48.424.298 ₫
 3. Nhẫn Sumpay Vàng Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Sumpay

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  18.753.588,00 ₫
  7.600.718  - 96.834.440  7.600.718 ₫ - 96.834.440 ₫
 4. Bông tai nữ Relasyon Vàng Trắng 14K

  Bông tai nữ Relasyon

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.093 crt - VS

  10.501.930,00 ₫
  4.237.338  - 47.561.092  4.237.338 ₫ - 47.561.092 ₫
 5. Nhẫn Kohtuda Vàng Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Kohtuda

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.09 crt - VS

  13.363.520,00 ₫
  5.900.915  - 70.046.835  5.900.915 ₫ - 70.046.835 ₫
 6. Nhẫn Povrzete Vàng Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Povrzete

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.12 crt - VS

  16.672.279,00 ₫
  7.195.720  - 86.674.116  7.195.720 ₫ - 86.674.116 ₫
 7. Bông tai nữ Rankontre Vàng Trắng 14K

  Bông tai nữ Rankontre

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.132 crt - VS

  14.769.834,00 ₫
  5.879.688  - 74.985.489  5.879.688 ₫ - 74.985.489 ₫
 8. Nhẫn Kafala Vàng Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Kafala

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.102 crt - VS

  16.105.676,00 ₫
  8.089.772  - 96.777.836  8.089.772 ₫ - 96.777.836 ₫
 9. Bông tai nữ Erikoista Vàng Trắng 14K

  Bông tai nữ Erikoista

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.192 crt - AAA

  10.598.156,00 ₫
  5.030.636  - 73.853.420  5.030.636 ₫ - 73.853.420 ₫
 10. Bông tai nữ Hlangana Vàng Trắng 14K

  Bông tai nữ Hlangana

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  19.383.868,00 ₫
  7.726.378  - 100.442.915  7.726.378 ₫ - 100.442.915 ₫
 11. Bông tai nữ Eriline Vàng Trắng 14K

  Bông tai nữ Eriline

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.3 crt - VS

  21.809.046,00 ₫
  7.706.566  - 109.740.039  7.706.566 ₫ - 109.740.039 ₫
 12. Bông tai nữ Dibana Vàng Trắng 14K

  Bông tai nữ Dibana

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.202 crt - AAA

  14.991.720,00 ₫
  6.755.627  - 94.796.714  6.755.627 ₫ - 94.796.714 ₫
 13. Mặt dây chuyền nữ Bophelong Vàng Trắng 14K

  Mặt dây chuyền nữ Bophelong

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.096 crt - AAA

  12.096.733,00 ₫
  3.914.697  - 48.594.101  3.914.697 ₫ - 48.594.101 ₫
 14. Bông tai nữ Vishesh Vàng Trắng 14K

  Bông tai nữ Vishesh

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.168 crt - VS

  17.572.274,00 ₫
  6.319.781  - 88.315.617  6.319.781 ₫ - 88.315.617 ₫
 15. Nhẫn Passie Vàng Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Passie

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.066 crt - VS

  11.615.887,00 ₫
  5.370.257  - 61.796.873  5.370.257 ₫ - 61.796.873 ₫
 16. Nhẫn Verbintenis Vàng Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Verbintenis

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.102 crt - AAA

  11.588.434,00 ₫
  5.646.199  - 68.971.369  5.646.199 ₫ - 68.971.369 ₫
 17. Bông tai nữ Halawai Vàng Trắng 14K

  Bông tai nữ Halawai

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  18.160.383,00 ₫
  7.274.682  - 93.438.230  7.274.682 ₫ - 93.438.230 ₫
 18. Nhẫn Upoznati Vàng Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Upoznati

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  14.606.251,00 ₫
  7.195.720  - 79.315.660  7.195.720 ₫ - 79.315.660 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn Ceangal Vàng Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Ceangal

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.438 crt - VS

  30.087.024,00 ₫
  7.811.283  - 127.046.559  7.811.283 ₫ - 127.046.559 ₫
 21. Chữ viết tắt
  Dây chuyền nữ Connectat - E Vàng Trắng 14K

  Dây chuyền nữ Connectat - E

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.396 crt - VS

  26.100.439,00 ₫
  9.631.085  - 145.810.622  9.631.085 ₫ - 145.810.622 ₫
 22. Dây chuyền nữ Ukubamba Vàng Trắng 14K

  Dây chuyền nữ Ukubamba

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.056 crt - VS

  38.155.289,00 ₫
  10.992.400  - 178.046.321  10.992.400 ₫ - 178.046.321 ₫
 23. Nhẫn Bondoflove Vàng Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Bondoflove

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.426 crt - VS

  25.432.236,00 ₫
  8.782.599  - 976.141.596  8.782.599 ₫ - 976.141.596 ₫
 24. Bông tai nữ Rilato Vàng Trắng 14K

  Bông tai nữ Rilato

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.132 crt - AAA

  11.322.114,00 ₫
  5.412.709  - 70.315.697  5.412.709 ₫ - 70.315.697 ₫
 25. Nhẫn Spojeny Vàng Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Spojeny

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.096 crt - VS1

  18.396.986,00 ₫
  6.643.836  - 78.211.889  6.643.836 ₫ - 78.211.889 ₫
 26. Vòng đeo lòng bàn tay Jinsilhan Vàng Trắng 14K

  Vòng đeo lòng bàn tay Jinsilhan

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.546 crt - AAA

  28.707.031,00 ₫
  11.981.829  - 59.312.547  11.981.829 ₫ - 59.312.547 ₫
 27. Nhẫn Hittast Vàng Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Hittast

  Vàng Trắng 14K
  9.787.877,00 ₫
  5.379.596  - 56.037.465  5.379.596 ₫ - 56.037.465 ₫
 28. Chữ viết tắt
  Vòng tay nữ Lienax - L Vàng Trắng 14K

  Vòng tay nữ Lienax - L

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.12 crt - VS

  15.998.413,00 ₫
  7.686.756  - 97.075.011  7.686.756 ₫ - 97.075.011 ₫
 29. Vòng Tay Pade Vàng Trắng 14K

  Vòng Tay GLAMIRA Pade

  Vàng Trắng 14K
  7.711.660,00 ₫
  4.415.073  - 44.150.730  4.415.073 ₫ - 44.150.730 ₫
 30. Nhẫn Strasta Vàng Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Strasta

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.07 crt - VS

  10.305.232,00 ₫
  5.349.030  - 60.480.839  5.349.030 ₫ - 60.480.839 ₫
 31. Bông tai nữ Adzinstva Vàng Trắng 14K

  Bông tai nữ Adzinstva

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.192 crt - VS

  14.653.231,00 ₫
  6.622.609  - 92.532.575  6.622.609 ₫ - 92.532.575 ₫
 32. Bông tai nữ Batasuna Vàng Trắng 14K

  Bông tai nữ Batasuna

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.18 crt - VS1

  15.463.511,00 ₫
  4.258.847  - 64.103.469  4.258.847 ₫ - 64.103.469 ₫
 33. Bông Tai Eenheid Vàng Trắng 14K

  Bông Tai GLAMIRA Eenheid

  Vàng Trắng 14K
  10.381.081,00 ₫
  5.943.367  - 59.433.675  5.943.367 ₫ - 59.433.675 ₫
 34. Xỏ khuyên tai Elkarrekin Vàng Trắng 14K

  Xỏ khuyên tai Elkarrekin

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.132 crt - VS

  11.125.983,00 ₫
  5.349.030  - 69.678.909  5.349.030 ₫ - 69.678.909 ₫
 35. Bông tai nữ Enhed Vàng Trắng 14K

  Bông tai nữ Enhed

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.192 crt - VS

  11.242.304,00 ₫
  4.945.731  - 73.004.368  4.945.731 ₫ - 73.004.368 ₫
 36. Bông tai nữ Forhard Vàng Trắng 14K

  Bông tai nữ Forhard

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.132 crt - VS

  11.607.962,00 ₫
  5.624.973  - 72.438.332  5.624.973 ₫ - 72.438.332 ₫
 37. Bông tai nữ Forhold Vàng Trắng 14K

  Bông tai nữ Forhold

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.156 crt - VS

  12.095.885,00 ₫
  5.709.878  - 76.230.766  5.709.878 ₫ - 76.230.766 ₫
 38. Bông tai nữ Jednota Vàng Trắng 14K

  Bông tai nữ Jednota

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.456 crt - VS

  19.673.111,00 ₫
  7.471.662  - 122.942.806  7.471.662 ₫ - 122.942.806 ₫
 39. Nhẫn Konexioa Vàng Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Konexioa

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.108 crt - VS

  21.455.274,00 ₫
  9.915.518  - 127.655.050  9.915.518 ₫ - 127.655.050 ₫
 40. Vòng Tay Koup Vàng Trắng 14K

  Vòng Tay GLAMIRA Koup

  Vàng Trắng 14K
  29.104.106,00 ₫
  12.441.450  - 166.626.562  12.441.450 ₫ - 166.626.562 ₫
 41. Nhẫn Lidhje Vàng Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Lidhje

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.104 crt - VS

  19.619.621,00 ₫
  8.578.260  - 98.391.036  8.578.260 ₫ - 98.391.036 ₫
 42. Bông Tai Munosabat Vàng Trắng 14K

  Bông Tai GLAMIRA Munosabat

  Vàng Trắng 14K
  12.271.922,00 ₫
  6.744.873  - 70.259.100  6.744.873 ₫ - 70.259.100 ₫
 43. Nhẫn Nexum Vàng Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Nexum

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.108 crt - VS

  22.011.403,00 ₫
  10.191.460  - 130.838.995  10.191.460 ₫ - 130.838.995 ₫
 44. Nhẫn Pouto Vàng Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Pouto

  Vàng Trắng 14K
  8.267.789,00 ₫
  4.733.467  - 47.334.675  4.733.467 ₫ - 47.334.675 ₫
 45. Bông tai nữ Relatie Vàng Trắng 14K

  Bông tai nữ Relatie

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.084 crt - VS

  13.515.218,00 ₫
  6.806.005  - 81.197.724  6.806.005 ₫ - 81.197.724 ₫
 46. Bông tai nữ Relationship Vàng Trắng 14K

  Bông tai nữ Relationship

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.24 crt - VS

  16.889.636,00 ₫
  7.478.454  - 93.042.009  7.478.454 ₫ - 93.042.009 ₫
 47. Vòng đeo ngón tay Sambungan Vàng Trắng 14K

  Vòng đeo ngón tay Sambungan

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.03 crt - AAA

  9.534.293,00 ₫
  5.264.125  - 55.245.016  5.264.125 ₫ - 55.245.016 ₫
 48. Bông Tai Samparka Vàng Trắng 14K

  Bông Tai GLAMIRA Samparka

  Vàng Trắng 14K
  8.786.844,00 ₫
  5.030.636  - 50.306.362  5.030.636 ₫ - 50.306.362 ₫
 49. Bông tai nữ Spolu Vàng Trắng 14K

  Bông tai nữ Spolu

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.216 crt - VS

  16.364.638,00 ₫
  7.376.568  - 103.329.695  7.376.568 ₫ - 103.329.695 ₫
 50. Bông tai nữ Suhde Vàng Trắng 14K

  Bông tai nữ Suhde

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.132 crt - VS

  11.200.134,00 ₫
  5.391.483  - 70.103.439  5.391.483 ₫ - 70.103.439 ₫
 51. Nhẫn Tadafuq Vàng Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Tadafuq

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.42 crt - VS

  21.157.822,00 ₫
  6.749.967  - 951.420.015  6.749.967 ₫ - 951.420.015 ₫
 52. Bông Tai Unitetin Vàng Trắng 14K

  Bông Tai GLAMIRA Unitetin

  Vàng Trắng 14K
  9.083.446,00 ₫
  5.200.446  - 52.004.467  5.200.446 ₫ - 52.004.467 ₫
 53. Bông tai nữ Veza Vàng Trắng 14K

  Bông tai nữ Veza

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.568 crt - VS

  28.590.427,00 ₫
  6.520.723  - 138.621.977  6.520.723 ₫ - 138.621.977 ₫
 54. Nhẫn Vezu Vàng Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Vezu

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.528 crt - VS

  28.341.091,00 ₫
  11.272.587  - 151.853.051  11.272.587 ₫ - 151.853.051 ₫
 55. Bông tai nữ Wahda Vàng Trắng 14K

  Bông tai nữ Wahda

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.37 crt - VS

  32.693.900,00 ₫
  5.285.352  - 270.550.601  5.285.352 ₫ - 270.550.601 ₫
 56. Xỏ khuyên tai Wananga Vàng Trắng 14K

  Xỏ khuyên tai Wananga

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.134 crt - VS

  10.478.156,00 ₫
  4.945.731  - 57.749.723  4.945.731 ₫ - 57.749.723 ₫
 57. Bông tai nữ Yhteys Vàng Trắng 14K

  Bông tai nữ Yhteys

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.74 crt - VS

  23.839.413,00 ₫
  6.989.400  - 508.200.419  6.989.400 ₫ - 508.200.419 ₫
 58. Bông tai nữ Zajedno Vàng Trắng 14K

  Bông tai nữ Zajedno

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.492 crt - VS

  24.318.279,00 ₫
  9.679.199  - 161.164.326  9.679.199 ₫ - 161.164.326 ₫
 59. Bông tai nữ Aikya Vàng Trắng 14K

  Bông tai nữ Aikya

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.324 crt - VS

  15.557.189,00 ₫
  6.346.668  - 96.183.505  6.346.668 ₫ - 96.183.505 ₫
 60. Vòng Tay Bnakan Vàng Trắng 14K

  Vòng Tay GLAMIRA Bnakan

  Vàng Trắng 14K
  29.029.956,00 ₫
  12.409.752  - 39.002.078  12.409.752 ₫ - 39.002.078 ₫
 61. Nhẫn Chidones Vàng Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Chidones

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.228 crt - VS

  18.434.061,00 ₫
  8.436.186  - 115.839.068  8.436.186 ₫ - 115.839.068 ₫

You’ve viewed 60 of 200 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng