Đang tải...
Tìm thấy 31 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Mặt dây chuyền trẻ em Profiten 0.16 Carat

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Profiten

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.16 crt - AAA

  9.323.496,00 ₫
  2.773.933  - 44.326.156  2.773.933 ₫ - 44.326.156 ₫
 2. Mặt dây chuyền trẻ em Circlet 0.15 Carat

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Circlet

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.15 crt - VS

  14.914.623,00 ₫
  5.812.824  - 60.764.287  5.812.824 ₫ - 60.764.287 ₫
 3. Dây chuyền trẻ em Birdie 0.2 Carat

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Birdie

  Vàng 14K & Kim Cương

  1.16 crt - VS

  52.828.564,00 ₫
  10.368.455  - 190.444.335  10.368.455 ₫ - 190.444.335 ₫
 4. Mặt dây chuyền trẻ em Asella 0.128 Carat

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Asella

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.128 crt - VS

  12.928.258,00 ₫
  3.368.733  - 45.610.385  3.368.733 ₫ - 45.610.385 ₫
 5. Mặt dây chuyền trẻ em Lorenza 0.115 Carat

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Lorenza

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.115 crt - VS

  11.224.966,00 ₫
  3.849.981  - 44.501.893  3.849.981 ₫ - 44.501.893 ₫
 6. Mặt dây chuyền trẻ em Cherie 0.145 Carat

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Cherie

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.145 crt - VS

  16.776.078,00 ₫
  4.731.367  - 66.239.151  4.731.367 ₫ - 66.239.151 ₫
 7. Mặt dây chuyền trẻ em Abbie 0.1 Carat

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Abbie

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  14.412.287,00 ₫
  3.994.626  - 47.786.819  3.994.626 ₫ - 47.786.819 ₫
 8. Mặt dây chuyền trẻ em Angelical 0.1 Carat

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Angelical

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  20.752.049,00 ₫
  10.165.682  - 84.083.167  10.165.682 ₫ - 84.083.167 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Mặt dây chuyền trẻ em Kesara 0.25 Carat

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Kesara

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.25 crt - AAA

  7.893.542,00 ₫
  2.665.787  - 54.126.850  2.665.787 ₫ - 54.126.850 ₫
 11. Mặt dây chuyền trẻ em Destin 0.196 Carat

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Destin

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.196 crt - VS

  15.947.953,00 ₫
  5.616.810  - 65.982.309  5.616.810 ₫ - 65.982.309 ₫
 12. Mặt dây chuyền trẻ em Williway 0.21 Carat

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Williway

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.21 crt - VS

  15.495.905,00 ₫
  6.089.946  - 82.123.031  6.089.946 ₫ - 82.123.031 ₫
 13. Mặt dây chuyền trẻ em Babs 0.12 Carat

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Babs

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.12 crt - VS

  14.130.568,00 ₫
  4.359.618  - 58.087.684  4.359.618 ₫ - 58.087.684 ₫
 14. Mặt dây chuyền trẻ em Leyan 0.1 Carat

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Leyan

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.1 crt - AAA

  9.376.489,00 ₫
  3.429.295  - 38.459.264  3.429.295 ₫ - 38.459.264 ₫
 15. Mặt dây chuyền trẻ em Squall 0.227 Carat

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Squall

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.227 crt - VS

  20.034.233,00 ₫
  5.495.145  - 65.793.049  5.495.145 ₫ - 65.793.049 ₫
 16. Dây chuyền trẻ em Kandn 0.132 Carat

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Kandn

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây & Đá Swarovski

  0.186 crt - VS1

  13.211.060,00 ₫
  4.040.317  - 44.042.277  4.040.317 ₫ - 44.042.277 ₫
 17. Mặt dây chuyền trẻ em Twinkle 0.1 Carat

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Twinkle

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.1 crt - AAA

  17.912.148,00 ₫
  7.418.785  - 87.327.539  7.418.785 ₫ - 87.327.539 ₫
 18. Dây chuyền trẻ em Willy 0.135 Carat

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Willy

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.135 crt - VS

  15.491.308,00 ₫
  7.010.534  - 74.350.067  7.010.534 ₫ - 74.350.067 ₫
 19. Mặt dây chuyền trẻ em Shapley 0.14 Carat

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Shapley

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.14 crt - VS

  16.369.992,00 ₫
  4.780.033  - 51.585.430  4.780.033 ₫ - 51.585.430 ₫
 20. Mặt dây chuyền trẻ em Emanuela 0.12 Carat

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Emanuela

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.12 crt - VS

  15.343.691,00 ₫
  5.920.969  - 73.538.981  5.920.969 ₫ - 73.538.981 ₫
 21. Mặt dây chuyền trẻ em Norte 0.15 Carat

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Norte

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.15 crt - VS

  14.130.297,00 ₫
  5.277.503  - 65.428.061  5.277.503 ₫ - 65.428.061 ₫
 22. Mặt dây chuyền trẻ em Hella 0.1 Carat

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Hella

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.1 crt - AAA

  11.749.473,00 ₫
  4.833.025  - 52.045.049  4.833.025 ₫ - 52.045.049 ₫
 23. Mặt dây chuyền trẻ em Liberte 0.185 Carat

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Liberte

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.185 crt - VS

  13.539.011,00 ₫
  4.908.726  - 72.930.660  4.908.726 ₫ - 72.930.660 ₫
 24. Dây chuyền trẻ em Vonve 0.15 Carat

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Vonve

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.15 crt - VS

  15.308.002,00 ₫
  6.056.151  - 81.812.116  6.056.151 ₫ - 81.812.116 ₫
 25. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 26. Xem Cả Bộ
  Mặt Dây Chuyền Epidendrum Daughter 0.112 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Epidendrum Daughter

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.112 crt - VS

  9.993.729,00 ₫
  2.958.862  - 42.825.640  2.958.862 ₫ - 42.825.640 ₫
 27. Xem Cả Bộ
  Dây Chuyền Lulepasioni Daughter 0.112 Carat

  Dây Chuyền GLAMIRA Lulepasioni Daughter

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.112 crt - VS

  9.691.462,00 ₫
  4.492.365  - 47.286.640  4.492.365 ₫ - 47.286.640 ₫
 28. Dây chuyền trẻ em Kahoy 0.128 Carat

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Kahoy

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.128 crt - VS

  10.210.021,00 ₫
  4.040.317  - 44.231.532  4.040.317 ₫ - 44.231.532 ₫
 29. Mặt dây chuyền trẻ em Pleserus 0.12 Carat

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Pleserus

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.12 crt - VS

  10.456.052,00 ₫
  3.164.339  - 45.556.316  3.164.339 ₫ - 45.556.316 ₫
 30. Dây chuyền trẻ em Pohon 0.176 Carat

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Pohon

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.176 crt - VS

  11.983.878,00 ₫
  4.677.294  - 54.735.169  4.677.294 ₫ - 54.735.169 ₫
 31. Dây chuyền trẻ em Puno 0.12 Carat

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Puno

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.12 crt - VS

  11.589.417,00 ₫
  4.903.318  - 52.045.046  4.903.318 ₫ - 52.045.046 ₫
 32. Dây chuyền trẻ em Zuhaitza 0.224 Carat

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Zuhaitza

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.224 crt - VS

  13.057.764,00 ₫
  4.923.866  - 61.386.123  4.923.866 ₫ - 61.386.123 ₫
 33. Xem Cả Bộ
  Mặt Dây Chuyền Satuta Daughter 0.152 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Satuta Daughter

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.152 crt - VS

  14.067.843,00 ₫
  4.927.381  - 66.414.886  4.927.381 ₫ - 66.414.886 ₫

You’ve viewed 31 of 31 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng