Đang tải...
Tìm thấy 279 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Mặt dây chuyền nữ Annoria

  Vàng Trắng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  3.328 crt - AAA

  16.359.543,00 ₫
  5.881.102  - 116.914.532  5.881.102 ₫ - 116.914.532 ₫
 2. Mặt dây chuyền nữ Nantale

  Vàng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.724 crt - AAA

  10.427.214,00 ₫
  3.200.927  - 51.438.433  3.200.927 ₫ - 51.438.433 ₫
 3. Mặt dây chuyền nữ Girisha

  Vàng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski & Swarovsky Crystal

  7.1 crt - AAA

  17.957.743,00 ₫
  5.199.030  - 112.768.328  5.199.030 ₫ - 112.768.328 ₫
 4. Mặt dây chuyền nữ Hora

  Vàng Trắng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.852 crt - AAA

  13.763.989,00 ₫
  6.116.007  - 76.230.762  6.116.007 ₫ - 76.230.762 ₫
 5. Mặt dây chuyền nữ Finian

  Vàng Trắng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo)

  15 crt - AAA

  30.032.120,00 ₫
  10.089.573  - 231.225.314  10.089.573 ₫ - 231.225.314 ₫
 6. Mặt dây chuyền nữ Arnola

  Vàng Trắng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.696 crt - AAA

  11.380.417,00 ₫
  4.267.903  - 65.815.723  4.267.903 ₫ - 65.815.723 ₫
 7. Mặt dây chuyền nữ Lolani

  Vàng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.905 crt - AAA

  13.133.710,00 ₫
  4.647.147  - 79.726.034  4.647.147 ₫ - 79.726.034 ₫
 8. Mặt dây chuyền nữ Marifer

  Vàng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo)

  1.6 crt - AAA

  11.120.889,00 ₫
  3.863.188  - 52.556.347  3.863.188 ₫ - 52.556.347 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Mặt dây chuyền nữ Eos

  Vàng Trắng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  4.03 crt - AAA

  14.844.550,00 ₫
  4.802.806  - 82.485.454  4.802.806 ₫ - 82.485.454 ₫
 11. Mặt dây chuyền nữ Yogine

  Vàng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo)

  7 crt - AAA

  14.971.059,00 ₫
  4.089.602  - 88.046.745  4.089.602 ₫ - 88.046.745 ₫
 12. Mặt dây chuyền nữ Gracie

  Vàng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  3.19 crt - AAA

  15.877.563,00 ₫
  5.623.556  - 100.400.458  5.623.556 ₫ - 100.400.458 ₫
 13. Mặt dây chuyền nữ Jalendu

  Vàng Trắng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski & Swarovsky Crystal

  15.56 crt - AAA

  35.370.963,00 ₫
  11.623.528  - 313.300.393  11.623.528 ₫ - 313.300.393 ₫
 14. Mặt dây chuyền nữ Karensa

  Vàng Hồng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.612 crt - AAA

  11.120.889,00 ₫
  3.616.962  - 53.858.227  3.616.962 ₫ - 53.858.227 ₫
 15. Mặt dây chuyền nữ Corianne

  Vàng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.792 crt - AAA

  12.047.771,00 ₫
  4.112.243  - 75.523.220  4.112.243 ₫ - 75.523.220 ₫
 16. Mặt dây chuyền nữ Delaine

  Vàng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo)

  1.6 crt - AAA

  13.197.106,00 ₫
  5.051.862  - 64.443.089  5.051.862 ₫ - 64.443.089 ₫
 17. Mặt dây chuyền nữ Anut

  Vàng Trắng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  2.1 crt - AAA

  11.639.943,00 ₫
  3.894.320  - 700.638.184  3.894.320 ₫ - 700.638.184 ₫
 18. Mặt dây chuyền nữ Lyla

  Vàng Trắng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo)

  1.7 crt - AAA

  12.280.978,00 ₫
  4.478.751  - 59.844.049  4.478.751 ₫ - 59.844.049 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Mặt dây chuyền nữ Dalenna

  Vàng Trắng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo)

  2 crt - AAA

  12.609.845,00 ₫
  4.606.109  - 62.504.417  4.606.109 ₫ - 62.504.417 ₫
 21. Mặt dây chuyền nữ Lucija

  Vàng Trắng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo)

  1.7 crt - AAA

  13.170.785,00 ₫
  4.988.182  - 64.938.364  4.988.182 ₫ - 64.938.364 ₫
 22. Mặt dây chuyền nữ Victiva

  Vàng Hồng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  3.928 crt - AAA

  17.809.442,00 ₫
  6.704.684  - 144.466.290  6.704.684 ₫ - 144.466.290 ₫
 23. Mặt dây chuyền nữ Adelika

  Vàng Trắng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo)

  1.6 crt - AAA

  11.083.814,00 ₫
  4.086.772  - 52.344.089  4.086.772 ₫ - 52.344.089 ₫
 24. Mặt dây chuyền nữ Shansie

  Vàng Trắng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  3.33 crt - AAA

  14.101.912,00 ₫
  4.723.562  - 78.098.683  4.723.562 ₫ - 78.098.683 ₫
 25. Mặt dây chuyền nữ Fidelis

  Vàng Hồng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  15.105 crt - AAA

  27.325.624,00 ₫
  8.085.809  - 224.645.156  8.085.809 ₫ - 224.645.156 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Mặt dây chuyền nữ Daberath

  Vàng Trắng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  2.52 crt - AAA

  13.679.084,00 ₫
  6.116.007  - 150.296.449  6.116.007 ₫ - 150.296.449 ₫
 28. Mặt dây chuyền nữ Kallesta

  Vàng Trắng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo)

  2 crt - AAA

  11.720.038,00 ₫
  4.096.677  - 57.410.102  4.096.677 ₫ - 57.410.102 ₫
 29. Mặt dây chuyền nữ Lorenita

  Vàng Hồng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  2.968 crt - AAA

  21.306.124,00 ₫
  8.699.958  - 134.744.637  8.699.958 ₫ - 134.744.637 ₫
 30. Mặt dây chuyền nữ Joanne

  Vàng Trắng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.696 crt - AAA

  12.826.353,00 ₫
  4.528.279  - 71.150.600  4.528.279 ₫ - 71.150.600 ₫
 31. Mặt dây chuyền nữ Kit

  Vàng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.696 crt - AAA

  14.494.741,00 ₫
  5.419.784  - 80.702.443  5.419.784 ₫ - 80.702.443 ₫
 32. Mặt dây chuyền nữ Lue

  Vàng Trắng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  2.385 crt - AAA

  17.831.518,00 ₫
  7.202.795  - 953.273.781  7.202.795 ₫ - 953.273.781 ₫
 33. Mặt dây chuyền nữ Lucrecia

  Vàng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  2.072 crt - AAA

  14.352.383,00 ₫
  5.247.143  - 81.310.928  5.247.143 ₫ - 81.310.928 ₫
 34. Mặt dây chuyền nữ Kenyada

  Vàng Trắng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  2.01 crt - AAA

  11.947.301,00 ₫
  4.013.188  - 86.009.025  4.013.188 ₫ - 86.009.025 ₫
 35. Mặt dây chuyền nữ Maralina

  Vàng Trắng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  2.16 crt - AAA

  14.018.705,00 ₫
  5.068.842  - 84.353.365  5.068.842 ₫ - 84.353.365 ₫
 36. Mặt dây chuyền nữ Antanelis

  Vàng Trắng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  14.3 crt - AAA

  23.385.737,00 ₫
  6.198.083  - 175.442.562  6.198.083 ₫ - 175.442.562 ₫
 37. Mặt dây chuyền nữ Antonina

  Vàng Trắng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  14.08 crt - AAA

  26.388.836,00 ₫
  7.802.792  - 213.098.044  7.802.792 ₫ - 213.098.044 ₫
 38. Mặt dây chuyền nữ Claribel

  Vàng Trắng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  2.944 crt - AAA

  13.668.613,00 ₫
  4.618.845  - 83.659.975  4.618.845 ₫ - 83.659.975 ₫
 39. Mặt dây chuyền nữ Majenta

  Vàng Trắng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  4.42 crt - AAA

  23.371.868,00 ₫
  8.721.184  - 173.220.872  8.721.184 ₫ - 173.220.872 ₫
 40. Mặt dây chuyền nữ Marnitta

  Vàng Trắng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  7.24 crt - AAA

  23.275.926,00 ₫
  8.303.733  - 158.008.680  8.303.733 ₫ - 158.008.680 ₫
 41. Mặt dây chuyền nữ Maurelle

  Vàng Trắng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  3.552 crt - AAA

  14.898.041,00 ₫
  5.094.315  - 94.471.244  5.094.315 ₫ - 94.471.244 ₫
 42. Mặt dây chuyền nữ Melibella

  Vàng Trắng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.772 crt - AAA

  17.656.895,00 ₫
  7.064.116  - 99.452.350  7.064.116 ₫ - 99.452.350 ₫
 43. Mặt dây chuyền nữ Abantia

  Vàng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo)

  15 crt - AAA

  22.913.664,00 ₫
  6.014.121  - 190.470.794  6.014.121 ₫ - 190.470.794 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Mặt dây chuyền nữ Cortlin

  Vàng Trắng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.94 crt - AAA

  17.720.291,00 ₫
  8.275.431  - 120.537.156  8.275.431 ₫ - 120.537.156 ₫
 46. Mặt dây chuyền nữ Damon

  Vàng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.786 crt - AAA

  14.457.666,00 ₫
  5.399.973  - 80.178.859  5.399.973 ₫ - 80.178.859 ₫
 47. Mặt dây chuyền nữ Fruma

  Vàng Trắng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  3.032 crt - AAA

  13.690.122,00 ₫
  4.454.694  - 74.235.491  4.454.694 ₫ - 74.235.491 ₫
 48. Mặt dây chuyền nữ Dagon

  Vàng Hồng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  7.133 crt - AAA

  20.367.638,00 ₫
  6.486.760  - 124.018.276  6.486.760 ₫ - 124.018.276 ₫
 49. Mặt dây chuyền nữ Elohim

  Vàng Trắng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.666 crt - AAA

  12.492.675,00 ₫
  4.349.978  - 64.825.157  4.349.978 ₫ - 64.825.157 ₫
 50. Mặt dây chuyền nữ Darolyn

  Vàng Trắng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  2.3 crt - AAA

  11.899.470,00 ₫
  4.032.998  - 489.408.050  4.032.998 ₫ - 489.408.050 ₫
 51. Mặt dây chuyền nữ Rayneris

  Vàng Trắng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo)

  15 crt - AAA

  29.846.744,00 ₫
  9.983.441  - 230.163.996  9.983.441 ₫ - 230.163.996 ₫
 52. Mặt dây chuyền nữ Nihada

  Vàng Trắng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.715 crt - AAA

  13.467.387,00 ₫
  4.825.447  - 67.938.349  4.825.447 ₫ - 67.938.349 ₫
 53. Mặt dây chuyền nữ Adelise

  Vàng Trắng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.79 crt - AAA

  13.122.955,00 ₫
  5.332.049  - 80.150.558  5.332.049 ₫ - 80.150.558 ₫
 54. Mặt dây chuyền nữ Akasha

  Vàng Trắng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  3.576 crt - AAA

  19.032.927,00 ₫
  7.358.455  - 137.376.703  7.358.455 ₫ - 137.376.703 ₫
 55. Mặt dây chuyền nữ Alastrina

  Vàng Hồng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  12.27 crt - AAA

  25.441.010,00 ₫
  8.349.015  - 225.734.771  8.349.015 ₫ - 225.734.771 ₫
 56. Mặt dây chuyền nữ Alzina

  Vàng Trắng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo)

  7 crt - AAA

  23.906.206,00 ₫
  8.640.524  - 139.202.167  8.640.524 ₫ - 139.202.167 ₫
 57. Mặt dây chuyền nữ Egeria

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  7.03 crt - AAA

  20.553.015,00 ₫
  6.585.817  - 120.890.935  6.585.817 ₫ - 120.890.935 ₫
 58. Mặt dây chuyền nữ Ayla

  Vàng Trắng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.725 crt - AAA

  11.862.396,00 ₫
  4.013.188  - 68.263.826  4.013.188 ₫ - 68.263.826 ₫
 59. Mặt dây chuyền nữ Iva

  Vàng Trắng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.73 crt - AAA

  11.687.773,00 ₫
  5.006.578  - 59.051.600  5.006.578 ₫ - 59.051.600 ₫
 60. Mặt dây chuyền nữ Galy

  Vàng Trắng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.84 crt - AAA

  11.984.375,00 ₫
  4.032.998  - 70.032.680  4.032.998 ₫ - 70.032.680 ₫
 61. Mặt dây chuyền nữ Larrie

  Vàng Trắng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  15.168 crt - AAA

  24.174.224,00 ₫
  6.401.855  - 218.291.411  6.401.855 ₫ - 218.291.411 ₫
 62. Mặt dây chuyền nữ Alvette

  Vàng Trắng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  7.144 crt - AAA

  22.052.441,00 ₫
  8.143.828  - 141.834.227  8.143.828 ₫ - 141.834.227 ₫
 63. Trang sức gốm sứ
 64. Mặt dây chuyền nữ Yogendra

  Vàng Trắng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  7.19 crt - AAA

  23.869.131,00 ₫
  8.395.430  - 155.121.901  8.395.430 ₫ - 155.121.901 ₫
 65. Mặt dây chuyền nữ Aivalyn

  Vàng Trắng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  5.97 crt - AAA

  20.399.336,00 ₫
  8.776.939  - 129.480.514  8.776.939 ₫ - 129.480.514 ₫

You’ve viewed 60 of 279 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng