Đang tải...
Tìm thấy 1079 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Mặt dây chuyền nữ Shellos

  Vàng 14K & Đá Topaz Huyền Bí

  0.44 crt - AAA

  12.181.355,00 ₫
  4.299.601  - 828.802.668  4.299.601 ₫ - 828.802.668 ₫
 2. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Outen 1.02 crt Đá Topaz Huyền Bí

  Mặt dây chuyền nữ Outen 1.02 crt

  Vàng 14K & Đá Topaz Huyền Bí

  1.02 crt - AAA

  10.268.157,00 ₫
  3.247.908  - 2.005.815.960  3.247.908 ₫ - 2.005.815.960 ₫
 3. Mặt dây chuyền nữ Burzaco

  Vàng Hồng 14K & Đá Topaz Huyền Bí

  0.62 crt - AAA

  10.109.950,00 ₫
  3.484.511  - 1.597.775.438  3.484.511 ₫ - 1.597.775.438 ₫
 4. Mặt dây chuyền nữ Lorrany

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Huyền Bí

  0.25 crt - AAA

  10.936.361,00 ₫
  3.914.697  - 249.423.338  3.914.697 ₫ - 249.423.338 ₫
 5. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Arnardia Đá Topaz Huyền Bí

  Mặt dây chuyền nữ Arnardia

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Huyền Bí

  1.25 crt - AAA

  12.233.430,00 ₫
  3.714.604  - 3.013.047.035  3.714.604 ₫ - 3.013.047.035 ₫
 6. Mặt dây chuyền nữ Ezekielie

  Vàng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  0.644 crt - AAA

  15.337.849,00 ₫
  5.816.010  - 867.194.000  5.816.010 ₫ - 867.194.000 ₫
 7. Mặt dây chuyền nữ Biblioteca

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Huyền Bí

  0.5 crt - AAA

  12.497.487,00 ₫
  4.627.336  - 1.077.815.645  4.627.336 ₫ - 1.077.815.645 ₫
 8. Mặt dây chuyền nữ Kalypso

  Vàng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  0.568 crt - AAA

  12.220.694,00 ₫
  3.871.679  - 1.261.975.146  3.871.679 ₫ - 1.261.975.146 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Mặt dây chuyền nữ Funs

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Huyền Bí

  0.35 crt - AAA

  12.567.108,00 ₫
  3.957.716  - 1.253.795.940  3.957.716 ₫ - 1.253.795.940 ₫
 11. Mặt dây chuyền nữ Pranta

  Vàng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite & Kim Cương

  1.162 crt - AAA

  25.528.744,00 ₫
  7.259.399  - 1.824.076.254  7.259.399 ₫ - 1.824.076.254 ₫
 12. Mặt dây chuyền nữ Suero

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Huyền Bí

  0.5 crt - AAA

  12.942.390,00 ₫
  4.882.052  - 1.080.362.802  4.882.052 ₫ - 1.080.362.802 ₫
 13. Dây chuyền nữ Rideout

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  0.35 crt - AAA

  13.297.576,00 ₫
  6.120.253  - 231.553.616  6.120.253 ₫ - 231.553.616 ₫
 14. Mặt dây chuyền nữ Flanelle

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Huyền Bí

  0.5 crt - AAA

  13.238.993,00 ₫
  5.119.220  - 1.082.060.907  5.119.220 ₫ - 1.082.060.907 ₫
 15. Mặt dây chuyền nữ Monissa

  Vàng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  0.975 crt - AAA

  14.672.476,00 ₫
  5.441.860  - 1.180.367.042  5.441.860 ₫ - 1.180.367.042 ₫
 16. Dây chuyền nữ Larsa

  Vàng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  0.805 crt - AAA

  14.192.760,00 ₫
  5.606.010  - 278.602.448  5.606.010 ₫ - 278.602.448 ₫
 17. Mặt dây chuyền nữ Heloise

  Vàng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  0.755 crt - AAA

  11.426.265,00 ₫
  3.625.454  - 1.613.695.175  3.625.454 ₫ - 1.613.695.175 ₫
 18. Mặt dây chuyền nữ Mathilda

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Topaz Huyền Bí

  0.35 crt - AAA

  8.574.297,00 ₫
  2.462.252  - 342.536.109  2.462.252 ₫ - 342.536.109 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Mặt dây chuyền nữ Gerry

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Topaz Huyền Bí

  1.5 crt - AAA

  16.681.618,00 ₫
  5.906.009  - 1.338.050.259  5.906.009 ₫ - 1.338.050.259 ₫
 21. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Arlenys Đá Topaz Huyền Bí

  Mặt dây chuyền nữ Arlenys

  Vàng 14K & Đá Topaz Huyền Bí

  0.25 crt - AAA

  7.784.962,00 ₫
  2.058.952  - 231.380.978  2.058.952 ₫ - 231.380.978 ₫
 22. Dây chuyền nữ Ferocactus

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  0.644 crt - AAA

  13.211.823,00 ₫
  5.907.141  - 1.096.324.990  5.907.141 ₫ - 1.096.324.990 ₫
 23. Mặt dây chuyền nữ Menkara

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Huyền Bí

  1.8 crt - AAA

  18.546.420,00 ₫
  6.389.120  - 4.479.389.142  6.389.120 ₫ - 4.479.389.142 ₫
 24. Mặt dây chuyền nữ Aiserey

  Vàng Hồng 14K & Đá Topaz Huyền Bí

  2.2 crt - AAA

  15.501.435,00 ₫
  4.499.978  - 3.949.226.561  4.499.978 ₫ - 3.949.226.561 ₫
 25. Mặt dây chuyền nữ Calasia

  Vàng Hồng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  0.345 crt - AAA

  12.322.015,00 ₫
  3.922.622  - 920.174.882  3.922.622 ₫ - 920.174.882 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Mặt dây chuyền nữ Admir

  Vàng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  3.18 crt - AAA

  27.359.302,00 ₫
  8.646.184  - 5.573.464.144  8.646.184 ₫ - 5.573.464.144 ₫
 28. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Arnecia Đá Topaz Huyền Bí

  Mặt dây chuyền nữ Arnecia

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Huyền Bí

  2 crt - AAA

  14.673.891,00 ₫
  4.415.073  - 3.659.416.614  4.415.073 ₫ - 3.659.416.614 ₫
 29. Mặt dây chuyền nữ Loza

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  0.31 crt - AAA

  11.125.701,00 ₫
  3.893.188  - 254.305.395  3.893.188 ₫ - 254.305.395 ₫
 30. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Armetrice Đá Topaz Huyền Bí

  Mặt dây chuyền nữ Armetrice

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Huyền Bí

  0.8 crt - AAA

  9.712.028,00 ₫
  2.886.778  - 1.756.406.766  2.886.778 ₫ - 1.756.406.766 ₫
 31. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Albina Đá Topaz Huyền Bí

  Mặt dây chuyền nữ Albina

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Huyền Bí

  1.25 crt - AAA

  12.938.145,00 ₫
  3.502.341  - 3.350.715.249  3.502.341 ₫ - 3.350.715.249 ₫
 32. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Imene Đá Topaz Huyền Bí

  Mặt dây chuyền nữ Imene

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Huyền Bí

  1 crt - AAA

  10.040.045,00 ₫
  2.653.289  - 2.297.833.447  2.653.289 ₫ - 2.297.833.447 ₫
 33. Mặt dây chuyền nữ Acalpha

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  0.915 crt - AAA

  13.390.405,00 ₫
  4.417.903  - 1.785.684.924  4.417.903 ₫ - 1.785.684.924 ₫
 34. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Adela Đá Topaz Huyền Bí

  Mặt dây chuyền nữ Adela

  Vàng 14K & Đá Topaz Huyền Bí

  0.4 crt - AAA

  8.429.958,00 ₫
  2.249.988  - 1.472.625.089  2.249.988 ₫ - 1.472.625.089 ₫
 35. Mặt dây chuyền nữ Virginia

  Vàng Hồng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  1.286 crt - AAA

  17.639.914,00 ₫
  6.113.178  - 3.380.729.253  6.113.178 ₫ - 3.380.729.253 ₫
 36. Mặt dây chuyền nữ Diacid

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Kim Cương

  0.296 crt - AAA

  16.069.732,00 ₫
  5.943.367  - 273.111.906  5.943.367 ₫ - 273.111.906 ₫
 37. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Imogen Đá Topaz Huyền Bí

  Mặt dây chuyền nữ Imogen

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Huyền Bí

  0.86 crt - AAA

  9.029.107,00 ₫
  2.398.573  - 1.140.886.101  2.398.573 ₫ - 1.140.886.101 ₫
 38. Mặt dây chuyền nữ Zykadial

  Vàng 14K & Đá Topaz Huyền Bí

  0.25 crt - AAA

  10.565.609,00 ₫
  3.650.925  - 247.300.710  3.650.925 ₫ - 247.300.710 ₫
 39. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Outen Đá Topaz Huyền Bí

  Mặt dây chuyền nữ Outen

  Vàng 14K & Đá Topaz Huyền Bí

  2.68 crt - AAA

  14.971.625,00 ₫
  4.245.262  - 2.976.014.193  4.245.262 ₫ - 2.976.014.193 ₫
 40. Mặt dây chuyền nữ Glady

  Vàng 14K & Đá Topaz Huyền Bí

  0.25 crt - AAA

  11.937.395,00 ₫
  4.436.299  - 255.154.448  4.436.299 ₫ - 255.154.448 ₫
 41. Mặt dây chuyền nữ Kesi

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Huyền Bí

  1.98 crt - AAA

  26.309.025,00 ₫
  7.706.566  - 5.323.828.535  7.706.566 ₫ - 5.323.828.535 ₫
 42. Mặt dây chuyền nữ Aiguefonde

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Huyền Bí

  0.97 crt - AAA

  14.410.119,00 ₫
  5.009.409  - 2.808.496.117  5.009.409 ₫ - 2.808.496.117 ₫
 43. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Armelda Đá Topaz Huyền Bí

  Mặt dây chuyền nữ Armelda

  Vàng 14K & Đá Topaz Huyền Bí

  0.5 crt - AAA

  8.938.258,00 ₫
  2.589.609  - 1.057.438.377  2.589.609 ₫ - 1.057.438.377 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Mặt dây chuyền nữ Neidelin

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  0.574 crt - AAA

  18.910.663,00 ₫
  7.916.565  - 876.618.481  7.916.565 ₫ - 876.618.481 ₫
 46. Mặt dây chuyền nữ Hadwyn

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  5.495 crt - AAA

  28.107.317,00 ₫
  8.140.715  - 184.456.668  8.140.715 ₫ - 184.456.668 ₫
 47. Mặt dây chuyền nữ Flirtini

  Vàng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  1.226 crt - AAA

  18.113.968,00 ₫
  6.466.667  - 2.605.841.418  6.466.667 ₫ - 2.605.841.418 ₫
 48. Mặt dây chuyền nữ Batsheva

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  1.08 crt - AAA

  13.985.309,00 ₫
  3.549.039  - 2.527.021.039  3.549.039 ₫ - 2.527.021.039 ₫
 49. Mặt dây chuyền nữ Enduitte

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  0.46 crt - AAA

  9.764.668,00 ₫
  3.054.324  - 1.242.079.011  3.054.324 ₫ - 1.242.079.011 ₫
 50. Mặt dây chuyền nữ Willin

  Vàng Hồng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  0.28 crt - AAA

  10.442.778,00 ₫
  3.398.473  - 163.301.104  3.398.473 ₫ - 163.301.104 ₫
 51. Mặt dây chuyền nữ Aguessac

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  1.08 crt - AAA

  13.884.555,00 ₫
  4.065.263  - 2.805.906.509  4.065.263 ₫ - 2.805.906.509 ₫
 52. Mặt dây chuyền nữ Ashlyes

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  1.004 crt - AAA

  16.353.600,00 ₫
  6.219.309  - 1.814.750.827  6.219.309 ₫ - 1.814.750.827 ₫
 53. Mặt dây chuyền nữ Nishelle

  Vàng Hồng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  2.745 crt - AAA

  19.056.133,00 ₫
  5.388.653  - 1.010.485.770  5.388.653 ₫ - 1.010.485.770 ₫
 54. Mặt dây chuyền nữ Mazhira

  Vàng 14K & Đá Topaz Huyền Bí

  1.8 crt - AAA

  12.391.921,00 ₫
  3.056.588  - 4.444.153.460  3.056.588 ₫ - 4.444.153.460 ₫
 55. Mặt dây chuyền nữ Gliese

  Vàng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  1.41 crt - AAA

  21.263.387,00 ₫
  7.944.301  - 3.074.603.346  7.944.301 ₫ - 3.074.603.346 ₫
 56. Mặt dây chuyền nữ Bukata

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  0.36 crt - AAA

  15.418.792,00 ₫
  6.679.213  - 939.080.448  6.679.213 ₫ - 939.080.448 ₫
 57. Mặt dây chuyền nữ Mulenga

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  0.545 crt - AAA

  14.987.473,00 ₫
  5.467.898  - 851.769.540  5.467.898 ₫ - 851.769.540 ₫
 58. Mặt dây chuyền nữ Sinobia

  Vàng Hồng 14K & Đá Topaz Huyền Bí

  4 crt - AAA

  21.208.766,00 ₫
  4.202.810  - 7.376.936.734  4.202.810 ₫ - 7.376.936.734 ₫
 59. Mặt dây chuyền nữ Adelyta

  Vàng Hồng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  2.4 crt - AAA

  20.007.639,00 ₫
  5.816.010  - 4.509.601.265  5.816.010 ₫ - 4.509.601.265 ₫
 60. Mặt dây chuyền nữ Anima

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  0.322 crt - AAA

  12.554.090,00 ₫
  5.182.616  - 264.876.101  5.182.616 ₫ - 264.876.101 ₫
 61. Mặt dây chuyền nữ Ahkaila

  Vàng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  1.115 crt - AAA

  17.759.631,00 ₫
  6.813.646  - 1.206.687.671  6.813.646 ₫ - 1.206.687.671 ₫
 62. Mặt dây chuyền nữ Elivina

  Vàng Hồng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  2.1 crt - AAA

  17.353.501,00 ₫
  5.209.786  - 4.491.629.649  5.209.786 ₫ - 4.491.629.649 ₫
 63. Trang sức gốm sứ
 64. Mặt dây chuyền nữ Hadalie

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  0.935 crt - AAA

  15.726.150,00 ₫
  6.070.725  - 1.183.975.517  6.070.725 ₫ - 1.183.975.517 ₫
 65. Mặt dây chuyền nữ Hubertis

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Huyền Bí

  3.2 crt - AAA

  24.424.412,00 ₫
  7.698.076  - 6.174.734.885  7.698.076 ₫ - 6.174.734.885 ₫

You’ve viewed 60 of 1079 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng