Đang tải...
Tìm thấy 200 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn Kohtuda Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Kohtuda

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.09 crt - VS

  10.924.476,00 ₫
  5.900.915  - 70.046.835  5.900.915 ₫ - 70.046.835 ₫
 2. Nhẫn Upoznati Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Upoznati

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  11.632.020,00 ₫
  7.195.720  - 79.315.660  7.195.720 ₫ - 79.315.660 ₫
 3. Nhẫn Strasta Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Strasta

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.07 crt - VS

  8.094.300,00 ₫
  5.349.030  - 60.480.839  5.349.030 ₫ - 60.480.839 ₫
 4. Nhẫn Passie Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Passie

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.066 crt - VS

  9.396.181,00 ₫
  5.370.257  - 61.796.873  5.370.257 ₫ - 61.796.873 ₫
 5. Nhẫn Cunnette Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Cunnette

  Vàng 9K & Hồng Ngọc

  0.036 crt - AAA

  9.594.294,00 ₫
  6.686.289  - 71.277.963  6.686.289 ₫ - 71.277.963 ₫
 6. Chữ viết tắt
  Vòng tay nữ Lienax - L Vàng 9K

  Vòng tay nữ Lienax - L

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.12 crt - VS

  12.594.279,00 ₫
  7.686.756  - 97.075.011  7.686.756 ₫ - 97.075.011 ₫
 7. Nhẫn Sumpay Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Sumpay

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  15.481.057,00 ₫
  7.600.718  - 96.834.440  7.600.718 ₫ - 96.834.440 ₫
 8. Nhẫn Spojeny Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Spojeny

  Vàng 9K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.096 crt - VS1

  15.650.868,00 ₫
  6.643.836  - 78.211.889  6.643.836 ₫ - 78.211.889 ₫
 9. Bông tai nữ Batasuna Vàng 9K

  Bông tai nữ Batasuna

  Vàng 9K & Kim Cương Nâu

  0.18 crt - VS1

  13.726.350,00 ₫
  4.258.847  - 64.103.469  4.258.847 ₫ - 64.103.469 ₫
 10. Nhẫn Hittast Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Hittast

  Vàng 9K
  7.471.662,00 ₫
  5.379.596  - 56.037.465  5.379.596 ₫ - 56.037.465 ₫
 11. Nhẫn Chidones Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Chidones

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.228 crt - VS

  14.801.815,00 ₫
  8.436.186  - 115.839.068  8.436.186 ₫ - 115.839.068 ₫
 12. Nhẫn Bondoflove Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Bondoflove

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.426 crt - VS

  21.650.839,00 ₫
  8.782.599  - 976.141.596  8.782.599 ₫ - 976.141.596 ₫
 13. Vòng đeo ngón tay Sambungan Vàng 9K

  Vòng đeo ngón tay Sambungan

  Vàng 9K & Ngọc Lục Bảo

  0.03 crt - AAA

  7.358.455,00 ₫
  5.264.125  - 55.245.016  5.264.125 ₫ - 55.245.016 ₫
 14. Dây Chuyền Ukuphila Vàng 9K

  Dây Chuyền GLAMIRA Ukuphila

  Vàng 9K
  13.698.048,00 ₫
  8.244.300  - 80.164.712  8.244.300 ₫ - 80.164.712 ₫
 15. Nhẫn Kusangana Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Kusangana

  Vàng 9K
  6.282.989,00 ₫
  4.712.241  - 47.122.417  4.712.241 ₫ - 47.122.417 ₫
 16. Nhẫn Ulanmoq Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Ulanmoq

  Vàng 9K
  6.339.592,00 ₫
  4.754.694  - 47.546.940  4.754.694 ₫ - 47.546.940 ₫
 17. Nhẫn Ceangal Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Ceangal

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.438 crt - VS

  26.858.361,00 ₫
  7.811.283  - 127.046.559  7.811.283 ₫ - 127.046.559 ₫
 18. Nhẫn Verbintenis Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Verbintenis

  Vàng 9K & Kim Cương Đen

  0.102 crt - AAA

  9.254.672,00 ₫
  5.646.199  - 68.971.369  5.646.199 ₫ - 68.971.369 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Bông tai nữ Eriline Vàng 9K

  Bông tai nữ Eriline

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.3 crt - VS

  18.396.138,00 ₫
  7.706.566  - 109.740.039  7.706.566 ₫ - 109.740.039 ₫
 21. Dây chuyền nữ Mighter Vàng 9K

  Dây chuyền nữ Mighter

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.696 crt - VS

  20.065.941,00 ₫
  6.290.063  - 117.749.433  6.290.063 ₫ - 117.749.433 ₫
 22. Bông tai nữ Adzinstva Vàng 9K

  Bông tai nữ Adzinstva

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.192 crt - VS

  11.801.830,00 ₫
  6.622.609  - 92.532.575  6.622.609 ₫ - 92.532.575 ₫
 23. Bông Tai Eenheid Vàng 9K

  Bông Tai GLAMIRA Eenheid

  Vàng 9K
  7.924.490,00 ₫
  5.943.367  - 59.433.675  5.943.367 ₫ - 59.433.675 ₫
 24. Xỏ khuyên tai Elkarrekin Vàng 9K

  Xỏ khuyên tai Elkarrekin

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.132 crt - VS

  8.915.051,00 ₫
  5.349.030  - 69.678.909  5.349.030 ₫ - 69.678.909 ₫
 25. Bông tai nữ Enhed Vàng 9K

  Bông tai nữ Enhed

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.192 crt - VS

  9.198.069,00 ₫
  4.945.731  - 73.004.368  4.945.731 ₫ - 73.004.368 ₫
 26. Bông tai nữ Forhard Vàng 9K

  Bông tai nữ Forhard

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.132 crt - VS

  9.282.974,00 ₫
  5.624.973  - 72.438.332  5.624.973 ₫ - 72.438.332 ₫
 27. Bông tai nữ Forhold Vàng 9K

  Bông tai nữ Forhold

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.156 crt - VS

  9.735.802,00 ₫
  5.709.878  - 76.230.766  5.709.878 ₫ - 76.230.766 ₫
 28. Bông tai nữ Jednota Vàng 9K

  Bông tai nữ Jednota

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.456 crt - VS

  16.584.825,00 ₫
  7.471.662  - 122.942.806  7.471.662 ₫ - 122.942.806 ₫
 29. Nhẫn Kafala Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Kafala

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.102 crt - VS

  12.622.580,00 ₫
  8.089.772  - 96.777.836  8.089.772 ₫ - 96.777.836 ₫
 30. Nhẫn Konexioa Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Konexioa

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.108 crt - VS

  16.726.335,00 ₫
  9.915.518  - 127.655.050  9.915.518 ₫ - 127.655.050 ₫
 31. Vòng Tay Koup Vàng 9K

  Vòng Tay GLAMIRA Koup

  Vàng 9K
  22.216.875,00 ₫
  12.441.450  - 166.626.562  12.441.450 ₫ - 166.626.562 ₫
 32. Nhẫn Lidhje Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Lidhje

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.104 crt - VS

  15.820.678,00 ₫
  8.578.260  - 98.391.036  8.578.260 ₫ - 98.391.036 ₫
 33. Bông Tai Munosabat Vàng 9K

  Bông Tai GLAMIRA Munosabat

  Vàng 9K
  9.367.880,00 ₫
  6.744.873  - 70.259.100  6.744.873 ₫ - 70.259.100 ₫
 34. Nhẫn Nexum Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Nexum

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.108 crt - VS

  17.150.861,00 ₫
  10.191.460  - 130.838.995  10.191.460 ₫ - 130.838.995 ₫
 35. Nhẫn Pouto Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Pouto

  Vàng 9K
  6.311.290,00 ₫
  4.733.467  - 47.334.675  4.733.467 ₫ - 47.334.675 ₫
 36. Bông tai nữ Relasyon Vàng 9K

  Bông tai nữ Relasyon

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.093 crt - VS

  8.773.543,00 ₫
  4.237.338  - 47.561.092  4.237.338 ₫ - 47.561.092 ₫
 37. Bông tai nữ Relatie Vàng 9K

  Bông tai nữ Relatie

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.084 crt - VS

  10.584.855,00 ₫
  6.806.005  - 81.197.724  6.806.005 ₫ - 81.197.724 ₫
 38. Bông tai nữ Relationship Vàng 9K

  Bông tai nữ Relationship

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.24 crt - VS

  13.669.746,00 ₫
  7.478.454  - 93.042.009  7.478.454 ₫ - 93.042.009 ₫
 39. Bông tai nữ Rilato Vàng 9K

  Bông tai nữ Rilato

  Vàng 9K & Đá Sapphire

  0.132 crt - AAA

  9.084.861,00 ₫
  5.412.709  - 70.315.697  5.412.709 ₫ - 70.315.697 ₫
 40. Bông Tai Samparka Vàng 9K

  Bông Tai GLAMIRA Samparka

  Vàng 9K
  6.707.515,00 ₫
  5.030.636  - 50.306.362  5.030.636 ₫ - 50.306.362 ₫
 41. Bông tai nữ Spolu Vàng 9K

  Bông tai nữ Spolu

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.216 crt - VS

  13.188.616,00 ₫
  7.376.568  - 103.329.695  7.376.568 ₫ - 103.329.695 ₫
 42. Bông tai nữ Suhde Vàng 9K

  Bông tai nữ Suhde

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.132 crt - VS

  8.971.655,00 ₫
  5.391.483  - 70.103.439  5.391.483 ₫ - 70.103.439 ₫
 43. Nhẫn Tadafuq Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Tadafuq

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.42 crt - VS

  18.367.836,00 ₫
  6.749.967  - 951.420.015  6.749.967 ₫ - 951.420.015 ₫
 44. Bông Tai Unitetin Vàng 9K

  Bông Tai GLAMIRA Unitetin

  Vàng 9K
  6.933.929,00 ₫
  5.200.446  - 52.004.467  5.200.446 ₫ - 52.004.467 ₫
 45. Bông tai nữ Veza Vàng 9K

  Bông tai nữ Veza

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.568 crt - VS

  25.782.894,00 ₫
  6.520.723  - 138.621.977  6.520.723 ₫ - 138.621.977 ₫
 46. Nhẫn Vezu Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Vezu

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.528 crt - VS

  23.348.945,00 ₫
  11.272.587  - 151.853.051  11.272.587 ₫ - 151.853.051 ₫
 47. Bông tai nữ Wahda Vàng 9K

  Bông tai nữ Wahda

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.37 crt - VS

  30.509.288,00 ₫
  5.285.352  - 270.550.601  5.285.352 ₫ - 270.550.601 ₫
 48. Xỏ khuyên tai Wananga Vàng 9K

  Xỏ khuyên tai Wananga

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.134 crt - VS

  8.433.921,00 ₫
  4.945.731  - 57.749.723  4.945.731 ₫ - 57.749.723 ₫
 49. Bông tai nữ Yhteys Vàng 9K

  Bông tai nữ Yhteys

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.74 crt - VS

  20.830.088,00 ₫
  6.989.400  - 508.200.419  6.989.400 ₫ - 508.200.419 ₫
 50. Bông tai nữ Zajedno Vàng 9K

  Bông tai nữ Zajedno

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.492 crt - VS

  20.150.847,00 ₫
  9.679.199  - 161.164.326  9.679.199 ₫ - 161.164.326 ₫
 51. Bông tai nữ Aikya Vàng 9K

  Bông tai nữ Aikya

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.324 crt - VS

  12.933.900,00 ₫
  6.346.668  - 96.183.505  6.346.668 ₫ - 96.183.505 ₫
 52. Vòng Tay Bnakan Vàng 9K

  Vòng Tay GLAMIRA Bnakan

  Vàng 9K
  22.160.272,00 ₫
  12.409.752  - 39.002.078  12.409.752 ₫ - 39.002.078 ₫
 53. Bông tai nữ Dibana Vàng 9K

  Bông tai nữ Dibana

  Vàng 9K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.202 crt - AAA

  11.999.942,00 ₫
  6.755.627  - 94.796.714  6.755.627 ₫ - 94.796.714 ₫
 54. Vòng tay Filmkien Vàng 9K

  Vòng tay GLAMIRA Filmkien

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  3.36 crt - VS

  69.509.104,00 ₫
  12.679.185  - 375.394.446  12.679.185 ₫ - 375.394.446 ₫
 55. Dây chuyền nữ Harremana Vàng 9K

  Dây chuyền nữ Harremana

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.264 crt - VS

  13.698.047,00 ₫
  7.274.682  - 92.730.686  7.274.682 ₫ - 92.730.686 ₫
 56. Bông Tai Hubungan Vàng 9K

  Bông Tai GLAMIRA Hubungan

  Vàng 9K
  8.547.129,00 ₫
  6.153.932  - 64.103.467  6.153.932 ₫ - 64.103.467 ₫
 57. Bông tai nữ Huipu Vàng 9K

  Bông tai nữ Huipu

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.704 crt - VS

  19.330.095,00 ₫
  6.316.950  - 504.478.737  6.316.950 ₫ - 504.478.737 ₫
 58. Bông Tai Jedinstvo Vàng 9K

  Bông Tai GLAMIRA Jedinstvo

  Vàng 9K
  4.726.392,00 ₫
  3.592.057  - 35.447.940  3.592.057 ₫ - 35.447.940 ₫
 59. Vòng đeo lòng bàn tay Jinsilhan Vàng 9K

  Vòng đeo lòng bàn tay Jinsilhan

  Vàng 9K & Đá Sapphire

  0.546 crt - AAA

  22.811.211,00 ₫
  11.981.829  - 59.312.547  11.981.829 ₫ - 59.312.547 ₫
 60. Dây Chuyền Konektado Vàng 9K

  Dây Chuyền GLAMIRA Konektado

  Vàng 9K
  12.339.564,00 ₫
  8.020.716  - 92.546.730  8.020.716 ₫ - 92.546.730 ₫
 61. Vòng tay Odnos Vàng 9K

  Vòng tay GLAMIRA Odnos

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  3.92 crt - VS

  78.027.931,00 ₫
  13.075.409  - 432.563.985  13.075.409 ₫ - 432.563.985 ₫

You’ve viewed 60 of 200 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng