Đang tải...
Tìm thấy 458 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Arnecia 2 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Arnecia

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  2 crt - AAA

  16.716.057,00 ₫
  3.812.130  - 3.491.749.877  3.812.130 ₫ - 3.491.749.877 ₫
 2. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Imene 1 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Imene

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  1 crt - AA

  15.742.476,00 ₫
  2.372.442  - 2.193.475.903  2.372.442 ₫ - 2.193.475.903 ₫
 3. Mặt Dây Chuyền Elise 2 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Elise

  Vàng 14K & Kim Cương

  2.16 crt - VS

  516.466.710,00 ₫
  4.417.746  - 3.511.283.673  4.417.746 ₫ - 3.511.283.673 ₫
 4. Mặt Dây Chuyền Mazhira 1.8 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Mazhira

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  1.8 crt - AA

  28.281.685,00 ₫
  2.725.268  - 4.243.631.909  2.725.268 ₫ - 4.243.631.909 ₫
 5. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Arnardia 1.25 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Arnardia

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  1.25 crt - AAA

  12.344.813,00 ₫
  3.244.366  - 2.875.293.129  3.244.366 ₫ - 2.875.293.129 ₫
 6. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Outen 1.02 crt 1.02 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Outen 1.02 crt

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  1.02 crt - VS

  13.077.771,00 ₫
  2.897.219  - 1.914.108.881  2.897.219 ₫ - 1.914.108.881 ₫
 7. Dây Chuyền Ardentii 0.645 Carat

  Dây Chuyền GLAMIRA Ardentii

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen & Kim Cương Đen

  0.935 crt - AAA

  37.664.394,00 ₫
  13.777.744  - 98.699.046  13.777.744 ₫ - 98.699.046 ₫
 8. Mặt Dây Chuyền Litho 1.48 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Litho

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  1.48 crt - AAAAA

  23.815.544,00 ₫
  12.479.997  - 207.598.922  12.479.997 ₫ - 207.598.922 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Mặt Dây Chuyền Shadow 1.09 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Shadow

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.25 crt - SI

  206.406.890,00 ₫
  4.563.742  - 373.629.399  4.563.742 ₫ - 373.629.399 ₫
 11. Xem Cả Bộ
  Mặt Dây Chuyền Dajana 1.25 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Dajana

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.373 crt - VS

  262.227.034,00 ₫
  5.374.834  - 2.906.222.763  5.374.834 ₫ - 2.906.222.763 ₫
 12. Mặt Dây Chuyền Remedios 1 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Remedios

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  1.16 crt - AA

  28.553.130,00 ₫
  8.840.899  - 2.266.947.299  8.840.899 ₫ - 2.266.947.299 ₫
 13. Mặt Dây Chuyền Fayanna 1.09 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Fayanna

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.173 crt - SI

  207.914.440,00 ₫
  6.474.134  - 381.064.410  6.474.134 ₫ - 381.064.410 ₫
 14. Dây Chuyền Audrisa 1.09 Carat

  Dây Chuyền GLAMIRA Audrisa

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.822 crt - VS

  263.585.341,00 ₫
  9.263.747  - 2.178.565.333  9.263.747 ₫ - 2.178.565.333 ₫
 15. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Albina 1.25 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Albina

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine

  1.25 crt - AAA

  19.163.662,00 ₫
  3.061.871  - 3.198.067.085  3.061.871 ₫ - 3.198.067.085 ₫
 16. Mặt Dây Chuyền Milessa 1 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Milessa

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1 crt - VS

  185.101.133,00 ₫
  4.664.317  - 2.215.780.926  4.664.317 ₫ - 2.215.780.926 ₫
 17. Mặt Dây Chuyền Lana 1.09 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Lana

  Vàng 14K & Kim Cương

  1.135 crt - VS

  236.988.292,00 ₫
  3.084.851  - 2.079.111.969  3.084.851 ₫ - 2.079.111.969 ₫
 18. Mặt Dây Chuyền Menkara 1.8 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Menkara

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  1.8 crt - AAA

  17.646.650,00 ₫
  5.474.868  - 4.272.831.209  5.474.868 ₫ - 4.272.831.209 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Mặt Dây Chuyền Marifer 1.6 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Marifer

  Vàng 14K & Đá Garnet

  1.6 crt - AAA

  9.254.284,00 ₫
  3.386.307  - 47.164.982  3.386.307 ₫ - 47.164.982 ₫
 21. Mặt Dây Chuyền Mignon 1.32 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Mignon

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.676 crt - VS

  93.964.433,00 ₫
  8.927.415  - 189.714.349  8.927.415 ₫ - 189.714.349 ₫
 22. Mặt Dây Chuyền Lyla 1.7 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Lyla

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo)

  1.7 crt - AAA

  12.545.964,00 ₫
  3.893.239  - 53.315.754  3.893.239 ₫ - 53.315.754 ₫
 23. Mặt Dây Chuyền Nantale 1.7 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Nantale

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  1.724 crt - AAA

  8.849.818,00 ₫
  2.868.560  - 47.110.902  2.868.560 ₫ - 47.110.902 ₫
 24. Mặt Dây Chuyền Menyiona 1 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Menyiona

  Vàng 14K & Kim Cương

  1.096 crt - VS

  190.676.308,00 ₫
  7.271.706  - 2.242.668.619  7.271.706 ₫ - 2.242.668.619 ₫
 25. Mặt Dây Chuyền Elivina 1.8 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Elivina

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  2.1 crt - VS

  515.915.707,00 ₫
  4.576.178  - 4.286.957.721  4.576.178 ₫ - 4.286.957.721 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Dây Chuyền SYLVIE Kumush 1.1 Carat

  Dây Chuyền SYLVIE Kumush

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  1.1 crt - AAA

  23.545.450,00 ₫
  7.855.693  - 172.897.718  7.855.693 ₫ - 172.897.718 ₫
 28. Mặt Dây Chuyền Milayette 1 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Milayette

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  1 crt - AA

  20.240.521,00 ₫
  4.947.659  - 2.219.228.068  4.947.659 ₫ - 2.219.228.068 ₫
 29. Xem Cả Bộ
  Dây Chuyền Denisa 1 Carat

  Dây Chuyền GLAMIRA Denisa

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  2.024 crt - VS

  253.501.578,00 ₫
  10.563.116  - 2.850.946.855  10.563.116 ₫ - 2.850.946.855 ₫
 30. Mặt Dây Chuyền Appentice 2 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Appentice

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  2 crt - AAA

  62.748.217,00 ₫
  6.586.064  - 3.524.193.550  6.586.064 ₫ - 3.524.193.550 ₫
 31. Mặt Dây Chuyền Delyssa 2 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Delyssa

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo) & Đá Rhodolite & Đá Swarovski

  2.245 crt - AAA

  13.198.351,00 ₫
  4.160.899  - 68.145.214  4.160.899 ₫ - 68.145.214 ₫
 32. Mặt Dây Chuyền Jabril 1.96 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Jabril

  Vàng 14K & Kim Cương

  2.16 crt - VS

  188.097.576,00 ₫
  9.030.153  - 2.438.087.653  9.030.153 ₫ - 2.438.087.653 ₫
 33. Dây Chuyền Jacy 1.25 Carat

  Dây Chuyền GLAMIRA Jacy

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Sapphire Trắng

  1.28 crt - AAA

  12.867.967,00 ₫
  3.332.234  - 451.494.203  3.332.234 ₫ - 451.494.203 ₫
 34. Mặt Dây Chuyền Coral 1.43 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Coral

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire & Đá Swarovski

  1.821 crt - AAA

  28.492.297,00 ₫
  6.702.320  - 160.582.634  6.702.320 ₫ - 160.582.634 ₫
 35. Mặt Dây Chuyền Lucinda 1.153 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Lucinda

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  1.153 crt - VS

  51.073.362,00 ₫
  11.376.912  - 139.507.771  11.376.912 ₫ - 139.507.771 ₫
 36. Mặt Dây Chuyền Drizzile 1.416 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Drizzile

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  1.416 crt - AAA

  30.048.242,00 ₫
  8.565.127  - 217.426.646  8.565.127 ₫ - 217.426.646 ₫
 37. Mặt Dây Chuyền Cherrie 1.4 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Cherrie

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.56 crt - VS

  100.907.378,00 ₫
  5.839.860  - 157.486.971  5.839.860 ₫ - 157.486.971 ₫
 38. Mặt Dây Chuyền Jenasia 1.67 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Jenasia

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.985 crt - VS

  427.063.853,00 ₫
  7.291.172  - 3.787.081.891  7.291.172 ₫ - 3.787.081.891 ₫
 39. Mặt Dây Chuyền Ysabel 2 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Ysabel

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  2.85 crt - VS

  544.581.852,00 ₫
  7.651.297  - 3.583.930.453  7.651.297 ₫ - 3.583.930.453 ₫
 40. Mặt Dây Chuyền Christal 1.62 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Christal

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  1.62 crt - AAA

  11.089.784,00 ₫
  3.705.607  - 4.861.818.984  3.705.607 ₫ - 4.861.818.984 ₫
 41. Dây Chuyền Hobona 1.08 Carat

  Dây Chuyền GLAMIRA Hobona

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  1.512 crt - AAA

  47.235.007,00 ₫
  15.730.853  - 360.570.825  15.730.853 ₫ - 360.570.825 ₫
 42. Mặt Dây Chuyền Hora 1.7 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Hora

  Vàng Trắng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.852 crt - AAA

  12.440.252,00 ₫
  5.464.053  - 68.767.057  5.464.053 ₫ - 68.767.057 ₫
 43. Mặt Dây Chuyền Virginia 1.25 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Virginia

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây & Đá Rhodolite

  1.286 crt - VS1

  276.642.297,00 ₫
  5.312.650  - 3.224.305.899  5.312.650 ₫ - 3.224.305.899 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Mặt Dây Chuyền Alzira 1.67 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Alzira

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  2.342 crt - VS

  435.395.928,00 ₫
  6.423.846  - 3.827.717.591  6.423.846 ₫ - 3.827.717.591 ₫
 46. Mặt Dây Chuyền Abellone 1.62 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Abellone

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  2.044 crt - VS

  417.332.916,00 ₫
  6.207.555  - 2.587.098.722  6.207.555 ₫ - 2.587.098.722 ₫
 47. Mặt Dây Chuyền Khafra 1.09 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Khafra

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  1.45 crt - VS

  252.166.793,00 ₫
  7.280.359  - 2.134.577.130  7.280.359 ₫ - 2.134.577.130 ₫
 48. Mặt Dây Chuyền Vlatko 1.5 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Vlatko

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  2 crt - VS

  284.942.197,00 ₫
  3.872.962  - 1.277.347.798  3.872.962 ₫ - 1.277.347.798 ₫
 49. Mặt Dây Chuyền Fritha 1.7 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Fritha

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Rhodolite & Đá Swarovski

  1.778 crt - AAA

  10.932.973,00 ₫
  3.909.461  - 65.292.879  3.909.461 ₫ - 65.292.879 ₫
 50. Dây Chuyền Cebrina 1 Carat

  Dây Chuyền GLAMIRA Cebrina

  Vàng 14K & Kim Cương

  1.36 crt - SI

  177.533.106,00 ₫
  4.217.676  - 354.406.527  4.217.676 ₫ - 354.406.527 ₫
 51. Mặt Dây Chuyền Kallesta 2 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Kallesta

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  2 crt - AAA

  10.629.355,00 ₫
  3.589.080  - 51.598.947  3.589.080 ₫ - 51.598.947 ₫
 52. Mặt Dây Chuyền Arnola 1.6 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Arnola

  Vàng Trắng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.696 crt - AAA

  10.482.006,00 ₫
  3.839.166  - 60.642.620  3.839.166 ₫ - 60.642.620 ₫
 53. Mặt Dây Chuyền Kasha 1.67 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Kasha

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Moissanite & Đá Swarovski

  2.61 crt - VS

  28.927.314,00 ₫
  9.483.284  - 3.883.155.708  9.483.284 ₫ - 3.883.155.708 ₫
 54. Mặt Dây Chuyền Adelika 1.6 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Adelika

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  1.6 crt - AAA

  10.129.723,00 ₫
  3.557.988  - 46.759.434  3.557.988 ₫ - 46.759.434 ₫
 55. Mặt Dây Chuyền Mihalis 1.5 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Mihalis

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  1.5 crt - AAA

  17.888.896,00 ₫
  5.799.305  - 437.881.379  5.799.305 ₫ - 437.881.379 ₫
 56. Mặt Dây Chuyền Tommie 1.65 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Tommie

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  1.65 crt - AAA

  28.607.472,00 ₫
  5.621.946  - 137.196.158  5.621.946 ₫ - 137.196.158 ₫
 57. Mặt Dây Chuyền Galy 1.7 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Galy

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.84 crt - AAA

  11.185.764,00 ₫
  3.625.579  - 64.468.268  3.625.579 ₫ - 64.468.268 ₫
 58. Mặt Dây Chuyền Lubrifiant 1.6 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Lubrifiant

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  1.865 crt - AAAAA

  16.979.933,00 ₫
  8.305.579  - 191.012.098  8.305.579 ₫ - 191.012.098 ₫
 59. Mặt Dây Chuyền Dalenna 2 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Dalenna

  Vàng Trắng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo)

  2 crt - AAA

  11.373.126,00 ₫
  4.014.903  - 55.857.177  4.014.903 ₫ - 55.857.177 ₫
 60. Mặt Dây Chuyền Jenacis 1.67 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Jenacis

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  2 crt - AAA

  20.510.614,00 ₫
  7.059.201  - 3.810.846.877  7.059.201 ₫ - 3.810.846.877 ₫
 61. Mặt Dây Chuyền Lucija 1.7 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Lucija

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  1.7 crt - AAA

  11.883.843,00 ₫
  4.319.063  - 57.573.992  4.319.063 ₫ - 57.573.992 ₫
 62. Mặt Dây Chuyền Dyplesher 1 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Dyplesher

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire

  1 crt - AAA

  20.671.752,00 ₫
  7.362.009  - 172.154.217  7.362.009 ₫ - 172.154.217 ₫
 63. Ceramic Jewellery
 64. Mặt Dây Chuyền Kenyada 1.7 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Kenyada

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Rhodolite & Đá Swarovski

  2.01 crt - AAA

  10.366.291,00 ₫
  3.606.654  - 79.730.313  3.606.654 ₫ - 79.730.313 ₫
 65. Mặt Dây Chuyền Amor 1.6 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Amor

  Vàng Trắng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.63 crt - AAA

  12.819.573,00 ₫
  5.710.084  - 65.455.099  5.710.084 ₫ - 65.455.099 ₫

You’ve viewed 60 of 458 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng