Đang tải...
Tìm thấy 55 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Dây chuyền nữ Folyadek Bolo

  Dây chuyền nữ Folyadek

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite & Đá Sapphire Trắng

  1.16 crt - AAA

  42.373.949,00 ₫
  15.246.720  - 121.644.328  15.246.720 ₫ - 121.644.328 ₫
 2. Dây Chuyền SYLVIE Merdix Bolo

  Dây Chuyền SYLVIE Merdix

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  3.98 crt - VS

  683.537.702,00 ₫
  16.747.844  - 5.267.971.634  16.747.844 ₫ - 5.267.971.634 ₫
 3. Dây chuyền nữ Cienki Bolo

  Dây chuyền nữ Cienki

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.12 crt - VS

  31.877.395,00 ₫
  16.587.090  - 51.583.904  16.587.090 ₫ - 51.583.904 ₫
 4. Dây chuyền nữ Amorameris Bolo

  Dây chuyền nữ Amorameris

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.295 crt - VS

  21.274.708,00 ₫
  8.736.750  - 43.957.147  8.736.750 ₫ - 43.957.147 ₫
 5. Dây chuyền nữ Valgus Bolo

  Dây chuyền nữ Valgus

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.305 crt - VS

  28.058.355,00 ₫
  10.143.347  - 50.416.739  10.143.347 ₫ - 50.416.739 ₫
 6. Dây chuyền nữ Gorria Bolo

  Dây chuyền nữ Gorria

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.176 crt - VS

  26.209.967,00 ₫
  10.127.498  - 48.017.883  10.127.498 ₫ - 48.017.883 ₫
 7. Dây chuyền nữ Ardentii Bolo

  Dây chuyền nữ Ardentii

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen & Kim Cương Đen

  0.935 crt - AAA

  41.095.558,00 ₫
  15.135.776  - 105.559.874  15.135.776 ₫ - 105.559.874 ₫
 8. Dây chuyền nữ Marilages Bolo

  Dây chuyền nữ Marilages

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu & Đá Sapphire Trắng

  0.8 crt - VS1

  126.055.438,00 ₫
  22.683.288  - 1.450.919.914  22.683.288 ₫ - 1.450.919.914 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Dây chuyền nữ Puhas Bolo

  Dây chuyền nữ Puhas

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.264 crt - VS

  26.046.385,00 ₫
  9.525.237  - 54.219.364  9.525.237 ₫ - 54.219.364 ₫
 11. Dây chuyền nữ Pluitt Bolo

  Dây chuyền nữ Pluitt

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  1.023 crt - VS

  86.898.549,00 ₫
  10.349.384  - 101.950.836  10.349.384 ₫ - 101.950.836 ₫
 12. Dây chuyền nữ Ogandan Bolo

  Dây chuyền nữ Ogandan

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.152 crt - VS

  33.433.707,00 ₫
  13.360.691  - 55.971.808  13.360.691 ₫ - 55.971.808 ₫
 13. Dây chuyền nữ Sokeri Bolo

  Dây chuyền nữ Sokeri

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.208 crt - VS

  26.438.363,00 ₫
  10.079.951  - 52.764.653  10.079.951 ₫ - 52.764.653 ₫
 14. Dây chuyền nữ Passaggio Bolo

  Dây chuyền nữ Passaggio

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.056 crt - VS

  36.994.917,00 ₫
  14.834.646  - 52.566.542  14.834.646 ₫ - 52.566.542 ₫
 15. Dây chuyền nữ Monocerotis Bolo

  Dây chuyền nữ Monocerotis

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.343 crt - VS

  37.567.460,00 ₫
  16.151.243  - 54.295.211  16.151.243 ₫ - 54.295.211 ₫
 16. Dây chuyền nữ Boostlove Bolo

  Dây chuyền nữ Boostlove

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.67 crt - VS

  73.606.913,00 ₫
  21.906.688  - 91.523.337  21.906.688 ₫ - 91.523.337 ₫
 17. Dây chuyền nữ Ankh Bolo

  Dây chuyền nữ Ankh

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.144 crt - VS

  35.283.510,00 ₫
  14.248.234  - 62.440.457  14.248.234 ₫ - 62.440.457 ₫
 18. Dây chuyền nữ Capullo Bolo

  Dây chuyền nữ Capullo

  14K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.486 crt - VS

  36.850.578,00 ₫
  13.091.258  - 204.140.535  13.091.258 ₫ - 204.140.535 ₫
  Mới

 19. Dây chuyền nữ Helicon Bolo

  Dây chuyền nữ Helicon

  14K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Kim Cương Nâu & Kim Cương Đen

  0.102 crt - VS1

  42.034.327,00 ₫
  15.629.359  - 58.559.721  15.629.359 ₫ - 58.559.721 ₫
  Mới

 20. Dây chuyền nữ Brufut Bolo

  Dây chuyền nữ Brufut

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.254 crt - VS

  33.790.310,00 ₫
  12.726.731  - 55.139.736  12.726.731 ₫ - 55.139.736 ₫
  Mới

 21. Dây chuyền nữ Considerably Bolo

  Dây chuyền nữ Considerably

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.144 crt - VS

  35.553.793,00 ₫
  14.327.479  - 52.217.864  14.327.479 ₫ - 52.217.864 ₫
  Mới

 22. Dây chuyền nữ Mongiuffi Bolo

  Dây chuyền nữ Mongiuffi

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.29 crt - VS

  45.102.236,00 ₫
  21.795.744  - 66.608.738  21.795.744 ₫ - 66.608.738 ₫
  Mới

 23. Dây chuyền nữ Taygetoun Bolo

  Dây chuyền nữ Taygetoun

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Đen

  0.134 crt - AAA

  39.855.373,00 ₫
  20.702.165  - 56.124.636  20.702.165 ₫ - 56.124.636 ₫
  Mới

 24. Dây chuyền nữ Mystikos Bolo

  Dây chuyền nữ Mystikos

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.25 crt - VS

  36.215.770,00 ₫
  18.530.572  - 63.098.189  18.530.572 ₫ - 63.098.189 ₫
 25. Bảo hành trọn đời
 26. Dây chuyền nữ Auva Bolo

  Dây chuyền nữ Auva

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.569 crt - AA

  40.184.522,00 ₫
  19.231.040  - 269.250.419  19.231.040 ₫ - 269.250.419 ₫
 27. Dây chuyền nữ Aliothers Bolo

  Dây chuyền nữ Aliothers

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.541 crt - VS

  40.459.051,00 ₫
  13.883.707  - 74.823.039  13.883.707 ₫ - 74.823.039 ₫
 28. Dây chuyền nữ Gaskiya Bolo

  Dây chuyền nữ Gaskiya

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.196 crt - VS

  46.411.193,00 ₫
  22.984.418  - 67.627.602  22.984.418 ₫ - 67.627.602 ₫
 29. Dây chuyền nữ Cunnessu Bolo

  Dây chuyền nữ Cunnessu

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.262 crt - VS

  36.582.561,00 ₫
  14.089.744  - 57.102.747  14.089.744 ₫ - 57.102.747 ₫
 30. Dây chuyền nữ Sumerki Bolo

  Dây chuyền nữ Sumerki

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.156 crt - VS

  35.880.677,00 ₫
  14.406.724  - 53.853.706  14.406.724 ₫ - 53.853.706 ₫
 31. Dây chuyền nữ Diyre Bolo

  Dây chuyền nữ Diyre

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.17 crt - VS

  42.512.343,00 ₫
  21.462.916  - 67.741.941  21.462.916 ₫ - 67.741.941 ₫
 32. Dây chuyền nữ Tnumper Bolo

  Dây chuyền nữ Tnumper

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.326 crt - VS

  39.484.622,00 ₫
  13.043.711  - 72.381.164  13.043.711 ₫ - 72.381.164 ₫
 33. Dây chuyền nữ Ndiyo Bolo

  Dây chuyền nữ Ndiyo

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.266 crt - VS

  47.330.718,00 ₫
  21.066.692  - 84.015.449  21.066.692 ₫ - 84.015.449 ₫
 34. Dây chuyền nữ Dewr Bolo

  Dây chuyền nữ Dewr

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.344 crt - VS

  39.367.453,00 ₫
  14.723.703  - 77.915.856  14.723.703 ₫ - 77.915.856 ₫
 35. Dây chuyền nữ Vestigial Bolo

  Dây chuyền nữ Vestigial

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.352 crt - VS

  80.623.483,00 ₫
  36.225.110  - 130.560.511  36.225.110 ₫ - 130.560.511 ₫
 36. Dây chuyền nữ Lobelya Bolo

  Dây chuyền nữ Lobelya

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.288 crt - VS

  44.701.200,00 ₫
  21.684.802  - 80.948.670  21.684.802 ₫ - 80.948.670 ₫
 37. Dây chuyền nữ Dilisima Bolo

  Dây chuyền nữ Dilisima

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.432 crt - VS

  48.919.578,00 ₫
  22.556.496  - 94.556.154  22.556.496 ₫ - 94.556.154 ₫
 38. Dây chuyền nữ Confiance Bolo

  Dây chuyền nữ Confiance

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.24 crt - VS

  47.925.621,00 ₫
  22.187.441  - 79.286.793  22.187.441 ₫ - 79.286.793 ₫
 39. Dây chuyền nữ Intersez Bolo

  Dây chuyền nữ Intersez

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.472 crt - VS

  30.544.948,00 ₫
  10.238.441  - 276.818.309  10.238.441 ₫ - 276.818.309 ₫
 40. Dây chuyền nữ Katriye Bolo

  Dây chuyền nữ Katriye

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.042 crt - VS

  22.218.007,00 ₫
  9.255.804  - 31.297.208  9.255.804 ₫ - 31.297.208 ₫
 41. Dây chuyền nữ Suver Bolo

  Dây chuyền nữ Suver

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.048 crt - VS

  23.369.322,00 ₫
  9.699.576  - 34.899.455  9.699.576 ₫ - 34.899.455 ₫
 42. Dây chuyền nữ Amaranth Bolo

  Dây chuyền nữ Amaranth

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng & Đá Sapphire Trắng

  0.462 crt - AA

  56.398.033,00 ₫
  13.423.521  - 1.273.579.999  13.423.521 ₫ - 1.273.579.999 ₫
 43. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 44. Dây chuyền nữ Piliens Bolo

  Dây chuyền nữ Piliens

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.29 crt - AAA

  43.191.302,00 ₫
  20.337.638  - 60.667.634  20.337.638 ₫ - 60.667.634 ₫
 45. Dây chuyền nữ Specific Bolo

  Dây chuyền nữ Specific

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.124 crt - AAA

  42.890.738,00 ₫
  21.890.838  - 55.615.206  21.890.838 ₫ - 55.615.206 ₫
 46. Dây chuyền nữ Uccam Bolo

  Dây chuyền nữ Uccam

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.14 crt - AAA

  42.486.871,00 ₫
  21.621.406  - 61.928.760  21.621.406 ₫ - 61.928.760 ₫
 47. Dây chuyền nữ Bargello Bolo

  Dây chuyền nữ Bargello

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.17 crt - AAA

  34.853.323,00 ₫
  13.931.254  - 48.538.635  13.931.254 ₫ - 48.538.635 ₫
 48. Dây chuyền nữ Sklashy Bolo

  Dây chuyền nữ Sklashy

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.088 crt - AAA

  35.280.397,00 ₫
  14.549.364  - 46.971.851  14.549.364 ₫ - 46.971.851 ₫
 49. Dây chuyền nữ Ukuzithemda Bolo

  Dây chuyền nữ Ukuzithemda

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.148 crt - AAA

  36.768.503,00 ₫
  14.834.646  - 57.406.140  14.834.646 ₫ - 57.406.140 ₫
 50. Dây chuyền nữ Huikau Bolo

  Dây chuyền nữ Huikau

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.344 crt - VS

  29.312.406,00 ₫
  10.159.196  - 49.108.067  10.159.196 ₫ - 49.108.067 ₫
 51. Dây chuyền nữ Annistyn Bolo

  Dây chuyền nữ Annistyn

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  0.432 crt - AAA

  38.905.285,00 ₫
  12.004.471  - 168.886.744  12.004.471 ₫ - 168.886.744 ₫
 52. Dây chuyền nữ Caddaan Bolo

  Dây chuyền nữ Caddaan

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.144 crt - VS

  23.938.470,00 ₫
  9.398.445  - 45.160.539  9.398.445 ₫ - 45.160.539 ₫
 53. Dây chuyền nữ Frejan Bolo

  Dây chuyền nữ Frejan

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.108 crt - VS

  23.411.490,00 ₫
  9.366.747  - 39.542.074  9.366.747 ₫ - 39.542.074 ₫
 54. Dây chuyền nữ Insecurely Bolo

  Dây chuyền nữ Insecurely

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.108 crt - VS

  35.210.209,00 ₫
  14.422.572  - 50.931.832  14.422.572 ₫ - 50.931.832 ₫
 55. Dây chuyền nữ Cusseta Bolo

  Dây chuyền nữ Cusseta

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  0.266 crt - AAA

  37.790.763,00 ₫
  12.488.997  - 73.128.331  12.488.997 ₫ - 73.128.331 ₫
 56. Dây chuyền nữ Gavdou Bolo

  Dây chuyền nữ Gavdou

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.22 crt - VS

  32.687.956,00 ₫
  12.013.527  - 48.426.561  12.013.527 ₫ - 48.426.561 ₫
 57. Dây chuyền nữ Fredyxa Bolo

  Dây chuyền nữ Fredyxa

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.122 crt - VS

  30.440.231,00 ₫
  12.298.809  - 46.436.382  12.298.809 ₫ - 46.436.382 ₫
 58. Dây chuyền nữ Vasilyevsky Bolo

  Dây chuyền nữ Vasilyevsky

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.16 crt - VS

  33.296.161,00 ₫
  13.265.596  - 56.408.786  13.265.596 ₫ - 56.408.786 ₫

You’ve viewed 55 of 55 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng