Đang tải...
Tìm thấy 16 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông tai nữ Lamson

  Vàng Hồng 14K & Ngọc Trai Hồng
  20.465.562,00 ₫
  10.467.119  - 117.169.252  10.467.119 ₫ - 117.169.252 ₫
 2. Mặt dây chuyền nữ Cygan

  Vàng Hồng 14K & Đá Topaz Trắng

  1.25 crt - AAA

  17.386.049,00 ₫
  4.266.489  - 3.358.356.722  4.266.489 ₫ - 3.358.356.722 ₫
 3. Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Westman

  Vàng 14K
  21.852.914,00 ₫
  9.786.745  - 108.820.232  9.786.745 ₫ - 108.820.232 ₫
 4. Bông Tai GLAMIRA Dovie

  Vàng 14K
  26.026.857,00 ₫
  13.112.767  - 149.008.725  13.112.767 ₫ - 149.008.725 ₫
 5. Bông Tai GLAMIRA Oros

  Vàng Trắng 14K
  26.323.459,00 ₫
  12.458.431  - 150.706.830  12.458.431 ₫ - 150.706.830 ₫
 6. lifetime warranty
 7. Bông Tai GLAMIRA Curt

  Vàng 14K
  45.899.215,00 ₫
  18.569.911  - 262.781.767  18.569.911 ₫ - 262.781.767 ₫
 8. Dây chuyền nữ Doty

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen & Ngọc Trai Trắng

  0.06 crt - AAA

  38.409.155,00 ₫
  20.266.884  - 222.352.712  20.266.884 ₫ - 222.352.712 ₫
 9. Dây chuyền trơn GLAMIRA Gilliland

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  1.89 crt - AAA

  32.173.431,00 ₫
  25.211.200  - 213.955.588  25.211.200 ₫ - 213.955.588 ₫
 10. GLAMIRA Vòng Cổ Hanovee

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  26.5 crt - VS

  288.975.894,00 ₫
  36.730.014  - 22.383.021.276  36.730.014 ₫ - 22.383.021.276 ₫
 11. Dây chuyền nữ Bartell

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.48 crt - VS

  30.382.496,00 ₫
  8.232.413  - 131.320.131  8.232.413 ₫ - 131.320.131 ₫
 12. lifetime warranty
 13. Mặt dây chuyền nữ Gaillard

  Vàng 14K & Ngọc Trai Trắng
  19.146.417,00 ₫
  8.340.525  - 93.325.022  8.340.525 ₫ - 93.325.022 ₫
 14. Bông tai nữ Bober

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  1.892 crt - AAAAA

  35.555.207,00 ₫
  16.827.655  - 319.399.422  16.827.655 ₫ - 319.399.422 ₫
 15. Bông tai nữ Golson

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Moissanite

  3.924 crt - VS

  65.348.462,00 ₫
  22.567.817  - 763.340.719  22.567.817 ₫ - 763.340.719 ₫

You’ve viewed 16 of 16 products