Đang tải...
Tìm thấy 298 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Mặt dây chuyền nữ Nantale

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  1.724 crt - AAA

  9.634.765,00 ₫
  3.200.927  - 51.438.433  3.200.927 ₫ - 51.438.433 ₫
 2. Mặt dây chuyền nữ Lolani

  Vàng 14K & Đá Ngọc Lục Bảo (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.905 crt - AAA

  21.114.804,00 ₫
  4.647.147  - 79.726.034  4.647.147 ₫ - 79.726.034 ₫
 3. Mặt dây chuyền nữ Marifer

  Vàng 14K & Đá Garnet

  1.6 crt - AAA

  10.243.534,00 ₫
  3.863.188  - 52.556.347  3.863.188 ₫ - 52.556.347 ₫
 4. Mặt dây chuyền nữ Annoria

  Vàng Trắng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  3.328 crt - AAA

  16.359.543,00 ₫
  5.881.102  - 116.914.532  5.881.102 ₫ - 116.914.532 ₫
 5. Mặt dây chuyền nữ Barrejat

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.112 crt - AAA

  12.117.111,00 ₫
  4.172.810  - 47.829.961  4.172.810 ₫ - 47.829.961 ₫
 6. Dây chuyền nữ Bertuah

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.096 crt - AAA

  11.742.396,00 ₫
  5.218.843  - 46.471.476  5.218.843 ₫ - 46.471.476 ₫
 7. Mặt dây chuyền nữ Abantia

  Vàng 14K & Đá Garnet

  15 crt - AAA

  15.555.208,00 ₫
  6.014.121  - 190.470.794  6.014.121 ₫ - 190.470.794 ₫
 8. Mặt dây chuyền nữ Lucija

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  1.7 crt - AAA

  13.255.690,00 ₫
  4.988.182  - 64.938.364  4.988.182 ₫ - 64.938.364 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Mặt dây chuyền nữ Dalenna

  Vàng Trắng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo)

  2 crt - AAA

  12.609.845,00 ₫
  4.606.109  - 62.504.417  4.606.109 ₫ - 62.504.417 ₫
 11. Mặt dây chuyền nữ Marfery

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  15.063 crt - AAA

  18.393.025,00 ₫
  8.046.187  - 218.531.980  8.046.187 ₫ - 218.531.980 ₫
 12. Mặt dây chuyền nữ Acaysha

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  3 crt - AAA

  17.173.785,00 ₫
  7.208.455  - 100.796.689  7.208.455 ₫ - 100.796.689 ₫
 13. Mặt dây chuyền nữ Eos

  Vàng Trắng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  4.03 crt - AAA

  14.844.550,00 ₫
  4.802.806  - 82.485.454  4.802.806 ₫ - 82.485.454 ₫
 14. Mặt dây chuyền nữ Aino

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.356 crt - AAA

  18.057.930,00 ₫
  5.484.878  - 88.004.291  5.484.878 ₫ - 88.004.291 ₫
 15. Mặt dây chuyền nữ Kallesta

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  2 crt - AAA

  11.720.038,00 ₫
  4.096.677  - 57.410.102  4.096.677 ₫ - 57.410.102 ₫
 16. Mặt dây chuyền nữ Arnola

  Vàng Trắng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.696 crt - AAA

  11.380.417,00 ₫
  4.267.903  - 65.815.723  4.267.903 ₫ - 65.815.723 ₫
 17. Mặt dây chuyền nữ Karensa

  Vàng Hồng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.612 crt - AAA

  11.120.889,00 ₫
  3.616.962  - 53.858.227  3.616.962 ₫ - 53.858.227 ₫
 18. Mặt dây chuyền nữ Hora

  Vàng Trắng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.852 crt - AAA

  13.763.989,00 ₫
  6.116.007  - 76.230.762  6.116.007 ₫ - 76.230.762 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Mặt dây chuyền nữ Delyssa

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo) & Đá Rhodolite & Đá Swarovski

  2.245 crt - AAA

  14.557.570,00 ₫
  4.751.862  - 83.051.484  4.751.862 ₫ - 83.051.484 ₫
 21. Mặt dây chuyền nữ Debauche

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh

  3.3 crt - AAA

  11.635.415,00 ₫
  3.693.944  - 61.499.705  3.693.944 ₫ - 61.499.705 ₫
 22. Mặt dây chuyền nữ Kenisha

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Rhodolite & Đá Swarovski

  15.128 crt - AAA

  18.250.100,00 ₫
  6.956.569  - 215.404.633  6.956.569 ₫ - 215.404.633 ₫
 23. Mặt dây chuyền nữ Gordin

  Vàng 14K & Đá Cabochon Rhodolite & Đá Swarovski

  7.03 crt - AAA

  12.985.691,00 ₫
  4.644.316  - 100.004.240  4.644.316 ₫ - 100.004.240 ₫
 24. Mặt dây chuyền nữ Fritha

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Rhodolite & Đá Swarovski

  1.778 crt - AAA

  12.037.867,00 ₫
  4.409.412  - 71.744.941  4.409.412 ₫ - 71.744.941 ₫
 25. Mặt dây chuyền nữ Daberath

  Vàng Trắng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  2.52 crt - AAA

  13.679.084,00 ₫
  6.116.007  - 150.296.449  6.116.007 ₫ - 150.296.449 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Mặt dây chuyền nữ Finian

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  15 crt - AAA

  29.239.671,00 ₫
  10.089.573  - 231.225.314  10.089.573 ₫ - 231.225.314 ₫
 28. Mặt dây chuyền nữ Acidalia

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  1.98 crt - AAA

  14.397.949,00 ₫
  7.148.739  - 107.957.034  7.148.739 ₫ - 107.957.034 ₫
 29. Mặt dây chuyền nữ Cupid

  Vàng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo)

  1.6 crt - AAA

  11.306.266,00 ₫
  3.969.319  - 53.617.664  3.969.319 ₫ - 53.617.664 ₫
 30. Mặt dây chuyền nữ Gracie

  Vàng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  3.19 crt - AAA

  15.877.563,00 ₫
  5.623.556  - 100.400.458  5.623.556 ₫ - 100.400.458 ₫
 31. Mặt dây chuyền nữ Lalani

  Vàng Trắng 14K & Đá Ngọc Lục Bảo (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  14.186 crt - AAA

  90.741.361,00 ₫
  9.387.690  - 204.324.499  9.387.690 ₫ - 204.324.499 ₫
 32. Mặt dây chuyền nữ Kristie

  Vàng Trắng 14K & Đá Ngọc Lục Bảo (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  2.005 crt - AAA

  26.416.571,00 ₫
  7.480.152  - 255.975.194  7.480.152 ₫ - 255.975.194 ₫
 33. Mặt dây chuyền nữ Gawain

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Rhodolite & Đá Swarovski

  15.3 crt - AAA

  17.805.196,00 ₫
  6.718.834  - 496.554.243  6.718.834 ₫ - 496.554.243 ₫
 34. Mặt dây chuyền nữ Gabrianna

  Vàng Hồng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  1.868 crt - AAA

  12.674.938,00 ₫
  4.825.447  - 87.240.144  4.825.447 ₫ - 87.240.144 ₫
 35. Mặt dây chuyền nữ Fruma

  Vàng Trắng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  3.032 crt - AAA

  13.690.122,00 ₫
  4.454.694  - 74.235.491  4.454.694 ₫ - 74.235.491 ₫
 36. Mặt dây chuyền nữ Adelika

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  1.6 crt - AAA

  11.197.021,00 ₫
  4.086.772  - 52.344.089  4.086.772 ₫ - 52.344.089 ₫
 37. Mặt dây chuyền nữ Victiva

  Vàng Hồng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  3.928 crt - AAA

  17.979.253,00 ₫
  6.704.684  - 144.466.290  6.704.684 ₫ - 144.466.290 ₫
 38. Mặt dây chuyền nữ Delaine

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh

  1.6 crt - AAA

  13.310.313,00 ₫
  5.051.862  - 64.443.089  5.051.862 ₫ - 64.443.089 ₫
 39. Mặt dây chuyền nữ Kristlyn

  Vàng Trắng 14K & Đá Ngọc Lục Bảo (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  6.87 crt - AAA

  58.608.117,00 ₫
  10.446.176  - 166.768.075  10.446.176 ₫ - 166.768.075 ₫
 40. Mặt dây chuyền nữ Lyla

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo)

  1.7 crt - AAA

  13.837.574,00 ₫
  4.478.751  - 59.844.049  4.478.751 ₫ - 59.844.049 ₫
 41. Mặt dây chuyền nữ Generose

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Rhodolite

  1.6 crt - AAA

  10.666.081,00 ₫
  3.926.867  - 53.193.142  3.926.867 ₫ - 53.193.142 ₫
 42. Mặt dây chuyền nữ Floretta

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Rhodolite & Đá Swarovski

  3.04 crt - AAA

  14.547.381,00 ₫
  5.555.067  - 102.466.486  5.555.067 ₫ - 102.466.486 ₫
 43. Mặt dây chuyền nữ Nihada

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  1.715 crt - AAA

  12.674.938,00 ₫
  4.825.447  - 67.938.349  4.825.447 ₫ - 67.938.349 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Mặt dây chuyền nữ Yogine

  Vàng 14K & Đá Cabochon Rhodolite

  7 crt - AAA

  11.688.055,00 ₫
  4.089.602  - 88.046.745  4.089.602 ₫ - 88.046.745 ₫
 46. Mặt dây chuyền nữ Girisha

  Vàng 14K & Đá Cabochon Rhodolite & Đá Swarovski & Swarovsky Crystal

  7.1 crt - AAA

  14.023.799,00 ₫
  5.199.030  - 112.768.328  5.199.030 ₫ - 112.768.328 ₫
 47. Mặt dây chuyền nữ Galy

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.84 crt - AAA

  12.154.185,00 ₫
  4.032.998  - 70.032.680  4.032.998 ₫ - 70.032.680 ₫
 48. Mặt dây chuyền nữ Lucrecia

  Vàng 14K & Đá Ngọc Lục Bảo (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  2.072 crt - AAA

  24.031.582,00 ₫
  5.247.143  - 81.310.928  5.247.143 ₫ - 81.310.928 ₫
 49. Mặt dây chuyền nữ Corianne

  Vàng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.792 crt - AAA

  12.047.771,00 ₫
  4.112.243  - 75.523.220  4.112.243 ₫ - 75.523.220 ₫
 50. Mặt dây chuyền nữ Kit

  Vàng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.696 crt - AAA

  15.966.432,00 ₫
  5.419.784  - 80.702.443  5.419.784 ₫ - 80.702.443 ₫
 51. Mặt dây chuyền nữ Ayla

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  1.725 crt - AAA

  11.098.248,00 ₫
  4.013.188  - 68.263.826  4.013.188 ₫ - 68.263.826 ₫
 52. Mặt dây chuyền nữ Mithulia

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  2.34 crt - AAA

  13.582.292,00 ₫
  6.472.609  - 737.869.140  6.472.609 ₫ - 737.869.140 ₫
 53. Mặt dây chuyền nữ Ankine

  Vàng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  3.14 crt - AAA

  15.803.414,00 ₫
  5.583.934  - 97.372.174  5.583.934 ₫ - 97.372.174 ₫
 54. Mặt dây chuyền nữ Acharya

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Vàng & Đá Swarovski

  1.91 crt - AAA

  14.325.779,00 ₫
  5.677.330  - 93.593.892  5.677.330 ₫ - 93.593.892 ₫
 55. Mặt dây chuyền nữ Claribel

  Vàng Trắng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  2.944 crt - AAA

  13.668.613,00 ₫
  4.618.845  - 83.659.975  4.618.845 ₫ - 83.659.975 ₫
 56. Mặt dây chuyền nữ Loella

  Vàng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  2.95 crt - AAA

  19.578.867,00 ₫
  6.461.289  - 102.891.015  6.461.289 ₫ - 102.891.015 ₫
 57. Mặt dây chuyền nữ Timkasia

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  14.45 crt - AAA

  28.078.732,00 ₫
  8.615.052  - 212.291.438  8.615.052 ₫ - 212.291.438 ₫
 58. Mặt dây chuyền nữ Landis

  Vàng 14K & Đá Ngọc Lục Bảo (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  15.096 crt - AAA

  100.394.805,00 ₫
  10.245.233  - 247.696.932  10.245.233 ₫ - 247.696.932 ₫
 59. Mặt dây chuyền nữ Egeria

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  7.03 crt - AAA

  42.062.347,00 ₫
  6.585.817  - 120.890.935  6.585.817 ₫ - 120.890.935 ₫
 60. Mặt dây chuyền nữ Elohim

  Vàng Trắng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.666 crt - AAA

  12.492.675,00 ₫
  4.349.978  - 64.825.157  4.349.978 ₫ - 64.825.157 ₫
 61. Mặt dây chuyền nữ Lorenita

  Vàng Hồng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  2.968 crt - AAA

  21.249.520,00 ₫
  8.699.958  - 134.744.637  8.699.958 ₫ - 134.744.637 ₫
 62. Mặt dây chuyền nữ Damon

  Vàng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.786 crt - AAA

  14.457.666,00 ₫
  5.399.973  - 80.178.859  5.399.973 ₫ - 80.178.859 ₫
 63. Trang sức gốm sứ
 64. Mặt dây chuyền nữ Ginalda

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  2.148 crt - AAA

  16.354.450,00 ₫
  6.316.950  - 90.310.889  6.316.950 ₫ - 90.310.889 ₫
 65. Mặt dây chuyền nữ Sherrill

  Vàng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo)

  0.66 crt - AAA

  17.300.860,00 ₫
  5.080.164  - 58.669.531  5.080.164 ₫ - 58.669.531 ₫

You’ve viewed 60 of 298 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng