Đang tải...
Tìm thấy 72 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Outen 3.70 crt 3.7 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Outen 3.70 crt

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  3.7 crt - VS

  29.927.389,00 ₫
  4.116.290  - 1.531.435.803  4.116.290 ₫ - 1.531.435.803 ₫
 2. Mặt Dây Chuyền Lene 3.2 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Lene

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  3.605 crt - AAA

  26.425.365,00 ₫
  8.327.207  - 5.940.354.686  8.327.207 ₫ - 5.940.354.686 ₫
 3. Mặt Dây Chuyền Mayonna 3.2 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Mayonna

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  3.2 crt - AA

  56.202.166,00 ₫
  6.002.078  - 5.877.576.189  6.002.078 ₫ - 5.877.576.189 ₫
 4. Mặt Dây Chuyền Jatonya 4 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Jatonya

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  4.08 crt - VS

  46.924.898,00 ₫
  8.689.495  - 7.094.970.801  8.689.495 ₫ - 7.094.970.801 ₫
 5. Mặt Dây Chuyền Cristin 3 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Cristin

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  4.435 crt - VS

  1.367.545.528,00 ₫
  13.600.385  - 4.989.755.187  13.600.385 ₫ - 4.989.755.187 ₫
 6. Mặt Dây Chuyền Sinobia 4 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Sinobia

  Vàng Hồng 14K & Đá Tanzanite

  4 crt - AAA

  71.406.079,00 ₫
  3.670.189  - 7.043.669.246  3.670.189 ₫ - 7.043.669.246 ₫
 7. Mặt Dây Chuyền Victiva 3.3 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Victiva

  Vàng Hồng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  3.928 crt - AAA

  16.148.293,00 ₫
  5.856.081  - 132.126.836  5.856.081 ₫ - 132.126.836 ₫
 8. Mặt Dây Chuyền Eos 4 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Eos

  Vàng Trắng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  4.03 crt - AAA

  13.507.918,00 ₫
  4.228.490  - 74.944.866  4.228.490 ₫ - 74.944.866 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Mặt Dây Chuyền Abrillete 3.3 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Abrillete

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Swarovski

  3.348 crt - AAA

  11.464.238,00 ₫
  4.724.608  - 76.093.918  4.724.608 ₫ - 76.093.918 ₫
 11. Mặt Dây Chuyền Rosalindy 3 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Rosalindy

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  3 crt - VS

  58.378.595,00 ₫
  9.043.672  - 4.798.553.832  9.043.672 ₫ - 4.798.553.832 ₫
 12. Mặt Dây Chuyền Acaysha 3 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Acaysha

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  3 crt - AAA

  14.989.243,00 ₫
  6.129.148  - 88.179.183  6.129.148 ₫ - 88.179.183 ₫
 13. Xem Cả Bộ
  Mặt Dây Chuyền Nikoleta 3.24 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Nikoleta

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Đá Moissanite

  3.272 crt - AA

  61.162.532,00 ₫
  8.194.729  - 10.437.763.687  8.194.729 ₫ - 10.437.763.687 ₫
 14. Dây Chuyền Perkese 3.7 Carat

  Dây Chuyền GLAMIRA Perkese

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  4.006 crt - VS

  32.639.951,00 ₫
  6.136.178  - 1.576.005.295  6.136.178 ₫ - 1.576.005.295 ₫
 15. Xem Cả Bộ
  Vòng Cổ Sympathia 3.867 Carat

  GLAMIRA Vòng Cổ Sympathia

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  3.867 crt - VS

  214.277.726,00 ₫
  37.350.774  - 779.310.448  37.350.774 ₫ - 779.310.448 ₫
 16. Mặt Dây Chuyền Debauche 3.3 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Debauche

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh

  3.3 crt - AAA

  10.761.022,00 ₫
  3.323.311  - 56.722.343  3.323.311 ₫ - 56.722.343 ₫
 17. Dây Chuyền Madlylove 3.88 Carat

  Dây Chuyền GLAMIRA Madlylove

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  3.88 crt - VS

  98.424.357,00 ₫
  18.289.576  - 556.192.629  18.289.576 ₫ - 556.192.629 ₫
 18. Mặt Dây Chuyền Sarro 4 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Sarro

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  8.73 crt - AAA

  18.755.683,00 ₫
  8.202.840  - 5.146.566.256  8.202.840 ₫ - 5.146.566.256 ₫
 19. Dây Chuyền Lunacita 3 Carat

  Dây Chuyền GLAMIRA Lunacita

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  3 crt - VS

  51.455.657,00 ₫
  10.674.398  - 2.413.140.202  10.674.398 ₫ - 2.413.140.202 ₫
 20. Mặt Dây Chuyền Gracie 3 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Gracie

  Vàng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  3.19 crt - AAA

  14.353.076,00 ₫
  4.936.843  - 91.247.810  4.936.843 ₫ - 91.247.810 ₫
 21. Mặt Dây Chuyền Agim 3.52 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Agim

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  3.62 crt - VS

  424.796.581,00 ₫
  7.257.918  - 6.057.895.399  7.257.918 ₫ - 6.057.895.399 ₫
 22. Mặt Dây Chuyền Fruma 3 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Fruma

  Vàng Trắng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  3.032 crt - AAA

  12.405.105,00 ₫
  3.895.943  - 67.063.762  3.895.943 ₫ - 67.063.762 ₫
 23. Mặt Dây Chuyền Polila 3.05 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Polila

  Vàng 14K & Kim Cương

  3.17 crt - VS

  495.352.911,00 ₫
  7.098.944  - 552.826.599  7.098.944 ₫ - 552.826.599 ₫
 24. Mặt Dây Chuyền Hubertis 3.2 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Hubertis

  Vàng Trắng 14K & Đá Opal Đen

  3.2 crt - AAA

  22.684.881,00 ₫
  6.526.584  - 5.889.539.792  6.526.584 ₫ - 5.889.539.792 ₫
 25. Bảo hành trọn đời
 26. Mặt Dây Chuyền Ankine 3 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Ankine

  Vàng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  3.14 crt - AAA

  14.175.988,00 ₫
  4.842.216  - 87.746.598  4.842.216 ₫ - 87.746.598 ₫
 27. Mặt Dây Chuyền Annoria 3 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Annoria

  Vàng Trắng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  3.328 crt - AAA

  14.742.671,00 ₫
  5.145.024  - 106.618.003  5.145.024 ₫ - 106.618.003 ₫
 28. Mặt Dây Chuyền Frey 4 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Frey

  Vàng Trắng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  4.144 crt - AAA

  15.137.131,00 ₫
  5.099.061  - 96.519.906  5.099.061 ₫ - 96.519.906 ₫
 29. Mặt Dây Chuyền Maurissa 4 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Maurissa

  Vàng Hồng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  4.42 crt - AAA

  21.107.849,00 ₫
  8.202.840  - 154.918.517  8.202.840 ₫ - 154.918.517 ₫
 30. Mặt Dây Chuyền Ashika 3 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Ashika

  Vàng Hồng 14K & Đá Peridot & Đá Swarovski

  3.15 crt - AAA

  10.699.919,00 ₫
  4.270.667  - 82.433.950  4.270.667 ₫ - 82.433.950 ₫
 31. Mặt Dây Chuyền Cuba 3.4 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Cuba

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo)

  3.4 crt - AAA

  12.368.876,00 ₫
  3.712.095  - 64.522.338  3.712.095 ₫ - 64.522.338 ₫
 32. Mặt Dây Chuyền Doralice 3.3 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Doralice

  Vàng Hồng 14K & Đá Cabochon Rhodolite & Đá Swarovski

  3.411 crt - AAA

  12.040.383,00 ₫
  4.455.595  - 78.027.017  4.455.595 ₫ - 78.027.017 ₫
 33. Mặt Dây Chuyền Akasha 3.3 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Akasha

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Rhodolite & Đá Swarovski

  3.576 crt - AAA

  15.617.569,00 ₫
  6.367.069  - 124.137.586  6.367.069 ₫ - 124.137.586 ₫
 34. Mặt Dây Chuyền Hildie 3.3 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Hildie

  Vàng 14K & Đá Cabochon Rhodolite & Đá Swarovski

  3.46 crt - AAA

  17.459.288,00 ₫
  7.351.193  - 112.971.554  7.351.193 ₫ - 112.971.554 ₫
 35. Mặt Dây Chuyền Rubie 4 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Rubie

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Moissanite

  5.338 crt - VS

  59.866.136,00 ₫
  10.015.360  - 7.211.443.568  10.015.360 ₫ - 7.211.443.568 ₫
 36. Mặt Dây Chuyền Ainestie 3 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Ainestie

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Vàng & Đá Swarovski

  3.12 crt - AAA

  11.070.048,00 ₫
  4.197.399  - 74.390.626  4.197.399 ₫ - 74.390.626 ₫
 37. Mặt Dây Chuyền Shansie 3.3 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Shansie

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  3.33 crt - AAA

  12.906.630,00 ₫
  4.152.788  - 70.754.230  4.152.788 ₫ - 70.754.230 ₫
 38. Mặt Dây Chuyền Laboni 3 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Laboni

  Vàng Trắng 14K & Đá Ngọc Lục Bảo (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  3.84 crt - AAA

  31.365.455,00 ₫
  6.905.093  - 171.437.748  6.905.093 ₫ - 171.437.748 ₫
 39. Mặt Dây Chuyền Primalia 3.3 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Primalia

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  3.445 crt - AAA

  12.378.608,00 ₫
  4.853.030  - 87.341.052  4.853.030 ₫ - 87.341.052 ₫
 40. Mặt Dây Chuyền Annelise 3.2 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Annelise

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  4.4 crt - VS

  51.621.388,00 ₫
  12.052.822  - 1.191.453.186  12.052.822 ₫ - 1.191.453.186 ₫
 41. Mặt Dây Chuyền Meditrina 3 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Meditrina

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  3.28 crt - AAA

  18.446.657,00 ₫
  6.552.268  - 120.622.853  6.552.268 ₫ - 120.622.853 ₫
 42. Mặt Dây Chuyền Amalyn 3.3 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Amalyn

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  3.54 crt - AAA

  15.917.132,00 ₫
  5.761.453  - 105.185.073  5.761.453 ₫ - 105.185.073 ₫
 43. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 44. Mặt Dây Chuyền Wandise 3 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Wandise

  Vàng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  3.664 crt - AAA

  24.609.332,00 ₫
  8.889.564  - 177.615.566  8.889.564 ₫ - 177.615.566 ₫
 45. Dây Chuyền Nerium 3.27 Carat

  Dây Chuyền GLAMIRA Nerium

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  3.27 crt - AAA

  72.847.120,00 ₫
  17.481.729  - 377.820.041  17.481.729 ₫ - 377.820.041 ₫
 46. Mặt Dây Chuyền Majenta 4 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Majenta

  Vàng Trắng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  4.42 crt - AAA

  20.945.630,00 ₫
  7.645.890  - 157.568.083  7.645.890 ₫ - 157.568.083 ₫
 47. Mặt Dây Chuyền Maurelle 3.4 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Maurelle

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  3.552 crt - AAA

  13.891.836,00 ₫
  4.525.890  - 86.597.553  4.525.890 ₫ - 86.597.553 ₫
 48. Dây Chuyền Reimunia 3.3 Carat

  Dây Chuyền GLAMIRA Reimunia

  Vàng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  3.54 crt - AAA

  15.935.788,00 ₫
  6.823.983  - 106.523.377  6.823.983 ₫ - 106.523.377 ₫
 49. Mặt Dây Chuyền Sideria 4 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Sideria

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  4.306 crt - AAA

  19.089.041,00 ₫
  6.644.191  - 139.142.778  6.644.191 ₫ - 139.142.778 ₫
 50. Mặt Dây Chuyền Vaetilda 4 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Vaetilda

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  4.542 crt - AAA

  17.176.487,00 ₫
  5.939.353  - 114.134.117  5.939.353 ₫ - 114.134.117 ₫
 51. Mặt Dây Chuyền Luchero 3 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Luchero

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo)

  3 crt - AAA

  21.209.235,00 ₫
  9.104.503  - 113.728.571  9.104.503 ₫ - 113.728.571 ₫
 52. Mặt Dây Chuyền Dorena 4 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Dorena

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  4.096 crt - AAA

  13.897.513,00 ₫
  4.436.670  - 85.745.909  4.436.670 ₫ - 85.745.909 ₫
 53. Mặt Dây Chuyền Feodoriya 3.3 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Feodoriya

  Vàng Hồng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  3.656 crt - AAA

  23.533.553,00 ₫
  4.644.850  - 109.524.413  4.644.850 ₫ - 109.524.413 ₫
 54. Mặt Dây Chuyền Adasyn 3 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Adasyn

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Swarovski

  3.384 crt - AAA

  14.489.611,00 ₫
  6.223.505  - 107.564.276  6.223.505 ₫ - 107.564.276 ₫
 55. Mặt Dây Chuyền Geonna 3 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Geonna

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Rhodolite & Đá Swarovski

  3.33 crt - AAA

  16.376.210,00 ₫
  7.317.397  - 121.028.399  7.317.397 ₫ - 121.028.399 ₫
 56. Mặt Dây Chuyền Kyel 3 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Kyel

  Vàng Trắng 14K & Đá Ngọc Lục Bảo (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  3.165 crt - AAA

  28.992.472,00 ₫
  5.637.086  - 96.290.101  5.637.086 ₫ - 96.290.101 ₫
 57. Mặt Dây Chuyền Kilantha 3.3 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Kilantha

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Rhodolite & Đá Swarovski & Swarovsky Crystal

  3.66 crt - AAA

  14.484.203,00 ₫
  5.378.888  - 114.945.210  5.378.888 ₫ - 114.945.210 ₫
 58. Mặt Dây Chuyền Jeffie 3.3 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Jeffie

  Vàng Trắng 14K & Đá Ngọc Lục Bảo (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  3.46 crt - AAA

  28.010.510,00 ₫
  4.436.670  - 84.096.690  4.436.670 ₫ - 84.096.690 ₫
 59. Mặt Dây Chuyền Frigg 3.3 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Frigg

  Vàng Trắng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  4.44 crt - AAA

  16.771.752,00 ₫
  6.239.998  - 1.574.842.725  6.239.998 ₫ - 1.574.842.725 ₫
 60. Mặt Dây Chuyền Jahlania 3.3 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Jahlania

  Vàng Trắng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  3.57 crt - AAA

  17.013.186,00 ₫
  6.404.919  - 115.729.262  6.404.919 ₫ - 115.729.262 ₫
 61. Mặt Dây Chuyền Jonila 3 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Jonila

  Vàng Trắng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  3.76 crt - AAA

  12.405.105,00 ₫
  3.895.943  - 624.067.487  3.895.943 ₫ - 624.067.487 ₫
 62. Ceramic Jewellery
 63. Mặt Dây Chuyền Marguita 3.3 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Marguita

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  3.59 crt - AAA

  13.582.810,00 ₫
  5.496.497  - 108.186.115  5.496.497 ₫ - 108.186.115 ₫
 64. Mặt Dây Chuyền Arwen 3.96 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Arwen

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  5.45 crt - VS

  52.658.775,00 ₫
  11.412.060  - 6.974.631.819  11.412.060 ₫ - 6.974.631.819 ₫

You’ve viewed 60 of 72 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng