Đang tải...
Tìm thấy 231 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Mặt Dây Chuyền Delyssa Đá Cabochon Sapphire

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Delyssa

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Rhodolite & Đá Swarovski

  2.245 crt - AAA

  14.766.462,00 ₫
  4.160.899  - 68.145.214  4.160.899 ₫ - 68.145.214 ₫
 2. Mặt Dây Chuyền Lyla Đá Cabochon Sapphire

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Lyla

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo)

  1.7 crt - AAA

  12.545.964,00 ₫
  3.893.239  - 53.315.754  3.893.239 ₫ - 53.315.754 ₫
 3. Mặt Dây Chuyền Kallesta Đá Cabochon Sapphire

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Kallesta

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo)

  2 crt - AAA

  12.359.684,00 ₫
  3.589.080  - 51.598.947  3.589.080 ₫ - 51.598.947 ₫
 4. Mặt Dây Chuyền Marifer Đá Cabochon Sapphire

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Marifer

  Vàng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo)

  1.6 crt - AAA

  11.498.304,00 ₫
  3.386.307  - 47.164.982  3.386.307 ₫ - 47.164.982 ₫
 5. Mặt Dây Chuyền Demeter Đá Cabochon Sapphire

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Demeter

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo)

  1.6 crt - AAA

  15.217.160,00 ₫
  5.515.423  - 68.456.139  5.515.423 ₫ - 68.456.139 ₫
 6. Mặt Dây Chuyền Nantale Đá Cabochon Sapphire

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Nantale

  Vàng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.724 crt - AAA

  11.093.839,00 ₫
  2.868.560  - 47.110.902  2.868.560 ₫ - 47.110.902 ₫
 7. Mặt Dây Chuyền Gracie Đá Cabochon Sapphire

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Gracie

  Vàng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  3.19 crt - AAA

  16.867.461,00 ₫
  4.936.843  - 91.247.810  4.936.843 ₫ - 91.247.810 ₫
 8. Mặt Dây Chuyền Hora Đá Cabochon Sapphire

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Hora

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.852 crt - AAA

  13.927.254,00 ₫
  5.464.053  - 68.767.057  5.464.053 ₫ - 68.767.057 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Mặt Dây Chuyền Arnola Đá Cabochon Sapphire

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Arnola

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.696 crt - AAA

  11.887.898,00 ₫
  3.839.166  - 60.642.620  3.839.166 ₫ - 60.642.620 ₫
 11. Mặt Dây Chuyền Gabrianna Đá Cabochon Sapphire

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Gabrianna

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.868 crt - AAA

  13.750.166,00 ₫
  4.287.971  - 79.892.531  4.287.971 ₫ - 79.892.531 ₫
 12. Mặt Dây Chuyền Adelika Đá Cabochon Sapphire

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Adelika

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo)

  1.6 crt - AAA

  11.427.469,00 ₫
  3.557.988  - 46.759.434  3.557.988 ₫ - 46.759.434 ₫
 13. Mặt Dây Chuyền Lolani Đá Cabochon Sapphire

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Lolani

  Vàng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.905 crt - AAA

  13.395.989,00 ₫
  4.098.716  - 72.511.594  4.098.716 ₫ - 72.511.594 ₫
 14. Mặt Dây Chuyền Lucija Đá Cabochon Sapphire

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Lucija

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo)

  1.7 crt - AAA

  13.289.736,00 ₫
  4.319.063  - 57.573.992  4.319.063 ₫ - 57.573.992 ₫
 15. Mặt Dây Chuyền Lorabeth Đá Cabochon Sapphire

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Lorabeth

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  7.44 crt - AAA

  29.003.556,00 ₫
  7.743.221  - 170.221.110  7.743.221 ₫ - 170.221.110 ₫
 16. Mặt Dây Chuyền Ayla Đá Cabochon Sapphire

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Ayla

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.725 crt - AAA

  12.171.239,00 ₫
  3.530.951  - 61.967.402  3.530.951 ₫ - 61.967.402 ₫
 17. Mặt Dây Chuyền Loella Đá Cabochon Sapphire

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Loella

  Vàng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  2.95 crt - AAA

  17.711.807,00 ₫
  5.642.493  - 92.613.148  5.642.493 ₫ - 92.613.148 ₫
 18. Mặt Dây Chuyền Lucrecia Đá Cabochon Sapphire

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Lucrecia

  Vàng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  2.072 crt - AAA

  14.661.832,00 ₫
  4.596.185  - 73.214.537  4.596.185 ₫ - 73.214.537 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Mặt Dây Chuyền Mithulia Đá Cabochon Sapphire

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Mithulia

  Vàng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  2.34 crt - AAA

  14.367.135,00 ₫
  5.785.786  - 700.621.025  5.785.786 ₫ - 700.621.025 ₫
 21. Mặt Dây Chuyền Mya Đá Cabochon Sapphire

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Mya

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  2 crt - AAA

  14.190.046,00 ₫
  4.609.703  - 71.200.327  4.609.703 ₫ - 71.200.327 ₫
 22. Mặt Dây Chuyền Adelfa Đá Cabochon Sapphire

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Adelfa

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  7.168 crt - AAA

  25.426.371,00 ₫
  6.367.069  - 133.302.921  6.367.069 ₫ - 133.302.921 ₫
 23. Mặt Dây Chuyền Daberath Đá Cabochon Sapphire

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Daberath

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  2.52 crt - AAA

  13.765.035,00 ₫
  5.464.053  - 139.521.292  5.464.053 ₫ - 139.521.292 ₫
 24. Mặt Dây Chuyền Victiva Đá Cabochon Sapphire

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Victiva

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  3.928 crt - AAA

  18.743.786,00 ₫
  5.856.081  - 132.126.836  5.856.081 ₫ - 132.126.836 ₫
 25. Mặt Dây Chuyền Nihada Đá Cabochon Sapphire

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Nihada

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.715 crt - AAA

  13.608.494,00 ₫
  4.212.268  - 60.642.617  4.212.268 ₫ - 60.642.617 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Mặt Dây Chuyền Delaine Đá Cabochon Sapphire

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Delaine

  Vàng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo)

  1.6 crt - AAA

  13.233.770,00 ₫
  4.379.894  - 57.100.854  4.379.894 ₫ - 57.100.854 ₫
 28. Mặt Dây Chuyền Keshondra Đá Cabochon Sapphire

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Keshondra

  Vàng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski & Swarovsky Crystal

  1.8 crt - AAA

  13.375.440,00 ₫
  4.059.783  - 74.133.776  4.059.783 ₫ - 74.133.776 ₫
 29. Mặt Dây Chuyền Cuba Đá Cabochon Sapphire

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Cuba

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo)

  3.4 crt - AAA

  15.045.479,00 ₫
  3.712.095  - 64.522.338  3.712.095 ₫ - 64.522.338 ₫
 30. Mặt Dây Chuyền Yogine Đá Cabochon Sapphire

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Yogine

  Vàng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo)

  7 crt - AAA

  19.491.883,00 ₫
  3.643.153  - 81.474.158  3.643.153 ₫ - 81.474.158 ₫
 31. Mặt Dây Chuyền Maralina Đá Cabochon Sapphire

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Maralina

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  2.16 crt - AAA

  14.343.074,00 ₫
  4.425.856  - 76.120.954  4.425.856 ₫ - 76.120.954 ₫
 32. Mặt Dây Chuyền Ankine Đá Cabochon Sapphire

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Ankine

  Vàng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  3.14 crt - AAA

  16.690.373,00 ₫
  4.842.216  - 87.746.598  4.842.216 ₫ - 87.746.598 ₫
 33. Mặt Dây Chuyền Corianne Đá Cabochon Sapphire

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Corianne

  Vàng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.792 crt - AAA

  12.454.581,00 ₫
  3.682.355  - 69.510.554  3.682.355 ₫ - 69.510.554 ₫
 34. Mặt Dây Chuyền Fritha Đá Cabochon Sapphire

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Fritha

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.778 crt - AAA

  13.041.812,00 ₫
  3.909.461  - 65.292.879  3.909.461 ₫ - 65.292.879 ₫
 35. Mặt Dây Chuyền Cortlin Đá Cabochon Sapphire

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Cortlin

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.94 crt - AAA

  17.094.295,00 ₫
  7.243.047  - 108.050.927  7.243.047 ₫ - 108.050.927 ₫
 36. Mặt Dây Chuyền Loelia Đá Cabochon Sapphire

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Loelia

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.895 crt - AAA

  16.371.074,00 ₫
  5.688.456  - 91.572.252  5.688.456 ₫ - 91.572.252 ₫
 37. Mặt Dây Chuyền Generose Đá Cabochon Sapphire

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Generose

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo)

  1.6 crt - AAA

  11.604.557,00 ₫
  3.447.139  - 47.773.299  3.447.139 ₫ - 47.773.299 ₫
 38. Mặt Dây Chuyền Girisha Đá Cabochon Sapphire

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Girisha

  Vàng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski & Swarovsky Crystal

  7.1 crt - AAA

  22.203.363,00 ₫
  4.644.851  - 104.279.352  4.644.851 ₫ - 104.279.352 ₫
 39. Mặt Dây Chuyền Claribel Đá Cabochon Sapphire

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Claribel

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  2.944 crt - AAA

  14.842.977,00 ₫
  4.109.530  - 76.675.201  4.109.530 ₫ - 76.675.201 ₫
 40. Mặt Dây Chuyền Darolyn Đá Cabochon Sapphire

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Darolyn

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  2.3 crt - AAA

  12.206.657,00 ₫
  3.549.877  - 464.282.413  3.549.877 ₫ - 464.282.413 ₫
 41. Mặt Dây Chuyền Aidelis Đá Cabochon Sapphire

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Aidelis

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.822 crt - AAA

  15.606.754,00 ₫
  5.515.423  - 96.695.647  5.515.423 ₫ - 96.695.647 ₫
 42. Mặt Dây Chuyền Dariele Đá Cabochon Sapphire

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Dariele

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  2.87 crt - AAA

  14.417.964,00 ₫
  3.882.424  - 68.266.881  3.882.424 ₫ - 68.266.881 ₫
 43. Mặt Dây Chuyền Karensa Đá Cabochon Sapphire

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Karensa

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.612 crt - AAA

  11.569.138,00 ₫
  3.209.218  - 48.814.195  3.209.218 ₫ - 48.814.195 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Dây Chuyền Reimunia Đá Cabochon Sapphire

  Dây Chuyền GLAMIRA Reimunia

  Vàng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  3.54 crt - AAA

  18.531.281,00 ₫
  6.823.983  - 106.523.377  6.823.983 ₫ - 106.523.377 ₫
 46. Mặt Dây Chuyền Rolanda Đá Cabochon Sapphire

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Rolanda

  Vàng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.84 crt - AAA

  13.871.288,00 ₫
  4.317.170  - 80.216.968  4.317.170 ₫ - 80.216.968 ₫
 47. Mặt Dây Chuyền Acaysha Đá Cabochon Sapphire

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Acaysha

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo)

  3 crt - AAA

  19.098.775,00 ₫
  6.129.148  - 88.179.183  6.129.148 ₫ - 88.179.183 ₫
 48. Mặt Dây Chuyền Ashika Đá Cabochon Sapphire

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Ashika

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  3.15 crt - AAA

  15.025.742,00 ₫
  4.270.667  - 82.433.950  4.270.667 ₫ - 82.433.950 ₫
 49. Mặt Dây Chuyền Hildie Đá Cabochon Sapphire

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Hildie

  Vàng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  3.46 crt - AAA

  21.541.783,00 ₫
  7.351.193  - 112.971.554  7.351.193 ₫ - 112.971.554 ₫
 50. Mặt Dây Chuyền Kit Đá Cabochon Sapphire

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Kit

  Vàng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.696 crt - AAA

  14.437.970,00 ₫
  4.742.182  - 72.430.485  4.742.182 ₫ - 72.430.485 ₫
 51. Mặt Dây Chuyền Galy Đá Cabochon Sapphire

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Galy

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.84 crt - AAA

  12.510.547,00 ₫
  3.625.579  - 64.468.268  3.625.579 ₫ - 64.468.268 ₫
 52. Mặt Dây Chuyền Afredia Đá Cabochon Sapphire

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Afredia

  Vàng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  2.06 crt - AAA

  14.024.314,00 ₫
  4.484.795  - 66.482.477  4.484.795 ₫ - 66.482.477 ₫
 53. Mặt Dây Chuyền Amalyn Đá Cabochon Sapphire

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Amalyn

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  3.54 crt - AAA

  18.566.698,00 ₫
  5.761.453  - 105.185.073  5.761.453 ₫ - 105.185.073 ₫
 54. Mặt Dây Chuyền Floretta Đá Cabochon Sapphire

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Floretta

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  3.04 crt - AAA

  16.613.860,00 ₫
  4.920.621  - 93.627.014  4.920.621 ₫ - 93.627.014 ₫
 55. Mặt Dây Chuyền Kay Đá Cabochon Sapphire

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Kay

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.872 crt - AAA

  17.165.131,00 ₫
  6.199.443  - 103.508.816  6.199.443 ₫ - 103.508.816 ₫
 56. Mặt Dây Chuyền Lurdetta Đá Cabochon Sapphire

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Lurdetta

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  2.44 crt - AAA

  20.069.380,00 ₫
  7.751.332  - 176.371.889  7.751.332 ₫ - 176.371.889 ₫
 57. Mặt Dây Chuyền Nastya Đá Cabochon Sapphire

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Nastya

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  4.9 crt - AAA

  18.985.763,00 ₫
  4.788.144  - 181.022.152  4.788.144 ₫ - 181.022.152 ₫
 58. Mặt Dây Chuyền Egeria Đá Cabochon Sapphire

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Egeria

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  7.03 crt - AAA

  24.257.588,00 ₫
  5.742.528  - 109.605.524  5.742.528 ₫ - 109.605.524 ₫
 59. Dây Chuyền Aricia Đá Cabochon Sapphire

  Dây Chuyền GLAMIRA Aricia

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  2.012 crt - AAA

  20.833.700,00 ₫
  9.945.605  - 128.179.524  9.945.605 ₫ - 128.179.524 ₫
 60. Mặt Dây Chuyền Abrillete Đá Cabochon Sapphire

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Abrillete

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  3.348 crt - AAA

  16.087.461,00 ₫
  4.724.608  - 76.093.918  4.724.608 ₫ - 76.093.918 ₫
 61. Mặt Dây Chuyền Acharya Đá Cabochon Sapphire

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Acharya

  Vàng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.91 crt - AAA

  14.954.366,00 ₫
  4.931.437  - 84.137.242  4.931.437 ₫ - 84.137.242 ₫
 62. Mặt Dây Chuyền Acidalia Đá Cabochon Sapphire

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Acidalia

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.98 crt - AAA

  15.217.160,00 ₫
  6.454.126  - 99.277.624  6.454.126 ₫ - 99.277.624 ₫
 63. Ceramic Jewellery
 64. Mặt Dây Chuyền Anjanette Đá Cabochon Sapphire

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Anjanette

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  2.258 crt - AAA

  15.972.286,00 ₫
  5.296.428  - 91.720.951  5.296.428 ₫ - 91.720.951 ₫
 65. Mặt Dây Chuyền Dionta Đá Cabochon Sapphire

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Dionta

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo)

  7 crt - AAA

  21.672.097,00 ₫
  4.616.462  - 92.126.494  4.616.462 ₫ - 92.126.494 ₫

You’ve viewed 60 of 231 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng