Đang tải...
Tìm thấy 1052 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Mặt Dây Chuyền Menyiona Đá Zircon Nâu

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Menyiona

  Vàng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  1.096 crt - AAA

  22.509.956,00 ₫
  7.271.706  - 2.242.668.619  7.271.706 ₫ - 2.242.668.619 ₫
 2. Mặt Dây Chuyền Kane Đá Zircon Nâu

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Kane

  Vàng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  0.88 crt - AAA

  13.663.107,00 ₫
  2.952.373  - 1.100.218.882  2.952.373 ₫ - 1.100.218.882 ₫
 3. Dây Chuyền Aleesha Đá Zircon Nâu

  Dây Chuyền GLAMIRA Aleesha

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  0.356 crt - AAA

  15.157.409,00 ₫
  6.248.108  - 359.759.729  6.248.108 ₫ - 359.759.729 ₫
 4. Mặt Dây Chuyền Devonda Đá Zircon Nâu

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Devonda

  Vàng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  0.42 crt - AAA

  10.514.988,00 ₫
  2.498.162  - 243.760.093  2.498.162 ₫ - 243.760.093 ₫
 5. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Armelda Đá Zircon Nâu

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Armelda

  Vàng 14K & Đá Zircon Nâu

  0.5 crt - AAA

  10.264.363,00 ₫
  2.331.888  - 1.008.741.254  2.331.888 ₫ - 1.008.741.254 ₫
 6. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Armetrice Đá Zircon Nâu

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Armetrice

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu

  0.8 crt - AAA

  13.249.452,00 ₫
  2.554.938  - 1.675.850.685  2.554.938 ₫ - 1.675.850.685 ₫
 7. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Arlenys Đá Zircon Nâu

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Arlenys

  Vàng 14K & Đá Zircon Nâu

  0.25 crt - AAA

  8.241.501,00 ₫
  1.885.788  - 220.224.918  1.885.788 ₫ - 220.224.918 ₫
 8. Mặt Dây Chuyền Anima Đá Zircon Nâu

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Anima

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  0.322 crt - AAA

  12.230.719,00 ₫
  4.496.692  - 248.978.118  4.496.692 ₫ - 248.978.118 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Mặt Dây Chuyền Adelyta Đá Zircon Nâu

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Adelyta

  Vàng Hồng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  2.4 crt - AAA

  29.376.929,00 ₫
  5.008.491  - 4.281.090.826  5.008.491 ₫ - 4.281.090.826 ₫
 11. Mặt Dây Chuyền Ahkaila Đá Zircon Nâu

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Ahkaila

  Vàng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  1.115 crt - AAA

  19.399.150,00 ₫
  5.920.969  - 1.146.856.663  5.920.969 ₫ - 1.146.856.663 ₫
 12. Mặt Dây Chuyền Elivina Đá Zircon Nâu

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Elivina

  Vàng Hồng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  2.1 crt - AAA

  27.124.796,00 ₫
  4.576.178  - 4.286.957.721  4.576.178 ₫ - 4.286.957.721 ₫
 13. Mặt Dây Chuyền Hadalie Đá Zircon Nâu

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Hadalie

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  0.935 crt - AAA

  17.527.419,00 ₫
  5.251.818  - 1.125.565.503  5.251.818 ₫ - 1.125.565.503 ₫
 14. Mặt Dây Chuyền Hubertis Đá Zircon Nâu

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Hubertis

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu

  3.2 crt - AAA

  37.987.478,00 ₫
  6.526.584  - 5.889.539.792  6.526.584 ₫ - 5.889.539.792 ₫
 15. Mặt Dây Chuyền Irabelia Đá Zircon Nâu

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Irabelia

  Vàng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  1.324 crt - AAA

  21.652.360,00 ₫
  7.203.574  - 1.170.432.391  7.203.574 ₫ - 1.170.432.391 ₫
 16. Mặt Dây Chuyền Jameris Đá Zircon Nâu

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Jameris

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  0.9 crt - AAA

  18.029.755,00 ₫
  5.616.810  - 1.126.376.595  5.616.810 ₫ - 1.126.376.595 ₫
 17. Mặt Dây Chuyền Janneke Đá Zircon Nâu

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Janneke

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  0.935 crt - AAA

  17.492.001,00 ₫
  6.312.996  - 1.125.362.726  6.312.996 ₫ - 1.125.362.726 ₫
 18. Mặt Dây Chuyền Jatonya Đá Zircon Nâu

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Jatonya

  Vàng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  4.08 crt - AAA

  53.359.559,00 ₫
  8.689.495  - 7.094.970.801  8.689.495 ₫ - 7.094.970.801 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Mặt Dây Chuyền Jemika Đá Zircon Nâu

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Jemika

  Vàng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  1.07 crt - AAA

  20.764.214,00 ₫
  6.576.600  - 2.230.380.575  6.576.600 ₫ - 2.230.380.575 ₫
 21. Mặt Dây Chuyền Jenacis Đá Zircon Nâu

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Jenacis

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  2 crt - AAA

  27.513.039,00 ₫
  7.059.201  - 3.810.846.877  7.059.201 ₫ - 3.810.846.877 ₫
 22. Mặt Dây Chuyền Jenasia Đá Zircon Nâu

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Jenasia

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  1.985 crt - AAA

  25.546.412,00 ₫
  7.291.172  - 3.787.081.891  7.291.172 ₫ - 3.787.081.891 ₫
 23. Mặt Dây Chuyền Liuba Đá Zircon Nâu

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Liuba

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  1.06 crt - AAA

  17.616.099,00 ₫
  5.075.270  - 1.133.270.873  5.075.270 ₫ - 1.133.270.873 ₫
 24. Mặt Dây Chuyền Matyika Đá Zircon Nâu

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Matyika

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  1.88 crt - AAA

  24.113.754,00 ₫
  5.958.820  - 3.784.283.627  5.958.820 ₫ - 3.784.283.627 ₫
 25. Mặt Dây Chuyền Mayonna Đá Zircon Nâu

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Mayonna

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu

  3.2 crt - AAA

  35.897.836,00 ₫
  6.002.078  - 5.877.576.189  6.002.078 ₫ - 5.877.576.189 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Mặt Dây Chuyền Mayzelle Đá Zircon Nâu

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Mayzelle

  Vàng Hồng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  1.995 crt - AAA

  28.206.793,00 ₫
  5.251.818  - 4.286.768.470  5.251.818 ₫ - 4.286.768.470 ₫
 28. Mặt Dây Chuyền Mazhira Đá Zircon Nâu

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Mazhira

  Vàng 14K & Đá Zircon Nâu

  1.8 crt - AAA

  22.739.225,00 ₫
  2.725.268  - 4.243.631.909  2.725.268 ₫ - 4.243.631.909 ₫
 29. Mặt Dây Chuyền Menkara Đá Zircon Nâu

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Menkara

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu

  1.8 crt - AAA

  27.839.369,00 ₫
  5.474.868  - 4.272.831.209  5.474.868 ₫ - 4.272.831.209 ₫
 30. Mặt Dây Chuyền Miesya Đá Zircon Nâu

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Miesya

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  1.08 crt - AAA

  24.191.349,00 ₫
  8.027.103  - 2.250.657.871  8.027.103 ₫ - 2.250.657.871 ₫
 31. Mặt Dây Chuyền Milayette Đá Zircon Nâu

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Milayette

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu

  1 crt - AAA

  19.537.575,00 ₫
  4.947.659  - 2.219.228.068  4.947.659 ₫ - 2.219.228.068 ₫
 32. Mặt Dây Chuyền Milessa Đá Zircon Nâu

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Milessa

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu

  1 crt - AAA

  18.935.474,00 ₫
  4.664.317  - 2.215.780.926  4.664.317 ₫ - 2.215.780.926 ₫
 33. Mặt Dây Chuyền Monissa Đá Zircon Nâu

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Monissa

  Vàng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  0.975 crt - AAA

  16.733.361,00 ₫
  4.767.055  - 1.123.334.998  4.767.055 ₫ - 1.123.334.998 ₫
 34. Mặt Dây Chuyền Montiara Đá Zircon Nâu

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Montiara

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  0.94 crt - AAA

  15.287.725,00 ₫
  5.193.689  - 1.112.993.582  5.193.689 ₫ - 1.112.993.582 ₫
 35. Mặt Dây Chuyền Mriganka Đá Zircon Nâu

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Mriganka

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  1.305 crt - AAA

  24.844.007,00 ₫
  8.108.753  - 2.267.690.800  8.108.753 ₫ - 2.267.690.800 ₫
 36. Mặt Dây Chuyền Mrunalis Đá Zircon Nâu

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Mrunalis

  Vàng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  1.2 crt - AAA

  21.242.489,00 ₫
  5.328.872  - 2.240.721.997  5.328.872 ₫ - 2.240.721.997 ₫
 37. Mặt Dây Chuyền Nalyssa Đá Zircon Nâu

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Nalyssa

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  1.158 crt - AAA

  21.903.257,00 ₫
  6.963.491  - 2.239.505.356  6.963.491 ₫ - 2.239.505.356 ₫
 38. Mặt Dây Chuyền Natheldis Đá Zircon Nâu

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Natheldis

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  1.145 crt - AAA

  21.274.122,00 ₫
  5.392.137  - 2.237.680.406  5.392.137 ₫ - 2.237.680.406 ₫
 39. Mặt Dây Chuyền Natonia Đá Zircon Nâu

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Natonia

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  1.885 crt - AAA

  28.765.906,00 ₫
  5.586.799  - 4.283.172.631  5.586.799 ₫ - 4.283.172.631 ₫
 40. Mặt Dây Chuyền Nazrania Đá Zircon Nâu

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Nazrania

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  1.865 crt - AAA

  26.761.699,00 ₫
  7.970.327  - 1.228.993.217  7.970.327 ₫ - 1.228.993.217 ₫
 41. Mặt Dây Chuyền Nixmary Đá Zircon Nâu

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Nixmary

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  0.98 crt - AAA

  18.708.369,00 ₫
  5.431.610  - 1.135.866.369  5.431.610 ₫ - 1.135.866.369 ₫
 42. Mặt Dây Chuyền Nixola Đá Zircon Nâu

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Nixola

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  0.975 crt - AAA

  17.654.219,00 ₫
  5.022.279  - 1.129.607.439  5.022.279 ₫ - 1.129.607.439 ₫
 43. Mặt Dây Chuyền Niyasia Đá Zircon Nâu

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Niyasia

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  1.176 crt - AAA

  20.567.661,00 ₫
  5.081.759  - 2.236.720.613  5.081.759 ₫ - 2.236.720.613 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Mặt Dây Chuyền Remedios Đá Zircon Nâu

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Remedios

  Vàng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  1.16 crt - AAA

  26.038.745,00 ₫
  8.840.899  - 2.266.947.299  8.840.899 ₫ - 2.266.947.299 ₫
 46. Mặt Dây Chuyền Sinobia Đá Zircon Nâu

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Sinobia

  Vàng Hồng 14K & Đá Zircon Nâu

  4 crt - AAA

  45.234.853,00 ₫
  3.670.189  - 7.043.669.246  3.670.189 ₫ - 7.043.669.246 ₫
 47. Mặt Dây Chuyền Toucan Đá Zircon Nâu

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Toucan

  Vàng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  10.17 crt - AAA

  67.373.601,00 ₫
  7.872.996  - 22.469.863.347  7.872.996 ₫ - 22.469.863.347 ₫
 48. Mặt Dây Chuyền Bukata Đá Zircon Nâu

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Bukata

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  0.36 crt - AAA

  16.206.420,00 ₫
  5.869.599  - 891.619.608  5.869.599 ₫ - 891.619.608 ₫
 49. Mặt Dây Chuyền Esmirna Đá Zircon Nâu

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Esmirna

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  0.77 crt - AAA

  22.139.015,00 ₫
  6.872.649  - 1.742.468.349  6.872.649 ₫ - 1.742.468.349 ₫
 50. Mặt Dây Chuyền Jaymelin Đá Zircon Nâu

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Jaymelin

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  0.56 crt - AAA

  18.439.897,00 ₫
  5.374.834  - 817.256.021  5.374.834 ₫ - 817.256.021 ₫
 51. Mặt Dây Chuyền Nekenzie Đá Zircon Nâu

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Nekenzie

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  0.64 crt - AAA

  18.870.587,00 ₫
  5.276.421  - 823.379.763  5.276.421 ₫ - 823.379.763 ₫
 52. Mặt Dây Chuyền Nurdamia Đá Zircon Nâu

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Nurdamia

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  1.045 crt - AAA

  23.687.661,00 ₫
  6.924.019  - 1.750.065.580  6.924.019 ₫ - 1.750.065.580 ₫
 53. Mặt Dây Chuyền Perdika Đá Zircon Nâu

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Perdika

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Zircon Nâu

  0.8 crt - AAA

  18.207.925,00 ₫
  5.393.759  - 1.704.238.890  5.393.759 ₫ - 1.704.238.890 ₫
 54. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Arnardia Đá Zircon Nâu

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Arnardia

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu

  1.25 crt - AAA

  17.914.310,00 ₫
  3.244.366  - 2.875.293.129  3.244.366 ₫ - 2.875.293.129 ₫
 55. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Arnecia Đá Zircon Nâu

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Arnecia

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu

  2 crt - AAA

  25.638.066,00 ₫
  3.812.130  - 3.491.749.877  3.812.130 ₫ - 3.491.749.877 ₫
 56. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Adela Đá Zircon Nâu

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Adela

  Vàng 14K & Đá Zircon Nâu

  0.4 crt - AAA

  11.823.282,00 ₫
  2.048.006  - 1.405.770.657  2.048.006 ₫ - 1.405.770.657 ₫
 57. Mặt Dây Chuyền Faunus Đá Zircon Nâu

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Faunus

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu

  0.8 crt - AAA

  15.622.436,00 ₫
  3.913.517  - 1.689.436.470  3.913.517 ₫ - 1.689.436.470 ₫
 58. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Albina Đá Zircon Nâu

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Albina

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu

  1.25 crt - AAA

  18.136.280,00 ₫
  3.061.871  - 3.198.067.085  3.061.871 ₫ - 3.198.067.085 ₫
 59. Mặt Dây Chuyền Donitra Đá Zircon Nâu

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Donitra

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  0.345 crt - AAA

  13.106.428,00 ₫
  3.160.553  - 872.748.211  3.160.553 ₫ - 872.748.211 ₫
 60. Mặt Dây Chuyền Nishelle Đá Zircon Nâu

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Nishelle

  Vàng Hồng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  2.745 crt - AAA

  37.693.863,00 ₫
  4.712.442  - 960.643.518  4.712.442 ₫ - 960.643.518 ₫
 61. Mặt Dây Chuyền Permelia Đá Zircon Nâu

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Permelia

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  0.57 crt - AAA

  15.528.618,00 ₫
  4.844.921  - 1.044.010.232  4.844.921 ₫ - 1.044.010.232 ₫
 62. Mặt Dây Chuyền Salinas Đá Zircon Nâu

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Salinas

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu

  0.36 crt - AAA

  12.004.425,00 ₫
  3.467.416  - 1.187.722.162  3.467.416 ₫ - 1.187.722.162 ₫
 63. Ceramic Jewellery
 64. Mặt Dây Chuyền Calasia Đá Zircon Nâu

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Calasia

  Vàng Hồng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  0.345 crt - AAA

  13.637.694,00 ₫
  3.444.436  - 875.789.806  3.444.436 ₫ - 875.789.806 ₫
 65. Mặt Dây Chuyền Hadwyn Đá Zircon Nâu

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Hadwyn

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  5.495 crt - AAA

  48.161.272,00 ₫
  7.078.126  - 168.504.301  7.078.126 ₫ - 168.504.301 ₫

You’ve viewed 60 of 1052 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng