Đang tải...
Tìm thấy 64 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Dây chuyền choker nữ Filipha

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.048 crt - VS

  10.253.440,00 ₫
  5.497.614  - 57.353.494  5.497.614 ₫ - 57.353.494 ₫
 2. Dây chuyền choker nữ Assume

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.236 crt - VS

  40.838.294,00 ₫
  15.649.736  - 59.800.469  15.649.736 ₫ - 59.800.469 ₫
 3. Dây chuyền choker nữ Xorita

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.314 crt - VS

  20.939.049,00 ₫
  6.120.253  - 94.513.695  6.120.253 ₫ - 94.513.695 ₫
 4. Dây chuyền choker nữ Lochlan

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.13 crt - VS

  42.390.645,00 ₫
  8.296.658  - 2.649.688.194  8.296.658 ₫ - 2.649.688.194 ₫
 5. Dây chuyền choker nữ Abang

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.128 crt - VS

  11.562.113,00 ₫
  5.582.520  - 67.598.729  5.582.520 ₫ - 67.598.729 ₫
 6. Dây chuyền choker nữ Jatuhkan

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.26 crt - AAA

  16.395.486,00 ₫
  6.389.120  - 73.910.022  6.389.120 ₫ - 73.910.022 ₫
 7. Dây chuyền choker nữ Bijelo

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.2 crt - VS

  12.413.147,00 ₫
  5.518.841  - 31.686.640  5.518.841 ₫ - 31.686.640 ₫
 8. Dây chuyền choker nữ Lumo

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.21 crt - VS

  14.927.474,00 ₫
  6.602.232  - 37.110.387  6.602.232 ₫ - 37.110.387 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Dây chuyền choker nữ Leafde

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  2.42 crt - VS

  62.163.947,00 ₫
  11.718.340  - 309.550.415  11.718.340 ₫ - 309.550.415 ₫
 11. Dây chuyền choker nữ Metonia

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.15 crt - AAA

  19.080.474,00 ₫
  8.793.354  - 109.074.948  8.793.354 ₫ - 109.074.948 ₫
 12. Dây chuyền choker nữ Differentway

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.27 crt - VS

  21.735.179,00 ₫
  7.295.059  - 90.792.018  7.295.059 ₫ - 90.792.018 ₫
 13. Dây chuyền choker nữ Bereum

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.232 crt - VS

  17.544.255,00 ₫
  7.287.701  - 39.916.790  7.287.701 ₫ - 39.916.790 ₫
 14. Dây chuyền choker nữ Chie

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.172 crt - VS

  14.714.645,00 ₫
  7.141.097  - 32.442.862  7.141.097 ₫ - 32.442.862 ₫
 15. Dây chuyền choker nữ Seychas

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.178 crt - VS1

  18.983.399,00 ₫
  6.622.609  - 79.145.846  6.622.609 ₫ - 79.145.846 ₫
 16. Dây chuyền choker nữ Carbunculus

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.75 crt - VS

  24.968.652,00 ₫
  6.785.627  - 293.729.732  6.785.627 ₫ - 293.729.732 ₫
 17. Dây chuyền choker nữ Jaman

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.184 crt - VS

  19.363.774,00 ₫
  8.243.733  - 92.957.100  8.243.733 ₫ - 92.957.100 ₫
 18. Dây chuyền choker nữ Woyera

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.04 crt - VS

  9.250.426,00 ₫
  4.988.183  - 52.061.066  4.988.183 ₫ - 52.061.066 ₫
 19. Dây chuyền choker nữ Ellines

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.38 crt - VS

  37.195.010,00 ₫
  7.162.607  - 231.199.279  7.162.607 ₫ - 231.199.279 ₫
 20. Dây chuyền choker nữ Dhecaan

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.632 crt - AAA

  25.961.195,00 ₫
  8.518.827  - 132.112.575  8.518.827 ₫ - 132.112.575 ₫
 21. Dây chuyền choker nữ Medusa

  14K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Kim Cương

  0.898 crt - VS

  58.321.987,00 ₫
  14.478.044  - 232.951.724  14.478.044 ₫ - 232.951.724 ₫
 22. Dây chuyền choker nữ Sagessa

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.415 crt - VS

  31.676.452,00 ₫
  8.232.413  - 1.300.465.533  8.232.413 ₫ - 1.300.465.533 ₫
 23. Dây chuyền choker nữ Harremana

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.264 crt - VS

  17.645.858,00 ₫
  7.722.982  - 97.400.479  7.722.982 ₫ - 97.400.479 ₫
 24. Dây chuyền choker nữ Jinkhene

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.108 crt - VS

  13.817.763,00 ₫
  6.785.627  - 83.928.842  6.785.627 ₫ - 83.928.842 ₫
 25. Bảo hành trọn đời
 26. Dây chuyền choker nữ Wezen

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.955 crt - VS

  50.984.190,00 ₫
  9.806.556  - 219.267.823  9.806.556 ₫ - 219.267.823 ₫
 27. Dây chuyền choker nữ Tiosos

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.238 crt - VS

  17.830.385,00 ₫
  7.559.964  - 91.145.791  7.559.964 ₫ - 91.145.791 ₫
 28. Dây chuyền choker nữ Azzurro

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.142 crt - VS

  20.704.146,00 ₫
  9.290.050  - 120.806.029  9.290.050 ₫ - 120.806.029 ₫
 29. Dây chuyền choker nữ Menua

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.09 crt - VS

  12.939.560,00 ₫
  5.864.122  - 58.924.243  5.864.122 ₫ - 58.924.243 ₫
 30. Dây chuyền choker nữ Ragazzona

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.35 crt - VS

  23.144.039,00 ₫
  9.201.465  - 114.678.700  9.201.465 ₫ - 114.678.700 ₫
 31. Dây chuyền choker nữ Kiakite

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.156 crt - VS

  13.783.800,00 ₫
  6.643.836  - 76.910.008  6.643.836 ₫ - 76.910.008 ₫
 32. Dây chuyền choker nữ Matyti

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.172 crt - VS

  19.984.147,00 ₫
  8.895.806  - 101.957.056  8.895.806 ₫ - 101.957.056 ₫
 33. Dây chuyền choker nữ Babes

  14K Vàng và Rhodium Đen & Đá Moissanite

  0.184 crt - VS

  16.767.936,00 ₫
  7.999.206  - 92.419.367  7.999.206 ₫ - 92.419.367 ₫
 34. Dây chuyền choker nữ Beskyddare

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.352 crt - VS

  18.967.266,00 ₫
  7.702.604  - 213.225.399  7.702.604 ₫ - 213.225.399 ₫
 35. Dây chuyền choker nữ Eunoia

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.152 crt - VS

  15.580.962,00 ₫
  7.396.945  - 86.192.985  7.396.945 ₫ - 86.192.985 ₫
 36. Dây chuyền choker nữ Tenista

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.324 crt - VS

  16.911.428,00 ₫
  6.806.005  - 93.933.513  6.806.005 ₫ - 93.933.513 ₫
 37. Dây chuyền choker nữ Borjes

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.116 crt - VS

  18.720.475,00 ₫
  8.590.147  - 91.358.052  8.590.147 ₫ - 91.358.052 ₫
 38. Dây chuyền choker nữ Jollydoc

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.17 crt - VS

  17.955.761,00 ₫
  7.734.302  - 81.197.721  7.734.302 ₫ - 81.197.721 ₫
 39. Dây chuyền choker nữ Geesinimo

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.288 crt - VS

  17.367.934,00 ₫
  7.274.682  - 102.268.377  7.274.682 ₫ - 102.268.377 ₫
 40. Dây chuyền choker nữ Gossamer

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.16 crt - VS

  13.859.932,00 ₫
  6.357.705  - 80.943.006  6.357.705 ₫ - 80.943.006 ₫
 41. Dây chuyền choker nữ Urumuri

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.096 crt - VS

  13.556.255,00 ₫
  6.704.118  - 78.664.716  6.704.118 ₫ - 78.664.716 ₫
 42. Dây chuyền choker nữ Mautinoa

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.112 crt - VS

  14.338.798,00 ₫
  7.009.777  - 83.320.352  7.009.777 ₫ - 83.320.352 ₫
 43. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 44. Dây chuyền choker nữ Pasyblom

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.048 crt - VS

  10.726.645,00 ₫
  5.752.330  - 61.938.378  5.752.330 ₫ - 61.938.378 ₫
 45. Dây chuyền choker nữ Slogas

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.192 crt - VS

  13.830.783,00 ₫
  6.346.668  - 81.126.973  6.346.668 ₫ - 81.126.973 ₫
 46. Dây chuyền choker nữ Nathalier

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.27 crt - VS

  17.233.218,00 ₫
  7.356.191  - 90.806.168  7.356.191 ₫ - 90.806.168 ₫
 47. Dây chuyền choker nữ Kirkas

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.4 crt - VS

  17.838.593,00 ₫
  6.724.496  - 55.437.471  6.724.496 ₫ - 55.437.471 ₫
 48. Dây chuyền choker nữ Kitarni

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.104 crt - VS

  12.520.128,00 ₫
  6.325.441  - 72.820.407  6.325.441 ₫ - 72.820.407 ₫
 49. Dây chuyền choker nữ Tulen

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.04 crt - VS

  13.060.408,00 ₫
  7.248.644  - 20.465.561  7.248.644 ₫ - 20.465.561 ₫
 50. Dây chuyền choker nữ Zathrian

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.216 crt - VS

  14.763.609,00 ₫
  6.418.837  - 86.730.720  6.418.837 ₫ - 86.730.720 ₫
 51. Dây chuyền choker nữ Isiqongo

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.032 crt - VS

  18.100.668,00 ₫
  9.430.143  - 103.980.637  9.430.143 ₫ - 103.980.637 ₫
 52. Dây chuyền choker nữ Specificity

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.1 crt - AAA

  13.473.331,00 ₫
  6.919.778  - 71.744.939  6.919.778 ₫ - 71.744.939 ₫
 53. Dây chuyền choker nữ Cunfidenza

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.148 crt - AAA

  13.559.368,00 ₫
  6.580.157  - 76.584.538  6.580.157 ₫ - 76.584.538 ₫
 54. Dây chuyền choker nữ Latina

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.098 crt - AAA

  12.618.618,00 ₫
  6.495.252  - 72.452.483  6.495.252 ₫ - 72.452.483 ₫
 55. Dây chuyền choker nữ Monss

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.088 crt - AAA

  12.627.392,00 ₫
  6.516.478  - 66.410.062  6.516.478 ₫ - 66.410.062 ₫
 56. Dây chuyền choker nữ Anali

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.178 crt - VS

  16.003.507,00 ₫
  7.458.077  - 96.395.764  7.458.077 ₫ - 96.395.764 ₫
 57. Dây chuyền choker nữ Azukrea

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.228 crt - VS

  17.461.331,00 ₫
  7.886.000  - 106.881.566  7.886.000 ₫ - 106.881.566 ₫
 58. Dây chuyền choker nữ Crester

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.218 crt - VS

  13.967.478,00 ₫
  6.280.724  - 93.197.664  6.280.724 ₫ - 93.197.664 ₫
 59. Dây chuyền choker nữ Jierlerex

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.08 crt - VS

  12.365.884,00 ₫
  6.431.573  - 71.674.187  6.431.573 ₫ - 71.674.187 ₫
 60. Dây chuyền choker nữ Linnda

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.109 crt - VS

  16.572.089,00 ₫
  8.023.546  - 25.437.612  8.023.546 ₫ - 25.437.612 ₫
 61. Dây chuyền choker nữ Ristmik

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.168 crt - VS

  18.721.889,00 ₫
  8.340.525  - 97.655.190  8.340.525 ₫ - 97.655.190 ₫
 62. Trang sức gốm sứ
 63. Dây chuyền choker nữ Simeio

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.132 crt - VS

  14.102.762,00 ₫
  6.724.496  - 76.556.238  6.724.496 ₫ - 76.556.238 ₫
 64. Dây chuyền choker nữ Achieve

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.036 crt - VS

  13.955.026,00 ₫
  6.820.721  - 21.217.255  6.820.721 ₫ - 21.217.255 ₫

You’ve viewed 60 of 64 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng