Đang tải...
Tìm thấy 4 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Mặt dây chuyền trẻ em Darling

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.36 crt - AAA

  15.850.678,00 ₫
  5.116.956  - 83.178.849  5.116.956 ₫ - 83.178.849 ₫
 2. Mặt dây chuyền trẻ em Permun

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.35 crt - AAA

  15.569.641,00 ₫
  5.049.032  - 67.768.540  5.049.032 ₫ - 67.768.540 ₫
 3. Mặt dây chuyền trẻ em Raffinee

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.448 crt - VS

  17.064.823,00 ₫
  5.813.179  - 112.244.743  5.813.179 ₫ - 112.244.743 ₫
 4. Xem Cả Bộ
  Dây Chuyền Kalsooni Daughter 0.296 Carat

  Dây Chuyền GLAMIRA Kalsooni Daughter

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.296 crt - VS

  14.530.683,00 ₫
  5.046.767  - 69.820.416  5.046.767 ₫ - 69.820.416 ₫

You’ve viewed 4 of 4 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng