Đang tải...
Tìm thấy 295 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Mặt Dây Chuyền Neville

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Neville

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.056 crt - AAA

  12.024.431,00 ₫
  4.623.222  - 54.329.619  4.623.222 ₫ - 54.329.619 ₫
 2. Mặt Dây Chuyền Gianno

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Gianno

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  18.435.842,00 ₫
  6.554.702  - 82.312.286  6.554.702 ₫ - 82.312.286 ₫
 3. Mặt Dây Chuyền Tynisha

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Tynisha

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.02 crt - AAA

  11.625.375,00 ₫
  4.705.413  - 51.788.201  4.705.413 ₫ - 51.788.201 ₫
 4. Mặt Dây Chuyền Flaxy

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Flaxy

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.12 crt - VS

  18.390.421,00 ₫
  5.979.367  - 132.383.681  5.979.367 ₫ - 132.383.681 ₫
 5. Mặt Dây Chuyền Abeeku

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Abeeku

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.344 crt - VS

  24.786.150,00 ₫
  7.540.989  - 108.429.441  7.540.989 ₫ - 108.429.441 ₫
 6. Dây Chuyền Macbeth

  Dây Chuyền GLAMIRA Macbeth

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.23 crt - AAA

  17.035.628,00 ₫
  7.451.228  - 77.242.966  7.451.228 ₫ - 77.242.966 ₫
 7. Mặt Dây Chuyền Davsiy

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Davsiy

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Swarovski

  0.26 crt - AAA

  17.560.944,00 ₫
  7.360.656  - 99.507.428  7.360.656 ₫ - 99.507.428 ₫
 8. Mặt Dây Chuyền Tenorio

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Tenorio

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.055 crt - VS

  14.220.598,00 ₫
  5.301.294  - 60.561.508  5.301.294 ₫ - 60.561.508 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Mặt Dây Chuyền Caperton

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Caperton

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  26.312.624,00 ₫
  10.087.277  - 120.812.109  10.087.277 ₫ - 120.812.109 ₫
 11. Mặt Dây Chuyền Karena

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Karena

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.01 crt - VS

  11.600.232,00 ₫
  4.643.770  - 50.476.938  4.643.770 ₫ - 50.476.938 ₫
 12. Mặt Dây Chuyền Londa

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Londa

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.114 crt - VS

  17.921.339,00 ₫
  6.287.582  - 79.189.583  6.287.582 ₫ - 79.189.583 ₫
 13. Mặt Dây Chuyền Lashua

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Lashua

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.424 crt - AAA

  39.210.875,00 ₫
  15.840.621  - 229.620.062  15.840.621 ₫ - 229.620.062 ₫
 14. Mặt Dây Chuyền Zachery

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Zachery

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.16 crt - AAA

  18.739.731,00 ₫
  8.234.202  - 102.724.763  8.234.202 ₫ - 102.724.763 ₫
 15. Mặt Dây Chuyền Charleston

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Charleston

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.048 crt - VS

  16.883.412,00 ₫
  6.924.559  - 77.743.135  6.924.559 ₫ - 77.743.135 ₫
 16. Mặt Dây Chuyền Pasty

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Pasty

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.119 crt - AAAAA

  13.544.419,00 ₫
  5.897.177  - 68.631.876  5.897.177 ₫ - 68.631.876 ₫
 17. Mặt Dây Chuyền Bosworth

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Bosworth

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.06 crt - AAA

  17.226.234,00 ₫
  7.401.211  - 82.988.196  7.401.211 ₫ - 82.988.196 ₫
 18. Dây Chuyền Debruyn

  Dây Chuyền GLAMIRA Debruyn

  Vàng 14K & Đá Moissanite & Đá Swarovski

  1.116 crt - VS

  29.339.349,00 ₫
  14.279.539  - 930.484.426  14.279.539 ₫ - 930.484.426 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Mặt Dây Chuyền Maher

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Maher

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.272 crt - VS

  28.881.622,00 ₫
  9.631.713  - 116.729.611  9.631.713 ₫ - 116.729.611 ₫
 21. Mặt Dây Chuyền Mensez

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Mensez

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.11 crt - VS

  16.588.445,00 ₫
  5.671.152  - 68.672.424  5.671.152 ₫ - 68.672.424 ₫
 22. Mặt Dây Chuyền Barnhart

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Barnhart

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.01 crt - VS

  22.402.622,00 ₫
  10.049.426  - 112.322.680  10.049.426 ₫ - 112.322.680 ₫
 23. Mặt Dây Chuyền Makuch

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Makuch

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.08 crt - AAA

  22.633.782,00 ₫
  10.433.883  - 119.500.842  10.433.883 ₫ - 119.500.842 ₫
 24. Mặt Dây Chuyền Porco

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Porco

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.15 crt - AAA

  12.744.141,00 ₫
  4.664.317  - 190.944.504  4.664.317 ₫ - 190.944.504 ₫
 25. Mặt Dây Chuyền Puryear

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Puryear

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.096 crt - VS

  18.871.670,00 ₫
  7.522.875  - 87.449.204  7.522.875 ₫ - 87.449.204 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Mặt Dây Chuyền Volna

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Volna

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.8 crt - VS

  23.043.925,00 ₫
  6.955.111  - 1.719.852.413  6.955.111 ₫ - 1.719.852.413 ₫
 28. Mặt Dây Chuyền Brymer

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Brymer

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.022 crt - VS

  13.569.021,00 ₫
  5.095.818  - 55.478.666  5.095.818 ₫ - 55.478.666 ₫
 29. Mặt Dây Chuyền Naturas

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Naturas

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá

  0.36 crt - AAA

  13.816.945,00 ₫
  5.239.652  - 1.204.755.089  5.239.652 ₫ - 1.204.755.089 ₫
 30. Mặt Dây Chuyền Godina

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Godina

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.084 crt - VS

  15.495.905,00 ₫
  5.445.128  - 67.361.162  5.445.128 ₫ - 67.361.162 ₫
 31. Mặt Dây Chuyền Karg

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Karg

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  1.472 crt - AAAAA

  18.077.881,00 ₫
  8.415.076  - 217.359.061  8.415.076 ₫ - 217.359.061 ₫
 32. Mặt Dây Chuyền Helget

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Helget

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.93 crt - AAA

  25.297.948,00 ₫
  5.547.867  - 2.454.606.886  5.547.867 ₫ - 2.454.606.886 ₫
 33. Mặt Dây Chuyền Haddon

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Haddon

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.536 crt - VS

  60.344.411,00 ₫
  5.897.177  - 1.047.268.116  5.897.177 ₫ - 1.047.268.116 ₫
 34. Dây Chuyền Praveen

  Dây Chuyền GLAMIRA Praveen

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.18 crt - AAA

  18.916.278,00 ₫
  8.908.489  - 96.979.526  8.908.489 ₫ - 96.979.526 ₫
 35. Mặt Dây Chuyền Blum

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Blum

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.015 crt - VS

  12.177.188,00 ₫
  4.931.437  - 53.694.264  4.931.437 ₫ - 53.694.264 ₫
 36. Dây Chuyền Wilmot

  Dây Chuyền GLAMIRA Wilmot

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  2.08 crt - AAAAA

  28.384.423,00 ₫
  13.488.454  - 299.346.911  13.488.454 ₫ - 299.346.911 ₫
 37. Mặt Dây Chuyền Callas

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Callas

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.045 crt - VS

  26.116.069,00 ₫
  12.490.812  - 132.424.235  12.490.812 ₫ - 132.424.235 ₫
 38. Mặt Dây Chuyền Zumwalt

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Zumwalt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.364 crt - VS

  34.071.257,00 ₫
  10.544.192  - 133.884.204  10.544.192 ₫ - 133.884.204 ₫
 39. Mặt Dây Chuyền Crichton

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Crichton

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.03 crt - AAA

  11.529.396,00 ₫
  4.602.674  - 51.882.828  4.602.674 ₫ - 51.882.828 ₫
 40. Mặt Dây Chuyền Exie

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Exie

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.042 crt - VS

  16.667.121,00 ₫
  6.924.559  - 77.040.189  6.924.559 ₫ - 77.040.189 ₫
 41. Mặt Dây Chuyền Darrly

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Darrly

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  19.731.426,00 ₫
  7.212.227  - 89.017.314  7.212.227 ₫ - 89.017.314 ₫
 42. Dây Chuyền Dudding

  Dây Chuyền GLAMIRA Dudding

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.324 crt - VS

  44.055.796,00 ₫
  16.019.060  - 214.101.176  16.019.060 ₫ - 214.101.176 ₫
 43. Mặt Dây Chuyền Cusson

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Cusson

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.598 crt - AA

  24.872.665,00 ₫
  9.875.041  - 340.888.330  9.875.041 ₫ - 340.888.330 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Mặt Dây Chuyền Jeta

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Jeta

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.036 crt - VS

  14.029.452,00 ₫
  5.362.938  - 60.358.741  5.362.938 ₫ - 60.358.741 ₫
 46. Mặt Dây Chuyền Birdwell

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Birdwell

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.09 crt - VS

  25.636.444,00 ₫
  10.940.004  - 125.773.284  10.940.004 ₫ - 125.773.284 ₫
 47. Dây Chuyền Entibor

  Dây Chuyền GLAMIRA Entibor

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.289 crt - VS

  48.392.975,00 ₫
  18.659.434  - 228.727.862  18.659.434 ₫ - 228.727.862 ₫
 48. Mặt Dây Chuyền Pruneda

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Pruneda

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.138 crt - AAAAA

  13.579.836,00 ₫
  5.917.724  - 78.351.455  5.917.724 ₫ - 78.351.455 ₫
 49. Mặt Dây Chuyền Somertz

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Somertz

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.715 crt - VS

  59.844.507,00 ₫
  8.273.135  - 936.702.793  8.273.135 ₫ - 936.702.793 ₫
 50. Mặt Dây Chuyền Bozell

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Bozell

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.596 crt - VS

  43.486.681,00 ₫
  12.064.989  - 160.663.747  12.064.989 ₫ - 160.663.747 ₫
 51. Mặt Dây Chuyền Borquez

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Borquez

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.7 crt - AAA

  42.529.051,00 ₫
  16.044.745  - 236.581.930  16.044.745 ₫ - 236.581.930 ₫
 52. Mặt Dây Chuyền Gautreau

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Gautreau

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.02 crt - VS

  15.709.763,00 ₫
  6.610.397  - 81.487.677  6.610.397 ₫ - 81.487.677 ₫
 53. Mặt Dây Chuyền Carie

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Carie

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.62 crt - VS

  57.648.612,00 ₫
  7.109.489  - 479.490.389  7.109.489 ₫ - 479.490.389 ₫
 54. Mặt Dây Chuyền Carreras

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Carreras

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.09 crt - VS

  16.189.117,00 ₫
  6.349.225  - 73.903.967  6.349.225 ₫ - 73.903.967 ₫
 55. Mặt Dây Chuyền Odegaard

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Odegaard

  Vàng Hồng 14K & Hồng Ngọc

  0.1 crt - AAA

  14.991.136,00 ₫
  6.328.678  - 161.109.849  6.328.678 ₫ - 161.109.849 ₫
 56. Mặt Dây Chuyền Marten

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Marten

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  14.328.474,00 ₫
  5.897.177  - 64.657.526  5.897.177 ₫ - 64.657.526 ₫
 57. Mặt Dây Chuyền Meggy

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Meggy

  Vàng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.904 crt - VS

  50.881.404,00 ₫
  13.937.799  - 228.403.422  13.937.799 ₫ - 228.403.422 ₫
 58. Mặt Dây Chuyền Quezada

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Quezada

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.204 crt - VS

  24.445.492,00 ₫
  8.252.858  - 110.213.845  8.252.858 ₫ - 110.213.845 ₫
 59. Mặt Dây Chuyền Emquart

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Emquart

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.103 crt - VS

  19.351.835,00 ₫
  7.441.766  - 83.799.288  7.441.766 ₫ - 83.799.288 ₫
 60. Mặt Dây Chuyền Sarkis

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Sarkis

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.134 crt - VS

  18.366.087,00 ₫
  6.184.844  - 77.121.298  6.184.844 ₫ - 77.121.298 ₫
 61. Mặt Dây Chuyền Geula

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Geula

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.498 crt - VS

  54.798.166,00 ₫
  16.913.695  - 263.483.145  16.913.695 ₫ - 263.483.145 ₫
 62. Mặt Dây Chuyền Minks

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Minks

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.198 crt - AAAAA

  27.498.982,00 ₫
  11.967.658  - 152.633.942  11.967.658 ₫ - 152.633.942 ₫
 63. Ceramic Jewellery
 64. Mặt Dây Chuyền Deborad

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Deborad

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.19 crt - VS1

  31.787.764,00 ₫
  9.205.890  - 111.254.743  9.205.890 ₫ - 111.254.743 ₫
 65. Mặt Dây Chuyền Merosso

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Merosso

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.2 crt - AAA

  18.142.767,00 ₫
  7.294.417  - 91.991.313  7.294.417 ₫ - 91.991.313 ₫

You’ve viewed 60 of 295 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng