Đang tải...
Tìm thấy 34 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Mặt dây chuyền nữ Mayonna

  Vàng Trắng 14K & Đá Kunzite

  3.2 crt - AAA

  31.101.360,00 ₫
  7.047.135  - 6.160.300.985  7.047.135 ₫ - 6.160.300.985 ₫
 2. Mặt dây chuyền nữ Sinobia

  Vàng Hồng 14K & Đá Kunzite

  4 crt - AAA

  36.972.842,00 ₫
  4.202.810  - 7.376.936.734  4.202.810 ₫ - 7.376.936.734 ₫
 3. Mặt dây chuyền nữ Hubertis

  Vàng Trắng 14K & Đá Kunzite

  3.2 crt - AAA

  33.622.481,00 ₫
  7.698.076  - 6.174.734.885  7.698.076 ₫ - 6.174.734.885 ₫
 4. Mặt dây chuyền nữ Jatonya

  Vàng 14K & Đá Kunzite & Đá Moissanite

  4.08 crt - AAA

  46.664.210,00 ₫
  10.066.933  - 7.437.431.727  10.066.933 ₫ - 7.437.431.727 ₫
 5. Mặt dây chuyền nữ Toucan

  Vàng 14K & Đá Kunzite & Đá Moissanite

  10.17 crt - AAA

  80.513.957,00 ₫
  9.192.409  - 23.531.690.357  9.192.409 ₫ - 23.531.690.357 ₫
 6. Mặt dây chuyền nữ Hadwyn

  Vàng Trắng 14K & Đá Kunzite & Đá Moissanite

  5.495 crt - AAA

  47.069.492,00 ₫
  8.140.715  - 184.456.668  8.140.715 ₫ - 184.456.668 ₫
 7. Mặt dây chuyền nữ Arctotis

  Vàng Hồng 14K & Đá Kunzite & Đá Moissanite

  8.545 crt - AAA

  61.795.176,00 ₫
  11.479.190  - 4.549.082.207  11.479.190 ₫ - 4.549.082.207 ₫
 8. Mặt dây chuyền nữ Lene

  Vàng Trắng 14K & Đá Kunzite & Đá Moissanite

  3.605 crt - AAA

  38.749.059,00 ₫
  9.786.745  - 6.229.838.391  9.786.745 ₫ - 6.229.838.391 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Mặt dây chuyền nữ Annelise

  Vàng Trắng 14K & Đá Kunzite & Đá Moissanite

  4.4 crt - AAA

  55.981.430,00 ₫
  14.298.045  - 1.298.088.179  14.298.045 ₫ - 1.298.088.179 ₫
 11. Mặt dây chuyền nữ Cristin

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Kunzite & Đá Moissanite

  4.435 crt - AAA

  57.796.421,00 ₫
  15.667.850  - 5.240.055.351  15.667.850 ₫ - 5.240.055.351 ₫
 12. Mặt dây chuyền nữ Emiko

  Vàng Trắng 14K & Đá Kunzite & Đá Moissanite

  10.12 crt - AAA

  77.406.422,00 ₫
  15.511.624  - 13.488.587.011  15.511.624 ₫ - 13.488.587.011 ₫
 13. Mặt dây chuyền nữ Hue

  Vàng Trắng 14K & Đá Kunzite & Đá Moissanite

  7.53 crt - AAA

  69.738.913,00 ₫
  11.994.282  - 6.263.347.666  11.994.282 ₫ - 6.263.347.666 ₫
 14. Mặt dây chuyền nữ Rubie

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Kunzite & Đá Moissanite

  5.338 crt - AAA

  60.841.407,00 ₫
  11.660.887  - 7.562.964.153  11.660.887 ₫ - 7.562.964.153 ₫
 15. Mặt dây chuyền nữ Sharlene

  Vàng Trắng 14K & Đá Kunzite & Đá Moissanite

  10.964 crt - AAA

  73.822.005,00 ₫
  15.234.832  - 7.644.204.328  15.234.832 ₫ - 7.644.204.328 ₫
 16. Mặt dây chuyền nữ Meta

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Kunzite & Đá Moissanite

  14.36 crt - AAA

  100.537.729,00 ₫
  17.283.880  - 10.381.634.755  17.283.880 ₫ - 10.381.634.755 ₫
 17. Mặt dây chuyền nữ Reagan

  Vàng Trắng 14K & Đá Kunzite & Đá Moissanite

  11.322 crt - AAA

  88.532.976,00 ₫
  11.450.889  - 3.381.493.405  11.450.889 ₫ - 3.381.493.405 ₫
 18. Dây chuyền nữ Hsiu

  Vàng Trắng 14K & Đá Kunzite

  8.2 crt - AAA

  66.152.233,00 ₫
  12.404.657  - 3.100.612.660  12.404.657 ₫ - 3.100.612.660 ₫
 19. Mặt dây chuyền nữ Cate

  Vàng Hồng 14K & Đá Kunzite & Đá Moissanite

  8.62 crt - AAA

  79.804.996,00 ₫
  14.406.724  - 3.201.649.917  14.406.724 ₫ - 3.201.649.917 ₫
 20. Mặt dây chuyền nữ Gillison

  Vàng 14K & Đá Kunzite & Đá Moissanite

  4.333 crt - AAA

  43.670.168,00 ₫
  6.969.023  - 7.421.596.896  6.969.023 ₫ - 7.421.596.896 ₫
 21. Mặt dây chuyền nữ Haywood

  Vàng 14K & Đá Kunzite & Đá Moissanite

  8.744 crt - AAA

  91.122.867,00 ₫
  12.463.242  - 7.940.268.968  12.463.242 ₫ - 7.940.268.968 ₫
 22. Mặt dây chuyền nữ Drost

  Vàng 14K & Đá Kunzite & Đá Moissanite

  3.792 crt - AAA

  45.058.934,00 ₫
  11.755.132  - 5.125.716.264  11.755.132 ₫ - 5.125.716.264 ₫
 23. Mặt dây chuyền nữ Mortred

  Vàng Trắng 14K & Đá Kunzite & Đá Moissanite

  9.588 crt - AAA

  75.190.112,00 ₫
  13.994.650  - 13.468.988.045  13.994.650 ₫ - 13.468.988.045 ₫
 24. Mặt dây chuyền nữ Charest

  Vàng Hồng 14K & Đá Kunzite & Đá Moissanite

  9.83 crt - AAA

  79.419.809,00 ₫
  13.871.820  - 2.917.684.278  13.871.820 ₫ - 2.917.684.278 ₫
 25. Bảo hành trọn đời
 26. Mặt dây chuyền nữ Speier

  Vàng Hồng 14K & Đá Kunzite & Đá Moissanite

  16.28 crt - AAA

  109.255.801,00 ₫
  11.928.339  - 17.867.703.048  11.928.339 ₫ - 17.867.703.048 ₫
 27. Mặt dây chuyền nữ Kowalski

  Vàng 14K & Đá Kunzite & Đá Moissanite

  5.75 crt - AAA

  54.358.608,00 ₫
  8.479.205  - 6.556.384.019  8.479.205 ₫ - 6.556.384.019 ₫
 28. Mặt dây chuyền nữ Nikusha

  Vàng Trắng 14K & Đá Kunzite & Đá Moissanite

  9.58 crt - AAA

  67.709.677,00 ₫
  12.546.166  - 13.403.455.339  12.546.166 ₫ - 13.403.455.339 ₫
 29. Mặt dây chuyền nữ Tanger

  Vàng 14K & Đá Kunzite & Đá Moissanite

  10.034 crt - AAA

  87.754.393,00 ₫
  18.337.271  - 7.968.231.094  18.337.271 ₫ - 7.968.231.094 ₫
 30. Mặt dây chuyền nữ Masera

  Vàng Hồng 14K & Đá Kunzite & Đá Moissanite

  2.41 crt - AAA

  29.527.498,00 ₫
  8.171.281  - 2.982.481.139  8.171.281 ₫ - 2.982.481.139 ₫
 31. Mặt dây chuyền nữ Rosalindy

  Vàng Trắng 14K & Đá Kunzite

  3 crt - AAA

  36.827.371,00 ₫
  10.698.062  - 5.035.447.829  10.698.062 ₫ - 5.035.447.829 ₫
 32. Dây chuyền nữ Hatpin

  Vàng Trắng 14K & Đá Kunzite

  3.7 crt - AAA

  31.724.848,00 ₫
  6.332.516  - 1.612.025.374  6.332.516 ₫ - 1.612.025.374 ₫
 33. Dây chuyền nữ Perkese

  Vàng Trắng 14K & Đá Kunzite & Đá Moissanite

  4.006 crt - AAA

  33.600.406,00 ₫
  6.767.514  - 1.653.161.973  6.767.514 ₫ - 1.653.161.973 ₫
 34. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Outen 3.70 crt Đá Kunzite

  Mặt dây chuyền nữ Outen 3.70 crt

  Vàng 14K & Đá Kunzite

  3.7 crt - AAA

  30.909.191,00 ₫
  4.733.467  - 1.607.355.582  4.733.467 ₫ - 1.607.355.582 ₫
 35. Dây chuyền nữ Wequro

  Vàng 14K & Đá Kunzite

  3.7 crt - AAA

  27.720.717,00 ₫
  4.078.848  - 1.589.100.957  4.078.848 ₫ - 1.589.100.957 ₫
 36. Women's Pendant Bowop Đá Kunzite
  Mới

  Women's Pendant Bowop

  Vàng 14K & Đá Kunzite & Đá Moissanite

  3.73 crt - AAA

  21.177.210,00 ₫
  4.366.393  - 1.605.912.192  4.366.393 ₫ - 1.605.912.192 ₫

You’ve viewed 34 of 34 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng