Đang tải...
Tìm thấy 15 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Mặt Dây Chuyền Harelda Big Stone

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Harelda

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  5.33 crt - AAAAA

  16.271.580,00 ₫
  6.888.872  - 128.152.489  6.888.872 ₫ - 128.152.489 ₫
 2. Mặt Dây Chuyền Frescura Big Stone

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Frescura

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski

  5.24 crt - AAAAA

  13.650.672,00 ₫
  5.096.359  - 99.169.477  5.096.359 ₫ - 99.169.477 ₫
 3. Mặt Dây Chuyền Hadwyn Big Stone

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Hadwyn

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  5.495 crt - AAAAA

  17.015.351,00 ₫
  7.078.126  - 168.504.301  7.078.126 ₫ - 168.504.301 ₫
 4. Mặt Dây Chuyền Euterpe Big Stone

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Euterpe

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  9.196 crt - AAA

  37.901.503,00 ₫
  7.134.903  - 12.705.738.371  7.134.903 ₫ - 12.705.738.371 ₫
 5. Mặt Dây Chuyền Toucan Big Stone

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Toucan

  Vàng 14K & Đá Moissanite & Đá Swarovski

  10.17 crt - VS

  76.133.392,00 ₫
  7.872.996  - 22.469.863.347  7.872.996 ₫ - 22.469.863.347 ₫
 6. Mặt Dây Chuyền Caprice Big Stone

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Caprice

  Vàng 14K & Kim Cương

  9.28 crt - VS

  9.444.932.530,00 ₫
  9.437.051  - 12.750.456.558  9.437.051 ₫ - 12.750.456.558 ₫
 7. Mặt Dây Chuyền Jatonya Big Stone

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Jatonya

  Vàng 14K & Đá Moissanite & Đá Swarovski

  4.08 crt - VS

  46.627.498,00 ₫
  8.689.495  - 7.094.970.801  8.689.495 ₫ - 7.094.970.801 ₫
 8. Mặt Dây Chuyền Hadria Big Stone

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Hadria

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  5.3 crt - AAAAA

  15.102.796,00 ₫
  6.085.350  - 120.947.290  6.085.350 ₫ - 120.947.290 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Mặt Dây Chuyền Kleio Big Stone

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Kleio

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  9.197 crt - VS

  9.437.501.579,00 ₫
  7.608.040  - 12.712.078.407  7.608.040 ₫ - 12.712.078.407 ₫
 11. Mặt Dây Chuyền Hue Big Stone

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Hue

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Swarovski

  7.53 crt - AA

  149.699.682,00 ₫
  10.315.734  - 5.970.135.274  10.315.734 ₫ - 5.970.135.274 ₫
 12. Mặt Dây Chuyền Arctotis Big Stone

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Arctotis

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  8.545 crt - VS

  3.834.192.266,00 ₫
  9.806.098  - 4.332.311.272  9.806.098 ₫ - 4.332.311.272 ₫
 13. Mặt Dây Chuyền Tarassaco Big Stone

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Tarassaco

  Vàng 14K & Kim Cương

  4.665 crt - VS

  2.210.786.498,00 ₫
  6.945.648  - 2.561.522.294  6.945.648 ₫ - 2.561.522.294 ₫
 14. Mặt Dây Chuyền Halldora Big Stone

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Halldora

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  10 crt - AAAAA

  19.211.246,00 ₫
  8.217.980  - 140.819.035  8.217.980 ₫ - 140.819.035 ₫
 15. Mặt Dây Chuyền Nikusha Big Stone

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Nikusha

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  9.58 crt - VS

  9.457.174.609,00 ₫
  10.842.944  - 12.791.011.150  10.842.944 ₫ - 12.791.011.150 ₫
 16. Mặt Dây Chuyền Mortred Big Stone

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Mortred

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite & Đá Swarovski

  9.588 crt - VS

  126.088.532,00 ₫
  11.900.337  - 12.847.125.178  11.900.337 ₫ - 12.847.125.178 ₫

You’ve viewed 15 of 15 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng