Đang tải...
Tìm thấy 246 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Dây Chuyền Dalene Animals

  Dây Chuyền GLAMIRA Dalene

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.15 crt - AAA

  8.564.856,00 ₫
  3.291.679  - 167.017.299  3.291.679 ₫ - 167.017.299 ₫
 2. Dây Chuyền Goblon Animals

  Dây Chuyền GLAMIRA Goblon

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.015 crt - VS

  7.395.803,00 ₫
  3.238.958  - 26.319.924  3.238.958 ₫ - 26.319.924 ₫
 3. Dây Chuyền Brisha Animals

  Dây Chuyền GLAMIRA Brisha

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.006 crt - AAA

  14.396.335,00 ₫
  6.910.500  - 66.942.100  6.910.500 ₫ - 66.942.100 ₫
 4. Mặt Dây Chuyền Mienfoo Animals

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Mienfoo

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  1.09 crt - AA

  28.359.550,00 ₫
  3.575.292  - 2.077.611.456  3.575.292 ₫ - 2.077.611.456 ₫
 5. Dây Chuyền Aselia Animals

  Dây Chuyền GLAMIRA Aselia

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.04 crt - AAA

  10.683.157,00 ₫
  5.015.249  - 46.583.694  5.015.249 ₫ - 46.583.694 ₫
 6. Mặt Dây Chuyền Laurenson Animals

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Laurenson

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Moissanite

  0.15 crt - AAA

  13.415.184,00 ₫
  5.049.045  - 63.576.069  5.049.045 ₫ - 63.576.069 ₫
 7. Dây Chuyền Alcaraz Animals

  Dây Chuyền GLAMIRA Alcaraz

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.04 crt - VS

  12.916.632,00 ₫
  5.643.845  - 53.464.454  5.643.845 ₫ - 53.464.454 ₫
 8. Dây Chuyền Ceitene Animals

  Dây Chuyền GLAMIRA Ceitene

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.07 crt - AAA

  10.093.223,00 ₫
  4.615.651  - 45.340.024  4.615.651 ₫ - 45.340.024 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Dây Chuyền Rainan Animals

  Dây Chuyền GLAMIRA Rainan

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.294 crt - VS1

  29.925.767,00 ₫
  8.216.358  - 93.424.244  8.216.358 ₫ - 93.424.244 ₫
 11. Mặt Dây Chuyền Bimah Animals

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Bimah

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.03 crt - VS

  10.217.050,00 ₫
  3.852.685  - 44.988.551  3.852.685 ₫ - 44.988.551 ₫
 12. Mặt Dây Chuyền Hanoi Animals

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Hanoi

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.2 crt - AAA

  15.354.235,00 ₫
  5.080.678  - 80.636.034  5.080.678 ₫ - 80.636.034 ₫
 13. Dây Chuyền Kcalm Animals

  Dây Chuyền GLAMIRA Kcalm

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.342 crt - VS

  38.496.573,00 ₫
  6.110.223  - 85.407.950  6.110.223 ₫ - 85.407.950 ₫
 14. Mặt Dây Chuyền Jabril Animals

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Jabril

  Vàng 14K & Kim Cương

  2.16 crt - VS

  188.097.576,00 ₫
  9.030.153  - 2.438.087.653  9.030.153 ₫ - 2.438.087.653 ₫
 15. Dây Chuyền Hsiu Animals

  Dây Chuyền GLAMIRA Hsiu

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  8.2 crt - A

  69.569.228,00 ₫
  10.676.670  - 2.949.413.397  10.676.670 ₫ - 2.949.413.397 ₫
 16. Dây Chuyền Ilenn Animals

  Dây Chuyền GLAMIRA Ilenn

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.166 crt - VS

  16.487.329,00 ₫
  5.282.909  - 59.101.543  5.282.909 ₫ - 59.101.543 ₫
 17. Mặt Dây Chuyền Antea Animals

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Antea

  Vàng Hồng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Kim Cương

  0.4 crt - AAA

  23.484.616,00 ₫
  6.857.509  - 113.539.315  6.857.509 ₫ - 113.539.315 ₫
 18. Mặt Dây Chuyền Darkoy Animals

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Darkoy

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.03 crt - AAA

  7.420.947,00 ₫
  2.219.146  - 28.361.171  2.219.146 ₫ - 28.361.171 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Mặt Dây Chuyền Sault Animals

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Sault

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.44 crt - AA

  20.644.445,00 ₫
  4.420.449  - 793.166.596  4.420.449 ₫ - 793.166.596 ₫
 21. Mặt Dây Chuyền Morobe Animals

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Morobe

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.056 crt - VS

  12.594.089,00 ₫
  4.201.454  - 53.721.302  4.201.454 ₫ - 53.721.302 ₫
 22. Dây Chuyền Vienna Animals

  Dây Chuyền GLAMIRA Vienna

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.17 crt - VS

  12.894.463,00 ₫
  5.252.629  - 59.223.209  5.252.629 ₫ - 59.223.209 ₫
 23. Dây Chuyền Swult Animals

  Dây Chuyền GLAMIRA Swult

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.184 crt - AAA

  10.553.652,00 ₫
  4.882.771  - 57.465.845  4.882.771 ₫ - 57.465.845 ₫
 24. Mặt Dây Chuyền Olair Animals

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Olair

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  10.326.277,00 ₫
  3.575.292  - 40.446.439  3.575.292 ₫ - 40.446.439 ₫
 25. Mặt Dây Chuyền Jyotis Animals

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Jyotis

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.04 crt - VS

  11.153.050,00 ₫
  4.360.429  - 43.690.806  4.360.429 ₫ - 43.690.806 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Mặt Dây Chuyền Lacquer Animals

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Lacquer

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.1 crt - VS

  10.371.157,00 ₫
  3.287.624  - 45.177.804  3.287.624 ₫ - 45.177.804 ₫
 28. Mặt Dây Chuyền Hoare Animals

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Hoare

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  1.03 crt - AAA

  31.861.032,00 ₫
  5.742.529  - 1.505.102.358  5.742.529 ₫ - 1.505.102.358 ₫
 29. Mặt Dây Chuyền Adwoa Animals

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Adwoa

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.015 crt - AAA

  14.538.005,00 ₫
  6.073.454  - 68.293.914  6.073.454 ₫ - 68.293.914 ₫
 30. Dây Chuyền Otunet Animals

  Dây Chuyền GLAMIRA Otunet

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.022 crt - VS

  10.381.431,00 ₫
  4.327.984  - 37.229.103  4.327.984 ₫ - 37.229.103 ₫
 31. Mặt Dây Chuyền Phocas Animals

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Phocas

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.095 crt - VS

  12.693.312,00 ₫
  3.678.029  - 47.786.812  3.678.029 ₫ - 47.786.812 ₫
 32. Mặt Dây Chuyền Besta Animals

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Besta

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.015 crt - VS

  7.395.803,00 ₫
  2.129.115  - 26.319.924  2.129.115 ₫ - 26.319.924 ₫
 33. Mặt Dây Chuyền Alonso Animals

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Alonso

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.08 crt - VS1

  12.889.327,00 ₫
  3.164.339  - 42.041.585  3.164.339 ₫ - 42.041.585 ₫
 34. Mặt Dây Chuyền Eneli Animals

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Eneli

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.07 crt - VS

  12.264.515,00 ₫
  3.648.290  - 45.542.794  3.648.290 ₫ - 45.542.794 ₫
 35. Mặt Dây Chuyền Viatrix Animals

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Viatrix

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.015 crt - VS

  9.202.103,00 ₫
  3.205.433  - 36.661.337  3.205.433 ₫ - 36.661.337 ₫
 36. Mặt Dây Chuyền Waseca Animals

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Waseca

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.13 crt - VS

  13.881.022,00 ₫
  3.444.436  - 51.233.958  3.444.436 ₫ - 51.233.958 ₫
 37. Mặt Dây Chuyền Hyalin Animals

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Hyalin

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.015 crt - VS

  8.640.017,00 ₫
  3.020.505  - 34.836.384  3.020.505 ₫ - 34.836.384 ₫
 38. Mặt Dây Chuyền Aderire Animals

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Aderire

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.005 crt - AAA

  9.994.270,00 ₫
  3.771.576  - 41.906.399  3.771.576 ₫ - 41.906.399 ₫
 39. Mặt Dây Chuyền Asfrela Animals

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Asfrela

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  0.05 crt - VS

  10.333.576,00 ₫
  3.924.602  - 46.570.177  3.924.602 ₫ - 46.570.177 ₫
 40. Mặt Dây Chuyền Pepin Animals

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Pepin

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.149 crt - AAA

  11.863.566,00 ₫
  3.698.578  - 47.016.280  3.698.578 ₫ - 47.016.280 ₫
 41. Mặt Dây Chuyền Darin Animals

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Darin

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.235 crt - VS

  23.681.712,00 ₫
  7.591.818  - 54.921.720  7.591.818 ₫ - 54.921.720 ₫
 42. Mặt Dây Chuyền Dyamo Animals

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Dyamo

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.276 crt - VS

  18.710.802,00 ₫
  4.643.770  - 63.562.551  4.643.770 ₫ - 63.562.551 ₫
 43. Dây Chuyền Zobel Animals

  Dây Chuyền GLAMIRA Zobel

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.033 crt - VS

  9.675.781,00 ₫
  4.122.507  - 36.012.465  4.122.507 ₫ - 36.012.465 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Mặt Dây Chuyền Chandeleur Animals

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Chandeleur

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.911 crt - VS

  61.976.597,00 ₫
  8.059.006  - 152.566.345  8.059.006 ₫ - 152.566.345 ₫
 46. Mặt Dây Chuyền Ariston Animals

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Ariston

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  15.368.563,00 ₫
  4.542.113  - 58.155.271  4.542.113 ₫ - 58.155.271 ₫
 47. Dây Chuyền Joliet Animals

  Dây Chuyền GLAMIRA Joliet

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.21 crt - AAA

  11.709.728,00 ₫
  4.409.093  - 65.090.104  4.409.093 ₫ - 65.090.104 ₫
 48. Mặt Dây Chuyền Inwea Animals

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Inwea

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.03 crt - VS

  7.737.812,00 ₫
  2.465.718  - 30.794.441  2.465.718 ₫ - 30.794.441 ₫
 49. Mặt Dây Chuyền Mullins Animals

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Mullins

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.448 crt - VS

  26.787.924,00 ₫
  7.117.329  - 114.323.376  7.117.329 ₫ - 114.323.376 ₫
 50. Mặt Dây Chuyền Major Animals

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Major

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.15 crt - VS

  11.701.348,00 ₫
  3.698.578  - 57.857.873  3.698.578 ₫ - 57.857.873 ₫
 51. Mặt Dây Chuyền Abelia Animals

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Abelia

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite & Đá Sapphire

  0.3 crt - AAA

  15.964.716,00 ₫
  4.903.049  - 95.506.048  4.903.049 ₫ - 95.506.048 ₫
 52. Mặt Dây Chuyền Delle Animals

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Delle

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.03 crt - AAA

  8.802.236,00 ₫
  3.020.505  - 36.269.313  3.020.505 ₫ - 36.269.313 ₫
 53. Dây Chuyền Apolox Animals

  Dây Chuyền GLAMIRA Apolox

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.056 crt - VS1

  15.179.038,00 ₫
  6.211.609  - 60.007.262  6.211.609 ₫ - 60.007.262 ₫
 54. Mặt Dây Chuyền Leylo Animals

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Leylo

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.156 crt - VS

  10.499.579,00 ₫
  3.801.316  - 55.194.787  3.801.316 ₫ - 55.194.787 ₫
 55. Mặt Dây Chuyền Menesme Animals

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Menesme

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.214 crt - VS

  11.478.298,00 ₫
  4.212.269  - 58.547.302  4.212.269 ₫ - 58.547.302 ₫
 56. Dây Chuyền Yodewoa Animals

  Dây Chuyền GLAMIRA Yodewoa

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Swarovski

  0.254 crt - AAA

  12.617.070,00 ₫
  6.292.719  - 79.067.919  6.292.719 ₫ - 79.067.919 ₫
 57. Mặt Dây Chuyền Attract Animals

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Attract

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.16 crt - VS

  9.739.046,00 ₫
  3.328.720  - 49.611.773  3.328.720 ₫ - 49.611.773 ₫
 58. Mặt Dây Chuyền Viril Animals

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Viril

  Vàng Trắng 14K
  11.738.118,00 ₫
  4.785.441  - 51.639.504  4.785.441 ₫ - 51.639.504 ₫
 59. Mặt Dây Chuyền Romi Animals

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Romi

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.128 crt - VS

  11.658.088,00 ₫
  4.520.483  - 59.588.196  4.520.483 ₫ - 59.588.196 ₫
 60. Mặt Dây Chuyền Consullan Animals

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Consullan

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.244 crt - AAA

  12.555.968,00 ₫
  4.335.555  - 58.114.717  4.335.555 ₫ - 58.114.717 ₫
 61. Mặt Dây Chuyền Formulaire Animals

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Formulaire

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.015 crt - VS

  11.579.683,00 ₫
  4.663.776  - 51.666.534  4.663.776 ₫ - 51.666.534 ₫
 62. Mặt Dây Chuyền Rheda Animals

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Rheda

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.235 crt - VS

  15.526.456,00 ₫
  3.557.988  - 52.396.520  3.557.988 ₫ - 52.396.520 ₫
 63. Ceramic Jewellery
 64. Mặt Dây Chuyền Globe Animals

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Globe

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.064 crt - VS1

  12.078.235,00 ₫
  2.914.522  - 40.635.693  2.914.522 ₫ - 40.635.693 ₫
 65. Dây Chuyền Chapeliere Animals

  Dây Chuyền GLAMIRA Chapeliere

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Moissanite

  0.372 crt - AAA

  17.267.869,00 ₫
  6.901.848  - 96.046.770  6.901.848 ₫ - 96.046.770 ₫

You’ve viewed 60 of 246 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng