Đang tải...
Tìm thấy 280 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Mặt Dây Chuyền Abrillete Đá Cabochon Thạch Anh Vàng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Abrillete

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Vàng & Đá Swarovski

  3.348 crt - AAA

  11.707.566,00 ₫
  4.724.608  - 76.093.918  4.724.608 ₫ - 76.093.918 ₫
 2. Mặt Dây Chuyền Acaysha Đá Cabochon Thạch Anh Vàng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Acaysha

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Vàng

  3 crt - AAA

  15.178.498,00 ₫
  6.129.148  - 88.179.183  6.129.148 ₫ - 88.179.183 ₫
 3. Mặt Dây Chuyền Ayla Đá Cabochon Thạch Anh Vàng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Ayla

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Vàng & Đá Swarovski

  1.725 crt - AAA

  10.143.510,00 ₫
  3.530.951  - 61.967.402  3.530.951 ₫ - 61.967.402 ₫
 4. Mặt Dây Chuyền Hora Đá Cabochon Thạch Anh Vàng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Hora

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Vàng & Đá Swarovski

  1.852 crt - AAA

  11.737.306,00 ₫
  5.464.053  - 68.767.057  5.464.053 ₫ - 68.767.057 ₫
 5. Mặt Dây Chuyền Karensa Đá Cabochon Thạch Anh Vàng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Karensa

  Vàng Hồng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Vàng & Đá Swarovski

  1.612 crt - AAA

  9.541.409,00 ₫
  3.209.218  - 48.814.195  3.209.218 ₫ - 48.814.195 ₫
 6. Mặt Dây Chuyền Nantale Đá Cabochon Thạch Anh Vàng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Nantale

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Vàng & Đá Swarovski

  1.724 crt - AAA

  8.903.891,00 ₫
  2.868.560  - 47.110.902  2.868.560 ₫ - 47.110.902 ₫
 7. Mặt Dây Chuyền Adelika Đá Cabochon Thạch Anh Vàng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Adelika

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Vàng

  1.6 crt - AAA

  9.399.740,00 ₫
  3.557.988  - 46.759.434  3.557.988 ₫ - 46.759.434 ₫
 8. Mặt Dây Chuyền Gabrianna Đá Cabochon Thạch Anh Vàng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Gabrianna

  Vàng Hồng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Vàng & Đá Swarovski

  1.868 crt - AAA

  11.560.218,00 ₫
  4.287.971  - 79.892.531  4.287.971 ₫ - 79.892.531 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Mặt Dây Chuyền Fermenis Đá Cabochon Thạch Anh Vàng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Fermenis

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Vàng

  15 crt - AAA

  14.944.361,00 ₫
  6.211.609  - 186.618.679  6.211.609 ₫ - 186.618.679 ₫
 11. Mặt Dây Chuyền Delaine Đá Cabochon Thạch Anh Vàng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Delaine

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Vàng

  1.6 crt - AAA

  11.206.041,00 ₫
  4.379.894  - 57.100.854  4.379.894 ₫ - 57.100.854 ₫
 12. Mặt Dây Chuyền Marfery Đá Cabochon Thạch Anh Vàng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Marfery

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Vàng & Đá Swarovski

  15.063 crt - AAA

  17.175.675,00 ₫
  7.099.755  - 202.475.525  7.099.755 ₫ - 202.475.525 ₫
 13. Mặt Dây Chuyền Victiva Đá Cabochon Thạch Anh Vàng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Victiva

  Vàng Hồng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Vàng & Đá Swarovski

  3.928 crt - AAA

  14.363.891,00 ₫
  5.856.081  - 132.126.836  5.856.081 ₫ - 132.126.836 ₫
 14. Mặt Dây Chuyền Ainestie Đá Cabochon Thạch Anh Vàng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Ainestie

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Vàng & Đá Swarovski

  3.12 crt - AAA

  11.070.048,00 ₫
  4.197.399  - 74.390.626  4.197.399 ₫ - 74.390.626 ₫
 15. Mặt Dây Chuyền Abantia Đá Cabochon Thạch Anh Vàng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Abantia

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Vàng

  15 crt - AAA

  13.421.403,00 ₫
  5.339.686  - 177.899.449  5.339.686 ₫ - 177.899.449 ₫
 16. Mặt Dây Chuyền Acharya Đá Cabochon Thạch Anh Vàng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Acharya

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Vàng & Đá Swarovski

  1.91 crt - AAA

  12.764.418,00 ₫
  4.931.437  - 84.137.242  4.931.437 ₫ - 84.137.242 ₫
 17. Mặt Dây Chuyền Maralina Đá Cabochon Thạch Anh Vàng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Maralina

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Vàng & Đá Swarovski

  2.16 crt - AAA

  11.801.653,00 ₫
  4.425.856  - 76.120.954  4.425.856 ₫ - 76.120.954 ₫
 18. Mặt Dây Chuyền Daberath Đá Cabochon Thạch Anh Vàng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Daberath

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Vàng & Đá Swarovski

  2.52 crt - AAA

  11.737.306,00 ₫
  5.464.053  - 139.521.292  5.464.053 ₫ - 139.521.292 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Mặt Dây Chuyền Lucero Đá Cabochon Thạch Anh Vàng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Lucero

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Vàng & Đá Swarovski

  1.648 crt - AAA

  13.437.353,00 ₫
  5.291.020  - 74.093.220  5.291.020 ₫ - 74.093.220 ₫
 21. Mặt Dây Chuyền Lue Đá Cabochon Thạch Anh Vàng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Lue

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Vàng & Đá Swarovski

  2.385 crt - AAA

  15.208.238,00 ₫
  6.237.294  - 903.758.950  6.237.294 ₫ - 903.758.950 ₫
 22. Mặt Dây Chuyền Meditrina Đá Cabochon Thạch Anh Vàng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Meditrina

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Vàng & Đá Swarovski

  3.28 crt - AAA

  16.878.546,00 ₫
  6.552.268  - 120.622.853  6.552.268 ₫ - 120.622.853 ₫
 23. Mặt Dây Chuyền Damon Đá Cabochon Thạch Anh Vàng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Damon

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Vàng & Đá Swarovski

  1.786 crt - AAA

  12.374.824,00 ₫
  4.723.257  - 71.930.315  4.723.257 ₫ - 71.930.315 ₫
 24. Mặt Dây Chuyền Kit Đá Cabochon Thạch Anh Vàng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Kit

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Vàng & Đá Swarovski

  1.696 crt - AAA

  12.410.241,00 ₫
  4.742.182  - 72.430.485  4.742.182 ₫ - 72.430.485 ₫
 25. Mặt Dây Chuyền Lucija Đá Cabochon Thạch Anh Vàng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Lucija

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Vàng

  1.7 crt - AAA

  11.099.788,00 ₫
  4.319.063  - 57.573.992  4.319.063 ₫ - 57.573.992 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Mặt Dây Chuyền Marifer Đá Cabochon Thạch Anh Vàng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Marifer

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Vàng

  1.6 crt - AAA

  9.470.575,00 ₫
  3.386.307  - 47.164.982  3.386.307 ₫ - 47.164.982 ₫
 28. Mặt Dây Chuyền Mithulia Đá Cabochon Thạch Anh Vàng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Mithulia

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Vàng & Đá Swarovski

  2.34 crt - AAA

  12.339.406,00 ₫
  5.785.786  - 700.621.025  5.785.786 ₫ - 700.621.025 ₫
 29. Mặt Dây Chuyền Nastya Đá Cabochon Thạch Anh Vàng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Nastya

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Vàng & Đá Swarovski

  4.9 crt - AAA

  12.415.920,00 ₫
  4.788.144  - 181.022.152  4.788.144 ₫ - 181.022.152 ₫
 30. Mặt Dây Chuyền Rhette Đá Cabochon Thạch Anh Vàng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Rhette

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Vàng

  14 crt - AAA

  12.840.661,00 ₫
  5.096.359  - 129.396.165  5.096.359 ₫ - 129.396.165 ₫
 31. Mặt Dây Chuyền Yogendra Đá Cabochon Thạch Anh Vàng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Yogendra

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Vàng & Đá Swarovski

  7.19 crt - AAA

  17.860.238,00 ₫
  7.321.454  - 140.481.080  7.321.454 ₫ - 140.481.080 ₫
 32. Mặt Dây Chuyền Dondria Đá Cabochon Thạch Anh Vàng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Dondria

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Vàng & Đá Swarovski

  1.91 crt - AAA

  13.968.619,00 ₫
  5.574.902  - 84.434.640  5.574.902 ₫ - 84.434.640 ₫
 33. Mặt Dây Chuyền Kristie Đá Cabochon Thạch Anh Vàng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Kristie

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Vàng & Đá Swarovski

  2.005 crt - AAA

  15.633.250,00 ₫
  6.464.400  - 237.230.808  6.464.400 ₫ - 237.230.808 ₫
 34. Mặt Dây Chuyền Aelwen Đá Cabochon Thạch Anh Vàng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Aelwen

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Vàng & Đá Swarovski

  12.062 crt - AAA

  13.345.700,00 ₫
  5.503.526  - 160.542.080  5.503.526 ₫ - 160.542.080 ₫
 35. Mặt Dây Chuyền Aberama Đá Cabochon Thạch Anh Vàng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Aberama

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Vàng & Đá Swarovski

  1.77 crt - AAA

  12.799.835,00 ₫
  5.292.372  - 72.984.729  5.292.372 ₫ - 72.984.729 ₫
 36. Mặt Dây Chuyền Abriana Đá Cabochon Thạch Anh Vàng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Abriana

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Vàng & Đá Swarovski

  2.03 crt - AAA

  14.889.478,00 ₫
  6.235.672  - 113.066.177  6.235.672 ₫ - 113.066.177 ₫
 37. Mặt Dây Chuyền Achindra Đá Cabochon Thạch Anh Vàng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Achindra

  Vàng Hồng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Vàng & Đá Swarovski

  14.245 crt - AAA

  20.845.055,00 ₫
  8.813.862  - 195.094.592  8.813.862 ₫ - 195.094.592 ₫
 38. Mặt Dây Chuyền Acidalia Đá Cabochon Thạch Anh Vàng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Acidalia

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Vàng & Đá Swarovski

  1.98 crt - AAA

  13.189.431,00 ₫
  6.454.126  - 99.277.624  6.454.126 ₫ - 99.277.624 ₫
 39. Mặt Dây Chuyền Adasyn Đá Cabochon Thạch Anh Vàng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Adasyn

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Vàng & Đá Swarovski

  3.384 crt - AAA

  14.895.157,00 ₫
  6.223.505  - 107.564.276  6.223.505 ₫ - 107.564.276 ₫
 40. Mặt Dây Chuyền Adelfa Đá Cabochon Thạch Anh Vàng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Adelfa

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Vàng & Đá Swarovski

  7.168 crt - AAA

  15.639.198,00 ₫
  6.367.069  - 133.302.921  6.367.069 ₫ - 133.302.921 ₫
 41. Mặt Dây Chuyền Adelise Đá Cabochon Thạch Anh Vàng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Adelise

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Vàng & Đá Swarovski

  1.79 crt - AAA

  11.241.458,00 ₫
  4.682.702  - 72.714.366  4.682.702 ₫ - 72.714.366 ₫
 42. Mặt Dây Chuyền Adesha Đá Cabochon Thạch Anh Vàng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Adesha

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Vàng & Đá Swarovski

  3.16 crt - AAA

  15.486.983,00 ₫
  6.766.666  - 130.937.232  6.766.666 ₫ - 130.937.232 ₫
 43. Mặt Dây Chuyền Adeyinka Đá Cabochon Thạch Anh Vàng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Adeyinka

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Vàng & Đá Swarovski

  2.032 crt - AAA

  15.137.402,00 ₫
  6.630.674  - 123.732.036  6.630.674 ₫ - 123.732.036 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Mặt Dây Chuyền Adritia Đá Cabochon Thạch Anh Vàng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Adritia

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Vàng & Đá Swarovski

  1.996 crt - AAA

  12.976.924,00 ₫
  5.393.759  - 112.930.997  5.393.759 ₫ - 112.930.997 ₫
 46. Mặt Dây Chuyền Afredia Đá Cabochon Thạch Anh Vàng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Afredia

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Vàng & Đá Swarovski

  2.06 crt - AAA

  11.482.893,00 ₫
  4.484.795  - 66.482.477  4.484.795 ₫ - 66.482.477 ₫
 47. Mặt Dây Chuyền Agalia Đá Cabochon Thạch Anh Vàng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Agalia

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Vàng & Đá Swarovski

  16.586 crt - AAA

  27.057.206,00 ₫
  12.379.962  - 425.025.576  12.379.962 ₫ - 425.025.576 ₫
 48. Mặt Dây Chuyền Ahnica Đá Cabochon Thạch Anh Vàng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Ahnica

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Vàng & Đá Swarovski

  2.04 crt - AAA

  12.481.077,00 ₫
  4.911.970  - 94.032.562  4.911.970 ₫ - 94.032.562 ₫
 49. Mặt Dây Chuyền Aidelis Đá Cabochon Thạch Anh Vàng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Aidelis

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Vàng & Đá Swarovski

  1.822 crt - AAA

  13.579.025,00 ₫
  5.515.423  - 96.695.647  5.515.423 ₫ - 96.695.647 ₫
 50. Mặt Dây Chuyền Ailanna Đá Cabochon Thạch Anh Vàng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Ailanna

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Vàng & Đá Swarovski

  1.998 crt - AAA

  13.826.949,00 ₫
  5.727.929  - 113.688.021  5.727.929 ₫ - 113.688.021 ₫
 51. Mặt Dây Chuyền Aivalyn Đá Cabochon Thạch Anh Vàng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Aivalyn

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Vàng & Đá Swarovski

  5.97 crt - AAA

  15.136.591,00 ₫
  7.744.301  - 117.202.748  7.744.301 ₫ - 117.202.748 ₫
 52. Mặt Dây Chuyền Ajorian Đá Cabochon Thạch Anh Vàng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Ajorian

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Vàng & Đá Swarovski

  1.834 crt - AAA

  13.720.696,00 ₫
  5.744.151  - 98.912.634  5.744.151 ₫ - 98.912.634 ₫
 53. Mặt Dây Chuyền Akasha Đá Cabochon Thạch Anh Vàng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Akasha

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Vàng & Đá Swarovski

  3.576 crt - AAA

  15.320.169,00 ₫
  6.367.069  - 124.137.586  6.367.069 ₫ - 124.137.586 ₫
 54. Mặt Dây Chuyền Akerra Đá Cabochon Thạch Anh Vàng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Akerra

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Vàng & Đá Swarovski

  1.996 crt - AAA

  21.016.736,00 ₫
  9.603.325  - 159.663.400  9.603.325 ₫ - 159.663.400 ₫
 55. Mặt Dây Chuyền Alastrina Đá Cabochon Thạch Anh Vàng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Alastrina

  Vàng Hồng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Vàng & Đá Swarovski

  12.27 crt - AAA

  16.816.633,00 ₫
  7.326.860  - 209.153.516  7.326.860 ₫ - 209.153.516 ₫
 56. Mặt Dây Chuyền Alatinka Đá Cabochon Thạch Anh Vàng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Alatinka

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Vàng & Đá Swarovski

  7.12 crt - AAA

  19.879.044,00 ₫
  8.594.867  - 146.361.493  8.594.867 ₫ - 146.361.493 ₫
 57. Mặt Dây Chuyền Albreda Đá Cabochon Thạch Anh Vàng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Albreda

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Vàng & Đá Swarovski

  7.2 crt - AAA

  16.656.037,00 ₫
  7.401.481  - 134.641.221  7.401.481 ₫ - 134.641.221 ₫
 58. Mặt Dây Chuyền Alecya Đá Cabochon Thạch Anh Vàng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Alecya

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Vàng & Đá Swarovski

  2.145 crt - AAA

  10.533.104,00 ₫
  4.096.823  - 66.685.248  4.096.823 ₫ - 66.685.248 ₫
 59. Mặt Dây Chuyền Aleycha Đá Cabochon Thạch Anh Vàng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Aleycha

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Vàng & Đá Swarovski

  1.785 crt - AAA

  11.701.888,00 ₫
  4.723.797  - 68.158.733  4.723.797 ₫ - 68.158.733 ₫
 60. Mặt Dây Chuyền Alimerie Đá Cabochon Thạch Anh Vàng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Alimerie

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Vàng & Đá Swarovski

  2.075 crt - AAA

  20.025.041,00 ₫
  8.811.159  - 139.088.706  8.811.159 ₫ - 139.088.706 ₫
 61. Mặt Dây Chuyền Alvette Đá Cabochon Thạch Anh Vàng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Alvette

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Vàng & Đá Swarovski

  7.144 crt - AAA

  16.231.025,00 ₫
  7.070.015  - 128.395.813  7.070.015 ₫ - 128.395.813 ₫
 62. Dây Chuyền Alyrith Đá Cabochon Thạch Anh Vàng

  Dây Chuyền GLAMIRA Alyrith

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Vàng & Đá Swarovski

  1.88 crt - AAA

  13.862.366,00 ₫
  6.905.633  - 99.020.776  6.905.633 ₫ - 99.020.776 ₫
 63. Ceramic Jewellery
 64. Mặt Dây Chuyền Alzina Đá Cabochon Thạch Anh Vàng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Alzina

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Vàng

  7 crt - AAA

  17.647.732,00 ₫
  7.402.563  - 123.853.703  7.402.563 ₫ - 123.853.703 ₫
 65. Mặt Dây Chuyền Amairin Đá Cabochon Thạch Anh Vàng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Amairin

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Vàng & Đá Swarovski

  14.324 crt - AAA

  18.436.653,00 ₫
  8.210.409  - 199.393.374  8.210.409 ₫ - 199.393.374 ₫

You’ve viewed 60 of 280 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng