Đang tải...
Tìm thấy 280 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Mặt Dây Chuyền Apelisa Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Apelisa

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  15.235 crt - AAA

  18.491.536,00 ₫
  7.991.955  - 230.012.087  7.991.955 ₫ - 230.012.087 ₫
 2. Mặt Dây Chuyền Nantale Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Nantale

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  1.724 crt - AAA

  8.849.818,00 ₫
  2.868.560  - 47.110.902  2.868.560 ₫ - 47.110.902 ₫
 3. Mặt Dây Chuyền Elohim Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Elohim

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  1.666 crt - AAA

  10.566.631,00 ₫
  3.814.834  - 58.276.935  3.814.834 ₫ - 58.276.935 ₫
 4. Mặt Dây Chuyền Froille Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Froille

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  12.26 crt - AAA

  15.850.892,00 ₫
  7.386.340  - 196.176.046  7.386.340 ₫ - 196.176.046 ₫
 5. Mặt Dây Chuyền Hecate Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Hecate

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  3.1 crt - AAA

  15.914.699,00 ₫
  7.754.035  - 1.712.376.848  7.754.035 ₫ - 1.712.376.848 ₫
 6. Mặt Dây Chuyền Lalani Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Lalani

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  14.186 crt - AAA

  18.523.169,00 ₫
  8.229.876  - 187.281.073  8.229.876 ₫ - 187.281.073 ₫
 7. Mặt Dây Chuyền Fritha Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Fritha

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  1.778 crt - AAA

  10.797.791,00 ₫
  3.909.461  - 65.292.879  3.909.461 ₫ - 65.292.879 ₫
 8. Mặt Dây Chuyền Marifer Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Marifer

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  1.6 crt - AAA

  9.362.430,00 ₫
  3.386.307  - 47.164.982  3.386.307 ₫ - 47.164.982 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Mặt Dây Chuyền Mithulia Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Mithulia

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  2.34 crt - AAA

  12.231.261,00 ₫
  5.785.786  - 700.621.025  5.785.786 ₫ - 700.621.025 ₫
 11. Mặt Dây Chuyền Lucero Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Lucero

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  1.648 crt - AAA

  13.329.208,00 ₫
  5.291.020  - 74.093.220  5.291.020 ₫ - 74.093.220 ₫
 12. Mặt Dây Chuyền Gabrianna Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Gabrianna

  Vàng Hồng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  1.868 crt - AAA

  11.506.145,00 ₫
  4.287.971  - 79.892.531  4.287.971 ₫ - 79.892.531 ₫
 13. Mặt Dây Chuyền Arnola Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Arnola

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  1.696 crt - AAA

  9.752.024,00 ₫
  3.839.166  - 60.642.620  3.839.166 ₫ - 60.642.620 ₫
 14. Mặt Dây Chuyền Nihada Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Nihada

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  1.715 crt - AAA

  11.364.473,00 ₫
  4.212.268  - 60.642.617  4.212.268 ₫ - 60.642.617 ₫
 15. Mặt Dây Chuyền Delyssa Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Delyssa

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Rhodolite & Đá Swarovski

  2.245 crt - AAA

  12.062.823,00 ₫
  4.160.899  - 68.145.214  4.160.899 ₫ - 68.145.214 ₫
 16. Mặt Dây Chuyền Yogine Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Yogine

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  7 crt - AAA

  9.839.892,00 ₫
  3.643.153  - 81.474.158  3.643.153 ₫ - 81.474.158 ₫
 17. Mặt Dây Chuyền Marfery Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Marfery

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  15.063 crt - AAA

  16.472.729,00 ₫
  7.099.755  - 202.475.525  7.099.755 ₫ - 202.475.525 ₫
 18. Mặt Dây Chuyền Hora Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Hora

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  1.852 crt - AAA

  11.683.233,00 ₫
  5.464.053  - 68.767.057  5.464.053 ₫ - 68.767.057 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Mặt Dây Chuyền Kristie Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Kristie

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  2.005 crt - AAA

  15.579.177,00 ₫
  6.464.400  - 237.230.808  6.464.400 ₫ - 237.230.808 ₫
 21. Mặt Dây Chuyền Abantia Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Abantia

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  15 crt - AAA

  12.718.457,00 ₫
  5.339.686  - 177.899.449  5.339.686 ₫ - 177.899.449 ₫
 22. Mặt Dây Chuyền Acaysha Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Acaysha

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  3 crt - AAA

  14.989.243,00 ₫
  6.129.148  - 88.179.183  6.129.148 ₫ - 88.179.183 ₫
 23. Mặt Dây Chuyền Iva Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Iva

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  1.73 crt - AAA

  9.876.932,00 ₫
  4.498.854  - 53.369.831  4.498.854 ₫ - 53.369.831 ₫
 24. Mặt Dây Chuyền Mya Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Mya

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  2 crt - AAA

  12.054.172,00 ₫
  4.609.703  - 71.200.327  4.609.703 ₫ - 71.200.327 ₫
 25. Mặt Dây Chuyền Lyla Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Lyla

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  1.7 crt - AAA

  10.301.943,00 ₫
  3.893.239  - 53.315.754  3.893.239 ₫ - 53.315.754 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Mặt Dây Chuyền Lucija Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Lucija

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  1.7 crt - AAA

  11.045.715,00 ₫
  4.319.063  - 57.573.992  4.319.063 ₫ - 57.573.992 ₫
 28. Mặt Dây Chuyền Nastya Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Nastya

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  4.9 crt - AAA

  12.280.738,00 ₫
  4.788.144  - 181.022.152  4.788.144 ₫ - 181.022.152 ₫
 29. Mặt Dây Chuyền Jacquie Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Jacquie

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  1.66 crt - AAA

  10.283.289,00 ₫
  3.663.430  - 57.790.282  3.663.430 ₫ - 57.790.282 ₫
 30. Mặt Dây Chuyền Antanelis Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Antanelis

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  14.3 crt - AAA

  13.458.442,00 ₫
  5.523.533  - 163.340.348  5.523.533 ₫ - 163.340.348 ₫
 31. Mặt Dây Chuyền Kallesta Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Kallesta

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  2 crt - AAA

  9.656.045,00 ₫
  3.589.080  - 51.598.947  3.589.080 ₫ - 51.598.947 ₫
 32. Mặt Dây Chuyền Ayla Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Ayla

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  1.725 crt - AAA

  10.035.365,00 ₫
  3.530.951  - 61.967.402  3.530.951 ₫ - 61.967.402 ₫
 33. Mặt Dây Chuyền Kit Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Kit

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  1.696 crt - AAA

  12.302.096,00 ₫
  4.742.182  - 72.430.485  4.742.182 ₫ - 72.430.485 ₫
 34. Mặt Dây Chuyền Galy Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Galy

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  1.84 crt - AAA

  10.266.526,00 ₫
  3.625.579  - 64.468.268  3.625.579 ₫ - 64.468.268 ₫
 35. Mặt Dây Chuyền Girisha Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Girisha

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski & Swarovsky Crystal

  7.1 crt - AAA

  12.010.644,00 ₫
  4.644.851  - 104.279.352  4.644.851 ₫ - 104.279.352 ₫
 36. Mặt Dây Chuyền Annoria Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Annoria

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  3.328 crt - AAA

  13.147.524,00 ₫
  5.145.024  - 106.618.003  5.145.024 ₫ - 106.618.003 ₫
 37. Mặt Dây Chuyền Dalwyn Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Dalwyn

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  2 crt - AAA

  11.356.093,00 ₫
  4.562.390  - 61.332.049  4.562.390 ₫ - 61.332.049 ₫
 38. Mặt Dây Chuyền Ambika Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Ambika

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  14.15 crt - AAA

  15.158.491,00 ₫
  6.709.890  - 163.799.969  6.709.890 ₫ - 163.799.969 ₫
 39. Mặt Dây Chuyền Lolani Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Lolani

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  1.905 crt - AAA

  11.151.968,00 ₫
  4.098.716  - 72.511.594  4.098.716 ₫ - 72.511.594 ₫
 40. Mặt Dây Chuyền Cupid Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Cupid

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  1.6 crt - AAA

  9.504.100,00 ₫
  3.467.416  - 47.976.069  3.467.416 ₫ - 47.976.069 ₫
 41. Mặt Dây Chuyền Ankine Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Ankine

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  3.14 crt - AAA

  12.580.841,00 ₫
  4.842.216  - 87.746.598  4.842.216 ₫ - 87.746.598 ₫
 42. Mặt Dây Chuyền Corianne Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Corianne

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  1.792 crt - AAA

  10.318.707,00 ₫
  3.682.355  - 69.510.554  3.682.355 ₫ - 69.510.554 ₫
 43. Mặt Dây Chuyền Delaine Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Delaine

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  1.6 crt - AAA

  11.097.896,00 ₫
  4.379.894  - 57.100.854  4.379.894 ₫ - 57.100.854 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Mặt Dây Chuyền Karensa Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Karensa

  Vàng Hồng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  1.612 crt - AAA

  9.433.264,00 ₫
  3.209.218  - 48.814.195  3.209.218 ₫ - 48.814.195 ₫
 46. Mặt Dây Chuyền Victiva Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Victiva

  Vàng Hồng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  3.928 crt - AAA

  14.255.745,00 ₫
  5.856.081  - 132.126.836  5.856.081 ₫ - 132.126.836 ₫
 47. Mặt Dây Chuyền Anjanette Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Anjanette

  Vàng Hồng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  2.258 crt - AAA

  13.268.647,00 ₫
  5.296.428  - 91.720.951  5.296.428 ₫ - 91.720.951 ₫
 48. Mặt Dây Chuyền Felicita Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Felicita

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  1.64 crt - AAA

  9.893.695,00 ₫
  3.925.683  - 53.450.943  3.925.683 ₫ - 53.450.943 ₫
 49. Mặt Dây Chuyền Jaime Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Jaime

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  2.075 crt - AAA

  12.320.751,00 ₫
  4.723.257  - 642.398.161  4.723.257 ₫ - 642.398.161 ₫
 50. Mặt Dây Chuyền Kay Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Kay

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  1.872 crt - AAA

  15.029.257,00 ₫
  6.199.443  - 103.508.816  6.199.443 ₫ - 103.508.816 ₫
 51. Mặt Dây Chuyền Maryam Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Maryam

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  1.7 crt - AAA

  10.885.389,00 ₫
  3.985.163  - 64.833.257  3.985.163 ₫ - 64.833.257 ₫
 52. Mặt Dây Chuyền Naribella Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Naribella

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  1.824 crt - AAA

  13.789.639,00 ₫
  5.537.052  - 81.514.717  5.537.052 ₫ - 81.514.717 ₫
 53. Mặt Dây Chuyền Luanda Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Luanda

  Vàng Hồng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  7 crt - AAA

  14.100.286,00 ₫
  6.116.982  - 107.131.692  6.116.982 ₫ - 107.131.692 ₫
 54. Mặt Dây Chuyền Rayneris Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Rayneris

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  15 crt - AAA

  18.456.119,00 ₫
  8.624.607  - 210.748.662  8.624.607 ₫ - 210.748.662 ₫
 55. Mặt Dây Chuyền Adelika Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Adelika

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  1.6 crt - AAA

  9.291.595,00 ₫
  3.557.988  - 46.759.434  3.557.988 ₫ - 46.759.434 ₫
 56. Mặt Dây Chuyền Felina Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Felina

  Vàng Hồng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  1.824 crt - AAA

  10.566.631,00 ₫
  3.814.834  - 73.741.751  3.814.834 ₫ - 73.741.751 ₫
 57. Mặt Dây Chuyền Mirelys Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Mirelys

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  1.624 crt - AAA

  12.833.362,00 ₫
  5.026.064  - 69.145.565  5.026.064 ₫ - 69.145.565 ₫
 58. Mặt Dây Chuyền Alecya Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Alecya

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  2.145 crt - AAA

  10.479.031,00 ₫
  4.096.823  - 66.685.248  4.096.823 ₫ - 66.685.248 ₫
 59. Mặt Dây Chuyền Ballade Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Ballade

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  15.264 crt - AAA

  16.331.059,00 ₫
  7.561.536  - 229.511.920  7.561.536 ₫ - 229.511.920 ₫
 60. Mặt Dây Chuyền Ashika Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Ashika

  Vàng Hồng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  3.15 crt - AAA

  10.916.210,00 ₫
  4.270.667  - 82.433.950  4.270.667 ₫ - 82.433.950 ₫
 61. Mặt Dây Chuyền Alastrina Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Alastrina

  Vàng Hồng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  12.27 crt - AAA

  16.275.905,00 ₫
  7.326.860  - 209.153.516  7.326.860 ₫ - 209.153.516 ₫
 62. Mặt Dây Chuyền Axelle Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Axelle

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  1.748 crt - AAA

  9.381.084,00 ₫
  3.579.617  - 53.667.228  3.579.617 ₫ - 53.667.228 ₫
 63. Ceramic Jewellery
 64. Mặt Dây Chuyền Jalendu Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Jalendu

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski & Swarovsky Crystal

  15.56 crt - AAA

  23.520.846,00 ₫
  10.207.588  - 288.951.422  10.207.588 ₫ - 288.951.422 ₫
 65. Mặt Dây Chuyền Acharya Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Acharya

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  1.91 crt - AAA

  12.710.345,00 ₫
  4.931.437  - 84.137.242  4.931.437 ₫ - 84.137.242 ₫

You’ve viewed 60 of 280 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng