Đang tải...
Tìm thấy 280 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Mặt Dây Chuyền Lorenita Đá Cabochon Hồng Ngọc

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Lorenita

  Vàng Hồng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  2.968 crt - AAA

  27.365.692,00 ₫
  7.478.264  - 119.798.240  7.478.264 ₫ - 119.798.240 ₫
 2. Mặt Dây Chuyền Nantale Đá Cabochon Hồng Ngọc

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Nantale

  Vàng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.724 crt - AAA

  14.878.934,00 ₫
  2.868.560  - 47.110.902  2.868.560 ₫ - 47.110.902 ₫
 3. Mặt Dây Chuyền Lyla Đá Cabochon Hồng Ngọc

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Lyla

  Vàng Trắng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo)

  1.7 crt - AAA

  16.331.059,00 ₫
  3.893.239  - 53.315.754  3.893.239 ₫ - 53.315.754 ₫
 4. Mặt Dây Chuyền Hora Đá Cabochon Hồng Ngọc

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Hora

  Vàng Trắng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.852 crt - AAA

  17.712.349,00 ₫
  5.464.053  - 68.767.057  5.464.053 ₫ - 68.767.057 ₫
 5. Mặt Dây Chuyền Lolani Đá Cabochon Hồng Ngọc

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Lolani

  Vàng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.905 crt - AAA

  17.181.084,00 ₫
  4.098.716  - 72.511.594  4.098.716 ₫ - 72.511.594 ₫
 6. Mặt Dây Chuyền Marifer Đá Cabochon Hồng Ngọc

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Marifer

  Vàng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo)

  1.6 crt - AAA

  15.040.072,00 ₫
  3.386.307  - 47.164.982  3.386.307 ₫ - 47.164.982 ₫
 7. Mặt Dây Chuyền Gabrianna Đá Cabochon Hồng Ngọc

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Gabrianna

  Vàng Hồng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.868 crt - AAA

  17.535.261,00 ₫
  4.287.971  - 79.892.531  4.287.971 ₫ - 79.892.531 ₫
 8. Mặt Dây Chuyền Arnola Đá Cabochon Hồng Ngọc

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Arnola

  Vàng Trắng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.696 crt - AAA

  15.429.666,00 ₫
  3.839.166  - 60.642.620  3.839.166 ₫ - 60.642.620 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Mặt Dây Chuyền Lucija Đá Cabochon Hồng Ngọc

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Lucija

  Vàng Trắng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo)

  1.7 crt - AAA

  17.074.831,00 ₫
  4.319.063  - 57.573.992  4.319.063 ₫ - 57.573.992 ₫
 11. Mặt Dây Chuyền Karensa Đá Cabochon Hồng Ngọc

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Karensa

  Vàng Hồng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.612 crt - AAA

  15.110.906,00 ₫
  3.209.218  - 48.814.195  3.209.218 ₫ - 48.814.195 ₫
 12. Mặt Dây Chuyền Sherrill Đá Cabochon Hồng Ngọc

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Sherrill

  Vàng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo)

  0.66 crt - AAA

  15.925.243,00 ₫
  4.508.317  - 52.599.295  4.508.317 ₫ - 52.599.295 ₫
 13. Mặt Dây Chuyền Lucrecia Đá Cabochon Hồng Ngọc

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Lucrecia

  Vàng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  2.072 crt - AAA

  18.906.545,00 ₫
  4.596.185  - 73.214.537  4.596.185 ₫ - 73.214.537 ₫
 14. Mặt Dây Chuyền Generose Đá Cabochon Hồng Ngọc

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Generose

  Vàng Trắng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo)

  1.6 crt - AAA

  15.146.325,00 ₫
  3.447.139  - 47.773.299  3.447.139 ₫ - 47.773.299 ₫
 15. Mặt Dây Chuyền Victiva Đá Cabochon Hồng Ngọc

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Victiva

  Vàng Hồng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  3.928 crt - AAA

  25.800.284,00 ₫
  5.856.081  - 132.126.836  5.856.081 ₫ - 132.126.836 ₫
 16. Mặt Dây Chuyền Adelika Đá Cabochon Hồng Ngọc

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Adelika

  Vàng Trắng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo)

  1.6 crt - AAA

  14.969.237,00 ₫
  3.557.988  - 46.759.434  3.557.988 ₫ - 46.759.434 ₫
 17. Mặt Dây Chuyền Timkasia Đá Cabochon Hồng Ngọc

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Timkasia

  Vàng Trắng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  14.45 crt - AAA

  65.768.182,00 ₫
  7.586.410  - 195.905.684  7.586.410 ₫ - 195.905.684 ₫
 18. Mặt Dây Chuyền Dalenna Đá Cabochon Hồng Ngọc

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Dalenna

  Vàng Trắng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo)

  2 crt - AAA

  17.348.168,00 ₫
  4.014.903  - 55.857.177  4.014.903 ₫ - 55.857.177 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Mặt Dây Chuyền Ludivina Đá Cabochon Hồng Ngọc

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Ludivina

  Vàng Trắng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  3.1 crt - AAA

  22.725.706,00 ₫
  6.769.911  - 141.373.279  6.769.911 ₫ - 141.373.279 ₫
 21. Mặt Dây Chuyền Ayla Đá Cabochon Hồng Ngọc

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Ayla

  Vàng Trắng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.725 crt - AAA

  15.713.007,00 ₫
  3.530.951  - 61.967.402  3.530.951 ₫ - 61.967.402 ₫
 22. Mặt Dây Chuyền Nastya Đá Cabochon Hồng Ngọc

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Nastya

  Vàng Trắng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  4.9 crt - AAA

  23.446.767,00 ₫
  4.788.144  - 181.022.152  4.788.144 ₫ - 181.022.152 ₫
 23. Mặt Dây Chuyền Daberath Đá Cabochon Hồng Ngọc

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Daberath

  Vàng Trắng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  2.52 crt - AAA

  17.306.803,00 ₫
  5.464.053  - 139.521.292  5.464.053 ₫ - 139.521.292 ₫
 24. Mặt Dây Chuyền Mya Đá Cabochon Hồng Ngọc

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Mya

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  2 crt - AAA

  17.731.814,00 ₫
  4.609.703  - 71.200.327  4.609.703 ₫ - 71.200.327 ₫
 25. Mặt Dây Chuyền Afredia Đá Cabochon Hồng Ngọc

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Afredia

  Vàng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  2.06 crt - AAA

  18.269.027,00 ₫
  4.484.795  - 66.482.477  4.484.795 ₫ - 66.482.477 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Mặt Dây Chuyền Anut Đá Cabochon Hồng Ngọc

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Anut

  Vàng Trắng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  2.1 crt - AAA

  15.535.919,00 ₫
  3.436.324  - 666.271.292  3.436.324 ₫ - 666.271.292 ₫
 28. Mặt Dây Chuyền Atropos Đá Cabochon Hồng Ngọc

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Atropos

  Vàng Trắng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.78 crt - AAA

  16.543.566,00 ₫
  3.758.057  - 61.021.130  3.758.057 ₫ - 61.021.130 ₫
 29. Mặt Dây Chuyền Delaine Đá Cabochon Hồng Ngọc

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Delaine

  Vàng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo)

  1.6 crt - AAA

  16.775.538,00 ₫
  4.379.894  - 57.100.854  4.379.894 ₫ - 57.100.854 ₫
 30. Mặt Dây Chuyền Wandise Đá Cabochon Hồng Ngọc

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Wandise

  Vàng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  3.664 crt - AAA

  33.396.159,00 ₫
  8.889.564  - 177.615.566  8.889.564 ₫ - 177.615.566 ₫
 31. Mặt Dây Chuyền Kay Đá Cabochon Hồng Ngọc

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Kay

  Vàng Trắng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.872 crt - AAA

  20.706.899,00 ₫
  6.199.443  - 103.508.816  6.199.443 ₫ - 103.508.816 ₫
 32. Mặt Dây Chuyền Fritha Đá Cabochon Hồng Ngọc

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Fritha

  Vàng Trắng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.778 crt - AAA

  16.826.907,00 ₫
  3.909.461  - 65.292.879  3.909.461 ₫ - 65.292.879 ₫
 33. Mặt Dây Chuyền Loella Đá Cabochon Hồng Ngọc

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Loella

  Vàng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  2.95 crt - AAA

  23.930.177,00 ₫
  5.642.493  - 92.613.148  5.642.493 ₫ - 92.613.148 ₫
 34. Mặt Dây Chuyền Elohim Đá Cabochon Hồng Ngọc

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Elohim

  Vàng Trắng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.666 crt - AAA

  16.244.273,00 ₫
  3.814.834  - 58.276.935  3.814.834 ₫ - 58.276.935 ₫
 35. Mặt Dây Chuyền Corianne Đá Cabochon Hồng Ngọc

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Corianne

  Vàng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.792 crt - AAA

  15.996.349,00 ₫
  3.682.355  - 69.510.554  3.682.355 ₫ - 69.510.554 ₫
 36. Mặt Dây Chuyền Gracie Đá Cabochon Hồng Ngọc

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Gracie

  Vàng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  3.19 crt - AAA

  23.302.122,00 ₫
  4.936.843  - 91.247.810  4.936.843 ₫ - 91.247.810 ₫
 37. Mặt Dây Chuyền Kallesta Đá Cabochon Hồng Ngọc

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Kallesta

  Vàng Trắng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo)

  2 crt - AAA

  16.604.397,00 ₫
  3.589.080  - 51.598.947  3.589.080 ₫ - 51.598.947 ₫
 38. Mặt Dây Chuyền Adad Đá Cabochon Hồng Ngọc

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Adad

  Vàng Trắng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo)

  1.6 crt - AAA

  17.767.233,00 ₫
  4.947.659  - 62.778.497  4.947.659 ₫ - 62.778.497 ₫
 39. Mặt Dây Chuyền Darolyn Đá Cabochon Hồng Ngọc

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Darolyn

  Vàng Trắng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  2.3 crt - AAA

  15.748.425,00 ₫
  3.549.877  - 464.282.413  3.549.877 ₫ - 464.282.413 ₫
 40. Mặt Dây Chuyền Mithulia Đá Cabochon Hồng Ngọc

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Mithulia

  Vàng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  2.34 crt - AAA

  17.908.903,00 ₫
  5.785.786  - 700.621.025  5.785.786 ₫ - 700.621.025 ₫
 41. Mặt Dây Chuyền Nihada Đá Cabochon Hồng Ngọc

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Nihada

  Vàng Trắng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.715 crt - AAA

  17.393.589,00 ₫
  4.212.268  - 60.642.617  4.212.268 ₫ - 60.642.617 ₫
 42. Mặt Dây Chuyền Zoyenka Đá Cabochon Hồng Ngọc

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Zoyenka

  Vàng Trắng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.726 crt - AAA

  25.771.626,00 ₫
  8.905.786  - 114.309.855  8.905.786 ₫ - 114.309.855 ₫
 43. Mặt Dây Chuyền Ballade Đá Cabochon Hồng Ngọc

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Ballade

  Vàng Trắng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  15.264 crt - AAA

  125.558.078,00 ₫
  7.561.536  - 229.511.920  7.561.536 ₫ - 229.511.920 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Mặt Dây Chuyền Darianna Đá Cabochon Hồng Ngọc

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Darianna

  Vàng Trắng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo)

  1.6 crt - AAA

  20.458.975,00 ₫
  6.488.732  - 78.189.234  6.488.732 ₫ - 78.189.234 ₫
 46. Mặt Dây Chuyền Iskra Đá Cabochon Hồng Ngọc

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Iskra

  Vàng Trắng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.793 crt - AAA

  16.492.197,00 ₫
  3.947.312  - 71.132.741  3.947.312 ₫ - 71.132.741 ₫
 47. Mặt Dây Chuyền Joanne Đá Cabochon Hồng Ngọc

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Joanne

  Vàng Trắng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.696 crt - AAA

  16.598.449,00 ₫
  4.004.088  - 64.522.342  4.004.088 ₫ - 64.522.342 ₫
 48. Mặt Dây Chuyền Egeria Đá Cabochon Hồng Ngọc

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Egeria

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  7.03 crt - AAA

  39.154.640,00 ₫
  5.742.528  - 109.605.524  5.742.528 ₫ - 109.605.524 ₫
 49. Mặt Dây Chuyền Adelise Đá Cabochon Hồng Ngọc

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Adelise

  Vàng Trắng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.79 crt - AAA

  16.810.955,00 ₫
  4.682.702  - 72.714.366  4.682.702 ₫ - 72.714.366 ₫
 50. Mặt Dây Chuyền Adritia Đá Cabochon Hồng Ngọc

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Adritia

  Vàng Trắng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.996 crt - AAA

  18.546.421,00 ₫
  5.393.759  - 112.930.997  5.393.759 ₫ - 112.930.997 ₫
 51. Mặt Dây Chuyền Akasha Đá Cabochon Hồng Ngọc

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Akasha

  Vàng Trắng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  3.576 crt - AAA

  26.756.562,00 ₫
  6.367.069  - 124.137.586  6.367.069 ₫ - 124.137.586 ₫
 52. Mặt Dây Chuyền Dondria Đá Cabochon Hồng Ngọc

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Dondria

  Vàng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.91 crt - AAA

  19.943.662,00 ₫
  5.574.902  - 84.434.640  5.574.902 ₫ - 84.434.640 ₫
 53. Mặt Dây Chuyền Feodoriya Đá Cabochon Hồng Ngọc

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Feodoriya

  Vàng Hồng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  3.656 crt - AAA

  23.533.553,00 ₫
  4.644.850  - 109.524.413  4.644.850 ₫ - 109.524.413 ₫
 54. Mặt Dây Chuyền Acaysha Đá Cabochon Hồng Ngọc

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Acaysha

  Vàng Trắng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo)

  3 crt - AAA

  25.533.436,00 ₫
  6.129.148  - 88.179.183  6.129.148 ₫ - 88.179.183 ₫
 55. Mặt Dây Chuyền Adasyn Đá Cabochon Hồng Ngọc

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Adasyn

  Vàng Trắng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  3.384 crt - AAA

  25.250.095,00 ₫
  6.223.505  - 107.564.276  6.223.505 ₫ - 107.564.276 ₫
 56. Mặt Dây Chuyền Aivalyn Đá Cabochon Hồng Ngọc

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Aivalyn

  Vàng Trắng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  5.97 crt - AAA

  28.384.422,00 ₫
  7.744.301  - 117.202.748  7.744.301 ₫ - 117.202.748 ₫
 57. Mặt Dây Chuyền Adelfa Đá Cabochon Hồng Ngọc

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Adelfa

  Vàng Trắng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  7.168 crt - AAA

  40.323.423,00 ₫
  6.367.069  - 133.302.921  6.367.069 ₫ - 133.302.921 ₫
 58. Mặt Dây Chuyền Abantia Đá Cabochon Hồng Ngọc

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Abantia

  Vàng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo)

  15 crt - AAA

  121.945.476,00 ₫
  5.339.686  - 177.899.449  5.339.686 ₫ - 177.899.449 ₫
 59. Mặt Dây Chuyền Aberama Đá Cabochon Hồng Ngọc

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Aberama

  Vàng Trắng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.77 crt - AAA

  18.774.878,00 ₫
  5.292.372  - 72.984.729  5.292.372 ₫ - 72.984.729 ₫
 60. Mặt Dây Chuyền Abriana Đá Cabochon Hồng Ngọc

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Abriana

  Vàng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  2.03 crt - AAA

  20.458.975,00 ₫
  6.235.672  - 113.066.177  6.235.672 ₫ - 113.066.177 ₫
 61. Mặt Dây Chuyền Abrillete Đá Cabochon Hồng Ngọc

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Abrillete

  Vàng Trắng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  3.348 crt - AAA

  23.143.959,00 ₫
  4.724.608  - 76.093.918  4.724.608 ₫ - 76.093.918 ₫
 62. Mặt Dây Chuyền Acharya Đá Cabochon Hồng Ngọc

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Acharya

  Vàng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.91 crt - AAA

  18.739.461,00 ₫
  4.931.437  - 84.137.242  4.931.437 ₫ - 84.137.242 ₫
 63. Ceramic Jewellery
 64. Mặt Dây Chuyền Achindra Đá Cabochon Hồng Ngọc

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Achindra

  Vàng Hồng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  14.245 crt - AAA

  68.672.431,00 ₫
  8.813.862  - 195.094.592  8.813.862 ₫ - 195.094.592 ₫
 65. Mặt Dây Chuyền Acidalia Đá Cabochon Hồng Ngọc

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Acidalia

  Vàng Trắng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.98 crt - AAA

  18.758.928,00 ₫
  6.454.126  - 99.277.624  6.454.126 ₫ - 99.277.624 ₫

You’ve viewed 60 of 280 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng