Đang tải...
Tìm thấy 11521 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Mặt Dây Chuyền Buroo Đá Sapphire Đen

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Buroo

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.544 crt - AAA

  24.832.111,00 ₫
  9.451.921  - 146.037.058  9.451.921 ₫ - 146.037.058 ₫
 2. Dây Chuyền Edna Đá Sapphire Đen

  Dây Chuyền GLAMIRA Edna

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen & Kim Cương

  0.8 crt - AAA

  20.820.991,00 ₫
  3.914.868  - 144.387.838  3.914.868 ₫ - 144.387.838 ₫
 3. Mặt Dây Chuyền Cassini Đá Sapphire Đen

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Cassini

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.07 crt - AAA

  9.657.937,00 ₫
  3.328.720  - 43.312.294  3.328.720 ₫ - 43.312.294 ₫
 4. Dây Chuyền Birdun Đá Sapphire Đen

  Dây Chuyền GLAMIRA Birdun

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen & Kim Cương

  0.397 crt - AAA

  22.861.158,00 ₫
  9.063.949  - 231.802.443  9.063.949 ₫ - 231.802.443 ₫
 5. Dây Chuyền SYLVIE Caeruleum Đá Sapphire Đen

  Dây Chuyền SYLVIE Caeruleum

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.27 crt - AAA

  9.935.870,00 ₫
  4.163.603  - 58.290.453  4.163.603 ₫ - 58.290.453 ₫
 6. Mặt Dây Chuyền Elise Đá Sapphire Đen

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Elise

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen & Kim Cương

  2.16 crt - AAA

  49.169.730,00 ₫
  4.417.746  - 3.511.283.673  4.417.746 ₫ - 3.511.283.673 ₫
 7. Mặt Dây Chuyền Ebonnie Đá Sapphire Đen

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Ebonnie

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.14 crt - AAA

  8.767.087,00 ₫
  2.404.075  - 39.973.296  2.404.075 ₫ - 39.973.296 ₫
 8. Mặt Dây Chuyền Milayette Đá Sapphire Đen

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Milayette

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  1 crt - AAA

  21.970.850,00 ₫
  4.947.659  - 2.219.228.068  4.947.659 ₫ - 2.219.228.068 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Keviona Ø8 mm Đá Sapphire Đen

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Keviona Ø8 mm

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Đen & Ngọc Trai Trắng

  0.02 crt - AAA

  7.641.833,00 ₫
  2.642.806  - 28.726.157  2.642.806 ₫ - 28.726.157 ₫
 11. Chữ viết tắt
  Mặt Dây Chuyền SYLVIE Mabuhay - G Đá Sapphire Đen

  Mặt Dây Chuyền SYLVIE Mabuhay - G

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.178 crt - AAA

  9.873.417,00 ₫
  3.061.600  - 42.298.431  3.061.600 ₫ - 42.298.431 ₫
 12. Mặt Dây Chuyền Ludmila Đá Sapphire Đen

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Ludmila

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.325 crt - AAA

  18.404.750,00 ₫
  6.891.035  - 92.275.198  6.891.035 ₫ - 92.275.198 ₫
 13. Mặt Dây Chuyền Nobles Đá Sapphire Đen

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Nobles

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.25 crt - AAA

  12.470.262,00 ₫
  4.191.721  - 242.732.710  4.191.721 ₫ - 242.732.710 ₫
 14. Mặt Dây Chuyền Laima Đá Sapphire Đen

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Laima

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.25 crt - AAA

  10.416.038,00 ₫
  3.276.269  - 60.210.040  3.276.269 ₫ - 60.210.040 ₫
 15. Mặt Dây Chuyền Bria Đá Sapphire Đen

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Bria

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.8 crt - AAA

  15.762.483,00 ₫
  3.744.809  - 195.026.998  3.744.809 ₫ - 195.026.998 ₫
 16. Mặt Dây Chuyền Piera Đá Sapphire Đen

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Piera

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.126 crt - AAA

  13.617.417,00 ₫
  6.948.352  - 70.659.603  6.948.352 ₫ - 70.659.603 ₫
 17. Mặt Dây Chuyền Davsiy Đá Sapphire Đen

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Davsiy

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen & Đá Moissanite

  0.26 crt - AAA

  18.372.034,00 ₫
  7.360.656  - 99.507.428  7.360.656 ₫ - 99.507.428 ₫
 18. Mặt Dây Chuyền Airelseh Đá Sapphire Đen

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Airelseh

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen & Ngọc Trai Đen

  0.02 crt - AAA

  8.031.428,00 ₫
  2.589.004  - 30.956.664  2.589.004 ₫ - 30.956.664 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Mặt Dây Chuyền Yoshie Đá Sapphire Đen

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Yoshie

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.3 crt - AAA

  12.530.283,00 ₫
  3.590.432  - 319.705.314  3.590.432 ₫ - 319.705.314 ₫
 21. Dây Chuyền Edittie Đá Sapphire Đen

  Dây Chuyền GLAMIRA Edittie

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen & Ngọc Trai Trắng

  0.132 crt - AAA

  11.905.201,00 ₫
  5.478.653  - 53.532.047  5.478.653 ₫ - 53.532.047 ₫
 22. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Arlecia Đá Sapphire Đen

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Arlecia

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.1 crt - AAA

  7.234.665,00 ₫
  1.804.678  - 30.780.924  1.804.678 ₫ - 30.780.924 ₫
 23. Mặt Dây Chuyền Quax Đá Sapphire Đen

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Quax

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.1 crt - AAA

  9.192.100,00 ₫
  2.615.770  - 124.813.494  2.615.770 ₫ - 124.813.494 ₫
 24. Chữ viết tắt
  Mặt Dây Chuyền A Đá Sapphire Đen

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA A

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.038 crt - AAA

  10.664.502,00 ₫
  3.217.330  - 44.515.415  3.217.330 ₫ - 44.515.415 ₫
 25. Mặt Dây Chuyền Cinneididh Đá Sapphire Đen

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Cinneididh

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.07 crt - AAA

  9.268.343,00 ₫
  3.102.696  - 41.081.794  3.102.696 ₫ - 41.081.794 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Mặt Dây Chuyền Decays Đá Sapphire Đen

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Decays

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.045 crt - AAA

  9.758.513,00 ₫
  3.575.292  - 42.798.605  3.575.292 ₫ - 42.798.605 ₫
 28. Cung Hoàng Đạo
  Mặt Dây Chuyền Gildo - Aries Đá Sapphire Đen

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Gildo - Aries

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.05 crt - AAA

  9.268.343,00 ₫
  3.102.696  - 49.463.075  3.102.696 ₫ - 49.463.075 ₫
 29. Mặt Dây Chuyền Trinta Đá Sapphire Đen

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Trinta

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.144 crt - AAA

  12.563.269,00 ₫
  4.623.222  - 62.562.206  4.623.222 ₫ - 62.562.206 ₫
 30. Dây Chuyền Apricitas Đá Sapphire Đen

  Dây Chuyền GLAMIRA Apricitas

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.192 crt - AAA

  13.033.161,00 ₫
  6.345.981  - 88.598.249  6.345.981 ₫ - 88.598.249 ₫
 31. Dây Chuyền Reviens Đá Sapphire Đen

  Dây Chuyền GLAMIRA Reviens

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.064 crt - AAA

  14.226.816,00 ₫
  6.588.767  - 68.415.580  6.588.767 ₫ - 68.415.580 ₫
 32. Mặt Dây Chuyền Laing Đá Sapphire Đen

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Laing

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.015 crt - AAA

  7.683.739,00 ₫
  2.465.718  - 29.361.512  2.465.718 ₫ - 29.361.512 ₫
 33. Mặt Dây Chuyền Flor Đá Sapphire Đen

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Flor

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Đen & Đá Thạch Anh Tím & Đá Sapphire Vàng

  0.17 crt - AAA

  13.868.312,00 ₫
  4.769.218  - 87.259.943  4.769.218 ₫ - 87.259.943 ₫
 34. Mặt Dây Chuyền Weida Đá Sapphire Đen

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Weida

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.1 crt - AAA

  8.297.196,00 ₫
  2.412.997  - 36.864.114  2.412.997 ₫ - 36.864.114 ₫
 35. Mặt Dây Chuyền Elsie Đá Sapphire Đen

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Elsie

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.122 crt - AAA

  12.661.950,00 ₫
  6.074.534  - 55.789.584  6.074.534 ₫ - 55.789.584 ₫
 36. Mặt Dây Chuyền Victoire Đá Sapphire Đen

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Victoire

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.6 crt - AAA

  13.300.280,00 ₫
  3.575.292  - 92.761.856  3.575.292 ₫ - 92.761.856 ₫
 37. Dây Chuyền Olive Đá Sapphire Đen

  Dây Chuyền GLAMIRA Olive

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.5 crt - AAA

  14.890.289,00 ₫
  5.461.349  - 94.154.222  5.461.349 ₫ - 94.154.222 ₫
 38. Mặt Dây Chuyền Clovis Đá Sapphire Đen

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Clovis

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.24 crt - AAA

  10.509.043,00 ₫
  3.493.101  - 58.155.272  3.493.101 ₫ - 58.155.272 ₫
 39. Dây Chuyền Deese Đá Sapphire Đen

  Dây Chuyền GLAMIRA Deese

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.126 crt - AAA

  14.428.238,00 ₫
  7.305.232  - 84.461.678  7.305.232 ₫ - 84.461.678 ₫
 40. Mặt Dây Chuyền Jamaar Đá Sapphire Đen

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Jamaar

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.512 crt - AAA

  34.360.546,00 ₫
  13.242.423  - 208.964.258  13.242.423 ₫ - 208.964.258 ₫
 41. Mặt Dây Chuyền Flakes Đá Sapphire Đen

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Flakes

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  1 crt - AAA

  23.141.256,00 ₫
  7.626.965  - 174.993.034  7.626.965 ₫ - 174.993.034 ₫
 42. Mặt Dây Chuyền Rio Đá Sapphire Đen

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Rio

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.5 crt - AAA

  16.775.808,00 ₫
  5.431.070  - 1.041.996.021  5.431.070 ₫ - 1.041.996.021 ₫
 43. Mặt Dây Chuyền Tibelde Đá Sapphire Đen

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Tibelde

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.466 crt - AAA

  15.611.350,00 ₫
  4.034.910  - 886.496.217  4.034.910 ₫ - 886.496.217 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Dây Chuyền Nikki Đá Sapphire Đen

  Dây Chuyền GLAMIRA Nikki

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.327 crt - AAA

  15.004.653,00 ₫
  5.964.226  - 74.106.740  5.964.226 ₫ - 74.106.740 ₫
 46. Mặt Dây Chuyền Ming Đá Sapphire Đen

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Ming

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.2 crt - AAA

  13.446.275,00 ₫
  4.628.629  - 236.919.887  4.628.629 ₫ - 236.919.887 ₫
 47. Mặt Dây Chuyền Devonda Đá Sapphire Đen

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Devonda

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.42 crt - AAA

  12.164.209,00 ₫
  2.498.162  - 243.760.093  2.498.162 ₫ - 243.760.093 ₫
 48. Mặt Dây Chuyền Hardpan Đá Sapphire Đen

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Hardpan

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.03 crt - AAA

  7.756.468,00 ₫
  2.445.170  - 30.591.671  2.445.170 ₫ - 30.591.671 ₫
 49. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Arlenys Đá Sapphire Đen

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Arlenys

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.25 crt - AAA

  8.538.901,00 ₫
  1.885.788  - 220.224.918  1.885.788 ₫ - 220.224.918 ₫
 50. Mặt Dây Chuyền Zoila Đá Sapphire Đen

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Zoila

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.045 crt - AAA

  13.583.622,00 ₫
  5.489.468  - 64.698.080  5.489.468 ₫ - 64.698.080 ₫
 51. Mặt Dây Chuyền Zoya Đá Sapphire Đen

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Zoya

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.02 crt - AAA

  8.827.378,00 ₫
  3.041.593  - 35.769.139  3.041.593 ₫ - 35.769.139 ₫
 52. Mặt Dây Chuyền Eberta Đá Sapphire Đen

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Eberta

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.168 crt - AAA

  12.625.722,00 ₫
  4.953.066  - 64.981.960  4.953.066 ₫ - 64.981.960 ₫
 53. Dây Chuyền Armita Đá Sapphire Đen

  Dây Chuyền GLAMIRA Armita

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.102 crt - AAA

  8.844.412,00 ₫
  3.608.816  - 18.586.975  3.608.816 ₫ - 18.586.975 ₫
 54. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Pearly Đá Sapphire Đen

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Pearly

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen & Ngọc Trai Trắng

  0.03 crt - AAA

  7.791.885,00 ₫
  2.271.056  - 32.200.333  2.271.056 ₫ - 32.200.333 ₫
 55. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Imene Đá Sapphire Đen

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Imene

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  1 crt - AAA

  17.472.805,00 ₫
  2.372.442  - 2.193.475.903  2.372.442 ₫ - 2.193.475.903 ₫
 56. Mặt Dây Chuyền Beracha Đá Sapphire Đen

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Beracha

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.16 crt - AAA

  10.241.653,00 ₫
  3.102.696  - 47.570.528  3.102.696 ₫ - 47.570.528 ₫
 57. Mặt Dây Chuyền Levite Đá Sapphire Đen

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Levite

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.25 crt - AAA

  14.489.070,00 ₫
  5.645.198  - 83.528.928  5.645.198 ₫ - 83.528.928 ₫
 58. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Armetrice Đá Sapphire Đen

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Armetrice

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.8 crt - AAA

  14.168.689,00 ₫
  2.554.938  - 1.675.850.685  2.554.938 ₫ - 1.675.850.685 ₫
 59. Mặt Dây Chuyền Tumekia Đá Sapphire Đen

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Tumekia

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.096 crt - AAA

  10.980.557,00 ₫
  3.671.541  - 51.558.389  3.671.541 ₫ - 51.558.389 ₫
 60. Mặt Dây Chuyền Cefalania Đá Sapphire Đen

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Cefalania

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen & Kim Cương

  0.68 crt - AAA

  14.822.970,00 ₫
  3.355.216  - 177.899.449  3.355.216 ₫ - 177.899.449 ₫
 61. Mặt Dây Chuyền Dyta Đá Sapphire Đen

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Dyta

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen & Kim Cương

  0.306 crt - AAA

  11.063.287,00 ₫
  2.757.711  - 60.291.143  2.757.711 ₫ - 60.291.143 ₫
 62. Mặt Dây Chuyền Calissa Đá Sapphire Đen

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Calissa

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.25 crt - AAA

  12.328.592,00 ₫
  2.892.893  - 71.159.778  2.892.893 ₫ - 71.159.778 ₫
 63. Ceramic Jewellery
 64. Mặt Dây Chuyền Plevna Đá Sapphire Đen

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Plevna

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.03 crt - AAA

  9.066.921,00 ₫
  3.205.433  - 38.094.266  3.205.433 ₫ - 38.094.266 ₫
 65. Cung Hoàng Đạo
  Mặt Dây Chuyền Coridiu - Aquarius Đá Sapphire Đen

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Coridiu - Aquarius

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.39 crt - AAA

  14.139.489,00 ₫
  5.231.541  - 88.436.027  5.231.541 ₫ - 88.436.027 ₫

You’ve viewed 60 of 11521 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng