Đang tải...
Tìm thấy 200 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn Kohtuda Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Kohtuda

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.09 crt - VS

  13.363.520,00 ₫
  5.900.915  - 70.046.835  5.900.915 ₫ - 70.046.835 ₫
 2. Nhẫn Povrzete Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Povrzete

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.12 crt - VS

  16.672.279,00 ₫
  7.195.720  - 86.674.116  7.195.720 ₫ - 86.674.116 ₫
 3. Vòng đeo ngón tay Sambungan Vàng 14K

  Vòng đeo ngón tay Sambungan

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.03 crt - AAA

  9.534.293,00 ₫
  5.264.125  - 55.245.016  5.264.125 ₫ - 55.245.016 ₫
 4. Dây chuyền nữ Whakaaro Vàng 14K

  Dây chuyền nữ Whakaaro

  Vàng 14K & Kim Cương

  1.598 crt - VS

  104.115.354,00 ₫
  13.747.859  - 686.713.723  13.747.859 ₫ - 686.713.723 ₫
 5. Nhẫn Passie Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Passie

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.066 crt - VS

  11.615.887,00 ₫
  5.370.257  - 61.796.873  5.370.257 ₫ - 61.796.873 ₫
 6. Nhẫn Hittast Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Hittast

  Vàng 14K
  9.787.877,00 ₫
  5.379.596  - 56.037.465  5.379.596 ₫ - 56.037.465 ₫
 7. Vòng đeo ngón tay Zaedno Vàng 14K

  Vòng đeo ngón tay Zaedno

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.108 crt - AAA

  15.505.679,00 ₫
  7.682.227  - 93.268.420  7.682.227 ₫ - 93.268.420 ₫
 8. Vòng tay nữ Mivory Vàng 14K

  Vòng tay nữ Mivory

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.762 crt - VS

  42.011.402,00 ₫
  6.337.328  - 145.117.235  6.337.328 ₫ - 145.117.235 ₫
 9. Vòng Tay Pade Vàng 14K

  Vòng Tay GLAMIRA Pade

  Vàng 14K
  7.711.660,00 ₫
  4.415.073  - 44.150.730  4.415.073 ₫ - 44.150.730 ₫
 10. Nhẫn Vezu Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Vezu

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.528 crt - VS

  28.341.091,00 ₫
  11.272.587  - 151.853.051  11.272.587 ₫ - 151.853.051 ₫
 11. Vòng đeo lòng bàn tay Suhe Vàng 14K

  Vòng đeo lòng bàn tay Suhe

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.566 crt - VS

  37.782.271,00 ₫
  9.949.197  - 53.888.798  9.949.197 ₫ - 53.888.798 ₫
 12. Vòng tay nữ Relazieone Vàng 14K

  Vòng tay nữ Relazieone

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.486 crt - VS

  26.618.928,00 ₫
  9.521.275  - 49.466.933  9.521.275 ₫ - 49.466.933 ₫
 13. Nhẫn Bondoflove Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Bondoflove

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.426 crt - VS

  25.432.236,00 ₫
  8.782.599  - 976.141.596  8.782.599 ₫ - 976.141.596 ₫
 14. Dây Chuyền Keketso Vàng 14K

  Dây Chuyền GLAMIRA Keketso

  Vàng 14K
  39.596.415,00 ₫
  15.717.660  - 226.697.032  15.717.660 ₫ - 226.697.032 ₫
 15. Nhẫn Spojeny Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Spojeny

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.096 crt - VS1

  18.396.986,00 ₫
  6.643.836  - 78.211.889  6.643.836 ₫ - 78.211.889 ₫
 16. Bông tai nữ Batasuna Vàng 14K

  Bông tai nữ Batasuna

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.18 crt - VS1

  15.463.511,00 ₫
  4.258.847  - 64.103.469  4.258.847 ₫ - 64.103.469 ₫
 17. Mặt dây chuyền nữ Gyvenimas Vàng 14K

  Mặt dây chuyền nữ Gyvenimas

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.108 crt - VS1

  15.931.904,00 ₫
  4.366.393  - 60.296.877  4.366.393 ₫ - 60.296.877 ₫
 18. Bông tai nữ Kinabuhi Vàng 14K

  Bông tai nữ Kinabuhi

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.144 crt - VS1

  14.637.665,00 ₫
  4.669.788  - 64.358.180  4.669.788 ₫ - 64.358.180 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Vòng tay nữ Mengalir Vàng 14K

  Vòng tay nữ Mengalir

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.308 crt - VS

  14.033.139,00 ₫
  5.603.746  - 88.018.445  5.603.746 ₫ - 88.018.445 ₫
 21. Vòng tay nữ Voolav Vàng 14K

  Vòng tay nữ Voolav

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.12 crt - AAA

  11.226.455,00 ₫
  5.527.898  - 69.268.536  5.527.898 ₫ - 69.268.536 ₫
 22. Mặt dây chuyền nữ Zenizeni Vàng 14K

  Mặt dây chuyền nữ Zenizeni

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.108 crt - VS

  10.607.778,00 ₫
  3.247.908  - 49.259.195  3.247.908 ₫ - 49.259.195 ₫
 23. Dây chuyền nữ Verbonnet Vàng 14K

  Dây chuyền nữ Verbonnet

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.136 crt - VS

  52.161.260,00 ₫
  15.595.397  - 175.579.543  15.595.397 ₫ - 175.579.543 ₫
 24. Nhẫn Strasta Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Strasta

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.07 crt - VS

  10.305.232,00 ₫
  5.349.030  - 60.480.839  5.349.030 ₫ - 60.480.839 ₫
 25. Bông tai nữ Jednota Vàng 14K

  Bông tai nữ Jednota

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.456 crt - VS

  19.673.111,00 ₫
  7.471.662  - 122.942.806  7.471.662 ₫ - 122.942.806 ₫
 26. Nhẫn Passy Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Passy

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.054 crt - VS

  14.890.115,00 ₫
  7.471.662  - 81.339.230  7.471.662 ₫ - 81.339.230 ₫
 27. Nhẫn Elkartu Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Elkartu

  Vàng 14K & Kim Cương

  1.014 crt - VS

  62.410.739,00 ₫
  13.778.707  - 283.342.990  13.778.707 ₫ - 283.342.990 ₫
 28. Vòng tay nữ Levenslag Vàng 14K

  Vòng tay nữ Levenslag

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.066 crt - VS1

  11.091.456,00 ₫
  4.086.773  - 48.424.298  4.086.773 ₫ - 48.424.298 ₫
 29. Vòng Cổ Folyam Vàng 14K

  GLAMIRA Vòng Cổ Folyam

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  2.72 crt - VS

  104.181.863,00 ₫
  25.202.710  - 602.501.856  25.202.710 ₫ - 602.501.856 ₫
 30. Bông Tai Kahiki Vàng 14K

  Bông Tai GLAMIRA Kahiki

  Vàng 14K
  12.716.826,00 ₫
  6.795.250  - 72.806.257  6.795.250 ₫ - 72.806.257 ₫
 31. Phụ kiện Apple Watch® Kumu - SET Vàng 14K

  Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Kumu - SET

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.408 crt - VS

  31.388.622,00 ₫
  12.427.582  - 197.107.550  12.427.582 ₫ - 197.107.550 ₫
 32. Mặt dây chuyền nữ Panggih Vàng 14K

  Mặt dây chuyền nữ Panggih

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.12 crt - VS

  15.798.037,00 ₫
  4.669.788  - 65.377.043  4.669.788 ₫ - 65.377.043 ₫
 33. Phụ kiện Apple Watch® Kumu - A Vàng 14K

  Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Kumu - A

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.108 crt - VS1

  17.114.918,00 ₫
  5.766.765  - 73.315.690  5.766.765 ₫ - 73.315.690 ₫
 34. Phụ kiện Apple Watch® Kumu - B Vàng 14K

  Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Kumu - B

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.078 crt - VS1

  13.755.217,00 ₫
  5.136.768  - 60.933.672  5.136.768 ₫ - 60.933.672 ₫
 35. Phụ kiện Apple Watch® Kumu - C Vàng 14K

  Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Kumu - C

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.108 crt - VS1

  13.778.141,00 ₫
  4.151.300  - 54.212.005  4.151.300 ₫ - 54.212.005 ₫
 36. Phụ kiện Apple Watch® Kumu - D Vàng 14K

  Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Kumu - D

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.114 crt - VS

  8.609.674,00 ₫
  4.108.281  - 53.645.965  4.108.281 ₫ - 53.645.965 ₫
 37. Xỏ khuyên tai Elkarrekin Vàng 14K

  Xỏ khuyên tai Elkarrekin

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.132 crt - VS

  11.125.983,00 ₫
  5.349.030  - 69.678.909  5.349.030 ₫ - 69.678.909 ₫
 38. Nhẫn Ulanmoq Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Ulanmoq

  Vàng 14K
  8.304.865,00 ₫
  4.754.694  - 47.546.940  4.754.694 ₫ - 47.546.940 ₫
 39. Dây chuyền nữ Egelezayo Vàng 14K

  Dây chuyền nữ Egelezayo

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.102 crt - VS

  12.505.977,00 ₫
  4.315.450  - 47.886.561  4.315.450 ₫ - 47.886.561 ₫
 40. Nhẫn Chidones Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Chidones

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.228 crt - VS

  18.434.061,00 ₫
  8.436.186  - 115.839.068  8.436.186 ₫ - 115.839.068 ₫
 41. Bông Tai Unitetin Vàng 14K

  Bông Tai GLAMIRA Unitetin

  Vàng 14K
  9.083.446,00 ₫
  5.200.446  - 52.004.467  5.200.446 ₫ - 52.004.467 ₫
 42. Nhẫn Povezati Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Povezati

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.324 crt - AAA

  21.325.086,00 ₫
  9.489.577  - 118.060.756  9.489.577 ₫ - 118.060.756 ₫
 43. Nhẫn Verbintenis Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Verbintenis

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.102 crt - AAA

  11.588.434,00 ₫
  5.646.199  - 68.971.369  5.646.199 ₫ - 68.971.369 ₫
 44. Nhẫn Ubuzima Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Ubuzima

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.138 crt - VS

  19.824.810,00 ₫
  8.313.922  - 103.527.810  8.313.922 ₫ - 103.527.810 ₫
 45. Dây chuyền nữ Esensi Vàng 14K

  Dây chuyền nữ Esensi

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.31 crt - VS

  19.821.696,00 ₫
  4.625.637  - 83.306.201  4.625.637 ₫ - 83.306.201 ₫
 46. Nhẫn Renkonti Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Renkonti

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.096 crt - VS

  14.574.835,00 ₫
  7.295.059  - 87.763.731  7.295.059 ₫ - 87.763.731 ₫
 47. Bông tai nữ Wahda Vàng 14K

  Bông tai nữ Wahda

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.37 crt - VS

  32.693.900,00 ₫
  5.285.352  - 270.550.601  5.285.352 ₫ - 270.550.601 ₫
 48. Nhẫn Kusangana Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Kusangana

  Vàng 14K
  8.230.715,00 ₫
  4.712.241  - 47.122.417  4.712.241 ₫ - 47.122.417 ₫
 49. Bông tai nữ Adzinstva Vàng 14K

  Bông tai nữ Adzinstva

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.192 crt - VS

  14.653.231,00 ₫
  6.622.609  - 92.532.575  6.622.609 ₫ - 92.532.575 ₫
 50. Bông Tai Eenheid Vàng 14K

  Bông Tai GLAMIRA Eenheid

  Vàng 14K
  10.381.081,00 ₫
  5.943.367  - 59.433.675  5.943.367 ₫ - 59.433.675 ₫
 51. Bông tai nữ Enhed Vàng 14K

  Bông tai nữ Enhed

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.192 crt - VS

  11.242.304,00 ₫
  4.945.731  - 73.004.368  4.945.731 ₫ - 73.004.368 ₫
 52. Bông tai nữ Forhard Vàng 14K

  Bông tai nữ Forhard

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.132 crt - VS

  11.607.962,00 ₫
  5.624.973  - 72.438.332  5.624.973 ₫ - 72.438.332 ₫
 53. Bông tai nữ Forhold Vàng 14K

  Bông tai nữ Forhold

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.156 crt - VS

  12.095.885,00 ₫
  5.709.878  - 76.230.766  5.709.878 ₫ - 76.230.766 ₫
 54. Nhẫn Kafala Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Kafala

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.102 crt - VS

  16.105.676,00 ₫
  8.089.772  - 96.777.836  8.089.772 ₫ - 96.777.836 ₫
 55. Nhẫn Konexioa Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Konexioa

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.108 crt - VS

  21.455.274,00 ₫
  9.915.518  - 127.655.050  9.915.518 ₫ - 127.655.050 ₫
 56. Vòng Tay Koup Vàng 14K

  Vòng Tay GLAMIRA Koup

  Vàng 14K
  29.104.106,00 ₫
  12.441.450  - 166.626.562  12.441.450 ₫ - 166.626.562 ₫
 57. Nhẫn Lidhje Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Lidhje

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.104 crt - VS

  19.619.621,00 ₫
  8.578.260  - 98.391.036  8.578.260 ₫ - 98.391.036 ₫
 58. Bông Tai Munosabat Vàng 14K

  Bông Tai GLAMIRA Munosabat

  Vàng 14K
  12.271.922,00 ₫
  6.744.873  - 70.259.100  6.744.873 ₫ - 70.259.100 ₫
 59. Nhẫn Nexum Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Nexum

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.108 crt - VS

  22.011.403,00 ₫
  10.191.460  - 130.838.995  10.191.460 ₫ - 130.838.995 ₫
 60. Nhẫn Pouto Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Pouto

  Vàng 14K
  8.267.789,00 ₫
  4.733.467  - 47.334.675  4.733.467 ₫ - 47.334.675 ₫
 61. Bông tai nữ Relasyon Vàng 14K

  Bông tai nữ Relasyon

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.093 crt - VS

  10.501.930,00 ₫
  4.237.338  - 47.561.092  4.237.338 ₫ - 47.561.092 ₫

You’ve viewed 60 of 200 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng