Đang tải...
Tìm thấy 279 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Mặt dây chuyền nữ Delyssa

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo) & Đá Rhodolite & Đá Swarovski

  2.245 crt - AAA

  14.557.570,00 ₫
  4.751.862  - 83.051.484  4.751.862 ₫ - 83.051.484 ₫
 2. Mặt dây chuyền nữ Kristie

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  2.005 crt - AAA

  18.605.287,00 ₫
  7.480.152  - 255.975.194  7.480.152 ₫ - 255.975.194 ₫
 3. Mặt dây chuyền nữ Karensa

  Vàng Hồng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.612 crt - AAA

  11.290.699,00 ₫
  3.616.962  - 53.858.227  3.616.962 ₫ - 53.858.227 ₫
 4. Mặt dây chuyền nữ Arnola

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.696 crt - AAA

  11.550.227,00 ₫
  4.267.903  - 65.815.723  4.267.903 ₫ - 65.815.723 ₫
 5. Mặt dây chuyền nữ Galy

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.84 crt - AAA

  12.154.185,00 ₫
  4.032.998  - 70.032.680  4.032.998 ₫ - 70.032.680 ₫
 6. Mặt dây chuyền nữ Victiva

  Vàng Hồng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  3.928 crt - AAA

  17.979.253,00 ₫
  6.704.684  - 144.466.290  6.704.684 ₫ - 144.466.290 ₫
 7. Mặt dây chuyền nữ Fritha

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.778 crt - AAA

  12.858.617,00 ₫
  4.409.412  - 71.744.941  4.409.412 ₫ - 71.744.941 ₫
 8. Mặt dây chuyền nữ Lucija

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo)

  1.7 crt - AAA

  13.340.595,00 ₫
  4.988.182  - 64.938.364  4.988.182 ₫ - 64.938.364 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Mặt dây chuyền nữ Nantale

  Vàng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.724 crt - AAA

  10.597.024,00 ₫
  3.200.927  - 51.438.433  3.200.927 ₫ - 51.438.433 ₫
 11. Mặt dây chuyền nữ Shachia

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  7.18 crt - AAA

  20.611.599,00 ₫
  6.526.382  - 139.527.634  6.526.382 ₫ - 139.527.634 ₫
 12. Mặt dây chuyền nữ Amor

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.63 crt - AAA

  14.516.250,00 ₫
  6.472.609  - 73.825.117  6.472.609 ₫ - 73.825.117 ₫
 13. Mặt dây chuyền nữ Alastrina

  Vàng Hồng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  12.27 crt - AAA

  25.695.725,00 ₫
  8.349.015  - 225.734.771  8.349.015 ₫ - 225.734.771 ₫
 14. Mặt dây chuyền nữ Ankine

  Vàng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  3.14 crt - AAA

  15.973.225,00 ₫
  5.583.934  - 97.372.174  5.583.934 ₫ - 97.372.174 ₫
 15. Mặt dây chuyền nữ Claribel

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  2.944 crt - AAA

  13.838.423,00 ₫
  4.618.845  - 83.659.975  4.618.845 ₫ - 83.659.975 ₫
 16. Mặt dây chuyền nữ Marifer

  Vàng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo)

  1.6 crt - AAA

  11.290.699,00 ₫
  3.863.188  - 52.556.347  3.863.188 ₫ - 52.556.347 ₫
 17. Mặt dây chuyền nữ Hora

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.852 crt - AAA

  13.933.799,00 ₫
  6.116.007  - 76.230.762  6.116.007 ₫ - 76.230.762 ₫
 18. Mặt dây chuyền nữ Daberath

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  2.52 crt - AAA

  13.848.894,00 ₫
  6.116.007  - 150.296.449  6.116.007 ₫ - 150.296.449 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Mặt dây chuyền nữ Larrie

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  15.168 crt - AAA

  24.598.750,00 ₫
  6.401.855  - 218.291.411  6.401.855 ₫ - 218.291.411 ₫
 21. Mặt dây chuyền nữ Nihada

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.715 crt - AAA

  13.637.197,00 ₫
  4.825.447  - 67.938.349  4.825.447 ₫ - 67.938.349 ₫
 22. Mặt dây chuyền nữ Adelika

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo)

  1.6 crt - AAA

  11.253.624,00 ₫
  4.086.772  - 52.344.089  4.086.772 ₫ - 52.344.089 ₫
 23. Mặt dây chuyền nữ Ginalda

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  2.148 crt - AAA

  16.524.260,00 ₫
  6.316.950  - 90.310.889  6.316.950 ₫ - 90.310.889 ₫
 24. Mặt dây chuyền nữ Gabrianna

  Vàng Hồng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.868 crt - AAA

  13.637.197,00 ₫
  4.825.447  - 87.240.144  4.825.447 ₫ - 87.240.144 ₫
 25. Mặt dây chuyền nữ Polina

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  3.052 crt - AAA

  16.804.446,00 ₫
  6.036.197  - 118.301.318  6.036.197 ₫ - 118.301.318 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Mặt dây chuyền nữ Corianne

  Vàng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.792 crt - AAA

  12.217.581,00 ₫
  4.112.243  - 75.523.220  4.112.243 ₫ - 75.523.220 ₫
 28. Mặt dây chuyền nữ Marfery

  Vàng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  15.063 crt - AAA

  27.676.000,00 ₫
  8.046.187  - 218.531.980  8.046.187 ₫ - 218.531.980 ₫
 29. Mặt dây chuyền nữ Anut

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  2.1 crt - AAA

  11.809.753,00 ₫
  3.894.320  - 700.638.184  3.894.320 ₫ - 700.638.184 ₫
 30. Mặt dây chuyền nữ Lyla

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo)

  1.7 crt - AAA

  12.450.788,00 ₫
  4.478.751  - 59.844.049  4.478.751 ₫ - 59.844.049 ₫
 31. Mặt dây chuyền nữ Mya

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  2 crt - AAA

  14.479.175,00 ₫
  5.320.728  - 94.754.261  5.320.728 ₫ - 94.754.261 ₫
 32. Mặt dây chuyền nữ Acharya

  Vàng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.91 crt - AAA

  15.231.435,00 ₫
  5.677.330  - 93.593.892  5.677.330 ₫ - 93.593.892 ₫
 33. Mặt dây chuyền nữ Elisho

  Vàng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  7.25 crt - AAA

  17.180.011,00 ₫
  4.955.636  - 306.550.430  4.955.636 ₫ - 306.550.430 ₫
 34. Mặt dây chuyền nữ Fermenis

  Vàng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo)

  15 crt - AAA

  25.117.804,00 ₫
  7.032.984  - 200.659.424  7.032.984 ₫ - 200.659.424 ₫
 35. Mặt dây chuyền nữ Keshondra

  Vàng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski & Swarovsky Crystal

  1.8 crt - AAA

  13.218.615,00 ₫
  4.519.223  - 80.575.087  4.519.223 ₫ - 80.575.087 ₫
 36. Mặt dây chuyền nữ Lolani

  Vàng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.905 crt - AAA

  13.303.520,00 ₫
  4.647.147  - 79.726.034  4.647.147 ₫ - 79.726.034 ₫
 37. Mặt dây chuyền nữ Luverne

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  2.195 crt - AAA

  14.485.118,00 ₫
  5.085.257  - 88.825.042  5.085.257 ₫ - 88.825.042 ₫
 38. Mặt dây chuyền nữ Bast

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo)

  1.7 crt - AAA

  10.411.647,00 ₫
  3.311.304  - 48.169.579  3.311.304 ₫ - 48.169.579 ₫
 39. Mặt dây chuyền nữ Dalenna

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo)

  2 crt - AAA

  12.779.655,00 ₫
  4.606.109  - 62.504.417  4.606.109 ₫ - 62.504.417 ₫
 40. Mặt dây chuyền nữ Joanne

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.696 crt - AAA

  12.996.163,00 ₫
  4.528.279  - 71.150.600  4.528.279 ₫ - 71.150.600 ₫
 41. Mặt dây chuyền nữ Maurissa

  Vàng Hồng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  4.42 crt - AAA

  23.949.507,00 ₫
  9.577.312  - 172.782.193  9.577.312 ₫ - 172.782.193 ₫
 42. Mặt dây chuyền nữ Yogine

  Vàng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo)

  7 crt - AAA

  15.140.869,00 ₫
  4.089.602  - 88.046.745  4.089.602 ₫ - 88.046.745 ₫
 43. Mặt dây chuyền nữ Abrillete

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  3.348 crt - AAA

  15.013.229,00 ₫
  5.455.162  - 84.749.594  5.455.162 ₫ - 84.749.594 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Mặt dây chuyền nữ Brinda

  Vàng Hồng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  7.054 crt - AAA

  16.438.505,00 ₫
  4.559.411  - 98.702.359  4.559.411 ₫ - 98.702.359 ₫
 46. Mặt dây chuyền nữ Gawain

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  15.3 crt - AAA

  25.191.954,00 ₫
  6.718.834  - 496.554.243  6.718.834 ₫ - 496.554.243 ₫
 47. Mặt dây chuyền nữ Generose

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo)

  1.6 crt - AAA

  11.401.926,00 ₫
  3.926.867  - 53.193.142  3.926.867 ₫ - 53.193.142 ₫
 48. Mặt dây chuyền nữ Eos

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  4.03 crt - AAA

  15.014.361,00 ₫
  4.802.806  - 82.485.454  4.802.806 ₫ - 82.485.454 ₫
 49. Mặt dây chuyền nữ Frey

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  4.144 crt - AAA

  16.905.201,00 ₫
  5.813.179  - 106.131.566  5.813.179 ₫ - 106.131.566 ₫
 50. Mặt dây chuyền nữ Darianna

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo)

  1.6 crt - AAA

  17.853.027,00 ₫
  7.620.246  - 90.126.929  7.620.246 ₫ - 90.126.929 ₫
 51. Mặt dây chuyền nữ Cuba

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo)

  3.4 crt - AAA

  13.578.047,00 ₫
  4.222.621  - 71.150.601  4.222.621 ₫ - 71.150.601 ₫
 52. Mặt dây chuyền nữ Ginaldi

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.66 crt - AAA

  15.517.283,00 ₫
  5.875.442  - 82.358.094  5.875.442 ₫ - 82.358.094 ₫
 53. Mặt dây chuyền nữ Dariele

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  2.87 crt - AAA

  13.467.670,00 ₫
  4.420.733  - 75.282.659  4.420.733 ₫ - 75.282.659 ₫
 54. Mặt dây chuyền nữ Delaine

  Vàng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo)

  1.6 crt - AAA

  13.366.916,00 ₫
  5.051.862  - 64.443.089  5.051.862 ₫ - 64.443.089 ₫
 55. Mặt dây chuyền nữ Kallesta

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo)

  2 crt - AAA

  11.889.848,00 ₫
  4.096.677  - 57.410.102  4.096.677 ₫ - 57.410.102 ₫
 56. Mặt dây chuyền nữ Adritia

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.996 crt - AAA

  15.220.680,00 ₫
  6.113.177  - 122.886.203  6.113.177 ₫ - 122.886.203 ₫
 57. Mặt dây chuyền nữ Shansie

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  3.33 crt - AAA

  14.271.723,00 ₫
  4.723.562  - 78.098.683  4.723.562 ₫ - 78.098.683 ₫
 58. Mặt dây chuyền nữ Abantia

  Vàng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo)

  15 crt - AAA

  23.338.190,00 ₫
  6.014.121  - 190.470.794  6.014.121 ₫ - 190.470.794 ₫
 59. Mặt dây chuyền nữ Ailanna

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.998 crt - AAA

  16.258.789,00 ₫
  6.533.175  - 124.527.704  6.533.175 ₫ - 124.527.704 ₫
 60. Mặt dây chuyền nữ Egeria

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  7.03 crt - AAA

  20.722.826,00 ₫
  6.585.817  - 120.890.935  6.585.817 ₫ - 120.890.935 ₫
 61. Mặt dây chuyền nữ Rayneris

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo)

  15 crt - AAA

  30.271.270,00 ₫
  9.983.441  - 230.163.996  9.983.441 ₫ - 230.163.996 ₫
 62. Mặt dây chuyền nữ Mirelys

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.624 crt - AAA

  15.406.057,00 ₫
  5.816.009  - 78.325.095  5.816.009 ₫ - 78.325.095 ₫
 63. Trang sức gốm sứ
 64. Mặt dây chuyền nữ Arcilla

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  7.27 crt - AAA

  19.499.341,00 ₫
  6.443.176  - 135.537.091  6.443.176 ₫ - 135.537.091 ₫
 65. Mặt dây chuyền nữ Luchero

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo)

  3 crt - AAA

  24.389.317,00 ₫
  10.782.966  - 131.574.844  10.782.966 ₫ - 131.574.844 ₫

You’ve viewed 60 of 279 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng